Commit afdc57fb authored by Kasper Skårhøj's avatar Kasper Skårhøj
Browse files

* Added new languages labels for cms and lang extensions // increased version number to 3.6.0RC1


git-svn-id: https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Core/trunk@68 709f56b5-9817-0410-a4d7-c38de5d9e867
parent 4bb3dc69
2003-12-16 Kasper Skårhøj
* Changed order of DOCTYPE and XML declaration for XHTML support (for standards compliance mode detection in MSIE)
* Added new languages labels for cms and lang extensions // increased version number to 3.6.0RC1
2003-12-16 Kasper Skårhøj
* Changed order of DOCTYPE and XML declaration for XHTML support (for standards compliance mode detection in MSIE)
2003-10-24 Kasper Skårhøj
* Moved changelog.txt to ChangeLog ("cvs compliant")
TYPO3 3.6.0-dev
......
......@@ -2424,14 +2424,14 @@ EXTENSION KEYS:
}
}
//
$XclassParts = explode('if (defined("TYPO3_MODE") && $TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]["XCLASS"]',$fContent,2);
$XclassParts = explode('if (defined(\'TYPO3_MODE\') && $TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE][\'XCLASS\']',$fContent,2);
if (count($XclassParts)==2) {
unset($reg);
ereg('^\["([[:alnum:]_\/\.]*)"\]',$XclassParts[1],$reg);
ereg('^\[\'([[:alnum:]_\/\.]*)\'\]',$XclassParts[1],$reg);
if ($reg[1]) {
$cmpF = "ext/".$eKey."/".$fileName;
if (!strcmp($reg[1],$cmpF)) {
if (strstr($XclassParts[1],'_once($TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]["XCLASS"]["'.$cmpF.'"]);')) {
if (strstr($XclassParts[1],'_once($TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE][\'XCLASS\'][\''.$cmpF.'\']);')) {
$out["msg"][]="XCLASS OK in ".$fileName;
} else $out["errors"][]="Couldn't find the include_once statement for XCLASS!";
} else $out["errors"][]="The XCLASS filename-key '".$reg[1]."' was different from '".$cmpF."' which it should have been!";
......@@ -2508,11 +2508,11 @@ EXTENSION KEYS:
$line = trim($l);
unset($reg);
if (ereg('^define[[:space:]]*\([[:space:]]*["\']TYPO3_MOD_PATH["\'][[:space:]]*,[[:space:]]*["\']([[:alnum:]_\/\.]+)["\'][[:space:]]*\)[[:space:]]*;',$line,$reg)) {
$lines[$k]=str_replace($reg[0], 'define("TYPO3_MOD_PATH", "'.$this->typeRelPaths[$type].$mP.'");', $lines[$k]);
$lines[$k]=str_replace($reg[0], 'define(\'TYPO3_MOD_PATH\', \''.$this->typeRelPaths[$type].$mP.'\');', $lines[$k]);
$flag_M=$k+1;
}
if (ereg('^\$BACK_PATH[[:space:]]*=[[:space:]]*["\']([[:alnum:]_\/\.]+)["\'][[:space:]]*;',$line,$reg)) {
$lines[$k]=str_replace($reg[0], '$BACK_PATH="'.$this->typeBackPaths[$type].'";', $lines[$k]);
$lines[$k]=str_replace($reg[0], '$BACK_PATH=\''.$this->typeBackPaths[$type].'\';', $lines[$k]);
$flag_B=$k+1;
}
}
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -551,5 +551,33 @@ $LOCAL_LANG = Array (
),
'lt' => Array (
),
'is' => Array (
),
'hr' => Array (
),
'hu' => Array (
),
'gl' => Array (
),
'th' => Array (
),
'gr' => Array (
),
'hk' => Array (
),
'eu' => Array (
),
'bg' => Array (
),
'br' => Array (
),
'et' => Array (
),
'ar' => Array (
),
'he' => Array (
),
'ua' => Array (
),
);
?>
\ No newline at end of file
......@@ -24,7 +24,7 @@ $LOCAL_LANG = Array (
),
'it' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'Contenuto della pagina',
'mlang_labels_tabdescr' => 'Questo modulo permette di creare e editare le pagine. Fornisce un Quick-Editor per modificare velocemente il contenuto. Potete gestire i paragrafi in multilingua, su differenti colonne, e potete accedere a pagine di tipo speciale, come guestbook, forum di discussione, shopping. Attraverso questo modulo potete, infine, vedere alcune statistiche sulla pagina.',
'mlang_labels_tabdescr' => 'Questo modulo permette di creare e modificare le pagine. Fornisce un Quick-Editor per modificare velocemente il contenuto. Potete gestire i paragrafi in multilingua, su differenti colonne, e potete accedere a pagine di tipo speciale, come guestbook, forum di discussione, shopping. Attraverso questo modulo potete, infine, vedere alcune statistiche sulla pagina.',
'mlang_tabs_tab' => 'Pagina',
),
'fr' => Array (
......@@ -96,5 +96,57 @@ $LOCAL_LANG = Array (
),
'lt' => Array (
),
'is' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'Siða innihald',
'mlang_labels_tabdescr' => 'Þessi viðbætur leyfir þér að breyta vefsiður á fljót og einfaldan hátt.',
'mlang_tabs_tab' => 'Siða',
),
'hr' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'Sadraj stranice',
'mlang_labels_tabdescr' => 'Ovaj modul omugaava kreiranje i ureivanje web stranica. Ovdje se nalazi Quick-Editor za trenutni pristup osnovnom sadraju stranice. Uz to ovdje se moe upravljati raznim jezicima ili kolonama sadraja po stranici. Konano odavdje se moe pristupiti posebnim sadrajima stranice poput uestbookam, foruma ili shopping cart-a. Modul isto tako prikazuje statistiku posjeta stranicama za pojedinu stranicu.',
'mlang_tabs_tab' => 'Stranica',
),
'hu' => Array (
),
'gl' => Array (
),
'th' => Array (
),
'gr' => Array (
),
'hk' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'e',
'mlang_labels_tabdescr' => 'oӼҲծe\\AإߩMקCѤ@ӧֳts边iHYYs򥻪eC~AAiHBzC@ӺPyMeC̫AAiHsSOeAҦpGXȯdONQװϩMʪصCoӼҲզPɦCXCӺơC',
'mlang_tabs_tab' => '',
),
'eu' => Array (
),
'bg' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => ' ',
'mlang_labels_tabdescr' => ' .',
'mlang_tabs_tab' => '',
),
'br' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'Contedo da pgina',
'mlang_labels_tabdescr' => 'Este mdulo permite criar e editar pginas da internet. Ele oferece um Editor-Rpido para acesso instantneo ao contedo primrio da pgina. Alm disso, voc pode administrar diferentes idiomas e colunas de contedo por pgina. Finalmente, voc pode acessar contedos especiais de pginas como livros de visitas, frum e tens de loja. O mdulo tambm apresenta estatsticas de visualizao para pginas individuais.',
'mlang_tabs_tab' => 'Pgina',
),
'et' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'Leheklje sisu',
'mlang_labels_tabdescr' => 'See moodul vimaldab teil luua ja muuta veebilehti, andes teie ksutusse Kiir-Redaktori leheklje sisu muutmiseks. Lisaks saata hallata erinevaid keelemooduleid ja sisuveerge igal lehekljel. Samuti vimaldab see moodul ligipsu sellistele spetsiaalsetele leheklje elementidele nagu klalisteraamat, tahvel ja pood. Moodul kuvab ka individuaalsete leheklgede klastusstatistikat.',
'mlang_tabs_tab' => 'Leheklg',
),
'ar' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => ' ',
'mlang_labels_tabdescr' => ' . . . .',
'mlang_tabs_tab' => '',
),
'he' => Array (
'mlang_labels_tablabel' => 'תוכן דף',
'mlang_labels_tabdescr' => 'מודול זה מאפשר לך לערוך וליצור דפי אינטרנט. הוא מעניק עורך מהיר לגישה מיידית לתוכן העיקרי של דף. בנוסף הנך יכול לנהל שפות שונות ועמודות של תוכן בכל דף. לבסוף הנך יכול לגשת לתוכן מיוחד כגון: ספר מבקרים, לוח ופריטי חנות. המודול מאפשר גם ספירת ביקורים לדפים נפרדים.',
'mlang_tabs_tab' => 'דף',
),
'ua' => Array (
),
);
?>
\ No newline at end of file
......@@ -11,5 +11,75 @@ $LOCAL_LANG = Array (
'quickEdit_selElement.description' => 'This is an overview of the content elements on this page. Select another element to edit or click an "New" icon to create a new content element.',
'columns.description' => 'By the "Columns" view you can control the content of the web page as it is positioned in columns.',
),
'dk' => Array (
'quickEdit.description' => 'KvikRedigering giver dig direkte adgang til formfelterne for sidens indhold.',
'quickEdit.details' => 'KvikRedigering er designet til at skære ned på antallet af klik som er indvolveret i at redigere en sides indhold. Du klikke ganske enkelt sidens titel i sidetræet og du vil straks se det første indholdselement fra den normale tekstkolonne læst ind i liste-vinduet. I værktøjslinien i toppen kan du vælge andre indholdselementer på siden i combo-boksen.',
'quickEdit_selElement.description' => 'Dette er en oversigt over indholdselementerne på denne side. Vælg et andet element eller klik på et "Ny" ikon for at oprette et nyt indholdselement.',
'columns.description' => 'Via "Kolonne" visning kan du kontrollere sidens indhold i henhold til dets position i kolonner.',
),
'de' => Array (
),
'no' => Array (
),
'it' => Array (
),
'fr' => Array (
),
'es' => Array (
),
'nl' => Array (
),
'cz' => Array (
),
'pl' => Array (
),
'si' => Array (
),
'fi' => Array (
),
'tr' => Array (
),
'se' => Array (
),
'pt' => Array (
),
'ru' => Array (
),
'ro' => Array (
),
'ch' => Array (
),
'sk' => Array (
),
'lt' => Array (
),
'is' => Array (
),
'hr' => Array (
),
'hu' => Array (
),
'gl' => Array (
),
'th' => Array (
),
'gr' => Array (
),
'hk' => Array (
),
'eu' => Array (
),
'bg' => Array (
),
'br' => Array (
),
'et' => Array (
),
'ar' => Array (
),
'he' => Array (
),
'ua' => Array (
),
);
?>
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -71,21 +71,21 @@ $LOCAL_LANG = Array (
'hits_title' => 'Sidevisningsstatistikk',
),
'it' => Array (
'page_title' => 'Vista albero pagine',
'page_title' => 'Vista dell\'albero delle pagine',
'page_sysnote' => 'Note interne',
'pageInformation' => 'Pagina di informazione',
'pageInformation' => 'Informazioni sulla pagina',
'pages_0' => 'Impostazioni di base',
'pages_2' => 'Cache ed et',
'pages_1' => 'Vista records',
'pages_1' => 'Vista d\'insieme dei record',
'stat_type_0' => 'Visite per pagina',
'stat_type_1' => 'Visite totali',
'stat_type_2' => 'Visite nelle sezioni principali',
'stat_type_2' => 'Visite raggruppate per sezione',
'stat_period' => 'Statistiche nel periodo compreso tra %s e %s',
'pI_crUser' => 'Creato da',
'pI_crDate' => 'Data creazione',
'pI_lastChange' => 'Ultimo cambiamento',
'pI_lastChangeContent' => 'Ultimo cambiamento dei contenuti',
'hits_title' => 'Statistiche',
'hits_title' => 'Statistiche di visita',
),
'fr' => Array (
'page_title' => 'Arborescence (rsum)',
......@@ -302,6 +302,7 @@ $LOCAL_LANG = Array (
'stat_type_1' => 'Celkov prstupy',
'stat_type_2' => 'Prstupy v hlavnch sekcich',
'stat_period' => 'tatistika pre obdobie od %s do %s',
'pI_crUser' => 'Vytvoril',
'pI_crDate' => 'Dtum vytvorenia',
'pI_lastChange' => 'Posledn zmena',
'pI_lastChangeContent' => 'Posledn zmena, obsah',
......@@ -309,5 +310,138 @@ $LOCAL_LANG = Array (
),
'lt' => Array (
),
'is' => Array (
'page_title' => 'Yfirlit yfir skipulagstré',
'page_sysnote' => 'Nóta fyrir innri notkunn',
'pageInformation' => 'Siðu upplýsingar',
'pages_0' => 'Grundvallar stillingar',
'pages_2' => 'Flýtiminni og Aldur',
'pages_1' => 'Skrá yfirlit',
'stat_type_0' => 'Siðu heimsoknir',
'stat_type_1' => 'Heimsoknir samtals',
'stat_type_2' => 'Heimsoknir á aðal svæðinum',
'stat_period' => 'Tölfræði á tímabilið %s til baka til %s',
'pI_crUser' => 'Stofnað af',
'pI_crDate' => 'Dagsetning stofnuð',
'pI_lastChange' => 'Siðasta breyting',
'pI_lastChangeContent' => 'Siðasta breyting, innihald',
'hits_title' => 'Heimsokn Tölfræði',
),
'hr' => Array (
'page_title' => 'Pogled na stablo stranica',
'page_sysnote' => 'Interne zabiljeke',
'pageInformation' => 'Informacije o stranici',
'pages_0' => 'Osnovne postavke',
'pages_2' => 'Meuspremnik (cache) i starost',
'pages_1' => 'Pregled zapisa',
'stat_type_0' => 'Posjeenost stranica',
'stat_type_1' => 'Ukupna posjeenost',
'stat_type_2' => 'Posjeenost stranica u glavnim skcijama',
'stat_period' => 'Statistika u periodu od %s do %s',
'pI_crUser' => 'Napravio',
'pI_crDate' => 'Datum izrade',
'pI_lastChange' => 'Posljednja promjena',
'pI_lastChangeContent' => 'Posljednja promjena, sadraj',
'hits_title' => 'Statistika posjeenosti',
),
'hu' => Array (
),
'gl' => Array (
),
'th' => Array (
),
'gr' => Array (
),
'hk' => Array (
'page_title' => 'Ϸ',
'page_sysnote' => 'O',
'pageInformation' => '',
'pages_0' => '򥻳]w',
'pages_2' => '֨Mv',
'pages_1' => 'O',
'stat_type_0' => '',
'stat_type_1' => '`',
'stat_type_2' => 'DϷ',
'stat_period' => '%s%sέp',
'pI_crUser' => 'إߪ',
'pI_crDate' => 'إߤ',
'pI_lastChange' => '̫s',
'pI_lastChangeContent' => '̫se',
'hits_title' => 'Ʋέp',
),
'eu' => Array (
),
'bg' => Array (
'page_title' => ' ',
'page_sysnote' => ' ',
'pageInformation' => ' ',
'pages_0' => ' ',
'pages_2' => ' ',
'pages_1' => ' ',
'stat_type_0' => ' ',
'stat_type_1' => ' ',
'stat_type_2' => ' ',
'stat_period' => ' %s %s',
'pI_crUser' => ' ',
'pI_crDate' => ' ',
'pI_lastChange' => ' ',
'pI_lastChangeContent' => ' , ',
'hits_title' => ' ',
),
'br' => Array (
'page_title' => 'Visualizao da rvore',
'page_sysnote' => 'Notas internas',
'pageInformation' => 'Informaes da pgina',
'pages_0' => 'Configuraes bsicas',
'pages_2' => 'Cache e Idade',
'pages_1' => 'Visualizao do registro',
'stat_type_0' => 'Visualizaes da pgina',
'stat_type_1' => 'Visualizaes totais',
'stat_type_2' => 'Visualizaes em reas principais',
'stat_period' => 'Estatsticas no perodo de %s a %s',
'pI_crUser' => 'Criado por',
'pI_crDate' => 'Criado em',
'pI_lastChange' => 'ltima alterao',
'pI_lastChangeContent' => 'ltima alterao, contedo',
'hits_title' => 'Estatsticas de Visualizao',
),
'et' => Array (
'page_title' => 'Sisupuu levaade',
'page_sysnote' => 'Sisemised mrkmed',
'pageInformation' => 'Leheklje informatsioon',
'pages_0' => 'Algseadistused',
'pages_2' => 'Vahemlu ja vanus',
'pages_1' => 'Kirjete levaade',
'stat_type_0' => 'Leheklje klastusi',
'stat_type_1' => 'Kokku klastusi',
'stat_type_2' => 'Peasektsiooni klastusi',
'stat_period' => 'Statistika perioodil %s kuni %s',
'pI_crUser' => 'Autor',
'pI_crDate' => 'Loomise kuupev',
'pI_lastChange' => 'Viimati muudetud',
'pI_lastChangeContent' => 'Viimati sisu muudetud',
'hits_title' => 'Klastusstatistika',
),
'ar' => Array (
),
'he' => Array (
'page_title' => 'תצוגת דפים בצורת אץ',
'page_sysnote' => 'הערות פנימיות',
'pageInformation' => 'מידע אודות דף',
'pages_0' => 'הגדרות בסיסיות',
'pages_2' => 'מטמון (cache) וגיל',
'pages_1' => 'מידע אודות רשומה',
'stat_type_0' => 'הורדות (hits) של דף',
'stat_type_1' => 'סה\'\'כ הורדות (hits)',
'stat_type_2' => 'הורדות (hits) בחלקים עיקריים',
'stat_period' => 'סטטיסטיקה לתקופה %s %s',
'pI_crUser' => 'יוצר על ידי',
'pI_crDate' => 'תאריך ייצור',
'pI_lastChange' => 'שינוי אחרון',
'pI_lastChangeContent' => 'שינוי אחרון, תוכן',
'hits_title' => 'סטטיסטיקת הורדות (hits)',
),
'ua' => Array (
),
);
?>
\ No newline at end of file
......@@ -3,7 +3,7 @@
########################################################################
# Extension Manager/Repository config file for ext: 'lang'
#
# Auto generated 16-12-2003 07:12
# Auto generated 16-12-2003 08:19
#
# Manual updates:
# Only the data in the array - anything else is removed by next write
......@@ -30,8 +30,8 @@ $EM_CONF[$_EXTKEY] = Array (
'author_company' => 'Curby Soft Multimedia',
'private' => 0,
'download_password' => '',
'version' => '0.0.4', // Don't modify this! Managed automatically during upload to repository.
'_md5_values_when_last_written' => 'a:66:{s:8:"lang.php";s:4:"4763";s:21:"locallang_alt_doc.php";s:4:"5e09";s:23:"locallang_alt_intro.php";s:4:"5dab";s:26:"locallang_browse_links.php";s:4:"c864";s:21:"locallang_core.ar.php";s:4:"55f6";s:21:"locallang_core.bg.php";s:4:"32f6";s:21:"locallang_core.br.php";s:4:"7d3c";s:21:"locallang_core.ch.php";s:4:"2848";s:21:"locallang_core.cz.php";s:4:"0ec6";s:21:"locallang_core.de.php";s:4:"e5bd";s:21:"locallang_core.dk.php";s:4:"83dd";s:21:"locallang_core.es.php";s:4:"21a6";s:21:"locallang_core.et.php";s:4:"9dcf";s:21:"locallang_core.eu.php";s:4:"97ca";s:21:"locallang_core.fi.php";s:4:"05cc";s:21:"locallang_core.fr.php";s:4:"c129";s:21:"locallang_core.gl.php";s:4:"ce2a";s:21:"locallang_core.gr.php";s:4:"3ee1";s:21:"locallang_core.he.php";s:4:"bf6e";s:21:"locallang_core.hk.php";s:4:"26dc";s:21:"locallang_core.hr.php";s:4:"e282";s:21:"locallang_core.hu.php";s:4:"db43";s:21:"locallang_core.is.php";s:4:"05be";s:21:"locallang_core.it.php";s:4:"c824";s:21:"locallang_core.lt.php";s:4:"c882";s:21:"locallang_core.nl.php";s:4:"dca4";s:21:"locallang_core.no.php";s:4:"024d";s:18:"locallang_core.php";s:4:"cf05";s:21:"locallang_core.pl.php";s:4:"5738";s:21:"locallang_core.pt.php";s:4:"7af8";s:21:"locallang_core.ro.php";s:4:"6aea";s:21:"locallang_core.ru.php";s:4:"5cbb";s:21:"locallang_core.se.php";s:4:"0a1c";s:21:"locallang_core.si.php";s:4:"03d6";s:21:"locallang_core.sk.php";s:4:"46e5";s:21:"locallang_core.th.php";s:4:"db67";s:21:"locallang_core.tr.php";s:4:"d42e";s:21:"locallang_core.ua.php";s:4:"e67a";s:27:"locallang_csh_be_groups.php";s:4:"22e0";s:26:"locallang_csh_be_users.php";s:4:"a003";s:20:"locallang_csh_em.php";s:4:"b4b1";s:23:"locallang_csh_pages.php";s:4:"9724";s:26:"locallang_csh_sysfilem.php";s:4:"4964";s:21:"locallang_general.php";s:4:"2641";s:18:"locallang_misc.php";s:4:"c386";s:21:"locallang_mod_doc.php";s:4:"5357";s:22:"locallang_mod_file.php";s:4:"1f5d";s:27:"locallang_mod_file_list.php";s:4:"bab2";s:22:"locallang_mod_help.php";s:4:"69d1";s:28:"locallang_mod_help_about.php";s:4:"9bcc";s:23:"locallang_mod_tools.php";s:4:"6b0f";s:26:"locallang_mod_tools_em.php";s:4:"b415";s:22:"locallang_mod_user.php";s:4:"4ad0";s:21:"locallang_mod_web.php";s:4:"eb7c";s:26:"locallang_mod_web_func.php";s:4:"1a4a";s:26:"locallang_mod_web_info.php";s:4:"1c17";s:26:"locallang_mod_web_list.php";s:4:"4623";s:26:"locallang_mod_web_perm.php";s:4:"624c";s:25:"locallang_show_rechis.php";s:4:"3f5e";s:17:"locallang_tca.php";s:4:"5005";s:18:"locallang_tsfe.php";s:4:"2958";s:23:"locallang_view_help.php";s:4:"36eb";s:21:"locallang_wizards.php";s:4:"ed04";s:11:"CVS/Entries";s:4:"1934";s:14:"CVS/Repository";s:4:"bcb0";s:8:"CVS/Root";s:4:"abfa";}',
'version' => '0.0.17', // Don't modify this! Managed automatically during upload to repository.
'_md5_values_when_last_written' => 'a:66:{s:8:"lang.php";s:4:"bd31";s:21:"locallang_alt_doc.php";s:4:"a005";s:23:"locallang_alt_intro.php";s:4:"2662";s:26:"locallang_browse_links.php";s:4:"2f3d";s:21:"locallang_core.ar.php";s:4:"e976";s:21:"locallang_core.bg.php";s:4:"32f6";s:21:"locallang_core.br.php";s:4:"7d3c";s:21:"locallang_core.ch.php";s:4:"c422";s:21:"locallang_core.cz.php";s:4:"fcae";s:21:"locallang_core.de.php";s:4:"b9c1";s:21:"locallang_core.dk.php";s:4:"a072";s:21:"locallang_core.es.php";s:4:"3d1c";s:21:"locallang_core.et.php";s:4:"9dcf";s:21:"locallang_core.eu.php";s:4:"97ca";s:21:"locallang_core.fi.php";s:4:"77c4";s:21:"locallang_core.fr.php";s:4:"e5b4";s:21:"locallang_core.gl.php";s:4:"ce2a";s:21:"locallang_core.gr.php";s:4:"3ee1";s:21:"locallang_core.he.php";s:4:"5b3f";s:21:"locallang_core.hk.php";s:4:"26dc";s:21:"locallang_core.hr.php";s:4:"e282";s:21:"locallang_core.hu.php";s:4:"db43";s:21:"locallang_core.is.php";s:4:"05be";s:21:"locallang_core.it.php";s:4:"5431";s:21:"locallang_core.lt.php";s:4:"7280";s:21:"locallang_core.nl.php";s:4:"653d";s:21:"locallang_core.no.php";s:4:"7233";s:18:"locallang_core.php";s:4:"50ba";s:21:"locallang_core.pl.php";s:4:"2363";s:21:"locallang_core.pt.php";s:4:"112a";s:21:"locallang_core.ro.php";s:4:"1892";s:21:"locallang_core.ru.php";s:4:"3168";s:21:"locallang_core.se.php";s:4:"1f15";s:21:"locallang_core.si.php";s:4:"ffba";s:21:"locallang_core.sk.php";s:4:"dae6";s:21:"locallang_core.th.php";s:4:"db67";s:21:"locallang_core.tr.php";s:4:"aae0";s:21:"locallang_core.ua.php";s:4:"cd50";s:27:"locallang_csh_be_groups.php";s:4:"d73e";s:26:"locallang_csh_be_users.php";s:4:"e282";s:20:"locallang_csh_em.php";s:4:"4145";s:23:"locallang_csh_pages.php";s:4:"929a";s:26:"locallang_csh_sysfilem.php";s:4:"9a75";s:21:"locallang_general.php";s:4:"ec85";s:18:"locallang_misc.php";s:4:"3ca8";s:21:"locallang_mod_doc.php";s:4:"8723";s:22:"locallang_mod_file.php";s:4:"1806";s:27:"locallang_mod_file_list.php";s:4:"15eb";s:22:"locallang_mod_help.php";s:4:"0590";s:28:"locallang_mod_help_about.php";s:4:"5684";s:23:"locallang_mod_tools.php";s:4:"2c14";s:26:"locallang_mod_tools_em.php";s:4:"c156";s:22:"locallang_mod_user.php";s:4:"e4bb";s:21:"locallang_mod_web.php";s:4:"079b";s:26:"locallang_mod_web_func.php";s:4:"6df0";s:26:"locallang_mod_web_info.php";s:4:"de98";s:26:"locallang_mod_web_list.php";s:4:"3ad9";s:26:"locallang_mod_web_perm.php";s:4:"f641";s:25:"locallang_show_rechis.php";s:4:"ad02";s:17:"locallang_tca.php";s:4:"f4c7";s:18:"locallang_tsfe.php";s:4:"dc96";s:23:"locallang_view_help.php";s:4:"199b";s:21:"locallang_wizards.php";s:4:"08bd";s:11:"CVS/Entries";s:4:"a838";s:14:"CVS/Repository";s:4:"bcb0";s:8:"CVS/Root";s:4:"abfa";}',
);
?>
\ No newline at end of file
......@@ -64,14 +64,14 @@ $LOCAL_LANG = Array (
),
'it' => Array (
'deleteItem' => 'Elimina',
'deleteWarning' => 'Sei sicuro di voler cancellare questo record ?',
'undoLastChange' => 'Annulla/Rifai ultimo cambiamento (%s fa)',
'recordHistory' => 'Vedi la storia del cambiamenti del record',
'editWholeRecord' => 'Edita l\'intero record',
'deleteWarning' => 'Sei sicuro di voler eliminare questo record ?',
'undoLastChange' => 'Annulla/Ripristina ultimo cambiamento (%s fa)',
'recordHistory' => 'Vedi la storia dei cambiamenti del record',
'editWholeRecord' => 'Modifica l\'intero record',
'openDocs' => 'DOCUMENTI APERTI',
'noDocuments' => 'Nessun documento aperto',
'noDocuments_msg' => 'Non ci sono documenti disponibili da editare',
'noDocuments_msg2' => 'Puoi andare su %s per trovare la pagina o il record che vuoi modificare',
'noDocuments_msg' => 'Non ci sono documenti aperti da modificare.',
'noDocuments_msg2' => 'Puoi andare su %s per trovare la pagina o il record che vuoi modificare.',
'noDocuments_msg3' => 'Puoi selezionare dalla lista sottostante uno fra i documenti modificati di recente',
'noDocuments_pagemodule' => 'modulo Web>Pagina',
'noDocuments_OR' => 'o',
......@@ -101,15 +101,15 @@ $LOCAL_LANG = Array (
),
'nl' => Array (
'deleteItem' => 'Verwijder',
'deleteWarning' => 'Weet je zeker dat je dit record wilt verwijderen?',
'deleteWarning' => 'Weet u zeker dat u dit record wilt verwijderen?',
'undoLastChange' => 'Ongedaan maken/Opnieuw doen wijzigingen (%s geleden)',
'recordHistory' => 'Bekijk wijzigingen in de records',
'editWholeRecord' => 'Bewerk hele record',
'openDocs' => 'OPEN DOCUMENTEN',
'noDocuments' => 'Geen open documenten',
'noDocuments_msg' => 'Er zijn geen open documenten beschikbaar om te bewerken.',
'noDocuments_msg2' => 'Je kan naar %s gaan om de pagina of het record te bewerken.',
'noDocuments_msg3' => 'Je kan een van de laatst bewerkte records kiezen uit de lijst:',
'noDocuments_msg2' => 'U kan naar %s gaan om de pagina of het record te bewerken.',
'noDocuments_msg3' => 'U kan een van de laatst bewerkte records kiezen uit de lijst:',
'noDocuments_pagemodule' => 'de Web>Pagina module',
'noDocuments_OR' => 'of',
'noDocuments_listmodule' => 'de Web>Lijst module',
......@@ -294,5 +294,150 @@ $LOCAL_LANG = Array (
'noDocuments_OR' => 'arba',
'noDocuments_listmodule' => 'Svetain>Sraas modulis',
),
'is' => Array (
'deleteItem' => 'Eyða',
'deleteWarning' => 'Ertu viss um að þú viljir eyða þessari skrá?',
'undoLastChange' => 'Hætta við/Endurgera síðastu breytingu (%s siðan)',
'recordHistory' => 'Sjá skrá breytingasögu',
'editWholeRecord' => 'Ritstýra allar skrár',
'openDocs' => 'Opna skjöl',
'noDocuments' => 'Engin skjöl opin',
'noDocuments_msg' => 'Það eru enginn opin skjöl til breyta',
'noDocuments_msg2' => 'Þú getur farið á %s til að finna síðuna eða skrána sem þú vilt breyta.',
'noDocuments_msg3' => 'Þú getur valið nýlega breytum skjöl frá þessum lista:',
'noDocuments_pagemodule' => 'Vefin > Síða viðbætur',
'noDocuments_OR' => 'eða',
'noDocuments_listmodule' => 'Vefurinn > Listi yfir viðbætur',
),
'hr' => Array (
),
'hu' => Array (
),
'gl' => Array (
),
'th' => Array (
'deleteItem' => 'ź',
'deleteWarning' => 'դسҨźŹ',
'undoLastChange' => '͹Ѻ/ӫ ¹ŧ (%s ҹ)',
'recordHistory' => 'ٻѵԢŷա¹ŧ',
'editWholeRecord' => '䢢ŷ',
'openDocs' => 'Դ͡',
'noDocuments' => '͡÷Դ',
'noDocuments_msg' => '͡÷',
'noDocuments_msg2' => 'ҹö %s ˹͢ŷͧè',
'noDocuments_msg3' => 'ҹö͡˹㹢ŷ觶١ҡʴ',
'noDocuments_pagemodule' => ' > ˹',
'noDocuments_OR' => '',
'noDocuments_listmodule' => ' > ʴ',
),
'gr' => Array (
),
'hk' => Array (
'deleteItem' => 'R',
'deleteWarning' => 'AO_unRoӰOH',
'undoLastChange' => '_Wܡ]He^',
'recordHistory' => '˵Oܾv',
'editWholeRecord' => 'קӰO',
'openDocs' => '}Ҥ',
'noDocuments' => 'S}Ҫ',
'noDocuments_msg' => 'S}Ҫiѭק',
'noDocuments_msg2' => 'AiHHhMAQק諸ΰO',
'noDocuments_msg3' => 'AiHqoӲM椤䤤@ӧA̪קLO',
'noDocuments_pagemodule' => 'ֺҲ',
'noDocuments_OR' => '',
'noDocuments_listmodule' => '֪CҲ',
),
'eu' => Array (
'deleteItem' => 'Ezabatu',
'deleteWarning' => 'Ziur erregistro hau ezabatu nahi duzula?',
'undoLastChange' => 'Desegin/Berregin azken aldaketa (orain dela %s)',
'recordHistory' => 'Ikusi erregistroaren aldaketa historia',
'editWholeRecord' => 'Editatu erregistro osoa',
'openDocs' => 'DOKUMENTU IREKIAK',
'noDocuments' => 'Ez dago dokumentu irekirik',
'noDocuments_msg' => 'Ez dago dokumentu irekirik editatzeko',
'noDocuments_msg2' => '%s-ra joan zaitezke editatu nahi duzun orria edo erregistroa editatzeko',
'noDocuments_msg3' => 'Zerrenda honetatik editatutako azken erregistroetako bat aukeratu dezakezu:',
'noDocuments_pagemodule' => 'Web>Orria modulua',
'noDocuments_OR' => 'edo',
'noDocuments_listmodule' => 'Web>Zerrenda modulua',
),
'bg' => Array (
'deleteItem' => '',
'deleteWarning' => ' ?',
'undoLastChange' => 'Undo/Redo (%s ago)',
'recordHistory' => ' ',
'editWholeRecord' => ' ',
'openDocs' => ' ',
'noDocuments' => ' ',
'noDocuments_msg' => ' .',
'noDocuments_msg2' => ' %s , .',
'noDocuments_msg3' => ' - :',
'noDocuments_pagemodule' => 'Web> ',
'noDocuments_OR' => '',
'noDocuments_listmodule' => 'Web> ',
),
'br' => Array (
'deleteItem' => 'Apagar',
'deleteWarning' => 'Tem certeza de que quer apagar este registro?',
'undoLastChange' => 'Desfazer/Refazer ltima alterao (%s ant.)',
'recordHistory' => 'Ver histrico de alteraes de registro',
'editWholeRecord' => 'Editar todo o registro',
'openDocs' => 'DOCUMENTOS ABERTOS',
'noDocuments' => 'Nenhum documento aberto',
'noDocuments_msg' => 'No h documentos abertos disponveis para edio.',
'noDocuments_msg2' => 'Voc pode ir para %s a fim de encontrar a pgina ou registro que deseja editar.',
'noDocuments_msg3' => 'Voc pode selecionar um dos seus registros editados mais recentemente desta lista:',
'noDocuments_pagemodule' => 'o mdulo Web>Pgina',
'noDocuments_OR' => 'ou',
'noDocuments_listmodule' => 'o mdulo Web>Lista',
),
'et' => Array (
'deleteItem' => 'Kustuta',
'deleteWarning' => 'Olete kindel, et soovite kirje kustutada?',
'undoLastChange' => 'Vta tagasi/Tee uuesti viimane muudatus (%s tagasi)',
'recordHistory' => 'Vaata kirje ajalugu',
'editWholeRecord' => 'Redigeeri kogu kirjet',
'openDocs' => 'AVA DOKUMNENDID',
'noDocuments' => 'Avatud dokumendid puuduvad',
'noDocuments_msg' => 'Pole htegi avatud dokumenti, mida redigeerida.',
'noDocuments_msg2' => 'Vite minna %s, et leida leheklge vi kirjet, mida soovite redigeerida.',
'noDocuments_msg3' => 'Vite nimekirjast valida viimati muudetud kirjed:',
'noDocuments_pagemodule' => 'Web>Leheklje moodul',
'noDocuments_OR' => 'vi',
'noDocuments_listmodule' => 'Web>Loendi moodul',
),
'ar' => Array (
'deleteItem' => '',
'deleteWarning' => ' ',
'undoLastChange' => ' / (%s ago)',
'recordHistory' => ' ',
'editWholeRecord' => ' ',
'openDocs' => ' ',
'noDocuments' => ' ',
'noDocuments_msg' => ' ',
'noDocuments_msg2' => ' s% ',
'noDocuments_msg3' => ' ',
'noDocuments_pagemodule' => ' > ',
'noDocuments_OR' => '',
'noDocuments_listmodule' => ' > ',
),
'he' => Array (
'deleteItem' => 'מחיקה',
'deleteWarning' => 'האם הנך בטוח כי ברצונך למחוק רשומה זו?',