composer.json 263 Bytes
Newer Older
1
2
{
	"name": "typo3/cms/filemetadata",
3
	"type": "typo3-cms-framework",
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
	"description": "TYPO3 Core",
	"homepage": "http://typo3.org",
	"license": ["GPL-2.0+"],
	"version": "6.2.0",

	"require": {
		"typo3/cms/core": "*"
	},
	"replace": {
		"filemetadata": "*"
	}
}