composer.json 263 Bytes
Newer Older
1
{
2
	"name": "typo3/cms-filemetadata",
3
	"type": "typo3-cms-framework",
4
5
6
	"description": "TYPO3 Core",
	"homepage": "http://typo3.org",
	"license": ["GPL-2.0+"],
7
	"version": "7.3.0",
8
9

	"require": {
10
		"typo3/cms-core": "*"
11
12
13
14
15
	},
	"replace": {
		"filemetadata": "*"
	}
}