[TASK] Set status to beta 41/19941/3
authorAndreas Wolf <andreas.wolf@typo3.org>
Tue, 26 Mar 2013 18:54:27 +0000 (19:54 +0100)
committerAndreas Wolf <andreas.wolf@typo3.org>
Sat, 13 Apr 2013 20:29:24 +0000 (22:29 +0200)
commitcb6eface3c57da77f22388fcdaf08bbc4d9585c7
treedfed04aeadd2f62f32234ec003e5b352a748ecee
parent570c00192aa025803b9f055222f3adc527d3d472
[TASK] Set status to beta

Change-Id: I50dbe38f52a290b7bc5fe52bbd6fe8e841972f43
Reviewed-on: https://review.typo3.org/19941
Reviewed-by: Andreas Wolf
Tested-by: Andreas Wolf
ext_emconf.php