[BUGFIX] Replace module token in be shortcut returnUrl