[BUGFIX] t3lib_BEfunc::getViewDomain() returns wrong or no domain