[BUGFIX] Split check for adding adminPanelHeaderData