[TASK] Migrate Extbase Typo3DbBackend to Context API