* Added option "mod.web_list.clickTitleMode = edit/info/show" to determine alternativ...
[Packages/TYPO3.CMS.git] / misc /
2004-01-31 Kasper Skårhøj*** empty log message ***
2004-01-31 Kasper SkårhøjUpdated copyright notices to show "2004"
2003-10-26 Kasper SkårhøjAdded $Id$ keywords, cleaned up comment tags
2003-10-03 Kasper SkårhøjInitial revision