specCharsToASCII for UTF-8
[Packages/TYPO3.CMS.git] / misc / phpcheck /
2004-01-31 Kasper Skårhøj*** empty log message ***
2004-01-31 Kasper SkårhøjUpdated copyright notices to show "2004"
2003-10-03 Kasper SkårhøjInitial revision