Follow-up #11117: move typo3-theme to t3skin (renamed to xtheme-t3skin.css) - part5
authorSteffen Kamper <info@sk-typo3.de>
Wed, 3 Jun 2009 22:00:31 +0000 (22:00 +0000)
committerSteffen Kamper <info@sk-typo3.de>
Wed, 3 Jun 2009 22:00:31 +0000 (22:00 +0000)
git-svn-id: https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Core/trunk@5550 709f56b5-9817-0410-a4d7-c38de5d9e867

360 files changed:
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners-gray.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l-gray.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r-gray.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb-gray.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/arrow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-arrow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-cs.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-lr.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-tb.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b-noline.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-bo.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-noline.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-o.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-add.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-no.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-yes.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/editor/tb-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/clear-trigger.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/date-trigger.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/error-tip-corners.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/exclamation.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/search-trigger.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/text-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/trigger.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/gradient-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-bottom.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-top.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/columns.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/dirty.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-blue-split.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-hrow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-split.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hd-btn.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow-over.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-by.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-expand-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hd-pop.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-asc.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-desc.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/invalid_line.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/loading.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first-disabled.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last-disabled.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next-disabled.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev-disabled.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/refresh.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-check-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-expand-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-over.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort-hd.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_asc.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_desc.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-bottom.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-left.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-right.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-top.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/panel-title-light-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/white-top-bottom.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/checked.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/group-checked.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu-parent.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/unchecked.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/corners-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/left-right.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/light-hd.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprite-tpl.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprites.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tools-sprites-trans.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-corners-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-left-right.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-top-bottom.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/progress/progress-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/close.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-anchor-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/s.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-c.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-lr.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/glass-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/hd-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/left-btn.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/loading-balls.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/right-btn.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/warning.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/e-handle.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/ne-handle.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/nw-handle.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/s-handle.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/se-handle.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/sw-handle.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/Thumbs.db [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-bg.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-thumb.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-bg.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-thumb.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-left.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-right.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroller-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-left-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-right-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-close.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-btm-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tabs-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow-light.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-over-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/glass-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/gray-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/more.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-bg.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-btn-sprite.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/arrows.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-add.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-between.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-no.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-over.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-under.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-yes.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus-nl.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus-nl.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-line.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus-nl.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus-nl.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder-open.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/leaf.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/loading.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-error.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-info.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-question.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-warning.gif [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.pspimage [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-right.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/right-corners.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/top-bottom.png [new file with mode: 0644]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners-gray.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l-gray.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r-gray.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb-gray.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/arrow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-arrow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-cs.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-lr.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-tb.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b-noline.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-bo.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-noline.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-o.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-add.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-no.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-yes.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/editor/tb-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/clear-trigger.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/date-trigger.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/error-tip-corners.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/exclamation.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/search-trigger.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/text-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/trigger.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/gradient-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-bottom.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-top.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/columns.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/dirty.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-blue-split.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-hrow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-split.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hd-btn.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow-over.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-by.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-expand-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hd-pop.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-asc.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-desc.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/invalid_line.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/loading.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first-disabled.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last-disabled.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next-disabled.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev-disabled.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/refresh.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-check-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-expand-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-over.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort-hd.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_asc.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_desc.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-bottom.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-left.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-right.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-top.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/panel-title-light-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/white-top-bottom.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/checked.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/group-checked.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu-parent.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/unchecked.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/corners-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/left-right.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/light-hd.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprite-tpl.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprites.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tools-sprites-trans.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-corners-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-left-right.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-top-bottom.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/progress/progress-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/close.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-anchor-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/s.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-c.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-lr.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/glass-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/hd-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/left-btn.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/loading-balls.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/right-btn.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/warning.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/e-handle.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/ne-handle.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/nw-handle.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/s-handle.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/se-handle.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/sw-handle.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/Thumbs.db [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-bg.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-thumb.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-bg.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-thumb.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-left.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-right.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroller-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-left-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-right-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-close.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-btm-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tabs-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow-light.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-over-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/glass-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/gray-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/more.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-bg.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-btn-sprite.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/arrows.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-add.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-between.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-no.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-over.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-under.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-yes.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus-nl.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus-nl.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-line.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus-nl.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus-nl.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder-open.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/leaf.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/loading.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-error.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-info.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-question.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-warning.gif [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.pspimage [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-right.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/right-corners.png [deleted file]
typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/top-bottom.png [deleted file]

diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0e9c01e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners-gray.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7825e3d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners-gray.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8aa8cae
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/corners.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l-gray.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ea1f2fc
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l-gray.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0160f97
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/l.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r-gray.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5548495
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r-gray.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..34237f6
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/r.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb-gray.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2903e5a
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb-gray.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..435889b
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/box/tb.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/arrow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3ab4f71
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/arrow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-arrow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f90d5df
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-arrow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c59d1b1
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e0a53b0
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/btn.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-cs.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-cs.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..21a3d72
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-cs.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-lr.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-lr.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e0e216d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-lr.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-tb.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-tb.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..61a5cd9
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/group-tb.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b-noline.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b-noline.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fa10314
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b-noline.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1dbc39b
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-b.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-bo.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-bo.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bcef59f
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-bo.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-noline.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-noline.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..50543fd
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-noline.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-o.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-o.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..223d3c1
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow-o.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9a55506
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/button/s-arrow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a3ddb26
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-add.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-add.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b22cd14
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-add.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-no.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-no.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..08d0833
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-no.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-yes.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-yes.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8aacb30
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/dd/drop-yes.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/editor/tb-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/editor/tb-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fb70577
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/editor/tb-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f089d0b
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/clear-trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/clear-trigger.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c8a32be
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/clear-trigger.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/date-trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/date-trigger.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3f07d34
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/date-trigger.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/error-tip-corners.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/error-tip-corners.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6ea4c38
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/error-tip-corners.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/exclamation.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/exclamation.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ea31a30
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/exclamation.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/search-trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/search-trigger.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a9c874a
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/search-trigger.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/text-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/text-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4179607
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/text-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/trigger.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..79af369
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/form/trigger.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/gradient-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/gradient-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8134e49
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/gradient-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c76a16e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0f95c1c
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-bottom.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fe1d949
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-bottom.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-top.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-top.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5dfd3ed
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/col-move-top.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/columns.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/columns.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2d3a823
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/columns.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/dirty.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/dirty.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4f217a4
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/dirty.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-blue-split.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-blue-split.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7981777
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-blue-split.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-hrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-hrow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..72a3ce3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-hrow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-split.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-split.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..17d3d1d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid-split.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hd-btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hd-btn.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..545606e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hd-btn.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow-over.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow-over.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c154909
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow-over.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8d459a3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-hrow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0b4d6ca
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..62f5666
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-by.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-by.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d6075bb
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-by.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-expand-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-expand-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9c1653b
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/group-expand-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hd-pop.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hd-pop.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..eb8ba79
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hd-pop.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-asc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-asc.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8917e0e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-asc.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-desc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-desc.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f26b7c2
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-desc.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1596126
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8b81e7f
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-lock.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..af59cf9
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9dd5df3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/hmenu-unlock.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/invalid_line.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/invalid_line.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fb7e0f3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/invalid_line.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/loading.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/loading.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e846e1d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/loading.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first-disabled.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1e02c41
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first-disabled.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fe99039
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-first.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last-disabled.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8697067
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last-disabled.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..71bf2ac
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-last.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next-disabled.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..90a7756
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next-disabled.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bc7451d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-next.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev-disabled.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..37154d6
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev-disabled.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bea4d41
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/page-prev.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/refresh.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/refresh.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bb4eb2e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/refresh.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-check-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-check-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9e5e77a
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-check-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-expand-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-expand-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6f4d874
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-expand-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-over.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-over.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b288e38
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/row-over.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort-hd.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort-hd.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..01a7deb
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort-hd.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_asc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_asc.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..56ec948
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_asc.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_desc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_desc.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b4508e3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/grid/sort_desc.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1c51cd9
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-bottom.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c18f9e3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-bottom.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-left.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-left.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..99f7993
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-left.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-right.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5b13c5a
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-right.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-top.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-top.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a4ca2bb
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/mini-top.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/panel-title-light-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/panel-title-light-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..726c424
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/panel-title-light-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/white-top-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/white-top-bottom.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..76d3005
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/layout/white-top-bottom.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6d1eb45
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/checked.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/checked.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8f5282d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/checked.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/group-checked.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/group-checked.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5f8ccf3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/group-checked.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu-parent.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu-parent.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5d74045
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu-parent.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..30a2c4b
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/menu.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/unchecked.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/unchecked.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7e6ac06
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/menu/unchecked.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/corners-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/corners-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..24392bc
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/corners-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/left-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/left-right.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4d4d817
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/left-right.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/light-hd.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/light-hd.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6eb28ba
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/light-hd.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprite-tpl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprite-tpl.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..18277a3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprite-tpl.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprites.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprites.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c9e6041
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tool-sprites.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tools-sprites-trans.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tools-sprites-trans.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e58bf20
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/tools-sprites-trans.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..80e3dba
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..578ffb6
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/top-bottom.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-corners-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-corners-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d5b8adf
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-corners-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-left-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-left-right.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2c9e142
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-left-right.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-top-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-top-bottom.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..76d3005
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/panel/white-top-bottom.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/progress/progress-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/progress/progress-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5439ed4
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/progress/progress-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a9055a5
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/close.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/close.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..69ab915
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/close.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-anchor-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-anchor-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c813c66
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-anchor-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b20e0e5
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/qtip/tip-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/s.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/s.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1d11fa9
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/s.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-c.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-c.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d435f80
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-c.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-lr.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-lr.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bb88b6f
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow-lr.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..75c0eba
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shadow.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0220ff1
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/glass-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/glass-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..00ffc81
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/glass-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/hd-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/hd-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c958aee
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/hd-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/left-btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/left-btn.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2e2c8a6
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/left-btn.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/loading-balls.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/loading-balls.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..046581f
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/loading-balls.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/right-btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/right-btn.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bcd1732
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/right-btn.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/warning.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/warning.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..806d4bc
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/shared/warning.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..03e816a
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/e-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/e-handle.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f2c9f53
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/e-handle.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/ne-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/ne-handle.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..942ae82
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/ne-handle.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/nw-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/nw-handle.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d39b0c3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/nw-handle.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/s-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/s-handle.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..827c333
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/s-handle.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/se-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/se-handle.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..69b5a9e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/se-handle.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/sw-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/sw-handle.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b9e2f56
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/sizer/sw-handle.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/Thumbs.db
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d20a308
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/Thumbs.db differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-bg.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-bg.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..66f2319
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-bg.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-thumb.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-thumb.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..142c8cc
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-thumb.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-bg.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-bg.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..066f709
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-bg.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-thumb.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-thumb.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5637342
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/slider/slider-v-thumb.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-left.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-left.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bbb3e3d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-left.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-right.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..feb6a76
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroll-right.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroller-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroller-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f089c0a
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/scroller-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d718173
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bf35493
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-left-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-left-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c41cada
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-left-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-right-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-right-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..96d2e5e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-btm-right-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-close.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-close.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..98d5da9
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-close.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..040b677
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fa8ab3f
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-bg.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-btm-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-btm-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f35087f
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tab-strip-btm-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tabs-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tabs-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1901b23
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tabs/tabs-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9ab78a2
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow-light.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow-light.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..058ccda
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow-light.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8acb460
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-arrow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-over-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-over-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ee2dd98
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/btn-over-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/glass-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/glass-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..00ffc81
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/glass-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/gray-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/gray-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5464e21
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/gray-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/more.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/more.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b467968
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/more.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-bg.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4969e4e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-bg.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-btn-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-btn-sprite.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..894fef2
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/toolbar/tb-btn-sprite.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/arrows.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/arrows.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f8ff7b8
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/arrows.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-add.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-add.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b22cd14
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-add.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-between.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-between.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5c6c09d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-between.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-no.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-no.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9d9c6a9
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-no.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-over.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-over.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..30d1ca7
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-over.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-under.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-under.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..85f66b1
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-under.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-yes.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-yes.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8aacb30
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/drop-yes.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus-nl.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..928779e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus-nl.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9a8d727
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-minus.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus-nl.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9f7f698
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus-nl.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5943a01
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end-plus.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f24ddee
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-end.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-line.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-line.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..75e6da4
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-line.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus-nl.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..928779e
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus-nl.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..97dcc71
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-minus.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus-nl.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9f7f698
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus-nl.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..698de47
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow-plus.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b8f4208
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/elbow.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder-open.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder-open.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..56ba737
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder-open.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..20412f7
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/folder.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/leaf.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/leaf.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..445769d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/leaf.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/loading.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/loading.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e846e1d
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/tree/loading.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-error.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-error.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..397b655
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-error.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-info.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-info.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..58281c3
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-info.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-question.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-question.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..08abd82
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-question.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-warning.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-warning.gif
new file mode 100644 (file)
index 0000000..27ff98b
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/icon-warning.gif differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..28dfc98
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.pspimage b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.pspimage
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f0bb2d4
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-corners.pspimage differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-right.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-right.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3f9ca47
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/left-right.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/right-corners.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/right-corners.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f84ca07
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/right-corners.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/top-bottom.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/top-bottom.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2b13a33
Binary files /dev/null and b/typo3/sysext/t3skin/extjs/images/window/top-bottom.png differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index 0e9c01e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners-gray.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 7825e3d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners-gray.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8aa8cae..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/corners.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l-gray.gif
deleted file mode 100644 (file)
index ea1f2fc..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l-gray.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 0160f97..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/l.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r-gray.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5548495..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r-gray.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 34237f6..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/r.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb-gray.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb-gray.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 2903e5a..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb-gray.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 435889b..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/box/tb.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/arrow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 3ab4f71..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/arrow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-arrow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f90d5df..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-arrow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c59d1b1..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn.gif
deleted file mode 100644 (file)
index e0a53b0..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/btn.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-cs.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-cs.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 21a3d72..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-cs.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-lr.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-lr.gif
deleted file mode 100644 (file)
index e0e216d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-lr.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-tb.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-tb.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 61a5cd9..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/group-tb.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b-noline.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b-noline.gif
deleted file mode 100644 (file)
index fa10314..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b-noline.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 1dbc39b..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-b.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-bo.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-bo.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bcef59f..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-bo.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-noline.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-noline.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 50543fd..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-noline.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-o.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-o.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 223d3c1..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow-o.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9a55506..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/button/s-arrow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index a3ddb26..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-add.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-add.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b22cd14..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-add.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-no.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-no.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 08d0833..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-no.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-yes.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-yes.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8aacb30..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/dd/drop-yes.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/editor/tb-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/editor/tb-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index fb70577..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/editor/tb-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index f089d0b..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/clear-trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/clear-trigger.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c8a32be..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/clear-trigger.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/date-trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/date-trigger.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 3f07d34..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/date-trigger.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/error-tip-corners.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/error-tip-corners.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 6ea4c38..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/error-tip-corners.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/exclamation.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/exclamation.gif
deleted file mode 100644 (file)
index ea31a30..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/exclamation.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/search-trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/search-trigger.gif
deleted file mode 100644 (file)
index a9c874a..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/search-trigger.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/text-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/text-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 4179607..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/text-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/trigger.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/trigger.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 79af369..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/form/trigger.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/gradient-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/gradient-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8134e49..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/gradient-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c76a16e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Corel Auto-Preserve/grid-split.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index 0f95c1c..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-bottom.gif
deleted file mode 100644 (file)
index fe1d949..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-bottom.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-top.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-top.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5dfd3ed..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/col-move-top.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/columns.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/columns.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 2d3a823..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/columns.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/dirty.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/dirty.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 4f217a4..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/dirty.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-blue-split.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-blue-split.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 7981777..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-blue-split.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-hrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-hrow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 72a3ce3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-hrow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-split.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-split.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 17d3d1d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid-split.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hd-btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hd-btn.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 545606e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hd-btn.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow-over.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow-over.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c154909..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow-over.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8d459a3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-hrow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 0b4d6ca..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 62f5666..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/grid3-special-col-sel-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-by.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-by.gif
deleted file mode 100644 (file)
index d6075bb..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-by.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-expand-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-expand-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9c1653b..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/group-expand-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hd-pop.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hd-pop.gif
deleted file mode 100644 (file)
index eb8ba79..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hd-pop.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-asc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-asc.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8917e0e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-asc.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-desc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-desc.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f26b7c2..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-desc.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 1596126..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.png
deleted file mode 100644 (file)
index 8b81e7f..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-lock.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.gif
deleted file mode 100644 (file)
index af59cf9..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.png
deleted file mode 100644 (file)
index 9dd5df3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/hmenu-unlock.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/invalid_line.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/invalid_line.gif
deleted file mode 100644 (file)
index fb7e0f3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/invalid_line.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/loading.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/loading.gif
deleted file mode 100644 (file)
index e846e1d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/loading.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first-disabled.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 1e02c41..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first-disabled.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first.gif
deleted file mode 100644 (file)
index fe99039..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-first.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last-disabled.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8697067..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last-disabled.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 71bf2ac..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-last.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next-disabled.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 90a7756..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next-disabled.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bc7451d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-next.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev-disabled.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev-disabled.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 37154d6..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev-disabled.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bea4d41..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/page-prev.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/refresh.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/refresh.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bb4eb2e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/refresh.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-check-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-check-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9e5e77a..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-check-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-expand-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-expand-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 6f4d874..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-expand-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-over.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-over.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b288e38..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/row-over.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort-hd.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort-hd.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 01a7deb..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort-hd.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_asc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_asc.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 56ec948..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_asc.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_desc.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_desc.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b4508e3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/grid/sort_desc.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index 1c51cd9..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-bottom.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c18f9e3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-bottom.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-left.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-left.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 99f7993..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-left.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-right.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5b13c5a..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-right.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-top.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-top.gif
deleted file mode 100644 (file)
index a4ca2bb..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/mini-top.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/panel-title-light-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/panel-title-light-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 726c424..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/panel-title-light-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/white-top-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/white-top-bottom.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 76d3005..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/layout/white-top-bottom.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index 6d1eb45..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/checked.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/checked.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8f5282d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/checked.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/group-checked.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/group-checked.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5f8ccf3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/group-checked.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu-parent.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu-parent.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5d74045..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu-parent.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 30a2c4b..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/menu.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/unchecked.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/unchecked.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 7e6ac06..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/menu/unchecked.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/corners-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/corners-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 24392bc..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/corners-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/left-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/left-right.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 4d4d817..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/left-right.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/light-hd.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/light-hd.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 6eb28ba..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/light-hd.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprite-tpl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprite-tpl.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 18277a3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprite-tpl.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprites.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprites.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c9e6041..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tool-sprites.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tools-sprites-trans.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tools-sprites-trans.gif
deleted file mode 100644 (file)
index e58bf20..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/tools-sprites-trans.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 80e3dba..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.png
deleted file mode 100644 (file)
index 578ffb6..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/top-bottom.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-corners-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-corners-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index d5b8adf..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-corners-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-left-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-left-right.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 2c9e142..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-left-right.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-top-bottom.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-top-bottom.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 76d3005..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/panel/white-top-bottom.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/progress/progress-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/progress/progress-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5439ed4..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/progress/progress-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index a9055a5..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/close.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/close.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 69ab915..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/close.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-anchor-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-anchor-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c813c66..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-anchor-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b20e0e5..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/qtip/tip-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/s.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/s.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 1d11fa9..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/s.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-c.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-c.png
deleted file mode 100644 (file)
index d435f80..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-c.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-lr.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-lr.png
deleted file mode 100644 (file)
index bb88b6f..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow-lr.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow.png
deleted file mode 100644 (file)
index 75c0eba..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shadow.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index 0220ff1..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/glass-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/glass-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 00ffc81..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/glass-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/hd-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/hd-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c958aee..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/hd-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/left-btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/left-btn.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 2e2c8a6..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/left-btn.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/loading-balls.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/loading-balls.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 046581f..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/loading-balls.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/right-btn.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/right-btn.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bcd1732..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/right-btn.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/warning.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/warning.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 806d4bc..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/shared/warning.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index 03e816a..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/e-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/e-handle.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f2c9f53..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/e-handle.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/ne-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/ne-handle.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 942ae82..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/ne-handle.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/nw-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/nw-handle.gif
deleted file mode 100644 (file)
index d39b0c3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/nw-handle.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/s-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/s-handle.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 827c333..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/s-handle.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/se-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/se-handle.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 69b5a9e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/se-handle.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/sw-handle.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/sw-handle.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b9e2f56..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/sizer/sw-handle.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/Thumbs.db b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/Thumbs.db
deleted file mode 100644 (file)
index d20a308..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/Thumbs.db and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-bg.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-bg.png
deleted file mode 100644 (file)
index 66f2319..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-bg.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-thumb.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-thumb.png
deleted file mode 100644 (file)
index 142c8cc..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-thumb.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-bg.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-bg.png
deleted file mode 100644 (file)
index 066f709..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-bg.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-thumb.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-thumb.png
deleted file mode 100644 (file)
index 5637342..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/slider/slider-v-thumb.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-left.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-left.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bbb3e3d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-left.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-right.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-right.gif
deleted file mode 100644 (file)
index feb6a76..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroll-right.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroller-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroller-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f089c0a..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/scroller-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index d718173..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-left-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index bf35493..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-inactive-right-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-left-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-left-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index c41cada..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-left-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-right-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-right-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 96d2e5e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-btm-right-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-close.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-close.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 98d5da9..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-close.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 040b677..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.png
deleted file mode 100644 (file)
index fa8ab3f..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-bg.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-btm-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-btm-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f35087f..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tab-strip-btm-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tabs-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tabs-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 1901b23..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tabs/tabs-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9ab78a2..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow-light.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow-light.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 058ccda..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow-light.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8acb460..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-arrow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-over-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-over-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index ee2dd98..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/btn-over-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/glass-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/glass-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 00ffc81..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/glass-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/gray-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/gray-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5464e21..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/gray-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/more.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/more.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b467968..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/more.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-bg.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-bg.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 4969e4e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-bg.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-btn-sprite.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-btn-sprite.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 894fef2..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/toolbar/tb-btn-sprite.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/arrows.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/arrows.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f8ff7b8..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/arrows.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-add.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-add.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b22cd14..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-add.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-between.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-between.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5c6c09d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-between.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-no.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-no.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9d9c6a9..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-no.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-over.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-over.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 30d1ca7..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-over.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-under.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-under.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 85f66b1..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-under.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-yes.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-yes.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 8aacb30..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/drop-yes.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus-nl.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 928779e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus-nl.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9a8d727..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-minus.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus-nl.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9f7f698..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus-nl.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 5943a01..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end-plus.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end.gif
deleted file mode 100644 (file)
index f24ddee..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-end.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-line.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-line.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 75e6da4..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-line.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus-nl.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 928779e..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus-nl.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 97dcc71..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-minus.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus-nl.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus-nl.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 9f7f698..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus-nl.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 698de47..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow-plus.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow.gif
deleted file mode 100644 (file)
index b8f4208..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/elbow.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder-open.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder-open.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 56ba737..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder-open.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 20412f7..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/folder.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/leaf.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/leaf.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 445769d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/leaf.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/loading.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/loading.gif
deleted file mode 100644 (file)
index e846e1d..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/tree/loading.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-error.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-error.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 397b655..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-error.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-info.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-info.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 58281c3..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-info.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-question.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-question.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 08abd82..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-question.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-warning.gif b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-warning.gif
deleted file mode 100644 (file)
index 27ff98b..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/icon-warning.gif and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.png
deleted file mode 100644 (file)
index 28dfc98..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.pspimage b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.pspimage
deleted file mode 100644 (file)
index f0bb2d4..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-corners.pspimage and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-right.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-right.png
deleted file mode 100644 (file)
index 3f9ca47..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/left-right.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/right-corners.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/right-corners.png
deleted file mode 100644 (file)
index f84ca07..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/right-corners.png and /dev/null differ
diff --git a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/top-bottom.png b/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/top-bottom.png
deleted file mode 100644 (file)
index 2b13a33..0000000
Binary files a/typo3/sysext/t3skin/extjs/typo3be/window/top-bottom.png and /dev/null differ