Fixed bug #16191: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element CONTENT ...
authorSteffen Kamper <info@sk-typo3.de>
Thu, 4 Nov 2010 00:34:14 +0000 (00:34 +0000)
committerSteffen Kamper <info@sk-typo3.de>
Thu, 4 Nov 2010 00:34:14 +0000 (00:34 +0000)
git-svn-id: https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Core/trunk@9267 709f56b5-9817-0410-a4d7-c38de5d9e867

ChangeLog
typo3/sysext/cms/tslib/content/class.tslib_content_content.php

index 1820d14..b8ca55e 100755 (executable)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,5 +1,6 @@
 2010-11-03  Steffen Kamper  <steffen@typo3.org>
 
 2010-11-03  Steffen Kamper  <steffen@typo3.org>
 
+       * Fixed bug #16191: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element CONTENT (Thanks to Jo Hasenau)
        * Fixed bug #16196: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element CTABLE (Thanks to Jo Hasenau)
        * Fixed bug #16197: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element FILE (Thanks to Jo Hasenau)
        * Fixed bug #16199: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element HMENU (Thanks to Jo Hasenau)
        * Fixed bug #16196: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element CTABLE (Thanks to Jo Hasenau)
        * Fixed bug #16197: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element FILE (Thanks to Jo Hasenau)
        * Fixed bug #16199: Optimize stdWrap usage for TypoScript content element HMENU (Thanks to Jo Hasenau)
index 4fa1dcf..c3fc3d7 100644 (file)
@@ -49,17 +49,51 @@ class tslib_content_Content extends tslib_content_Abstract {
                        $GLOBALS['TSFE']->recordRegister[$originalRec]++;
                }
 
                        $GLOBALS['TSFE']->recordRegister[$originalRec]++;
                }
 
-               $conf['table'] = trim($this->cObj->stdWrap($conf['table'], $conf['table.']));
-               if ($conf['table'] == 'pages' || substr($conf['table'], 0, 3) == 'tt_' || substr($conf['table'], 0, 3) == 'fe_' || substr($conf['table'], 0, 3) == 'tx_' || substr($conf['table'], 0, 4) == 'ttx_' || substr($conf['table'], 0, 5) == 'user_' || substr($conf['table'], 0, 7) == 'static_') {
-
-                       $renderObjName = $conf['renderObj'] ? $conf['renderObj'] : '<' . $conf['table'];
-                       $renderObjKey = $conf['renderObj'] ? 'renderObj' : '';
+               $conf['table'] = isset($conf['table.'])
+                       ? trim($this->cObj->stdWrap($conf['table'], $conf['table.']))
+                       : trim($conf['table']);
+               $tablePrefix = t3lib_div::trimExplode('_', $conf['table'], TRUE);
+               if (t3lib_div::inList('pages,tt,fe,tx,ttx,user,static', $tablePrefix[0])) {
+
+                       $renderObjName = $conf['renderObj']
+                               ? $conf['renderObj']
+                               : '<' . $conf['table'];
+                       $renderObjKey = $conf['renderObj']
+                               ? 'renderObj'
+                               : '';
                        $renderObjConf = $conf['renderObj.'];
 
                        $renderObjConf = $conf['renderObj.'];
 
-                       $slide = intval($conf['slide']) ? intval($conf['slide']) : 0;
-                       $slideCollect = intval($conf['slide.']['collect']) ? intval($conf['slide.']['collect']) : 0;
-                       $slideCollectReverse = intval($conf['slide.']['collectReverse']) ? TRUE : FALSE;
-                       $slideCollectFuzzy = $slideCollect ? (intval($conf['slide.']['collectFuzzy']) ? TRUE : FALSE) : TRUE;
+                       $slide = isset($conf['slide.'])
+                               ? intval($this->cObj->stdWrap($conf['slide'], $conf['slide.']))
+                               : intval($conf['slide']);
+                       if(!$slide) {
+                               $slide = 0;
+                       }
+
+                       if(isset($conf['slide.'])) {
+                               $slideCollect = isset($conf['slide.']['collect.'])
+                                       ? intval($this->cObj->stdWrap($conf['slide.']['collect'], $conf['slide.']['collect.']))
+                                       : intval($conf['slide.']['collect']);
+                               if(!$slideCollect) {
+                                       $slideCollect = 0;
+                               }
+
+                               $slideCollectReverse = isset($conf['slide.']['collectReverse.'])
+                                       ? intval($this->cObj->stdWrap($conf['slide.']['collectReverse'], $conf['slide.']['collectReverse.']))
+                                       : intval($conf['slide.']['collectReverse']);
+                               $slideCollectReverse = $slideCollectReverse ? TRUE : FALSE;
+
+                               $slideCollectFuzzy = isset($conf['slide.']['collectFuzzy.'])
+                                       ? intval($this->cObj->stdWrap($conf['slide.']['collectFuzzy'], $conf['slide.']['collectFuzzy.']))
+                                       : intval($conf['slide.']['collectFuzzy']);
+
+                               if(!$slideCollectFuzzy) {
+                                       $slideCollectFuzzy = FALSE;
+                               } else if ($slideCollect) {
+                                       $slideCollectFuzzy = TRUE;
+                               };
+                       }
+
                        $again = FALSE;
 
                        do {
                        $again = FALSE;
 
                        do {
@@ -97,6 +131,7 @@ class tslib_content_Content extends tslib_content_Abstract {
                                        }
                                        $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_free_result($res);
                                }
                                        }
                                        $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_free_result($res);
                                }
+
                                if ($slideCollectReverse) {
                                        $theValue = $cobjValue . $theValue;
                                } else {
                                if ($slideCollectReverse) {
                                        $theValue = $cobjValue . $theValue;
                                } else {
@@ -113,14 +148,24 @@ class tslib_content_Content extends tslib_content_Abstract {
                                        $again = strlen($conf['select.']['pidInList']) ? TRUE : FALSE;
                                }
                        } while ($again && (($slide && !strlen($tmpValue) && $slideCollectFuzzy) || ($slide && $slideCollect)));
                                        $again = strlen($conf['select.']['pidInList']) ? TRUE : FALSE;
                                }
                        } while ($again && (($slide && !strlen($tmpValue) && $slideCollectFuzzy) || ($slide && $slideCollect)));
+
+               }
+
+               $wrap = isset($conf['wrap.'])
+                       ? $this->cObj->stdWrap($conf['wrap'],$conf['wrap.'])
+                       : $conf['wrap'];
+               if($wrap) {
+                       $theValue = $this->cObj->wrap($theValue, $wrap);
                }
 
                }
 
-               $theValue = $this->cObj->wrap($theValue, $conf['wrap']);
-               if ($conf['stdWrap.'])
+               if (isset($conf['stdWrap.'])) {
                        $theValue = $this->cObj->stdWrap($theValue, $conf['stdWrap.']);
                        $theValue = $this->cObj->stdWrap($theValue, $conf['stdWrap.']);
+               }
 
                $GLOBALS['TSFE']->currentRecord = $originalRec; // Restore
 
                $GLOBALS['TSFE']->currentRecord = $originalRec; // Restore
+
                return $theValue;
                return $theValue;
+
        }
 
 }
        }
 
 }