[TASK] Set TYPO3 version to 8.7.1-dev 61/52361/2
authorTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 4 Apr 2017 10:53:54 +0000 (12:53 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 4 Apr 2017 10:54:02 +0000 (12:54 +0200)
commita845c52c8b0132f55f26209bb79c37979d40ebc2
tree93932ac0a7ca192ff8cfdccfb850775466697918
parentf4aa757eef23411a47f9172580eb0808c90c0eaf
[TASK] Set TYPO3 version to 8.7.1-dev

Change-Id: I66c96891492626a868c2e9de7963ffe5a9761837
Reviewed-on: https://review.typo3.org/52361
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php