[TASK] Set TYPO3 version to 4.5.24-dev 78/18278/2
authorTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Thu, 14 Feb 2013 15:20:17 +0000 (16:20 +0100)
committerTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Thu, 14 Feb 2013 15:20:19 +0000 (16:20 +0100)
commit98153a5bffdf227d044b64d4c4eefee27fde70dc
tree5694379e2775ea0e896360fd7db3d9580c818e60
parent73e6f3730077916a04afa33c7a7e689c16282e6e
[TASK] Set TYPO3 version to 4.5.24-dev

Change-Id: I7c5941f836186c44643006c04f75b493b212f67a
Reviewed-on: https://review.typo3.org/18278
Reviewed-by: TYPO3 Release Team
Tested-by: TYPO3 Release Team
t3lib/config_default.php