[TASK] Set TYPO3 version to 4.5.23-dev
authorTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Mon, 12 Nov 2012 21:56:43 +0000 (22:56 +0100)
committerTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Mon, 12 Nov 2012 21:56:47 +0000 (22:56 +0100)
commit617522fe6014d8f27f9c1e2535d805434a4d52f0
tree0ae877c389a8d6fc5c869dbf68313277fa24e93b
parent483fc682c4411770db8ba828a1fdbcd4fabf0fc3
[TASK] Set TYPO3 version to 4.5.23-dev

Change-Id: I2f1603b370eb228873258a043224695793b47d77
Reviewed-on: http://review.typo3.org/16430
Reviewed-by: TYPO3 Release Team
Tested-by: TYPO3 Release Team
t3lib/config_default.php