[TASK] Set TYPO3 version to 4.5.20-dev
authorTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Wed, 15 Aug 2012 10:26:15 +0000 (12:26 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Wed, 15 Aug 2012 10:26:17 +0000 (12:26 +0200)
commit5ab73ff392c46cf1e4179d8629000779cb934479
treea2054c97dc3085281d4853536f431a4c79089270
parent558cf81c099593438bf76e1e7eedb52afd68ed2e
[TASK] Set TYPO3 version to 4.5.20-dev

Change-Id: I712fe72e2638caf8a3dbee37ac493d3410dce8da
Reviewed-on: http://review.typo3.org/13776
Reviewed-by: TYPO3 Release Team
Tested-by: TYPO3 Release Team
t3lib/config_default.php