Changed static call to enableFields()
authorKarsten Dambekalns <karsten.dambekalns@typo3.org>
Fri, 30 Jun 2006 14:27:33 +0000 (14:27 +0000)
committerKarsten Dambekalns <karsten.dambekalns@typo3.org>
Fri, 30 Jun 2006 14:27:33 +0000 (14:27 +0000)
commit1a6ba7864fc5bcb847a4088cd1fd836d1a8cd625
tree21bb50ca0358369343fecce68bb128158b30cf33
parent358caa6000a6a9b3a942a4c5bffe9e133e2b7695
Changed static call to enableFields()

git-svn-id: https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Core/trunk@1580 709f56b5-9817-0410-a4d7-c38de5d9e867
t3lib/class.t3lib_tsfebeuserauth.php