[TASK] Set TYPO3 version to 6.1.1-dev 44/20344/2
authorTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Tue, 30 Apr 2013 06:18:53 +0000 (08:18 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Tue, 30 Apr 2013 06:18:54 +0000 (08:18 +0200)
commit0d15c764f18fc527f1f0e49308931d97417d996d
treeae836cdd08f1831608a9d79bd5ac825df6fc89ec
parent53981ba03675a6638c9eec96eb9357bd5dc9c152
[TASK] Set TYPO3 version to 6.1.1-dev

Change-Id: I6d10028d02926a264827158c124226b1dcd01e10
Reviewed-on: https://review.typo3.org/20344
Reviewed-by: TYPO3 Release Team
Tested-by: TYPO3 Release Team
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php