[TASK] Set TYPO3 version to 7.6.11-dev 86/49086/2
authorTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 19 Jul 2016 10:38:32 +0000 (12:38 +0200)
committerTYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tue, 19 Jul 2016 10:38:34 +0000 (12:38 +0200)
commit0525c477d84a1796e36b057b7bb904592141dd3a
treeb9a109de3ba25f9fd014776dcd2be0d546e4572e
parent540f30a1072c77ae377198a337924b2b1b338e9f
[TASK] Set TYPO3 version to 7.6.11-dev

Change-Id: I0a602e621718e77fd13210e3ddb760b07fa2cb43
Reviewed-on: https://review.typo3.org/49086
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3cms@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php