[~TASK] Extbase (Utility): Changed Tx_Extbase_Utility_TypoScript:convertPlainArrayToT...
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / extbase / Classes / Utility / TypoScript.php
index ad14877..0224b56 100644 (file)
@@ -83,7 +83,7 @@ class Tx_Extbase_Utility_TypoScript {
                                                $typoScriptArray[$key] = $value['_typoScriptNodeValue'];
                                                unset($value['_typoScriptNodeValue']);
                                        }
-                                       $typoScriptArray[$key.'.'] = Tx_Extbase_Utility_TypoScript::convertPlainArrayToTypoScriptArray($value);
+                                       $typoScriptArray[$key.'.'] = self::convertPlainArrayToTypoScriptArray($value);
                                } else {
                                        $typoScriptArray[$key] = $value;
                                }