2005-04-27 Michael Scharkow <mscharkow@gmx.net>
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_web_list.xml
index 2af260f..1132164 100755 (executable)
@@ -6,6 +6,8 @@
                <fileId>EXT:lang/locallang_mod_web_list.xml</fileId>
                <labelContext type="array">
                </labelContext>
+               <ext_filename_template>EXT:csh_###LANGKEY###/lang/###LANGKEY###.locallang_mod_web_list.xml</ext_filename_template>
+               <keep_original_text type="integer">1</keep_original_text>
        </meta>
        <data type="array">
                <languageKey index="default" type="array">
@@ -23,7 +25,7 @@
                        <label index="clip_deleteMarkedWarning">Are you sure you want to delete all marked records from the table '%s'?</label>
                        <label index="showInfo">Display information</label>
                        <label index="edit">Edit record</label>
-                       <label index="editPage">Edit page</label>
+                       <label index="editPage">Edit page header</label>
                        <label index="new">New record</label>
                        <label index="newPage">Create new page after this page</label>
                        <label index="newRecord">Create new record after this record</label>
                        <label index="localization">Localization view</label>
                        <label index="defaultLanguage">Default</label>
                        <label index="multipleLanguages">All languages</label>
-                       <label index="Localize">Localize</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="dk" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Liste over database-records</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Modulet Web&gt;Liste giver dig den mest grundliggende tilgang til databaseelementerne på en side. Mens andre moduler hovedsagligt er specialiserede indenfor enkelte operationer på enkelte databasetabeller, så giver dette modul ultimativ adgang til de egentlige databaseelementer som er tilgængelige for en bruger.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Liste</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Indsæt efter: Klippebordets indhold indsættes efter dette element</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Indsæt i: Klippebordets indhold indsættes på denne side</label>
-                       <label index="clip_paste">Indsæt klippebordets indhold</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Markér alle/Markér ingen</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Overfør udvalget af elementer til klippebordet</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Markér gengangere</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Redigér markerede</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Slet markerede</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Er du sikker på, at du vil slette alle markerede elementer fra tabellen '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Vis information</label>
-                       <label index="edit">Redigér element</label>
-                       <label index="editPage">Redigér side</label>
-                       <label index="new">Nyt element</label>
-                       <label index="newPage">Opret ny side efter denne side</label>
-                       <label index="newRecord">Opret nyt element efter dette element</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Opret nyt element</label>
-                       <label index="moveUp">Flyt op i listen</label>
-                       <label index="moveDown">Flyt ned i listen</label>
-                       <label index="move_record">Skift position for indholdselement</label>
-                       <label index="move_page">Flyt side</label>
-                       <label index="hide">Skjul element</label>
-                       <label index="unHide">Vis element</label>
-                       <label index="hidePage">Skjul side</label>
-                       <label index="unHidePage">Vis side</label>
-                       <label index="prevLevel">Flyt denne side til positionen efter den nuværende side (Indad)</label>
-                       <label index="nextLevel">Flyt denne side til at være en underside til siden herover (Udad)</label>
-                       <label index="delete">Slet element (!)</label>
-                       <label index="history">Vis ændringsforløbet / Fortryd</label>
-                       <label index="permissions">Sæt rettigheder for siden</label>
-                       <label index="largeControl">Udvidet visning</label>
-                       <label index="contractView">Vis alle tabeller</label>
-                       <label index="expandView">Vis kun denne tabel</label>
-                       <label index="showClipBoard">Vis klippebord</label>
-                       <label index="editShownColumns">Redigér alle viste felter i de oplistede elementer</label>
-                       <label index="editThisColumn">Redigér feltet '%s' i de oplistede elementer</label>
-                       <label index="deleteWarning">Er du sikker på, at du ønsker at slette dette element?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="de" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Liste der Datensätze</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Das Web-Listen Modul bietet den grundlegensten Zugriff auf die Datensätze einer Seite. Während die anderen Module hauptsächlich mit bestimmten Operationen auf bestimmte Datensätze spezialisiert sind, bietet dieses Modul den entscheidenen Zugriff auf die Datensätze, die für den jeweiligen Benutzer zugänglich sind.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Liste</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Einfügen nach: der Inhalt des Klemmbretts wurde nach diesem Datensatz eingefügt</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Einfügen in: der Inhalt des Klemmbretts wurde in diese Seite eingefügt</label>
-                       <label index="clip_paste">Klemmbrett-Inhalt einfügen</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Alles/nichts markieren</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Ausgewählte Datensätze auf das Klemmbratt transferieren</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Markiere Duplikate</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Markierte bearbeiten</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Markierte löschen</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Sind Sie sicher, dass Sie alle markieren Datensätze aus der Tabelle '%s' löschen wollen?</label>
-                       <label index="showInfo">Informationen anzeigen</label>
-                       <label index="edit">Datensatz bearbeiten</label>
-                       <label index="editPage">Seite bearbeiten</label>
-                       <label index="new">Datensatz anlegen</label>
-                       <label index="newPage">Neue Seite nach dieser Seite anlegen</label>
-                       <label index="newRecord">Neuen Datensatz nach diesem Datensatz anlegen</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Neuen Datensatz anlegen</label>
-                       <label index="moveUp">Nach oben verschieben</label>
-                       <label index="moveDown">Nach unten verschieben</label>
-                       <label index="move_record">Datensatz verschieben</label>
-                       <label index="move_page">Seite verschieben</label>
-                       <label index="hide">Datensatz verbergen</label>
-                       <label index="unHide">Datensatz nicht verbergen</label>
-                       <label index="hidePage">Seite verstecken</label>
-                       <label index="unHidePage">Seite sichtbar machen</label>
-                       <label index="prevLevel">Bewege diese Seite hinter die derzeit übergeordnete Seite (einwärts)</label>
-                       <label index="nextLevel">Bewege diese Seite als Unterseite in die derzeit vorhergehende Seite (auswärts)</label>
-                       <label index="delete">Datensatz löschen (!)</label>
-                       <label index="history">Änderungsverlauf anzeigen / Rückgängig</label>
-                       <label index="permissions">Zugriffsrechte für Seite einstellen</label>
-                       <label index="largeControl">Erweiterte Ansicht</label>
-                       <label index="contractView">Alle Tabellen anzeigen</label>
-                       <label index="expandView">Nur diese Tabelle anzeigen</label>
-                       <label index="showClipBoard">Klemmbrett anzeigen</label>
-                       <label index="editShownColumns">Bearbeite alle angezeigten Felder der angelisteten Datensätze</label>
-                       <label index="editThisColumn">Bearbeite das Feld '%s' des angelisteten Datensätze</label>
-                       <label index="deleteWarning">Soll dieser Datensatz wirklich gelöscht werden?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="no" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Liste over database-records</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Modulen Web&gt;Liste gir den mest grunnleggende tilgangen til databaseelementene på en side. Mens andre moduler hovedsakelig er spesialiserte for enkelte operasjoner på enkelte databasetabeller, gir denne modulen ultimat  tilgang til de egentlige databaseelementene som er tilgjengelige for brukeren.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Liste</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Lim inn etter: Innholdet på klippebordet settes inn etter dette elementet</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Lim inn i: Innholdet på klippebordet settes inn på denne siden</label>
-                       <label index="clip_paste">Lim inn klippebordets innhold</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Merk alle/ Merk ingen</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Overfør de valgte elementene til klippebordet</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Merk duplikater</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Rediger merkede</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Slett merkede</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Er du sikker på at du vil slette alle markerte elementer fra tabellen '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Vis informasjon</label>
-                       <label index="edit">Rediger element</label>
-                       <label index="editPage">Rediger side</label>
-                       <label index="new">Nytt element</label>
-                       <label index="newPage">Opprett ny side etter denne siden</label>
-                       <label index="newRecord">Opprett nytt element etter dette elementet</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Opprett nytt element</label>
-                       <label index="moveUp">Flytt oppover i listen</label>
-                       <label index="moveDown">Flytt nedover i listen</label>
-                       <label index="move_record">Skift posisjon for innholdselement</label>
-                       <label index="move_page">Flytt side</label>
-                       <label index="hide">Skjul element</label>
-                       <label index="unHide">Vis element</label>
-                       <label index="hidePage">Skjul side</label>
-                       <label index="unHidePage">Vis side</label>
-                       <label index="prevLevel">Flytt denne siden til posisjonen etter gjeldende side (Innover)</label>
-                       <label index="nextLevel">Flytt denne siden slik at den blir en underside til siden over (Utover)</label>
-                       <label index="delete">Slett element(!)</label>
-                       <label index="history">Vis endringshistorikk / Angre</label>
-                       <label index="permissions">Sett rettigheter for siden</label>
-                       <label index="largeControl">Utvidet visning</label>
-                       <label index="contractView">Vis alle tabeller</label>
-                       <label index="expandView">Vis kun denne tabellen</label>
-                       <label index="showClipBoard">Vis klippebord</label>
-                       <label index="editShownColumns">Rediger alle viste felt i de opplistede elementene</label>
-                       <label index="editThisColumn">Rediger feltet '%s' i de opplistede elementene</label>
-                       <label index="deleteWarning">Er du sikker på at du ønsker å slette dette elementet?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="it" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista dei record del database</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Il modulo Web&gt;Lista fornisce l'accesso più 'a basso livello' ai record di una pagina. Mentre gli altri moduli sono specializzati in determinate funzioni su certe tabelle del database, questo modulo fornisce l'accesso a tutti i record della pagina che l'utente può visualizzare.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Incolla dopo: il contenuto della clipboard viene inserito dopo questo record</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Incolla in: il contenuto della clipboard viene inserito in questa pagina</label>
-                       <label index="clip_paste">Incolla contenuto clipboard</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Seleziona tutti/nessuno</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Trasferisci i record selezionati nella clipboard</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Seleziona duplicati</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Modifica selezionati</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Elimina selezionati</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Sei sicuro di voler eliminare tutti i record selezionati dalla tabella '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Visualizza informazioni</label>
-                       <label index="edit">Modifica record</label>
-                       <label index="editPage">Modifica pagina</label>
-                       <label index="new">Nuovo record</label>
-                       <label index="newPage">Crea nuova pagina dopo questa</label>
-                       <label index="newRecord">Crea nuovo record dopo questo</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Crea nuovo record</label>
-                       <label index="moveUp">Sposta su</label>
-                       <label index="moveDown">Sposta giù</label>
-                       <label index="move_record">Ri-posiziona l'elemento di contenuto</label>
-                       <label index="move_page">Sposta pagina</label>
-                       <label index="hide">Nascondi record</label>
-                       <label index="unHide">Mostra record</label>
-                       <label index="hidePage">Nascondi pagina</label>
-                       <label index="unHidePage">Mostra pagina</label>
-                       <label index="prevLevel">Sposta questa pagina dopo la pagina padre (Inwards)</label>
-                       <label index="nextLevel">Fai diventare questa pagina sottopagina della pagina sovrastante (Outwards)</label>
-                       <label index="delete">Elimina record (!)</label>
-                       <label index="history">Mostra ultime modifiche / annulla</label>
-                       <label index="permissions">Imposta i permessi per la pagina</label>
-                       <label index="largeControl">Vista estesa</label>
-                       <label index="contractView">Elenca tutte le tabelle</label>
-                       <label index="expandView">Elenca solo questa tabella</label>
-                       <label index="showClipBoard">Mostra clipboard</label>
-                       <label index="editShownColumns">Modifica tutti i campi dei record visualizzati</label>
-                       <label index="editThisColumn">Modifica il campo '%s' dei record visualizzati</label>
-                       <label index="deleteWarning">Sei sicuro di voler eliminare questo record?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="fr" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Liste des pages et des enregistrements</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Le module Web&gt;Liste vous offre l'entier contrôle sur tous les enregistrements d'une page. Contrairement aux autres modules plus spécialisés, celui-ci vous donne accès à toutes les informations disponibles.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Liste</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Coller après: Le contenu du presse-papiers est inséré après cet enregistrement</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Coller dans: Le contenu du presse-papiers est inséré dans cette page</label>
-                       <label index="clip_paste">Coller le contenu du presse-papiers</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Sélectionner tout/rien</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Transférer les enregistrements sélectionnés dans le presse-papiers</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Sélectionner les doublons</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Editer la sélection</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Supprimer la sélection</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Etes-vous sûr de vouloir supprimer de la table '%s' tous les enregistrements sélectionnés?</label>
-                       <label index="showInfo">Afficher les informations</label>
-                       <label index="edit">Editer l'enregistrement</label>
-                       <label index="editPage">Editer la page</label>
-                       <label index="new">Créer un nouvel enregistrement</label>
-                       <label index="newPage">Créer une nouvelle page, après celle-ci</label>
-                       <label index="newRecord">Créer un nouvel élément, après celui-ci</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Créer un nouvel enregistrement</label>
-                       <label index="moveUp">Déplacer vers le haut</label>
-                       <label index="moveDown">Déplacer vers le bas</label>
-                       <label index="move_record">Déplacer l'élément de contenu</label>
-                       <label index="move_page">Déplacer la page</label>
-                       <label index="hide">Cacher l'enregistrement</label>
-                       <label index="unHide">Montrer l'enregistrement</label>
-                       <label index="hidePage">Cacher la page</label>
-                       <label index="unHidePage">Montrer la page</label>
-                       <label index="prevLevel">Déplacer cette page après la page qui présentement la contient</label>
-                       <label index="nextLevel">Déplacer cette page pour qu'elle soit la sous-page de la page précédente</label>
-                       <label index="delete">Supprimer (!)</label>
-                       <label index="history">Afficher l'historique des changements / Annuler</label>
-                       <label index="permissions">Définir les droits d'accès à la page</label>
-                       <label index="largeControl">Vue étendue</label>
-                       <label index="contractView">Lister toutes les tables</label>
-                       <label index="expandView">Lister uniquement cette table</label>
-                       <label index="showClipBoard">Afficher le presse-papiers</label>
-                       <label index="editShownColumns">Editer tous les champs de l'enregistrement</label>
-                       <label index="editThisColumn">Editer le champs '%s' de l'enregistrement</label>
-                       <label index="deleteWarning">Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="es" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista de registros</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">El módulo Web&gt;Lista provee del acceso a mas bajo nivel de los registros que forman una página. En tanto que los otros módulos están especializados en cietas operaciones en ciertas tablas, este módulo permite el acceso total a los registros en crudo disponibles para el usuario.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Pegar después: El contenido del portapapeles es insertado después de este registro</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Pegar en: El contenido del portapapeles es insertado en esta página</label>
-                       <label index="clip_paste">Pegar el contenido del portapapeles</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Marcar/Desmarcar todos</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Transferir la selección de registros al portapapeles</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Marcar duplicados</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Editar marcados</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Borrar marcados</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">¿Seguro que quieres borrar todos los registros marcados de la tabla '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Mostrar información</label>
-                       <label index="edit">Editar registro</label>
-                       <label index="editPage">Editar página</label>
-                       <label index="new">Nuevo registro</label>
-                       <label index="newPage">Crear página después de esta página</label>
-                       <label index="newRecord">Crear nuevo registro después de este registro</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Crear nuevo registro</label>
-                       <label index="moveUp">Subir en la lista</label>
-                       <label index="moveDown">Bajar en la lista</label>
-                       <label index="move_record">Re-posicionar elemento de contenido</label>
-                       <label index="move_page">Mover página</label>
-                       <label index="hide">Ocultar registro</label>
-                       <label index="unHide">Mostrar registro</label>
-                       <label index="hidePage">Ocultar página</label>
-                       <label index="unHidePage">Mostrar página</label>
-                       <label index="prevLevel">Mover esta página a la posición después de la página padre actual (hacia dentro)</label>
-                       <label index="nextLevel">Mover esta página a una subpágina de la página superior (hacia afuera)</label>
-                       <label index="delete">Eliminar registro (!)</label>
-                       <label index="history">Mostrar historial de cambios / Deshacer</label>
-                       <label index="permissions">Establecer permisos para esta página</label>
-                       <label index="largeControl">Vista extendida</label>
-                       <label index="contractView">Listar todas las tablas</label>
-                       <label index="expandView">Listar solamente esta tabla</label>
-                       <label index="showClipBoard">Mostrar portapapeles</label>
-                       <label index="editShownColumns">Editar los campos mostrados en los registros listados</label>
-                       <label index="editThisColumn">Editar el campo '%s' en los registros listados</label>
-                       <label index="deleteWarning">¿Seguro que desea eliminar este registro?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="nl" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lijst van databaserecords</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">De Web&gt;Lijstmodule biedt de meest basale toegang tot de records in een pagina. Terwijl de andere modules voornamelijk gespecialiseerd zijn in bepaalde bewerkingen van databasetabellen, geeft deze module fundamentele toegang tot de records die beschikbaar zijn voor de gebruiker.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lijst</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Plaats na: Klembordinhoud wordt ingevoegd na dit element</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Plaats in: Klembordinhoud wordt ingevoegd op deze pagina</label>
-                       <label index="clip_paste">Plaats in klembordinhoud</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Selecteer alle/Selecteer geen</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Verplaats de geselecteerde elementen naar het klembord</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Selecteer gelijke</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Bewerk geselecteerde</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Verwijder geselecteerde</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Geselecteerde elementen verwijderen uit tabel '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Toon informatie</label>
-                       <label index="edit">Bewerk record</label>
-                       <label index="editPage">Bewerk pagina</label>
-                       <label index="new">Nieuw record</label>
-                       <label index="newPage">Maak nieuwe pagina na deze</label>
-                       <label index="newRecord">Maak nieuw record na deze</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Maak nieuw record</label>
-                       <label index="moveUp">Verplaats naar boven in lijst</label>
-                       <label index="moveDown">Verplaats naar beneden in lijst</label>
-                       <label index="move_record">Herpositioneer inhoudselement</label>
-                       <label index="move_page">Verplaats pagina</label>
-                       <label index="hide">Verberg record</label>
-                       <label index="unHide">Verbergen record opheffen</label>
-                       <label index="hidePage">Verberg Pagina</label>
-                       <label index="unHidePage">Toon Pagina</label>
-                       <label index="prevLevel">Plaats deze pagina een niveau terug (binnen de parent)</label>
-                       <label index="nextLevel">Plaats deze pagina een niveau dieper (als een subpagina)</label>
-                       <label index="delete">Verwijder dit record</label>
-                       <label index="history">Toon wijzigingen / Ongedaan maken</label>
-                       <label index="permissions">Instellen rechten voor deze pagina</label>
-                       <label index="largeControl">Uitgebreid overzicht</label>
-                       <label index="contractView">Laat alle tabellen zien</label>
-                       <label index="expandView">Laat alleen deze tabel zien</label>
-                       <label index="showClipBoard">Toon klembord</label>
-                       <label index="editShownColumns">Bewerk alle zichtbare velden van de getoonde records</label>
-                       <label index="editThisColumn">Bewerk het '%s' veld van de getoonde records</label>
-                       <label index="deleteWarning">Dit record verwijderen?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="cz" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Seznam databázových záznamů</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Modul Web&gt;Seznam poskytuje základní přístup k záznamům na každé straně. Jiné moduly jsou specializovány zejména na určité operace na určitých databázových tabulkách, tento modul poskytuje přímý přístup k základním záznamům dostupným uživateli.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Seznam</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Vložit za: Obsah schránky je vložen za tento záznam</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Vložit do: Obsah schránky je vložen na tuto stránku</label>
-                       <label index="clip_paste">Vložit obsah schránky</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Označit vše/Odznačit vše</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Přenést všechny zvolené záznamy do schránky</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Označit duplikáty</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Upravit označené</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Odstranit označené</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Jste si jisti, že chcete odstranit všechny označené záznamy z tabulky '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Zobrazovaná informace</label>
-                       <label index="edit">Upravit záznam</label>
-                       <label index="editPage">Upravit stránku</label>
-                       <label index="new">Nový záznam</label>
-                       <label index="newPage">Vytvořit novou stranu za touto stranou</label>
-                       <label index="newRecord">Vytvořit záznam za tímto záznamem</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Vytvořit nový záznam</label>
-                       <label index="moveUp">Přesunout nahoru v seznamu</label>
-                       <label index="moveDown">Přesunout dolů v seznamu</label>
-                       <label index="move_record">Změnit pozici obsahu</label>
-                       <label index="move_page">Přesunout stranu</label>
-                       <label index="hide">Skrýt záznam</label>
-                       <label index="unHide">Odkrýt záznam</label>
-                       <label index="hidePage">Skrýt stránku</label>
-                       <label index="unHidePage">Odkrýt stránku</label>
-                       <label index="prevLevel">Přesunout stránku na pozici za současnou stránkou (Dovnitř)</label>
-                       <label index="nextLevel">Přesunout stránku jako podstránku stránky nahoře (Ven)</label>
-                       <label index="delete">Smazat záznam (!)</label>
-                       <label index="history">Zobrazit historii změn / Undo</label>
-                       <label index="permissions">Nastavit přístup pro stránku</label>
-                       <label index="largeControl">Rozšířený pohled</label>
-                       <label index="contractView">Vypsat všechny tabulky</label>
-                       <label index="expandView">Vypsat všechny tabulky</label>
-                       <label index="showClipBoard">Ukázat schránku</label>
-                       <label index="editShownColumns">Upravit všechna ukázaná pole vypsaných záznamů</label>
-                       <label index="editThisColumn">Upravit '%s' pole vypsaných záznamů</label>
-                       <label index="deleteWarning">Jste si jisti, že chcete smazat tento záznam?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="pl" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista zawartości bazy</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Moduł Web&gt;Lista zapewnia dostęp niskiego poziomu do rekordów zawartych na stronie. O ile inne moduły pełnią wyspecjalizowane funkcje dotyczące konkretnych tablic, ten moduł umożliwia dostep do większości rekordów dostępnych dla użytkownika.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Wstaw za: Zawartość schowka jest wstawiana za tym rekordem</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Wstaw w: Zawartość schowka jest wstawiana na tej stronie</label>
-                       <label index="clip_paste">Wstaw zawartość ze schowka</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Zaznacz/Odznacz wszystkie</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Przenieś zaznaczone rekordy do schowka</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Zaznacz duplikaty</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Edytuj zaznaczone</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Usuń zaznaczone</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie zaznaczone rekordy z tablicy '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Wyświetl informację</label>
-                       <label index="edit">Edytuj rekord</label>
-                       <label index="editPage">Edytuj stronę</label>
-                       <label index="new">Nowy rekord</label>
-                       <label index="newPage">Stwórz nową stronę za tą</label>
-                       <label index="newRecord">Stwórz nowy rekord za tym</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Stwórz nowy rekord</label>
-                       <label index="moveUp">Przesuń w górę</label>
-                       <label index="moveDown">Przesuń w dół</label>
-                       <label index="move_record">Przenieś bieżący element treści</label>
-                       <label index="move_page">Przenieś stronę</label>
-                       <label index="hide">Ukryj rekord</label>
-                       <label index="unHide">Odkryj rekord</label>
-                       <label index="hidePage">Ukryj stronę</label>
-                       <label index="unHidePage">Odkryj stronę</label>
-                       <label index="prevLevel">Przesuń stronę o poziom w górę (obok rodzica)</label>
-                       <label index="nextLevel">Przesuń tą stronę jako podstronę do strony powyżej</label>
-                       <label index="delete">Usuń rekord (!)</label>
-                       <label index="history">Wyświetl historię zmian</label>
-                       <label index="permissions">Ustaw uprawnienia dla strony</label>
-                       <label index="largeControl">Widok rozszerzony</label>
-                       <label index="contractView">Wyświetlaj wszystkie tablice</label>
-                       <label index="expandView">Wyświetl tylko tą tablicę</label>
-                       <label index="showClipBoard">Pokaż schowek</label>
-                       <label index="editShownColumns">Edytuj wszystkie pokazane pola w rekordach</label>
-                       <label index="editThisColumn">Edytuj '%s' pole w rekordach</label>
-                       <label index="deleteWarning">Czy na pewno chcesz usunąć ten rekord?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="si" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Seznam zapisov v bazi podatkov</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Modul Internet&gt;Seznam omogoča najbolj osnovni dostop do zapisov na strani.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Seznam</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Prilepi za: Vsebina iz odložišča bo vstavljena za ta zapis</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Prilepi v: Vsebina iz odložišča bo vstavljena na to stran</label>
-                       <label index="clip_paste">Prilepi v odložišče</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Označi vse / Ne označi nič</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Prenesi izbrane zapise v odložišče</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Označi dvojnike</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Uredi označeno</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Izbriši označeno</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Res želite izbrisati vse označene zapise iz tabele '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Prikaži informacije</label>
-                       <label index="edit">Uredi zapis</label>
-                       <label index="editPage">Uredi stran</label>
-                       <label index="new">Nov zapis</label>
-                       <label index="newPage">Ustvari novo stran za to stranjo</label>
-                       <label index="newRecord">Ustvari nov zapis za tem zapisom</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Ustvari nov zapis</label>
-                       <label index="moveUp">Premakni navzgor po seznamu</label>
-                       <label index="moveDown">Premakni navzdol po seznamu</label>
-                       <label index="move_record">Premakni vsebinski element</label>
-                       <label index="move_page">Premakni stran</label>
-                       <label index="hide">Skrij zapis</label>
-                       <label index="unHide">Pokaži zapis</label>
-                       <label index="hidePage">Skrij stran</label>
-                       <label index="unHidePage">Pokaži stran</label>
-                       <label index="prevLevel">Premakni to stran v nižji nivo</label>
-                       <label index="nextLevel">Premakni to stran v višji nivo</label>
-                       <label index="delete">Izbriši zapis (!)</label>
-                       <label index="history">Prikaži zgodovino sprememb / Razveljavi</label>
-                       <label index="permissions">Nastavi dovoljenja za stran</label>
-                       <label index="largeControl">Razširjen pogled</label>
-                       <label index="contractView">Štej vse tabele</label>
-                       <label index="expandView">Štej samo to tabelo</label>
-                       <label index="showClipBoard">Prikaži odložišče</label>
-                       <label index="editShownColumns">Uredi vsa prikazana polja prikazanih zapisov</label>
-                       <label index="editThisColumn">Uredi polje '%s' prikazanih zapisov</label>
-                       <label index="deleteWarning">Ste prepričani, da želite izbrisati ta zapis?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="fi" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Luettelo tietokannan tietueista</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">WWW&gt;Luettelo -moduli mahdollistaa alemman tason käsittelyn sivun tietueille. Kun muut modulit ovat pääsääntöisesti erikoistuneet tiettyihin toimenpiteisiin tietyissä tietokannan tauluissa, on tällä modulilla mahdollisuus äärimmäisiin toimiin pelkillä tietueilla.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Luettelo</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Liitä jälkeen: Leikepöydän sisältö lisätään tämän tietueen jälkeen</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Liitä sisään: Leikepöydän sisältö lisätään tälle sivulle</label>
-                       <label index="clip_paste">Liitä leikepöydälle</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Merkitse kaikki/Poista merkinnät</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Siirrä valitut tietueet leikepöydälle</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Merkitse kaksoiskappaleet</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Muokkaa merkittyjä</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Poista merkityt</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Haluatko todella poistaa kaikki merkityt tietueet taulusta '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Näytä tiedot</label>
-                       <label index="edit">Muokkaa tietuetta</label>
-                       <label index="editPage">Muokkaa sivua</label>
-                       <label index="new">Uusi tietue</label>
-                       <label index="newPage">Luo uusi sivu tämän sivun jälkeen</label>
-                       <label index="newRecord">Luo uusi tietue tämän tietueen jälkeen</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Luo uusi tietue</label>
-                       <label index="moveUp">Siirrä ylös listalla</label>
-                       <label index="moveDown">Siirrä alas listalla</label>
-                       <label index="move_record">Sijoita sisältö-elementti uudelleen</label>
-                       <label index="move_page">Siirrä sivua</label>
-                       <label index="hide">Piilota tietue</label>
-                       <label index="unHide">Ota tietue pois piilosta</label>
-                       <label index="hidePage">Piilota sivu</label>
-                       <label index="unHidePage">Ota sivu piilosta</label>
-                       <label index="prevLevel">Siirrä sivu nykyisen ylemmän tason jälkeiseksi</label>
-                       <label index="nextLevel">Siirrä sivu edellisen sivun alapuolelle</label>
-                       <label index="delete">Poista tietue (!)</label>
-                       <label index="history">Näytä muutoshistoria / Palauta</label>
-                       <label index="permissions">Aseta sivun käyttöoikeudet</label>
-                       <label index="largeControl">Laajennettu näyttö</label>
-                       <label index="contractView">Listaa kaikki taulut</label>
-                       <label index="expandView">Listaa ainoastaan tämä taulu</label>
-                       <label index="showClipBoard">Näytä leikepöytä</label>
-                       <label index="editShownColumns">Muokkaa kaikkia näytettyjä kenttiä listatuista tietueista</label>
-                       <label index="editThisColumn">Muotoile '%s' tietoa listatuista tietueista</label>
-                       <label index="deleteWarning">Oletko varma, että haluat poistaa tämän tietueen?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="tr" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Veritabanı kayıtlarının listelenmesi</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;Listesi modülü her sayfada bir kayıta en düşük seviyede erişim imkanı sağlar.Diğer modüller belli veritabanı tablolarındaki belli uygulamalar için özelleştirilmişken, bu modül kullanıcının erişebilmesine izin verilen tüm kayıtlara erişebilmesine imkan sağlar.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Liste</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Sonrakine yapıştır: Bu kayıttan sonra pano içeriği eklendi</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">İçine yapıştır: Bu sayfa üzerinde pano içeriği eklendi</label>
-                       <label index="clip_paste">Pano içeriğinin içine yapıştır</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Tümünü İşaretle/Hiçbirini İşaretleme</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Seçili kayıtları panoya transfer et</label>
-                       <label index="clip_duplicates">İkinci kopyası olanları işaretle</label>
-                       <label index="clip_editMarked">İşaretlenmiş olanı düzelt</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">İşaretlenmiş olanı sil</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Tüm işaretli kayıtları tablodan '%s' silmek istediğinizden emin misiniz?</label>
-                       <label index="showInfo">Bilginin görüntülenmesi</label>
-                       <label index="edit">Kayıt düzenleme</label>
-                       <label index="editPage">Sayfayı düzelt</label>
-                       <label index="new">Yeni kayıt</label>
-                       <label index="newPage">Sonraki sayfaya yeni sayfa yarat</label>
-                       <label index="newRecord">Sonraki kayıta yeni kayıt yarat</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Yeni kayıt yarat</label>
-                       <label index="moveUp">Listenin içinde yukarı taşı</label>
-                       <label index="moveDown">Listenin içinde aşağı taşı</label>
-                       <label index="move_record">Yeni pozisyon içerik elementi</label>
-                       <label index="move_page">Sayfayı taşı</label>
-                       <label index="hide">Kayıtı sakla</label>
-                       <label index="unHide">Saklanamayan kayıt</label>
-                       <label index="hidePage">Sayfayı gizle</label>
-                       <label index="unHidePage">Sayfayı gizleme</label>
-                       <label index="prevLevel">Bu sayfayı sonraki güncel ana sayfadaki konuma taşı (İç kısımlar)</label>
-                       <label index="nextLevel">Bu sayfayı yukarıdaki sayfanın bir alt sayfası olarak taşı (Dış kısımlar)</label>
-                       <label index="delete">Kayıtı sil (!)</label>
-                       <label index="history">Değişim günlüğünün görüntülenmesi / Geri al</label>
-                       <label index="permissions">Sayfa için izinleri kur</label>
-                       <label index="largeControl">Genişletilmiş görüntü</label>
-                       <label index="contractView">Tüm tabloların listesi</label>
-                       <label index="expandView">Sadece bu tablonun listelenmesi</label>
-                       <label index="showClipBoard">Panoyu göster</label>
-                       <label index="editShownColumns">Listelenen kayıtların tüm alanlarının gösterilmesinin düzeltilmesi</label>
-                       <label index="editThisColumn">Listelenen kayıtların alanının '%s' düzeltilmesi</label>
-                       <label index="deleteWarning">Bu kayıtı silmek istediğinizden emin misiniz?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="se" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista över databasregistren</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;List modulen innehåller den mest detaljerade åtkomsten till sidornas register. Medan andra moduler i huvudsak specialiserar sig på vissa funktioner i en viss databastabell, ger denna modul åtkomst till de rena registren en andvändare har rätt till.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Klistra in efter: Innehållet i klippbordet klistras in efter detta element</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Klistra ini: Innehållet i klippbordet klistras in på denna sida</label>
-                       <label index="clip_paste">Klistra in klippbordets innehåll</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Markera allt/Avmarkera allt</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Flytta markerade element till klippbordet</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Märk dubbelkopior</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Ändra de markerade</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Radera de markerade</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Är du säker på att du vill radera alla markerade element i tabellen '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Visa information</label>
-                       <label index="edit">Ändra element</label>
-                       <label index="editPage">Ändra sida</label>
-                       <label index="new">Nytt element</label>
-                       <label index="newPage">Skapa ny sida efter denna sida</label>
-                       <label index="newRecord">Skapa nytt element efter detta element</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Skapa nytt element</label>
-                       <label index="moveUp">Flytta uppåt i listan</label>
-                       <label index="moveDown">Flytta neråt i listan</label>
-                       <label index="move_record">Byt plats för element</label>
-                       <label index="move_page">Flytta sida</label>
-                       <label index="hide">Göm element</label>
-                       <label index="unHide">Visa element</label>
-                       <label index="hidePage">Göm sida</label>
-                       <label index="unHidePage">Visa sida</label>
-                       <label index="prevLevel">Flytta denna sida så den kommer efter nuvarande huvudsida</label>
-                       <label index="nextLevel">Flytta denna sida så den blir en undersida till sidan ovanför</label>
-                       <label index="delete">Radera element (!)</label>
-                       <label index="history">Visa ändringshistoria / Gör om</label>
-                       <label index="permissions">Ställ in rättigheter för sidan</label>
-                       <label index="largeControl">Utökat fönster</label>
-                       <label index="contractView">Lista över alla tabeller</label>
-                       <label index="expandView">Lista endast denna tabell</label>
-                       <label index="showClipBoard">Visa klippbord</label>
-                       <label index="editShownColumns">Ändra alla visade fält i det listade elementet</label>
-                       <label index="editThisColumn">Ändra '%s' -fältet i det listade elementet</label>
-                       <label index="deleteWarning">Är du säker på att du vill radera detta element?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="pt" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista de registros no banco de dados</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">O módulo Web&gt;Lista dá o acesso de mais baixo nível aos registros de uma página. Enquanto os outros módulos são especializados em certas operações em tabelas específicas do banco de dados, este módulo provê ao usuário acesso direto aos registros.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Colar depois: O conteúdo da área de transferência é inserido após este registro.</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Colar dentro: O conteúdo da área de transferência é inserido nesta página.</label>
-                       <label index="clip_paste">Colar conteúdo da área de transferência</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Marcar todos/Desmarcar Todos</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Transferir os registros selecionados para a área de transferência</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Marcar duplicados</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Editar marcados</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Apagar marcados</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Você está certo de que deseja apagar todos os registros marcados da tabela '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Mostrar informações</label>
-                       <label index="edit">Editar registro</label>
-                       <label index="editPage">Editar página</label>
-                       <label index="new">Novo registro</label>
-                       <label index="newPage">Criar nova página após esta</label>
-                       <label index="newRecord">Criar novo registro depois deste</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Criar novo registro</label>
-                       <label index="moveUp">Subir na lista</label>
-                       <label index="moveDown">Descer na lista</label>
-                       <label index="move_record">Reposicionar elemento de conteúdo</label>
-                       <label index="move_page">Mover página</label>
-                       <label index="hide">Ocultar registro</label>
-                       <label index="unHide">Mostrar registro</label>
-                       <label index="hidePage">Esconder página</label>
-                       <label index="unHidePage">Mostrar página</label>
-                       <label index="prevLevel">Mover esta página para a posição logo após a página principal deste nível</label>
-                       <label index="nextLevel">Mover esta página para ser uma sub-página da página acima</label>
-                       <label index="delete">Apagar registro (!)</label>
-                       <label index="history">Mostrar histórico de alterações / Desfazer</label>
-                       <label index="permissions">Configurar permissões para a página</label>
-                       <label index="largeControl">Visão aperfeiçoada</label>
-                       <label index="contractView">Listar todas as tabelas</label>
-                       <label index="expandView">Listar somente esta tabela</label>
-                       <label index="showClipBoard">Mostrar área de transferência</label>
-                       <label index="editShownColumns">Editar todos os campos mostrados dos registros listados</label>
-                       <label index="editThisColumn">Editar o campo '%s' dos registros listados</label>
-                       <label index="deleteWarning">Você está certo de que deseja apagar este registro?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ru" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Список записей базы данных</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Модуль Веб&amp;gt;Список обеспечивает наиболее широкий доступ к записям страницы. В то время, как другие модули главным образом специализированы на некоторых операциях над таблицами базы данных, этот модуль обеспечивает максимально возможный для данного пользователя доступ</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Список</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Вставка после: вставить содержимое Буфера обмена после этой записи</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Вставка внутрь: вставить содержимое Буфера обмена в эту страницу</label>
-                       <label index="clip_paste">Вставить содержимое Буфера обмена</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Выделить все/Снять выделение</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Передать выбранные записи в Буфер обмена</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Выделить дубликаты</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Редактировать выделенные</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Удалить выделенные</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Вы уверены, что хотите удалить все выделенные записи из таблицы '%s'</label>
-                       <label index="showInfo">Показать информацию</label>
-                       <label index="edit">Редактировать запись</label>
-                       <label index="editPage">Редактировать страницу</label>
-                       <label index="new">Создать запись</label>
-                       <label index="newPage">Создать новую страницу после этой</label>
-                       <label index="newRecord">Создать новую запись после этой</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Создать новую запись</label>
-                       <label index="moveUp">Переместить выше по списку</label>
-                       <label index="moveDown">Переместить ниже по списку</label>
-                       <label index="move_record">Перемещение записи</label>
-                       <label index="move_page">Переместить страницу</label>
-                       <label index="hide">Сделать запись невидимой</label>
-                       <label index="unHide">Сделать запись видимой</label>
-                       <label index="hidePage">Сделать страницу невидимой</label>
-                       <label index="unHidePage">Сделать страницу видимой</label>
-                       <label index="prevLevel">Переместить страницу ближе к корню дерева (так, чтобы она располагалась сразу после страницы, которая сейчас является родительской)</label>
-                       <label index="nextLevel">Переместить эту страницу дальше от корня дерева (так, чтобы она стала подстраницей той страницы, которая сейчас в предыдущей строке списка)</label>
-                       <label index="delete">Удалить запись (!)</label>
-                       <label index="history">Показать историю изменений / Отмена</label>
-                       <label index="permissions">Установить права доступа к странице</label>
-                       <label index="largeControl">Расширенный вид</label>
-                       <label index="contractView">Список всех таблиц</label>
-                       <label index="expandView">Список только этих таблиц</label>
-                       <label index="showClipBoard">Показать Буфер обмена</label>
-                       <label index="editShownColumns">Редактировать все поля перечисленных записей</label>
-                       <label index="editThisColumn">Редактировать поле '%s' перечисленных записей</label>
-                       <label index="deleteWarning">Вы уверены, что хотите удалить эту запись?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ro" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista inregistrarilor din baza de date</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Modulul Web&gt;List ofera cel mai coborat nivel de acces la datele dintr-o pagina. In timp ce alte module sunt in principal specializate pe operatii in anumite tabele din baza de date, acest modul ofera acces fundamental la inregistrarile disponibile pentru un user.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Copie dupa: Continutul clipboard-ului este inserat dupa aceasta inregistrare</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Copie in: Continutul clipboard-ului este inserat in aceasta pagina</label>
-                       <label index="clip_paste">Copie in continutul clipboard-ului</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Marcheaza tot/Nu marcheaza</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Transfera toate inregistrarile selectate in clipboard</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Marcheaza dublurile</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Editeaza elementele marcate</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Sterge elementele marcate</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Sunteti sigur ca vreti sa stergeti toate inregistrarile marcate din tabel '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Afiseaza informatii</label>
-                       <label index="edit">Editeaza inregistrare</label>
-                       <label index="editPage">Editeaza pagina</label>
-                       <label index="new">Inregistrare noua</label>
-                       <label index="newPage">Creeaza pagina noua dupa aceasta pagina</label>
-                       <label index="newRecord">Creeaza inregistrare noua dupa aceasta inregistrare</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Creeaza inregistrare noua</label>
-                       <label index="moveUp">Muta mai sus in lista</label>
-                       <label index="moveDown">Muta mai jos in lista</label>
-                       <label index="move_record">Repozitioneaza elementul de continut</label>
-                       <label index="move_page">Muta pagina</label>
-                       <label index="hide">Ascunde inregistrarea</label>
-                       <label index="unHide">Arata inregistrarea</label>
-                       <label index="hidePage">Ascunde pagina</label>
-                       <label index="unHidePage">Arata pagina</label>
-                       <label index="prevLevel">Muta aceasta pagina dupa pagina curenta</label>
-                       <label index="nextLevel">Muta aceasta pagina pentru a fi o subpagina a celei de mai sus</label>
-                       <label index="delete">Sterge inregistrarea</label>
-                       <label index="history">Afiseaza istoria schimbarilor / Anuleaza</label>
-                       <label index="permissions">Stabileste permisiuni pentru pagina</label>
-                       <label index="largeControl">Vedere de ansamblu</label>
-                       <label index="contractView">Listeaza toate tabelele</label>
-                       <label index="expandView">Listeaza numai acest tabel</label>
-                       <label index="showClipBoard">Arata clipboard-ul</label>
-                       <label index="editShownColumns">Editeaza toate campurile aratate din inregistrarile listate</label>
-                       <label index="editThisColumn">Editeaza campul '%s' din inregistrarile listate</label>
-                       <label index="deleteWarning">Sunteti sigur ca vreti sa stergeti aceasta inregistrare?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ch" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">数据库记录列表</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">模块Web&gt;List提供页面记录的最底层访问. 与其他模块主要针对某些表执行某些操作不同, 该模块提供用户允许访问记录的最总访问能力.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">列表</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">粘贴与后面: 剪贴板内容插入至记录后面</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">粘贴到里面: 剪贴板内容插入至页面中</label>
-                       <label index="clip_paste">贴入剪贴板内容</label>
-                       <label index="clip_markRecords">标记所有/取消所有标记</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">传送选择的记录动剪贴板</label>
-                       <label index="clip_duplicates">标记副本</label>
-                       <label index="clip_editMarked">编辑标记的</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">删除标记的</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">您是否确认删除表'%s'中所有标记了的记录?</label>
-                       <label index="showInfo">显示记录</label>
-                       <label index="edit">编辑记录</label>
-                       <label index="editPage">编辑页面</label>
-                       <label index="new">新建记录</label>
-                       <label index="newPage">在该页后新建页面</label>
-                       <label index="newRecord">在该记录后新建页面</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">创建新记录</label>
-                       <label index="moveUp">在列表中上移</label>
-                       <label index="moveDown">在列表中下移</label>
-                       <label index="move_record">重定位内容元素</label>
-                       <label index="move_page">移动页面</label>
-                       <label index="hide">隐藏记录</label>
-                       <label index="unHide">恢复显示记录</label>
-                       <label index="hidePage">隐藏页面</label>
-                       <label index="unHidePage">恢复显示页面</label>
-                       <label index="prevLevel">移动当前页面至从属页面之后</label>
-                       <label index="nextLevel">移动当前页面使它作为上一页面的子页面</label>
-                       <label index="delete">删除记录(!)</label>
-                       <label index="history">显示修改历史/恢复</label>
-                       <label index="permissions">为页面设置权限</label>
-                       <label index="largeControl">扩展视图</label>
-                       <label index="contractView">列表所有表格</label>
-                       <label index="expandView">只列表该表</label>
-                       <label index="showClipBoard">显示剪切板</label>
-                       <label index="editShownColumns">编辑显示列表记录的所有显示域</label>
-                       <label index="editThisColumn">编辑列表记录的'%s'域</label>
-                       <label index="deleteWarning">您是否确认删除该记录?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="sk" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Zoznam databázových záznamov</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Modul Web&gt;Zoznam poskytuje základný prístup k záznamom na každej stránke. Iné moduly sú špecializované predovšetkým na určité operácie na určitých databázových tabuľkách, tento modul poskytuje priamy prístup k základným záznamom dostupným uživatelovi.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Zoznam</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Vlož za: Obsah schránky je vložený za tento záznam</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Vlož do: Obsah schránky je vložený na túto stránku</label>
-                       <label index="clip_paste">Vlož obsah schránky</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Označ všetko/Odznač všetko</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Prenes všetky zvolené záznamy do schránky</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Označ duplikáty</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Edituj označené</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Odstráň označené</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Si si istý, že chceš odstrániť všetky označené záznamy z tabuľky '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Zobraz informáciu</label>
-                       <label index="edit">Edituj záznam</label>
-                       <label index="editPage">Edituj stránku</label>
-                       <label index="new">Nový záznam</label>
-                       <label index="newPage">Vytvor novú stránku za touto stránkou</label>
-                       <label index="newRecord">Vytvor nový záznam za týmto záznamom</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Vytvor nový záznam</label>
-                       <label index="moveUp">Presuň nahor v zozname</label>
-                       <label index="moveDown">Presuň nadol v zozname</label>
-                       <label index="move_record">Zmeň pozíciu prvku obsahu</label>
-                       <label index="move_page">Presuň stránku</label>
-                       <label index="hide">Skry záznam</label>
-                       <label index="unHide">Odkry záznam</label>
-                       <label index="hidePage">Skry stránku</label>
-                       <label index="unHidePage">Odkry stránku</label>
-                       <label index="prevLevel">Presuň stránku na pozíciu za súčasnou stránkou (Dovnútra)</label>
-                       <label index="nextLevel">Presuň stránku ako podstránku stránky povyše (Von)</label>
-                       <label index="delete">Zmaž záznam (!)</label>
-                       <label index="history">Zobraz históriu zmien / Un-do</label>
-                       <label index="permissions">Nastav oprávnenia prístupu na stránku</label>
-                       <label index="largeControl">Rozšírený pohľad</label>
-                       <label index="contractView">Zobraz všetky tabuľky</label>
-                       <label index="expandView">Zobraz iba túto tabuľku</label>
-                       <label index="showClipBoard">Ukáž schránku</label>
-                       <label index="editShownColumns">Edituj všetky zobrazené polia vypísaných záznamov</label>
-                       <label index="editThisColumn">Edituj '%s' polia vypísaných záznamov</label>
-                       <label index="deleteWarning">Si si istý, že chceš zmazať tento záznam?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="lt" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Duomenų bazės įrašų sąrašas</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;Sąrašo modulis suteikia tiesioginį priėjimą prie visų puslpio įrašų. Tuo tarpu kiti moduliai daugiau skirti specializuotoms operacijoms konkrečiose duomenų lentelėse. O šis modulis užtikrina maksimalią įrašų prieigą vartotojui.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Sąrašas</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Įdėti po: Iškarpų krepšelio turinys įterptas po šio įrašo</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Įdėti į: Iškarpų krepšelio turinys įterptas į šį puslapį</label>
-                       <label index="clip_paste">Įdėti į iškarpų krepšelio turinį</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Žymėti Visus/Nužymėti</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Perkelti pažymėtus įrašus į iškarpų krepšelį</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Žymėti dublikuotus</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Redaguoti pažymėtus</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Trinti pažymėtus</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Ar jūs tikrai norite ištrinti visus pažymėtus įrašus iš lentelės '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Rodyti informacija</label>
-                       <label index="edit">Redaguoti įrašą</label>
-                       <label index="editPage">Redaguoti puslapį</label>
-                       <label index="new">Naujas įrašas</label>
-                       <label index="newPage">Sukūrti nauja puslapį po šio puslapio</label>
-                       <label index="newRecord">Sukūrti nauja įrašą po šio įrašo</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Sukurti nauja įrašą</label>
-                       <label index="moveUp">Kilstelėti sąraše</label>
-                       <label index="moveDown">Nuleisti sąraše</label>
-                       <label index="move_record">Pakeisti turinio elemento pozicija</label>
-                       <label index="move_page">Perkelti puslapį</label>
-                       <label index="hide">Paslėpti įrašą</label>
-                       <label index="unHide">Parodyti įrašą</label>
-                       <label index="hidePage">Paslėpti puslapį</label>
-                       <label index="unHidePage">Parodyti puslapį</label>
-                       <label index="prevLevel">Perkelti puslapi į pozicija po pagrindinio puslapio (Vidun)</label>
-                       <label index="nextLevel">Perkelti puslapį į subpuslapi auksčiau esančio puslapio (Išorėn)</label>
-                       <label index="delete">Trinti įrašą (!)</label>
-                       <label index="history">Rodyti pakeitimų istorija / Atstatyti</label>
-                       <label index="permissions">Nustatyti teises puslapiui</label>
-                       <label index="largeControl">Išlėstinis vaizdas</label>
-                       <label index="contractView">Rodyti visas lenteles</label>
-                       <label index="expandView">Rodyti tik šia lentelę</label>
-                       <label index="showClipBoard">Rodyti iškarpų krepšelį</label>
-                       <label index="editShownColumns">Redaguoti visus parodytus įrašo laukus</label>
-                       <label index="editThisColumn">Redaguoti '%s' parodyt`o įrašo lauką</label>
-                       <label index="deleteWarning">Jūs tikrai norite ištrinti šį įrašą?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="is" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Útskift á gagnasafns-skjölum</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Listi</label>
-                       <label index="edit">Lagfæra skjal</label>
-                       <label index="editPage">Lagfæra síðu</label>
-                       <label index="new">Nýtt skjal</label>
-                       <label index="newPage">Búa til nýja síðu eftir þessa síðu</label>
-                       <label index="newRecord">Búa til nýtt skjal eftir þetta skjal</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Búa til nýtt skjal</label>
-                       <label index="moveUp">Flytja upp í listann</label>
-                       <label index="moveDown">Flytja niður í listann</label>
-                       <label index="move_page">Flytja síðu</label>
-                       <label index="hide">Fela skjal</label>
-                       <label index="unHide">Ófalið skjal</label>
-                       <label index="hidePage">Fela síðu</label>
-                       <label index="unHidePage">Ófalin síða</label>
-                       <label index="delete">Eyða skjali (!)</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="hr" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista zapisa u bazi podataka</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;Popis modul omogućava najnižu razinu pristupa zapisima na stranici. Dok su drugi moduli  uglavnom specijalizirani za određene operacije na određenim tablicama u bazi, ovaj modul omogućava krajnji pristup golim zapisima dostupnim korisniku.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Popis</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Zalijepi nakon: Sadržaj memorije je ubačen nakon ovog zapisa</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Zalijepi u: Sadržaj memorije je ubačen na stranicu</label>
-                       <label index="clip_paste">Zalijepi sadržaj memorije</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Označi sve/ozmači ništa</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Prenesi odabrane zapise u memoriju</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Označi duplikate</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Uredi označeno</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Obriši označeno</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Sigurno želite pobrisati sve odbrane zapise iz tabele  '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Prikaži informacije</label>
-                       <label index="edit">Uređuj zapise</label>
-                       <label index="editPage">Uređuj stranicu</label>
-                       <label index="new">Novi zapis</label>
-                       <label index="newPage">Napravi novu stranicu nakon ove stranice</label>
-                       <label index="newRecord">Napravi novi zapis iza ovog zapisa</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Napravi novi zapis</label>
-                       <label index="moveUp">Pomakni prema gore u popisu</label>
-                       <label index="moveDown">Pomakni prema dolje u popisu</label>
-                       <label index="move_record">Repozicioniraj element sadržaja</label>
-                       <label index="move_page">Premjesti stranicu</label>
-                       <label index="hide">Sakri zapis</label>
-                       <label index="unHide">Otkri zapis</label>
-                       <label index="hidePage">Sakri stranicu</label>
-                       <label index="unHidePage">Otkri stranicu</label>
-                       <label index="prevLevel">Premjesti ovu stranicu na poziciju iza trenutne &quot;parent&quot; stranice (Unutra)</label>
-                       <label index="nextLevel">Premjesti ovu stranicu da bude podstranica stranice iznad (Van)</label>
-                       <label index="delete">Obriši zapis (!)</label>
-                       <label index="history">Prikaži povijest promjena / Un-do</label>
-                       <label index="permissions">Postavi dozvole za stranicu</label>
-                       <label index="largeControl">Prošireni pogled</label>
-                       <label index="contractView">Izlistaj sve tablice</label>
-                       <label index="expandView">Izlistaj samo ovu stranicu</label>
-                       <label index="showClipBoard">Prikaži memoriju</label>
-                       <label index="editShownColumns">Uređuj sva prikazana polja izllistanih zapisa</label>
-                       <label index="editThisColumn">Uređuj '%s' polje izlistanih zapisa</label>
-                       <label index="deleteWarning">Sigurno želite obrisati ovaj zapis?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="hu" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Adatbázis rekordok listája</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;Lista modul rendezve jeleníti meg az oldal adatbázis rekordjait</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Oldal után: A vágólap tartalmát ezután a rekord uán illeszti be</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Beillesztés ide: A Vágólap tartalma erre lapra kerül</label>
-                       <label index="clip_paste">Beillesztés a vágólap tartalmára</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Összeset kijelöli / Semelyiket sem jelöl ki</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">A kiválasztott rekordok mozgatása a vágólapra</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Duplikációk kijelölése</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Kijelöltek szerkesztése</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Kijelöltek törlése</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Biztosan törölni akarod az összes kijelölt rekordot a '%s' táblázatból?</label>
-                       <label index="showInfo">Információk megjelenítése</label>
-                       <label index="edit">Rekord szerkesztése</label>
-                       <label index="editPage">Oldal szerkesztése</label>
-                       <label index="new">Új rekord</label>
-                       <label index="newPage">Új oldal létrehozása emögé</label>
-                       <label index="newRecord">Új rekord létrehozása emögé</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Új rekord létrehozása</label>
-                       <label index="moveUp">Mozgatás a listában felfelé</label>
-                       <label index="moveDown">Mozgatás a listában lefelé</label>
-                       <label index="move_record">Tartalmi elemek újrapozícionálása</label>
-                       <label index="move_page">Oldal mozgatása</label>
-                       <label index="hide">Rekord elrejtése</label>
-                       <label index="unHide">Rekord megjelenítése</label>
-                       <label index="hidePage">Oldal elrejtése</label>
-                       <label index="unHidePage">Oldal megjelenítése</label>
-                       <label index="prevLevel">Az oldal mozgatása a szülő oldal mögé (befelé)</label>
-                       <label index="nextLevel">Az oldal mozgatása, hogy a felette lévő lap aloldala legyen (kifelé)</label>
-                       <label index="delete">Rekord törlése (!)</label>
-                       <label index="history">Változások megjelenítése / Visszavonás</label>
-                       <label index="permissions">Az oldalra vonatkozó jogosultságok beállítása</label>
-                       <label index="largeControl">Kiterjesztett megjelenítés</label>
-                       <label index="contractView">Összes táblázat listázása</label>
-                       <label index="expandView">Csak ez a táblázat látszik</label>
-                       <label index="showClipBoard">Vágólap megjelenítése</label>
-                       <label index="editShownColumns">A listázott rekordok összes látható mezőjének módosítása</label>
-                       <label index="editThisColumn">A listázott rekord '%s' mezőjének szerkesztése</label>
-                       <label index="deleteWarning">Biztosan törölni ezt a rekordot?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="gl" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="th" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">แสดงรายการระเบียน-ฐานข้อมูล</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">เว็บ &gt; โมดูลแสดงรายการ จัดให้มีการเข้าถึงระดับต่ำระเบียนที่อยู่บนหน้า ในขณะที่โมดูลอื่นๆส่วนใหญ่จะทำงานเฉพาะด้านต่อเฉพาะฐานข้อมูล แต่โมดูลตัวนี้ให้การเข้าถึงสูงสุดแสดงระเบียนที่ทีอยู่ต่อผู้ใช้</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">รายการ</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">วางหลังจาก: คลิปบอร์ดเนื้อหาถูกแทรกหลังระเบียนนี้</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">วางใน: คลิปบอร์ดเนื้อหาถูกแทรกลงในระเบียนนี้</label>
-                       <label index="clip_paste">วางในคลิปบอร์ดเนื้อหา</label>
-                       <label index="clip_markRecords">ทำเครื่องหมาย ทั้งหมด/ ไม่มีการทำเครื่องหมาย</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">โอนส่วนระเบียนที่เลือกแล้วไปที่คลิปบอร์ด</label>
-                       <label index="clip_duplicates">ทำเครื่องหมายว่าซ้ำ</label>
-                       <label index="clip_editMarked">แก้ไขที่ทำเครื่องหมายไว้</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">ลบที่ทำเครื่องหมายไว้</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">คุณแน่ใจว่าต้องการลบระเบียนที่ทำเครื่องหมายไว้แล้ว ทั้งหมดจากตาราง '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">แสดงข่าวสาร</label>
-                       <label index="edit">แก้ไขระเบียน</label>
-                       <label index="editPage">แก้ไขหน้า</label>
-                       <label index="new">ระเบียนใหม่</label>
-                       <label index="newPage">สร้างหน้าใหม่หลังจากหน้านี้</label>
-                       <label index="newRecord">สร้างระเบียนใหม่หลังจากระเบียนนี้</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">สร้างระเบียนใหม่</label>
-                       <label index="moveUp">ย้ายขึ้นในรายการ</label>
-                       <label index="moveDown">ย้ายลงในรายการ</label>
-                       <label index="move_record">วางตำแหน่งองค์ประกอบเนื้อหาใหม่</label>
-                       <label index="move_page">ย้ายหน้า</label>
-                       <label index="hide">ซ่อน ระเบียน</label>
-                       <label index="unHide">เลิกซ่อน ระเบียน</label>
-                       <label index="hidePage">ซ่อนหน้า</label>
-                       <label index="unHidePage">ไม่ซ่อนหน้า</label>
-                       <label index="prevLevel">ย้ายหน้านี้ไปที่ตำแหน่งหลังจากหน้าแม่ปัจจุบัน (เข้าใน)</label>
-                       <label index="nextLevel">ย้ายหน้านี้ไปเป็นหน้ย่อยของหน้าด้านบน(ออกนอก)</label>
-                       <label index="delete">ลบระเบียน (!)</label>
-                       <label index="history">แสดง ประวัติเปลี่ยนแปลง/ ยกเลิก</label>
-                       <label index="permissions">ตั้งการเข้าถึงสำหรับหน้านี้</label>
-                       <label index="largeControl">มุมมองขยาย</label>
-                       <label index="contractView">แสดงทุกตาราง</label>
-                       <label index="expandView">แสดงเฉพาะตารางนี้</label>
-                       <label index="showClipBoard">แสดงคลิปบอร์ด</label>
-                       <label index="editShownColumns">แก้ไขฟิลด์ที่แสดงของรายการระเบียน</label>
-                       <label index="editThisColumn">แก้ไขฟิลด์ที่ '%s' ของรายการระเบียน</label>
-                       <label index="deleteWarning">คุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบระเบียนนี้</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="gr" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="hk" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">表列資料庫記錄</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">網站>表列模組提供對網頁的記錄作最低層的存取。其他模組主要特定對固定的資料表進行特定的工作時,這個模組向使用者可以使用的記錄提供最終的存取。</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">表列</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">在後面貼上:剪貼薄內容插入這個記錄之後</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">貼上:剪貼薄內容插入這網頁</label>
-                       <label index="clip_paste">貼上剪貼薄內容</label>
-                       <label index="clip_markRecords">全部標示/全部不標示</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">傳送已選的記錄到剪貼薄</label>
-                       <label index="clip_duplicates">複製已標示的</label>
-                       <label index="clip_editMarked">修改已標示的</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">刪除已標示的</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">你是否肯定要從表格'%s'中刪除所有被標示的記錄?</label>
-                       <label index="showInfo">顯示資訊</label>
-                       <label index="edit">修改記錄</label>
-                       <label index="editPage">修改網頁</label>
-                       <label index="new">新記錄</label>
-                       <label index="newPage">在這網貢之後建立新網頁</label>
-                       <label index="newRecord">在這個記錄後建立新記錄</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">建立新記錄</label>
-                       <label index="moveUp">在表列中向上移</label>
-                       <label index="moveDown">在表列中向下移</label>
-                       <label index="move_record">為內容元件重新定位</label>
-                       <label index="move_page">移動網頁</label>
-                       <label index="hide">隱藏記錄</label>
-                       <label index="unHide">顯示記錄</label>
-                       <label index="hidePage">隱藏網頁</label>
-                       <label index="unHidePage">顯示網頁</label>
-                       <label index="prevLevel">移動此網頁至現存母網頁之後(向內)</label>
-                       <label index="nextLevel">移動此網頁成為上一頁的子網頁(向外)</label>
-                       <label index="delete">刪除記錄(!)</label>
-                       <label index="history">顯示改變歷史/復原</label>
-                       <label index="permissions">為網頁定權限</label>
-                       <label index="largeControl">延伸觀看</label>
-                       <label index="contractView">表列所有表格</label>
-                       <label index="expandView">只表列這表格</label>
-                       <label index="showClipBoard">顯示剪貼薄</label>
-                       <label index="editShownColumns">修改所有列出的記錄中所顯示的欄位</label>
-                       <label index="editThisColumn">修改列出的記錄'%s'欄位</label>
-                       <label index="deleteWarning">你是否肯定要刪除這個記錄?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="eu" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Datubase erregistroen zerrenda</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;Zerrenda moduluak orri bateko erregistroetara behe mailako sarbidea ematen dizu. Beste moduluak datubaseko eremu zehatzeko eragiketa zehatzean espezialduak dauden bitartean,  modulu honek sarbide osoa ematen du erabiltzailearen esku dauden  datubaseko erregistroetara</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Zerrenda</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Itsatsi ostean: Arbeleko edukia erregistro hau eta gero itsatsiko da</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Itsatsi hemen: Arbeleko edukia orri honetan itsatsiko da</label>
-                       <label index="clip_paste">Itsatsi arbeleko edukia</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Markatu/desmarkatu guztiak</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Erregistroen aukera arbelera kopiatu</label>
-                       <label index="clip_duplicates">markatu bikoiztutakoak</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Editatu markatutakoak</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Ezabatu markatutakoak</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Ziur markatutako erregistro guztiak ezabatu nahi dituzula %s taulatik?</label>
-                       <label index="showInfo">Erakutsi informazioa</label>
-                       <label index="edit">Editatu erregistroa</label>
-                       <label index="editPage">Editatu orria</label>
-                       <label index="new">Erregistro berria</label>
-                       <label index="newPage">Sortu orri berri orri honen ostean</label>
-                       <label index="newRecord">Sortu erregistro berria erregistro honen ostean</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Sortu erregistro berria</label>
-                       <label index="moveUp">Mugitu gora zerrendan</label>
-                       <label index="moveDown">Mugitu behera zerrendan</label>
-                       <label index="move_record">Berkokatu eduki elementua</label>
-                       <label index="move_page">Mugitu orria</label>
-                       <label index="hide">Ezkutatu erregistroa</label>
-                       <label index="unHide">Des-ezkutatu erregistroa</label>
-                       <label index="hidePage">Ezkutatu orria</label>
-                       <label index="unHidePage">Des-ezkutatu orria</label>
-                       <label index="prevLevel">Mugitu orri hau oraingo orri gurasoaren osteko posiziora (Barrura)</label>
-                       <label index="nextLevel">Mugitu orri hau goiko orriaren azpiorri bat izan dadin (Kanpora)</label>
-                       <label index="delete">Ezabatu erregistroa (!)</label>
-                       <label index="history">Erakutsi aldaketa historia / Desegin</label>
-                       <label index="permissions">Ezarro orriaren baimenak</label>
-                       <label index="largeControl">Ikuspegi zabala</label>
-                       <label index="contractView">Zerrendatu taula guztiak</label>
-                       <label index="expandView">Zerrendatu taula hau soilik</label>
-                       <label index="showClipBoard">Erakutsi arbela</label>
-                       <label index="editShownColumns">Editatu erakutsitako eremu guztiak zerrendatutako erregistroetan</label>
-                       <label index="editThisColumn">Editatu '%s' eremua zerrendatutako erregistroetan</label>
-                       <label index="deleteWarning">Ziur erregistro hau ezabatu nahi duzula?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="bg" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Списък на записите в базата данни</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Уеб&gt;Лист модула осигурява най-ниското ниво на достъп до записите на една страница. Докато другите модули, в повечето случай са специализирани в определени операции на определени таблици на базата данни, този модул осигурява максимален достъп до &quot;голите&quot; (bare) записи на потребителя.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Списък</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Paste след: Clipboard съдържанието е вкарано след този запис</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Paste във: Clipboard съдържанието е вкарано на тази страница</label>
-                       <label index="clip_paste">Paste в clipboard съдържанието</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Маркирай всички/Не маркирай</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Премества селекцията от файлове към clipboard-а</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Маркирай дублиращите</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Редактирай маркираните</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Изтрива маркираните</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички маркирани файлове от тази таблица '%s' ?</label>
-                       <label index="showInfo">Показване на информация</label>
-                       <label index="edit">Редактиране на запис</label>
-                       <label index="editPage">Редактиране на страница</label>
-                       <label index="new">Нов запис</label>
-                       <label index="newPage">Създаване на нова страница след тази страница</label>
-                       <label index="newRecord">Създаване на нов запис след този запис</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Създаване на нов запис</label>
-                       <label index="moveUp">Премести нагоре в листа</label>
-                       <label index="moveDown">Премести надолу в листа</label>
-                       <label index="move_record">Препозициониране на елемент на съдържанието</label>
-                       <label index="move_page">Премести страница</label>
-                       <label index="hide">Скрии запис</label>
-                       <label index="unHide">Открии запис</label>
-                       <label index="hidePage">Скрии страница</label>
-                       <label index="unHidePage">Открии страница</label>
-                       <label index="prevLevel">Премести тази страница на позиция след настоящата &quot;родителска&quot; страница (Inwards)</label>
-                       <label index="nextLevel">Премести тази страница да бъде подстраница на страницата отгоре</label>
-                       <label index="delete">Изтриване на записа (!)</label>
-                       <label index="history">Покажи история на промените / Вращане (Undo)</label>
-                       <label index="permissions">Слагане на позволения за страницата</label>
-                       <label index="largeControl">Разширен вид (Extended view)</label>
-                       <label index="contractView">Изброй всички таблици</label>
-                       <label index="expandView">Изброй само тази таблица</label>
-                       <label index="showClipBoard">Показване на clipboard-а</label>
-                       <label index="editShownColumns">Редактира всички показани полета на изброените записи</label>
-                       <label index="editThisColumn">Редактира '%s'  полето на изброените записи</label>
-                       <label index="deleteWarning">Сигурни ли сте че искате да изтриете този запис?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="br" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Lista de registros no banco de dados</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">O módulo Web&gt;Lista dá o acesso de nível mais simples aos registros de uma página. Enquanto os outros módulos são especializados em certas operações em tabelas específicas do banco de dados, este módulo provê ao usuário acesso direto aos registros.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Lista</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Colar depois: O conteúdo da área de transferência é inserido após este registro.</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Colar dentro: O conteúdo da área de transferência é inserido nesta página.</label>
-                       <label index="clip_paste">Colar conteúdo da área de transferência</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Marcar todos/Desmarcar Todos</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Transferir os registros selecionados para a área de transferência</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Marcar duplicatas</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Editar marcados</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Apagar marcados</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Tem certeza de que deseja apagar todos os registros marcados da tabela '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Mostrar informações</label>
-                       <label index="edit">Editar registro</label>
-                       <label index="editPage">Editar página</label>
-                       <label index="new">Novo registro</label>
-                       <label index="newPage">Criar nova página após esta</label>
-                       <label index="newRecord">Criar novo registro depois deste</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Criar novo registro</label>
-                       <label index="moveUp">Subir na lista</label>
-                       <label index="moveDown">Descer na lista</label>
-                       <label index="move_record">Reposicionar elemento de conteúdo</label>
-                       <label index="move_page">Mover página</label>
-                       <label index="hide">Ocultar registro</label>
-                       <label index="unHide">Revelar registro</label>
-                       <label index="hidePage">Esconder página</label>
-                       <label index="unHidePage">Revelar página</label>
-                       <label index="prevLevel">Mover esta página para a posição logo após a página principal deste nível</label>
-                       <label index="nextLevel">Mover esta página para ser uma sub-página da página acima</label>
-                       <label index="delete">Apagar registro (!)</label>
-                       <label index="history">Mostrar histórico de alterações / Desfazer</label>
-                       <label index="permissions">Configurar permissões para a página</label>
-                       <label index="largeControl">Visualização aperfeiçoada</label>
-                       <label index="contractView">Listar todas as tabelas</label>
-                       <label index="expandView">Listar somente esta tabela</label>
-                       <label index="showClipBoard">Mostrar área de transferência</label>
-                       <label index="editShownColumns">Editar todos os campos mostrados dos registros listados</label>
-                       <label index="editThisColumn">Editar o campo '%s' dos registros listados</label>
-                       <label index="deleteWarning">Tem certeza de que deseja apagar este registro?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="et" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Andmebaasi kirjete loetelu</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">Web&gt;Loetelu moodul pakub parimat ligipääsu lehel paiknevatele kirjetele. Samal ajal kui teised moodulid on loodud teatud operatsioonide teostamiseks kindlates andmetabelites, siis see moodul pakub ligipääsu ainult kirjetele.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Loetelu</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Kleebi järele: Lõikelaua sisu lisatakse selle kirje järele</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Kleebi lehele: Lõikelaua sisu lisatakse sellele lehele</label>
-                       <label index="clip_paste">Kleebi lõikelaua sisu</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Märgi kõik/Ära märgi</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Teisalda valitud kirjed lõikelauale</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Märgi koopiad</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Muuda märgituid</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Kustuta märgitud</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Olete kindel, et soovite kustutada kõik märgitud kirjed tabelist '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Kuva info</label>
-                       <label index="edit">Redigeeri kirjet</label>
-                       <label index="editPage">Redigeeri lehekülge</label>
-                       <label index="new">Uus kirje</label>
-                       <label index="newPage">Loo uus lehekülg peale seda lehte</label>
-                       <label index="newRecord">Loo uus kirje peale seda kirjet</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Loo uus kirje</label>
-                       <label index="moveUp">Teisalda loetelus ülespoole</label>
-                       <label index="moveDown">Teisalda loetelus allapoole</label>
-                       <label index="move_record">Teisalda sisuelement</label>
-                       <label index="move_page">Teisalda lehekülg</label>
-                       <label index="hide">Peida kirje</label>
-                       <label index="unHide">Tee kirje nähtavaks</label>
-                       <label index="hidePage">Peida lehekülg</label>
-                       <label index="unHidePage">Tee lehekülg nähtavaks</label>
-                       <label index="prevLevel">Teisalda lehekülg praeguse emaelemendi järele (hierarhias ülespoole)</label>
-                       <label index="nextLevel">Teisalda lehekülg eelneva lehekülje alamleheks (hierarhias allapoole)</label>
-                       <label index="delete">Kustuta kirje (!)</label>
-                       <label index="history">Näita muudatuste ajalugu / Võta tagasi</label>
-                       <label index="permissions">Sea õiguste kogum lehe jaoks</label>
-                       <label index="largeControl">Laiendatud vaade</label>
-                       <label index="contractView">Näite kõiki tabeleid</label>
-                       <label index="expandView">Näita ainult seda tabelit</label>
-                       <label index="showClipBoard">Näita lõikelauda</label>
-                       <label index="editShownColumns">Redigeeri kõiki kirje välju</label>
-                       <label index="editThisColumn">Redigeeri kirje välja '%s'</label>
-                       <label index="deleteWarning">Olete kindel, et soovite kirje kustutada?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ar" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">قائمة السجلات</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">.يمكنك عن طريق القائمة في ركن الويب ان تدخل مباشرة إلى أقرب السجلات لصفحة معينة. الأركان الأخرى لها وظائف تختص بسجلات معينة في جداول معينة أما هنا يمكمك الدخول على البيانات الخاصة بك كمستخدم</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">قائمة</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">إلصاق بعد: محتويات لوحة اللصق دخلت بعد هذا السجل</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">إلصاق في: محتويات لوحة اللصق دخلت في هذه الصفحة</label>
-                       <label index="clip_paste">إلصاق في محتويات لوحة اللصق</label>
-                       <label index="clip_markRecords">تحديد الكل\ لا شئ</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">نقل الملفات المختارة إلى لوحة اللصق</label>
-                       <label index="clip_duplicates">مضاعفة ما تم تحديده</label>
-                       <label index="clip_editMarked">تعديل ما تم تحديده</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">حذف ما تم تحديده</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">؟ '%s' هل تريد فعلا إزالة كل لسجلات التي حددتهــا من جدول</label>
-                       <label index="showInfo">إعرض معلومات</label>
-                       <label index="edit">عدِل سجل</label>
-                       <label index="editPage">عدِل صفحة</label>
-                       <label index="new">سجل جديد</label>
-                       <label index="newPage">أنشئ صفحة جديدة بعد هذه الصفحة</label>
-                       <label index="newRecord">أنشئ سجل جديد بعد هذا السجل</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">أنشئ سجل جديد</label>
-                       <label index="moveUp">تحرك إلى أعلى</label>
-                       <label index="moveDown">تحرك إلى أسفل</label>
-                       <label index="move_record">أعد محتويات عنصر إلى مكانها</label>
-                       <label index="move_page">إنقل الصفحة</label>
-                       <label index="hide">إخفي سجل</label>
-                       <label index="unHide">إظهر سجل</label>
-                       <label index="hidePage">إخفي الصفحة</label>
-                       <label index="unHidePage">إظهر الصفحة</label>
-                       <label index="prevLevel">إنقل هذه الصفحة كي تكون تحت الصفحة الحالية</label>
-                       <label index="nextLevel">إنقل هذه الصفحة كي تكون صفحة داخلية تحت الصفحة العليا</label>
-                       <label index="delete">إحذف سجل</label>
-                       <label index="history">إعرض التغييرات \ أزلها</label>
-                       <label index="permissions">ضبط خاصية السماحية لهذه الصفحة</label>
-                       <label index="largeControl">الرؤية بشكل أوسع</label>
-                       <label index="contractView">فهرس كل الجداول</label>
-                       <label index="expandView">فهرس لهذا الجدول فقط</label>
-                       <label index="showClipBoard">إعرض لوحة اللصق</label>
-                       <label index="editShownColumns">تعديل كل الصناديق التي في السجل المعروض</label>
-                       <label index="editThisColumn">لهذا السجل المعروض  '%s'  تعديل الصندوق</label>
-                       <label index="deleteWarning">هل أنت متأكد من أنك تريد حذف هذا السجل</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="he" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">רשימת רשומות במאגר מידע</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr">מודול רשת&gt;רשימה מאפשר גישה ברמה בסיסית ביותר לרשומות בתוך דף. כאשר מודולים אחרים בעיקר מתמצאים בפעולות מסוימות בטבלאות מסוימות במאגר מידע, מודול זה מאפשר גישה מוחלטת לרשומות הזמינות למשתמש.</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">רשימה</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">הדבק אחרי: תוכן לוח גזירות מושתל אחרי רשומה זו</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">הדבק לתוך: תוכן לוח גזירות מושתל בתוך דף זה</label>
-                       <label index="clip_paste">הדבק בתוך תוכן לוח גזירות</label>
-                       <label index="clip_markRecords">בחר הכל/בטל בחירה</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">העבר רשומות נבחרות ללוח גזירות</label>
-                       <label index="clip_duplicates">בחר כפלים</label>
-                       <label index="clip_editMarked">ערוך נבחרים</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">מחק נבחרים</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">האם הנך בטוח כי ברצונך למחוק כל הרשומות הנבחרות מהטבלה &quot;%s&quot;?</label>
-                       <label index="showInfo">מידע אודות תצוגה</label>
-                       <label index="edit">ערוך רשומה</label>
-                       <label index="editPage">ערוך דף</label>
-                       <label index="new">רשומה חדשה</label>
-                       <label index="newPage">צור דף חדש אחרי דף זה</label>
-                       <label index="newRecord">צור רשומה חדשה אחרי רשומה זו</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">צור רשומה חדשה</label>
-                       <label index="moveUp">לעלות ברשימה</label>
-                       <label index="moveDown">לרדת ברשימה</label>
-                       <label index="move_record">לשנות מיקום של פריט תוכן</label>
-                       <label index="move_page">להזיז דף</label>
-                       <label index="hide">להחביא רשומה</label>
-                       <label index="unHide">בטל החבאת רשומה</label>
-                       <label index="hidePage">להחביא דף</label>
-                       <label index="unHidePage">בטל החבאת דף</label>
-                       <label index="prevLevel">הזז דף זה למיקום אחרי דף אב נוכחי (פנימה)</label>
-                       <label index="nextLevel">הזז דף זה להיות תת-דף של הדף לעיל (החוצה)</label>
-                       <label index="delete">מחק רשומה (!)</label>
-                       <label index="history">הצג היסטורית שינויים / בטל שינויים</label>
-                       <label index="permissions">קבע הרשאות לדף</label>
-                       <label index="largeControl">תצוגה מורחבת</label>
-                       <label index="contractView">הצג כל הטבלאות</label>
-                       <label index="expandView">הצג טבלה זו בלבד</label>
-                       <label index="showClipBoard">הצג לוח גזירות</label>
-                       <label index="editShownColumns">ערוך כל שדות המוצגים של רשומות המוצגות</label>
-                       <label index="editThisColumn">ערוך שדה  &quot;%s&quot; של רשומות המוצגות</label>
-                       <label index="deleteWarning">האם הנך בטוח כי ברצונך למחוק רשומה זו?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ua" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="lv" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel">Datubāzes ierakstu liste</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab">Liste</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter">Ievietot pēc: starpliktuves saturs tiek ievietots pēc šī ieraksta</label>
-                       <label index="clip_pasteInto">Ievietot iekš: starpliktuves saturs tiek ievietots šajā lapā</label>
-                       <label index="clip_paste">Ievietot starpliktuves saturu</label>
-                       <label index="clip_markRecords">Atzīmēt visu/neko</label>
-                       <label index="clip_selectMarked">Pārvietot atzīmētos ierakstus starpliktuvē</label>
-                       <label index="clip_duplicates">Atzīmēt dublikātus</label>
-                       <label index="clip_editMarked">Labot atzīmētos</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked">Dzēst atzīmētos</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning">Vai tiešām gribat dzēst visus atzīmētos ierakstus no tabulas '%s'?</label>
-                       <label index="showInfo">Rādīt informāciju</label>
-                       <label index="edit">Labot ierakstu</label>
-                       <label index="editPage">Labot lapu</label>
-                       <label index="new">Jauns ieraksts</label>
-                       <label index="newPage">Izveidot jaunu lapu pēc šīs</label>
-                       <label index="newRecord">Izveidot jaunu ierakstu pēc šī</label>
-                       <label index="newRecordGeneral">Izveidot jaunu ierakstu</label>
-                       <label index="moveUp">Pārvietot uz augšu</label>
-                       <label index="moveDown">Pārvietot uz leju</label>
-                       <label index="move_record">Pārvietot satura elementu</label>
-                       <label index="move_page">Pārvietot lapu</label>
-                       <label index="hide">Slēpt ierakstu</label>
-                       <label index="unHide">Rādīt ierakstu</label>
-                       <label index="hidePage">Slēpt lapu</label>
-                       <label index="unHidePage">Rādīt lapu</label>
-                       <label index="prevLevel">Pārvietot šo lapu uz pozīciju pēc tekošās lapas (uz iekšu)</label>
-                       <label index="nextLevel">Pārvietot šo lapu, lai tā kļūtu par augstākstāvošās lapas apakšlapu (uz āru)</label>
-                       <label index="delete">Dzēst ierakstu (!)</label>
-                       <label index="history">Rādīt labojumu vēsuri / Undo</label>
-                       <label index="permissions">Nodefinēt tiesības lapai</label>
-                       <label index="largeControl">Paplašināts skats</label>
-                       <label index="contractView">Rādīt visas tabulas</label>
-                       <label index="expandView">Rādīt tikai šo tabulas</label>
-                       <label index="showClipBoard">Rādīt starpliktuvi</label>
-                       <label index="editShownColumns">Labot visus laukus redzamajos ierakstos</label>
-                       <label index="editThisColumn">Labot '%s' lauku redzamajos ierakstos</label>
-                       <label index="deleteWarning">Vai jūs tiešām gribat dzēst šo ierakstu?</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="jp" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="vn" type="array">
-               </languageKey>
+                       <label index="Localize">Localize to:</label>
+               </languageKey>
+               <languageKey index="dk">EXT:csh_dk/lang/dk.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="de">EXT:csh_de/lang/de.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="no">EXT:csh_no/lang/no.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="it">EXT:csh_it/lang/it.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="fr">EXT:csh_fr/lang/fr.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="es">EXT:csh_es/lang/es.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="nl">EXT:csh_nl/lang/nl.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="cz">EXT:csh_cz/lang/cz.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="pl">EXT:csh_pl/lang/pl.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="si">EXT:csh_si/lang/si.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="fi">EXT:csh_fi/lang/fi.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="tr">EXT:csh_tr/lang/tr.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="se">EXT:csh_se/lang/se.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="pt">EXT:csh_pt/lang/pt.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ru">EXT:csh_ru/lang/ru.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ro">EXT:csh_ro/lang/ro.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ch">EXT:csh_ch/lang/ch.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="sk">EXT:csh_sk/lang/sk.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="lt">EXT:csh_lt/lang/lt.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="is">EXT:csh_is/lang/is.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="hr">EXT:csh_hr/lang/hr.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="hu">EXT:csh_hu/lang/hu.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="gl">EXT:csh_gl/lang/gl.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="th">EXT:csh_th/lang/th.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="gr">EXT:csh_gr/lang/gr.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="hk">EXT:csh_hk/lang/hk.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="eu">EXT:csh_eu/lang/eu.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="bg">EXT:csh_bg/lang/bg.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="br">EXT:csh_br/lang/br.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="et">EXT:csh_et/lang/et.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ar">EXT:csh_ar/lang/ar.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="he">EXT:csh_he/lang/he.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ua">EXT:csh_ua/lang/ua.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="lv">EXT:csh_lv/lang/lv.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="jp">EXT:csh_jp/lang/jp.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="vn">EXT:csh_vn/lang/vn.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ca">EXT:csh_ca/lang/ca.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="ba">EXT:csh_ba/lang/ba.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
+               <languageKey index="kr">EXT:csh_kr/lang/kr.locallang_mod_web_list.xml</languageKey>
        </data>
-       <orig_hash type="array">
-               <languageKey index="dk" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="de" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="no" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="it" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="fr" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="es" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="nl" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="cz" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="pl" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="si" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="fi" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="tr" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="se" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="pt" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ru" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ro" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ch" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="sk" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="lt" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="double">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="is" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="hr" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="hu" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="gl" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="th" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="gr" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="hk" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="eu" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="bg" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="br" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="et" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ar" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="he" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">174619281</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="ua" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="lv" type="array">
-                       <label index="mlang_labels_tablabel" type="integer">234857507</label>
-                       <label index="mlang_tabs_tab" type="integer">82717130</label>
-                       <label index="clip_pasteAfter" type="integer">12147320</label>
-                       <label index="clip_pasteInto" type="integer">179341666</label>
-                       <label index="clip_paste" type="integer">25920339</label>
-                       <label index="clip_markRecords" type="integer">58652945</label>
-                       <label index="clip_selectMarked" type="integer">73984189</label>
-                       <label index="clip_duplicates" type="integer">54279918</label>
-                       <label index="clip_editMarked" type="integer">193825665</label>
-                       <label index="clip_deleteMarked" type="integer">126346891</label>
-                       <label index="clip_deleteMarkedWarning" type="integer">50666174</label>
-                       <label index="showInfo" type="integer">18178327</label>
-                       <label index="edit" type="integer">148343509</label>
-                       <label index="editPage" type="integer">66732081</label>
-                       <label index="new" type="integer">153049580</label>
-                       <label index="newPage" type="integer">101902723</label>
-                       <label index="newRecord" type="integer">217661453</label>
-                       <label index="newRecordGeneral" type="integer">54021068</label>
-                       <label index="moveUp" type="integer">263415460</label>
-                       <label index="moveDown" type="integer">53528924</label>
-                       <label index="move_record" type="integer">167081647</label>
-                       <label index="move_page" type="integer">32081372</label>
-                       <label index="hide" type="integer">36165326</label>
-                       <label index="unHide" type="integer">141242332</label>
-                       <label index="hidePage" type="integer">262097628</label>
-                       <label index="unHidePage" type="integer">260510626</label>
-                       <label index="prevLevel" type="integer">24123263</label>
-                       <label index="nextLevel" type="integer">42130533</label>
-                       <label index="delete" type="integer">257712260</label>
-                       <label index="history" type="integer">106067206</label>
-                       <label index="permissions" type="integer">57344679</label>
-                       <label index="largeControl" type="integer">97098220</label>
-                       <label index="contractView" type="integer">204145058</label>
-                       <label index="expandView" type="integer">80203533</label>
-                       <label index="showClipBoard" type="integer">249278403</label>
-                       <label index="editShownColumns" type="integer">18795941</label>
-                       <label index="editThisColumn" type="integer">118469315</label>
-                       <label index="deleteWarning" type="integer">75838368</label>
-               </languageKey>
-               <languageKey index="jp" type="array">
-               </languageKey>
-               <languageKey index="vn" type="array">
-               </languageKey>
-       </orig_hash>
 </T3locallang>
\ No newline at end of file