Updated sysext/lang/
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_csh_be_users.php
index 32140f2..e15833d 100755 (executable)
@@ -131,6 +131,48 @@ admin_guide.pdf|http://www.typo3.com/doclink.php?key=admin_guide.pdf
        'is' => Array (
        ),
        'hr' => Array (
+               '.description' => 'Forma za administraciju backend korisnika.',
+               'username.description' => 'Unesite korisnièko ime backend korisnika.',
+               'username.details' => 'Korisnièko ime je obavezno i mora biti uneseno malim slovima bez razmaka. Korisnièko ime mora biti jedinstveno. Ako nije uneseno jedinstveno korisnièko ime sustav æe mu automatski pridodati broj.',
+               'password.description' => 'Unesite zaporku za prethodno upisano korisnièko ime (Zaporka koju unesete <i> biti æe vidljiva</i> u polju za unos.',
+               'password.details' => 'Zaporka je obavezna. Poslu\9eitelju se ne \9aalje vrijednost same zaporke, 
+veæ kod dobiven pomoæu MD5-hash algoritma. Ovaj se postupak po\9atuje 
+i kod administracije zaporke, kao i kod autentifikacije korisnika prilikom 
+pristupanja poslu\9eitelju.
+Iako ovaj princip ne otkriva pravu vrijednost zaporke, on <i>nije</i> 
+isto \9ato i stvarna enkripcija. Ako trebate najvi\9ai stupanj sigurnosti,
+potrebno je instalirati Typo3 backend na sigurni popslu\9eitelj.
+Zaporka je pohranjena u bazu podataka u MD5-hash obliku, pa je nemoguæe
+iz te baze podataka otkriti izvornu zaporku.Zato u sluèaju \'izgubljenje zaporke\' 
+ona se mora zamijeniti novom korisnièkom zaporkom.',
+               'usergroup.description' => 'Dodijeli backend korisnièke grupe korisniku.',
+               'usergroup.details' => 'Backend korisnièke grupe odreðuju ovlasti koje æe backend korisnik 
+naslijediti. Zato, osim u sluèaju da korisnik ima \'admin\' ovlasti, 
+korisnik mora biti èlan jedne ili vi\9ae korisnièkih grupa kako bi dobio
+potrebne ovlasti. Parametri ovlasti postavljeni u pojedinim korisnièkim 
+grupama se uglavnom zbrajaju.
+Prva (najvi\9aa) grupa u listi je grupa koja æe u pravilu bit vlasnik stranica 
+koje korisnik napravi.',
+               'db_mountpoints.description' => 'Dodijeli poèetne toèke zkorisnièkom stablu stranice.',
+               'db_mountpoints.details' => 'Stablo stranica koje koriste svi Web-podmoduli za navigaciju 
+mora imati odreðene poèetne toèke ulaska u stablo. Ovdje bi trebali
+upisati jednu ili vi\9ae referenci na stranicu koja æe predstavljati novu
+korijen stranicu u stablu stranica. 
+To se naziva \'Poveznica baze podataka\' (DB poveznica).
+
+<strong>Primjedba</strong> Backend korisnièke grupe takoðer
+sadr\9ee DB poveznice koje korisnik mo\9ee naslijediti. U sluèaju da \9eelite vi\9a
+korisnika koji dijele jedno stablo stranice, trebate napraviti poveznicu stabla 
+stranice u backend korisnièkoj grupi koju æe korisnici naslijediti.',
+               'file_mountpoints.description' => 'Dodijeli poèetne toèke stablu datoteka',
+               'email.description' => 'Upi\9aite email adresu korisnika.',
+               'email.details' => 'Ovu je adresu vrlo va\9eno unijeti jer se na nju \9aalju sistemske poruke.
+<strong>Primjdba</strong> Korisnik mo\9ee sam mijenjati adresu
+u Korisnik>Postavke modulu.',
+               'realName.description' => 'Unesi pravo ime korisnika, npr. Ivo Iviæ',
+               'realName.details' => '<strong>Primjdba</strong> Korisnik mo\9ee sam mijenjati adresu u Korisnik>Postavke modulu.',
+               'disable.description' => 'Ova moguænost privremeno onemoguæava korisniku pristup.',
+               'admin.description' => '\'Admin\' korisnici imaju POTPUN pristup sustavu!',
        ),
        'hu' => Array (
        ),