This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.si.php
index 3ff39f9..e57542d 100755 (executable)
 <?php
 /**
  * Core language labels (si)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['si'] = Array (
-                       "cm.view" => "Prika\9ei",
-                       "cm.edit" => "Uredi",
-                       "cm.new" => "Novo",
-                       "cm.copy" => "Kopiraj",
-                       "cm.cut" => "Izre\9ei",
-                       "cm.pasteinto" => "Prilepi v",
-                       "cm.pasteafter" => "Prilepi za",
-                       "cm.select" => "Izberi",
-                       "cm.deselect" => "Razveljavi izbor",
-                       "cm.selectto" => "Izberi do",
-                       "cm.deselectto" => "Razveljavi izbor do",
-                       "cm.delete" => "Izbri\9ai",
-                       "cm.upload" => 'Prenesi datoteko',
-                       "cm.rename" => "Preimenuj",
-                       "cm.open" => "Odpri",
-                       "cm.save" => "Shrani",
-                       "cm.unzip" => "Odpakiraj (unzip)",
-                       "cm.info" => "Info",
-                       "cm.createnew" => "Ustvari novo",
-               "buttons.clipboard" => "Odlo\9ei\9aèe",
-                       "buttons.logout" => "Odjava",
-                       "buttons.clear" => "Razveljavi",
-                       "labels.webtabs" => "Drevo strani #",
-                       "labels.filetabs" => "Drevo map #",
-                       "labels.logout" => "Zmeraj se odjavite namesto da zaprete okno!",
-                       "labels.selectmode" => "Izberi predmete z enim klikom",
-                       "labels.thumbmode" => "Prika\9ei ikone",
-                       "labels.thumbmode_clip" => "Prika\9ei ikone predmetov v odlo\9ei\9aèu",
-                       "labels.copymode" => "Kopiraj predmete namesto da jih premakne\9a",
-                       "labels.refresh" => "Osve\9ei drevo iz stre\9enika",
-                       "labels.clearClip" => "Odstrani izbrane predmete iz odlo\9ei\9aèa",
-                       "labels.clipNormal" => "Standardno odlo\9ei\9aèe",
-                       "labels.filelist" => "Trenutni seznam datotek",
-                       "labels.dblist" => "Trenutni seznam map",
-                       "labels.clip" => "V odlo\9ei\9aèu so naslednji izbrani predmeti",
-                       "labels.cliptabs" => "Odlo\9ei\9aèe #",
-                       "labels.removeItem" => "Odstrani predmet",
-                       "labels.inverseSelection" => "Obrni izbor",
-                       "labels.selectAll" => "Izberi vse",
-                       "labels.selectNone" => "Izberi niè",
-                       "labels.selected" => "Izbrano",
-                       "labels.items" => "Predmeti",
-                       "labels.prevDoc" => "Prej\9anji dokument",
-                       "labels.nextDoc" => "Naslednji dokument",
-                       "labels.click_menu" => "Klikni za meni",
-                       "labels.show_options" => "Prika\9ei splo\9ane nastavitve",
-                       "labels.remove_selected" => "Odstrani izbrane predmete",
-                       "labels.import_clip" => "Prenesi predmete iz odlo\9ei\9aèa",
-                       "labels.move_to_top" => "Premakni izbran predmet gor",
-                       "labels.upload_files" => 'Prenesi datoteko v odlo¾i¹èe',
-                       "labels.minimize" => "Pomanj\9aaj",
-                       "labels.maximize" => "Poveèaj",
-                       "labels.close" => "Zapri",
-                       "labels.selectToClip" => "Izberi predmet v odlo\9ei\9aèe",
-                       "labels.viewItem" => "Prika\9ei predmet",
-                       "labels.new" => "NOVO",
-                       "labels.upload" => "Prenesi datoteko",
-                       "labels.browse_file" => 'Razi¹èi datoteke',
-                       "labels.browse_db" => 'Razi¹èi zapise',
-                       "labels.editItem" => "Uredi predmet",
-                       "mess.recIsChanged" => 'Ta zapis je bil spremenjen.
-Ga \9ae zmeraj \9eelite zapreti?',
-                       "mess.docIsChanged" => 'Dokument "%s" je bil spremenjen.
-Ga \9ae zmeraj \9eelite zapreti?',
-                       "mess.unzip" => 'Ste preprièani, da \9eelite odpakirati arhiv "%s"?',
-                       "mess.delete" => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati "%s"?',
-                       "mess.deleteClip" => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati VSE izbrane predmete (%s) v odlo\9ei\9aèu?',
-                       "mess.permChanges" => 'Spremenjene so bile varnostne nastavitve.
-Zapustite in znova odprite TYPO3, da se bodo spremembe upo\9atevale!',
-                       "mess.gettingTree" => 'Obnavljam drevo iz stre\9enika<BR>Prosim poèakajte...',
-                       "mess.move_into" => 'Premakni "%s" v "%s"?',
-                       "mess.move_after" => 'Premakni "%s" za "%s"?',
-                       "mess.copy_into" => 'Kopiraj "%s" v "%s"?',
-                       "mess.copy_after" => 'Kopiraj "%s" za "%s"?',
-                       "mess.copycb_into" => 'Kopiraj vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa v "%s"?',
-                       "mess.copycb_after" => 'Kopiraj vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa na pozicijo za "%s"?',
-                       "mess.movecb_into" => 'Premakni vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa v "%s"?',
-                       "mess.movecb_after" => 'Premakni vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa na pozicijo za "%s"?',
-                       "mess.refresh_login" => 'Va\9aa prijave je potekla. 
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'si' => Array (
+               'labels.path' => 'Pot',
+               'labels.upOneLevel' => 'Nivo vi\9aje',
+               'labels.enterSearchString' => 'Vpi\9aite iskalni niz:',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Ta stran je |1 nivo ni¾je|2 nivoja ni¾je|3 nivoje ni¾je|4 nivoje ni¾je',
+               'labels.noEditPermission' => 'Nimate privilegijev, potrebnih za vnos te spremembe.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'V obrazcu so polja, ki jih ¹e niste pravilno izpolnili. Oznaèena so z rumenim klicajem.',
+               'labels._CONTROL_' => 'Kontrola',
+               'labels._PATH_' => 'Pot',
+               'labels.setFields' => 'Nastavi polja',
+               'labels.search' => 'I¹èi',
+               'labels.author' => 'Avtor:',
+               'labels.note' => 'Opomba:',
+               'labels.category' => 'Kategorija:',
+               'labels.reload' => 'Osve\9ei',
+               'labels.csv' => 'Prenesi CSV datoteko',
+               'labels.clear_cache' => 'Izprazni predpomnilnik za to stran',
+               'labels.no_title' => 'Brez naslova',
+               'labels.cancel' => 'Preklièi',
+               'labels.hidden' => 'Skrito',
+               'labels.starttime' => 'Zaèetek',
+               'labels.endtime' => 'Konec',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => ' min| ura| dan| leto',
+               'labels.menu' => 'Menu:',
+               'labels.showPage' => 'Poglej stran',
+               'labels.days' => 'dnevi',
+               'labels.refresh' => 'Osve\9ei drevo iz stre\9enika',
+               'labels.close' => 'Zapri',
+               'labels.new' => 'NOVO',
+               'labels.selected' => 'Izbrano',
+               'labels.items' => 'Predmeti',
+               'labels.remove_selected' => 'Odstrani izbrane predmete',
+               'labels.move_to_top' => 'Premakni izbran predmet gor',
+               'labels.browse_file' => 'Razi¹èi datoteke',
+               'labels.browse_db' => 'Razi¹èi zapise',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Prika\9ei ikone predmetov v odlo\9ei\9aèu',
+               'labels.copymode' => 'Kopiraj predmete namesto da jih premakne\9a',
+               'labels.cliptabs' => 'Odlo\9ei\9aèe #',
+               'labels.removeItem' => 'Odstrani predmet',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Prika\9ei predmet',
+               'show_item.php.file' => 'Datoteka',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Dimenzije',
+               'show_item.php.filesize' => 'Velikost',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP PODROÈJE',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Nov zapis',
+               'db_new.php.after' => 'za',
+               'db_new.php.inside' => 'v',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Prenesi datoteke',
+               'file_upload.php.submit' => 'Prenesi datoteke',
+               'file_upload.php.files' => 'datoteke',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Preimenuj',
+               'file_rename.php.submit' => 'Preimenuj',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Uredi',
+               'file_edit.php.submit' => 'Shrani',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Shrani in zapri',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Te datoteke ne morete urejati.<br />Datoteka mora imeti konènico:<br /><br /> <b>%s</b>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Nove mape',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Ustvari mape',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'mape',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Ustvari datoteko',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Ustvari novo tekstovno datoteko',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Napaka poti za prenos.',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Ni mape za prenos. Ustvarite TEMP-mapo ("_temp_") v svoji osnovni mapi!',
+               'mess.redraw' => 'Osve\9eitev strani bo zavrgla vse trenutne podatke. \8eelite nadaljevati?',
+               'mess.delete' => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati VSE izbrane predmete (%s) v odlo\9ei\9aèu?',
+               'mess.refresh_login' => 'Va\9aa prijave je potekla. 
 Jo \9eelite obnoviti?',
-                       "mess.miss_field" => 'Naslednja polja niso pravilno izpolnjena:
-',
-                       "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokument "%s" vsebuje napaèno izpolnjena polja:%s
-
-Niè ni shranjeno!',
-                       "mess.closeTypo" => 'Zares \9eelite zapustiti TYPO3?',
-                       "rm.menu" => "[menu]",
-                       "rm.saveDoc" => "Shrani dokument",
-                       "rm.saveAllDocs" => "Shrani vse dokumente",
-                       "rm.saveCloseDoc" => "Shrani in zapri dokument",
-                       "rm.saveCloseAllDocs" => "Shrani in zapri vse dokumente",
-                       "rm.saveDocShow" => 'Shrani dokument in poglej stran',
-                       "rm.closeDoc" => "Zapri dokument",
-                       "rm.closeAllDocs" => "Zapri vse dokumente",
-                       "rm.viewDoc" => "Prika\9ei dokument",
-                       "rm.clearCache_pages" => "Izprazni strani iz predpomnilnika",
-                       "rm.clearCache_all" => "Izprazni celoten predpomnilnik",
-                       "rm.edit" => "Uredi",
-                       "rm.delete" => "Izbri\9ai",
-                       "rm.upload" =>  "Prenesi datoteke",
-                       "labels.enterSearchLevels" => "Ta stran je |1 nivo ni¾je|2 nivoja ni¾je|3 nivoje ni¾je|4 nivoje ni¾je",
-                       "labels.noEditPermission" => "Nimate privilegijev, potrebnih za vnos te spremembe.",
-                       "labels.fieldsMissing" => "V obrazcu so polja, ki jih ¹e niste pravilno izpolnili. Oznaèena so z rumenim klicajem.",
-                       "labels._CONTROL_" => "Kontrola",
-                       "labels._PATH_" => "Pot",
-                       "labels.setFields" => "Nastavi polja",
-                       "labels.search" => "I¹èi",
-                       "labels.csv" => "Prenesi CSV datoteko",
-                       "labels.showPage" => "Poglej stran",
-                       "labels.path" => "Pot",
-                       "labels.upOneLevel" => "Nivo vi\9aje",
-                       "labels.enterSearchString" => "Vpi\9aite iskalni niz:",
-                       "labels.author" => "Avtor:",
-                       "labels.note" => "Opomba:",
-                       "labels.category" => "Kategorija:",
-                       "labels.reload" => "Osve\9ei",
-                       "labels.clear_cache" => "Izprazni predpomnilnik za to stran",
-                       "labels.no_title" => "Brez naslova",
-                       "labels.cancel" => "Preklièi",
-                       "labels.hidden" => "Skrito",
-                       "labels.starttime" => "Zaèetek",
-                       "labels.endtime" => "Konec",
-                       "labels.minutesHoursDaysYears" => " min| ura| dan| leto",
-                       "labels.menu" => "Menu:",
-                       "labels.days" => "dnevi",
-                       "show_item.php.viewItem" => "Prika\9ei predmet",
-                       "show_item.php.file" => "Datoteka",
-                       "show_item.php.dimensions" => "Dimenzije",
-                       "show_item.php.filesize" => "Velikost",
-                       "show_item.php.ftp_area" => "FTP PODROÈJE",
-                       "db_new.php.pagetitle" => "Nov zapis",
-                       "db_new.php.after" => "za",
-                       "db_new.php.inside" => "v",
-                       "file_upload.php.pagetitle" => "Prenesi datoteke",
-                       "file_upload.php.submit" => "Prenesi datoteke",
-                       "file_upload.php.files" => "datoteke",
-                       "file_rename.php.pagetitle" => "Preimenuj",
-                       "file_rename.php.submit" => "Preimenuj",
-                       "file_edit.php.pagetitle" => "Uredi",
-                       "file_edit.php.submit" => "Shrani",
-                       "file_edit.php.saveAndClose" => "Shrani in zapri",
-                       "file_edit.php.coundNot" => "Te datoteke ne morete urejati.<BR>Datoteka mora imeti konènico:<BR><BR> <b>%s</b>",
-                       "file_newfolder.php.pagetitle" => "Nove mape",
-                       "file_newfolder.php.submit" => "Ustvari mape",
-                       "file_newfolder.php.folders" => "mape",
-                       "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Ustvari datoteko",
-                       "file_newfolder.php.newfile" => "Ustvari novo tekstovno datoteko",
-                       "file_clipupload.php.warning_head" => "Napaka poti za prenos.",
-                       "file_clipupload.php.warning" => 'Ni mape za prenos. Ustvarite TEMP-mapo ("_temp_") v svoji osnovni mapi!',
-                       "mess.redraw" => "Osve\9eitev strani bo zavrgla vse trenutne podatke. \8eelite nadaljevati?",
-                       "mess.start_typo3" => '\8eelite takoj pognati obièajni TYPO3 vmesnik? 
-(Traja minutko ali dve)',
-                       "mess.close_login" => "Tega okna najbr\9e ne potrebujete veè.  Èe ste \9ee pognali TYPO3, ga lahko zaprete."
+               'mess.move_into' => 'Premakni "%s" v "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Premakni "%s" za "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Kopiraj "%s" v "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Kopiraj "%s" za "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Kopiraj vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa v "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Kopiraj vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa na pozicijo za "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Premakni vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa v "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Premakni vse predmete (%s) iz odlo\9ei\9aèa na pozicijo za "%s"?',
+               'rm.menu' => '[menu]',
+               'rm.saveDoc' => 'Shrani dokument',
+               'rm.saveDocShow' => 'Shrani dokument in poglej stran',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Shrani in zapri dokument',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Shrani in zapri vse dokumente',
+               'rm.closeDoc' => 'Zapri dokument',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Zapri vse dokumente',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Izprazni strani iz predpomnilnika',
+               'rm.clearCache_all' => 'Izprazni celoten predpomnilnik',
+               'rm.edit' => 'Uredi',
+               'rm.delete' => 'Izbri\9ai',
+               'buttons.logout' => 'Odjava',
+               'buttons.clear' => 'Razveljavi',
+               'buttons.clipboard' => 'Odlo\9ei\9aèe',
+               'cm.copy' => 'Kopiraj',
+               'cm.cut' => 'Izre\9ei',
+               'cm.view' => 'Prika\9ei',
+               'cm.edit' => 'Uredi',
+               'cm.new' => 'Novo',
+               'cm.pasteinto' => 'Prilepi v',
+               'cm.pasteafter' => 'Prilepi za',
+               'cm.select' => 'Izberi',
+               'cm.deselect' => 'Razveljavi izbor',
+               'cm.selectto' => 'Izberi do',
+               'cm.deselectto' => 'Razveljavi izbor do',
+               'cm.delete' => 'Izbri\9ai',
+               'cm.upload' => 'Prenesi datoteko',
+               'cm.rename' => 'Preimenuj',
+               'cm.open' => 'Odpri',
+               'cm.save' => 'Shrani',
+               'cm.unzip' => 'Odpakiraj (unzip)',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Ustvari novo',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file