This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.se.php
index d278999..206a3f6 100755 (executable)
 <?php
 /**
  * Core language labels (se)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['se'] = Array (
-                       "cm.view" => 'Visa!',
-                       "cm.edit" => 'Ändra',
-                       "cm.new" => 'Ny',
-                       "cm.copy" => 'Kopia',
-                       "cm.cut" => 'Klipp ut',
-                       "cm.pasteinto" => 'Klistra in i',
-                       "cm.pasteafter" => 'Klistra in efter',
-                       "cm.select" => 'Välj',
-                       "cm.deselect" => 'Avvälj',
-                       "cm.selectto" => 'Välj till',
-                       "cm.deselectto" => 'Avvälj från',
-                       "cm.delete" => 'Radera',
-                       "cm.hide" => 'Göm',
-                       "cm.unhide" => 'Visa',
-                       "cm.upload" => 'Ladda upp filer',
-                       "cm.rename" => 'Namnge',
-                       "cm.open" => 'Öppna',
-                       "cm.save" => 'Spara',
-                       "cm.unzip" => 'Packa upp',
-                       "cm.info" => 'Info',
-                       "cm.createnew" => 'Skapa ny',
-                       "buttons.clipboard" => 'Klippbord',
-                       "buttons.logout" => 'Logga ut',
-                       "buttons.clear" => 'Töm',
-                       "labels.webtabs" => 'Sidträd nr',
-                       "labels.filetabs" => 'Katalogträd nr',
-                       "labels.logout" => 'Obs! Du skall alltid logga ut. Det räcker inte med att stänga fönstret!',
-                       "labels.selectmode" => 'Välj med en klick',
-                       "labels.thumbmode" => 'Visa ikoner',
-                       "labels.thumbmode_clip" => 'Visa ikonerna på klippbordet',
-                       "labels.copymode" => 'Kopiera istället för att flytta',
-                       "labels.refresh" => 'Ladda om trädet från servern',
-                       "labels.clearClip" => 'Töm valda element på klippbordet',
-                       "labels.clipNormal" => 'Standardklippbord',
-                       "labels.clipNormal2" => 'Normal',
-                       "labels.clipNoEl" => 'Element saknas',
-                       "labels.filelist" => 'Nuvarande fillista',
-                       "labels.dblist" => 'Nuvarande databaslista',
-                       "labels.clip" => 'De saker du valt finns på klippbordet',
-                       "labels.cliptabs" => 'Klippbord nr',
-                       "labels.removeItem" => 'Ta bort innehåll',
-                       "labels.inverseSelection" => 'Tvärtom ordning',
-                       "labels.selectAll" => 'Välj allt',
-                       "labels.selectNone" => 'Avvälj allt',
-                       "labels.selected" => 'Valda',
-                       "labels.items" => 'Objekt',
-                       "labels.prevDoc" => 'Tidigare dokument',
-                       "labels.nextDoc" => 'Nästa dokument',
-                       "labels.click_menu" => 'Klicka för meny',
-                       "labels.show_options" => 'Visa grundinställningar',
-                       "labels.remove_selected" => 'Avlägsna valda objekt',
-                       "labels.import_clip" => 'Flytta objekt från klippbordet',
-                       "labels.move_to_top" => 'Flytta valda objekt uppåt',
-                       "labels.upload_files" => 'Ladda upp filer till klippbordet',
-                       "labels.browse_file" => 'Leta efter filer',
-                       "labels.browse_db" => 'Leta efter register',
-                       "labels.minimize" => 'Minimera',
-                       "labels.maximize" => 'Maximera',
-                       "labels.close" => 'Stäng',
-                       "labels.selectToClip" => 'Välj objekt till klippbordet',
-                       "labels.viewItem" => 'Visa objekt',
-                       "labels.new" => 'NY',
-                       "labels.upload" => 'Ladda upp filen',
-                       "labels.generalOptions" => 'Grundinställningar',
-                       "labels.allTables" => '[Alla tabeller]',
-                       "labels.moreOptions" => 'Mera inställningar...',
-                       "labels.noMatchingValue" => 'NUVARANDE VÄRDE FINNS INTE (%s)',
-                       "labels.editItem" => 'Ändra objekt',
-                       "mess.onChangeAlert" => 'Denna förändring påverkar vilka fält som står till buds i formuläret.
-Önskar du spara nu för att uppdatera skärmen?',
-                       "mess.recIsChanged" => 'Detta register ändrades.
-Vill du trots det stänga det?',
-                       "mess.docIsChanged" => 'Registret "%s" ändrades.
-Vill du trots det stänga det?',
-                       "mess.unzip" => 'Är du säker att du vill packa upp filen "%s"?',
-                       "mess.delete" => 'Är du säker på att du vill radera "%s"?',
-                       "mess.deleteClip" => 'Är du säker på att du vill radera ALLA valda objekt (%s) på klippbordet?',
-                       "mess.permChanges" => 'Dina rättigheter har ändrats.
-Stäng TYPO3 och öppna programmet igen så att ditt fönster uppdateras!',
-                       "mess.gettingTree" => 'Söker trädet från servern<BR>Vänta ett ögonblick...',
-                       "mess.move_into" => 'Flytta "%s" ini "%s"?',
-                       "mess.move_after" => 'Flytta "%s" efter "%s"?',
-                       "mess.copy_into" => 'Kopiera "%s" ini "%s"?',
-                       "mess.copy_after" => 'Kopiera "%s" efter "%s"',
-                       "mess.copycb_into" => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
-                       "mess.copycb_after" => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
-                       "mess.movecb_into" => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
-                       "mess.movecb_after" => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
-                       "mess.refresh_login" => 'Din inloggningstid är antagligen slut.
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'se' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => 'Öppna i nytt fönster',
+               'labels.goBack' => 'Gå tillbaka',
+               'labels.makeShortcut' => 'Gör en genväg till denna sida?',
+               'labels.lockedRecord' => 'Användaren \'%s\' började ändra detta register %s sedan.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'Användaren \'%s\' började ändra denna sida %s sedan.',
+               'labels.showRecords' => 'Visa register',
+               'labels.path' => 'Sökväg',
+               'labels.upOneLevel' => 'En nivå uppåt',
+               'labels.enterSearchString' => 'Sökord',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Denna sida|1 nivå ner|2 nivåer ner|3 nivåer ner|4 nivåer ner',
+               'labels.noEditPermission' => 'Beklagar, du har inte rätt att göra denna ändring.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Det finns fält i formuläret som ännu inte är rätt ifyllda. Fälten är märkta med ett gult utropstecken.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Formuläret innehåller ändringar som inte sparats. Vill du fortsätta utan att spara?',
+               'labels.noRTEfound' => 'Märk: Det går endast att ändra detta fält med en riktextediterare (RTE). En sådan editerare finns inte att tillgå eller så är den stängd.',
+               'labels.showPalettes' => 'Visa tilläggsoptioner (paletter)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Visa fältförklaringar',
+               'labels.disableRTE' => 'Stäng Rich Text Editor (RTE)',
+               'labels._CONTROL_' => 'Kontroll',
+               'labels._PATH_' => 'Sökväg',
+               'labels.setFields' => 'Bestäm fält',
+               'labels.search' => 'Sök',
+               'labels.author' => 'Ägare:',
+               'labels.note' => 'Obs:',
+               'labels.category' => 'Kategori:',
+               'labels.reload' => 'Ladda om',
+               'labels.csv' => 'Ladda ner CSV-fil',
+               'labels.clear_cache' => 'Töm denna sidas cache-minne',
+               'labels.no_title' => 'Ingen rubrik',
+               'labels.cancel' => 'Avbryt',
+               'labels.hidden' => 'Gömd',
+               'labels.starttime' => 'Start',
+               'labels.endtime' => 'Slut',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min|tim|dgr|år',
+               'labels.menu' => 'Menu:',
+               'labels.showPage' => 'Visa websida',
+               'labels.showList' => 'Visa registerlista',
+               'labels.days' => 'dagar',
+               'labels.depth_0' => 'Denna sida',
+               'labels.depth_1' => '1 nivå',
+               'labels.depth_2' => '2 nivåer',
+               'labels.depth_3' => '3 nivåer',
+               'labels.refresh' => 'Ladda om trädet från servern',
+               'labels.refreshList' => 'Ladda om listan från servern',
+               'labels.close' => 'Stäng',
+               'labels.new' => 'NY',
+               'labels.selected' => 'Valda',
+               'labels.items' => 'Objekt',
+               'labels.remove_selected' => 'Avlägsna valda objekt',
+               'labels.move_to_top' => 'Flytta valda objekt uppåt',
+               'labels.browse_file' => 'Leta efter filer',
+               'labels.browse_db' => 'Leta efter register',
+               'labels.clipInsert_file' => 'Klistra in %s fil(er) från klippbordet',
+               'labels.clipInsert_db' => 'Klistra in %s register från klippbordet',
+               'labels.generalOptions' => 'Grundinställningar',
+               'labels.allTables' => '[Alla tabeller]',
+               'labels.moreOptions' => 'Mera inställningar...',
+               'labels.noMatchingValue' => 'NUVARANDE VÄRDE FINNS INTE (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Visa ikonerna på klippbordet',
+               'labels.copymode' => 'Kopiera istället för att flytta',
+               'labels.clipNoEl' => 'Element saknas',
+               'labels.cliptabs' => 'Klippbord nr',
+               'labels.removeItem' => 'Ta bort innehåll',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 elementbläddrare',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Visa objekt',
+               'show_item.php.file' => 'Fil',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Dimensions',
+               'show_item.php.filesize' => 'Storlek',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP-område',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Nytt register',
+               'db_new.php.after' => 'efter',
+               'db_new.php.inside' => 'ini',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Ladda upp filer',
+               'file_upload.php.submit' => 'Ladda upp filer',
+               'file_upload.php.files' => 'filer',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Namnge',
+               'file_rename.php.submit' => 'Namnge',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Ändra',
+               'file_edit.php.submit' => 'Spara',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Spara och stäng',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Denna filtyp kan inte ändras.<br />Filen måste sluta på t.ex.:<br /><br /><b>%s</b>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Ny katalog',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Skapa katalog',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'kataloger',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Skapa fil',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Skapa ny textfil',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Fel i sökväg för uppladdning',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Ingen uppladdningskatalog funnen. Skapa en TEMP-katalog ("_temp_") i roten till din hårdskiva först!',
+               'mess.redraw' => 'Genom att göra om sidan kommer nuvarande uppgifter att försvinna. Vill du fortsätta?',
+               'mess.delete' => 'Är du säker på att du vill radera "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Är du säker på att du vill radera ALLA valda objekt (%s) på klippbordet?',
+               'mess.refresh_login' => 'Din inloggningstid är antagligen slut.
 Vill logga in på nytt?',
-                       "mess.miss_field" => 'Följande fält är fel ifyllda:
-',
-                       "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokumentet "%s" innehåller fält som inte är rätt ifyllda: %s
-
-Ingenting sparas!',
-                       "mess.noSelItemForEdit" => 'Vänligen välj ett eller flere dokument i listan före ändringar.',
-                       "rm.menu" => '[menu]',
-                       "rm.saveDoc" => 'Spara dokument',
-                       "rm.saveDocShow" => 'Spara dokument och visa sida',
-                       "rm.saveAllDocs" => 'Spara alla dokument',
-                       "rm.saveCloseDoc" => 'Spara och stäng dokument',
-                       "rm.saveCloseAllDocs" => 'Spara och stäng alla dokument',
-                       "rm.saveNewDoc" => 'Spara dokument och skapa nytt dokument',
-                       "rm.closeDoc" => 'Stäng dokument',
-                       "rm.closeAllDocs" => 'Stäng alla dokument',
-                       "rm.viewDoc" => 'Visa dokument',
-                       "rm.clearCache_clearCache" => 'Töm cache-minnet',
-                       "rm.clearCache_thisPage" => 'Denna sida',
-                       "rm.clearCache_pages" => 'Töm sidans cache-minne',
-                       "rm.clearCache_all" => 'Töm hela cache-minnet',
-                       "rm.edit" => 'Ändra',
-                       "rm.delete" => 'Radera',
-                       "rm.upload" => 'Ladda upp filer',
-                       "labels.openInNewWindow" => "Öppna i nytt fönster",
-                       "labels.goBack" => "Gå tillbaka",
-                       "labels.makeShortcut" => "Gör en genväg till denna sida?",
-                       "labels.lockedRecord" => "Användaren '%s' började ändra detta register %s sedan.",
-                       "labels.lockedRecord_content" => "Användaren '%s' började ändra denna sida %s sedan.",
-                       "labels.showRecords" => "Visa register",
-                       "labels.path" => "Sökväg",
-                       "labels.upOneLevel" => "En nivå uppåt",
-                       "labels.enterSearchString" => "Sökord",
-                       "labels.enterSearchLevels" => "Denna sida|1 nivå ner|2 nivåer ner|3 nivåer ner|4 nivåer ner",
-                       "labels.noEditPermission" => "Beklagar, du har inte rätt att göra denna ändring.",
-                       "labels.fieldsMissing" => "Det finns fält i formuläret som ännu inte är rätt ifyllda. Fälten är märkta med ett gult utropstecken.",
-                       "labels.fieldsChanged" => "Formuläret innehåller ändringar som inte sparats. Vill du fortsätta utan att spara?",
-                       "labels.showPalettes" => "Visa tilläggsoptioner (paletter)",
-                       "labels.showDescriptions" => "Visa fältförklaringar",
-                       "labels.disableRTE" => "Stäng Rich Text Editor (RTE)",
-                       "labels._CONTROL_" => "Kontroll",
-                       "labels._PATH_" => "Sökväg",
-                       "labels.setFields" => "Bestäm fält",
-                       "labels.search" => "Sök",
-                       "labels.author" => "Ägare:",
-                       "labels.note" => "Obs:",
-                       "labels.category" => "Kategori:",
-                       "labels.reload" => "Ladda om",
-                       "labels.csv" => "Ladda ner CSV-fil",
-                       "labels.clear_cache" => "Töm denna sidas cache-minne",
-                       "labels.no_title" => "Ingen rubrik",
-                       "labels.cancel" => "Avbryt",
-                       "labels.hidden" => "Gömd",
-                       "labels.starttime" => "Start",
-                       "labels.endtime" => "Slut",
-                       "labels.minutesHoursDaysYears" => "min|tim|dgr|år",
-                       "labels.menu" => "Menu:",
-                       "labels.showPage" => "Visa websida",
-                       "labels.showList" => "Visa registerlista",
-                       "labels.days" => "dagar",
-                       "labels.depth_0" => "Denna sida",
-                       "labels.depth_1" => "1 nivå",
-                       "labels.depth_2" => "2 nivåer",
-                       "labels.depth_3" => "3 nivåer",
-                       "show_item.php.viewItem" => "Visa objekt",
-                       "show_item.php.file" => "Fil",
-                       "show_item.php.dimensions" => "Dimensions",
-                       "show_item.php.filesize" => "Storlek",
-                       "show_item.php.ftp_area" => "FTP-område",
-                       "db_new.php.pagetitle" => "Nytt register",
-                       "db_new.php.after" => "efter",
-                       "db_new.php.inside" => "ini",
-                       "file_upload.php.pagetitle" => "Ladda upp filer",
-                       "file_upload.php.submit" => "Ladda upp filer",
-                       "file_upload.php.files" => "filer",
-                       "file_rename.php.pagetitle" => "Namnge",
-                       "file_rename.php.submit" => "Namnge",
-                       "file_edit.php.pagetitle" => "Ändra",
-                       "file_edit.php.submit" => "Spara",
-                       "file_edit.php.saveAndClose" => "Spara och stäng",
-                       "file_edit.php.coundNot" => "Denna filtyp kan inte ändras.<BR>Filen måste sluta på t.ex.:<BR><BR><b>%s</b>",
-                       "file_newfolder.php.pagetitle" => "Ny katalog",
-                       "file_newfolder.php.submit" => "Skapa katalog",
-                       "file_newfolder.php.folders" => "kataloger",
-                       "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Skapa fil",
-                       "file_newfolder.php.newfile" => "Skapa ny textfil",
-                       "file_clipupload.php.warning_head" => "Fel i sökväg för uppladdning",
-                       "file_clipupload.php.warning" => "Ingen uppladdningskatalog funnen. Skapa en TEMP-katalog (\"_temp_\") i roten till din hårdskiva först!",
-                       "mess.redraw" => "Genom att göra om sidan kommer nuvarande uppgifter att försvinna. Vill du fortsätta?",
-                       "mess.start_typo3" => "Vill du starta TYPO3 standardläsaren med det samma?\n(Det kan ta en minut eller två)",
-                       "mess.close_login" => "Antagligen behöver du inte detta fönster längre. Du kan stänga det om du redan startat TYPO3.",
-
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Vänligen välj ett eller flere dokument i listan före ändringar.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Denna förändring påverkar vilka fält som står till buds i formuläret.
+Önskar du spara nu för att uppdatera skärmen?',
+               'mess.move_into' => 'Flytta "%s" ini "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Flytta "%s" efter "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Kopiera "%s" ini "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Kopiera "%s" efter "%s"',
+               'mess.copycb_into' => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
+               'rm.menu' => '[menu]',
+               'rm.saveDoc' => 'Spara dokument',
+               'rm.saveDocShow' => 'Spara dokument och visa sida',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Spara och stäng dokument',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Spara och stäng alla dokument',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Spara dokument och skapa nytt dokument',
+               'rm.closeDoc' => 'Stäng dokument',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Stäng alla dokument',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Töm cache-minnet',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Denna sida',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Töm sidans cache-minne',
+               'rm.clearCache_all' => 'Töm hela cache-minnet',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Töm cachefiler i typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Administratörsfunktioner',
+               'rm.edit' => 'Ändra',
+               'rm.delete' => 'Radera',
+               'buttons.logout' => 'Logga ut',
+               'buttons.selMenu_modules' => 'MODULER',
+               'buttons.clear' => 'Töm',
+               'buttons.clipboard' => 'Klippbord',
+               'cm.copy' => 'Kopia',
+               'cm.cut' => 'Klipp ut',
+               'cm.view' => 'Visa!',
+               'cm.edit' => 'Ändra',
+               'cm.new' => 'Ny',
+               'cm.pasteinto' => 'Klistra in i',
+               'cm.pasteafter' => 'Klistra in efter',
+               'cm.select' => 'Välj',
+               'cm.deselect' => 'Avvälj',
+               'cm.selectto' => 'Välj till',
+               'cm.deselectto' => 'Avvälj från',
+               'cm.delete' => 'Radera',
+               'cm.hide' => 'Göm',
+               'cm.unhide' => 'Visa',
+               'cm.upload' => 'Ladda upp filer',
+               'cm.rename' => 'Namnge',
+               'cm.open' => 'Öppna',
+               'cm.save' => 'Spara',
+               'cm.unzip' => 'Packa upp',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Skapa ny',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file