This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.no.php
index 3165462..e30bd40 100755 (executable)
 <?php
 /**
  * Core language labels (no)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['no'] = Array (
-                       "cm.view" => "Vis",
-                       "cm.edit" => "Redigér",
-                       "cm.new" => "Ny",
-                       "cm.copy" => "Kopier",
-                       "cm.cut" => "Klipp ut",
-                       "cm.pasteinto" => "Lim inn",
-                       "cm.pasteafter" => "Lim inn etter",
-                       "cm.select" => "Velg",
-                       "cm.deselect" => "Fravelg",
-                       "cm.selectto" => "Velg her til",
-                       "cm.deselectto" => "Fravelg her til",
-                       "cm.delete" => "Slett",
-                       "cm.upload" => "Last opp filer",
-                       "cm.rename" => "Nytt navn",
-                       "cm.open" => "Åpne",
-                       "cm.save" => "Lagre",
-                       "cm.unzip" => "Pakk opp",
-                       "cm.info" => "Info",
-                       "cm.createnew" => "Opprett ny",
-                       "cm.hide" => 'Skjul',
-                       "cm.unhide" => 'Vis',
-                       "buttons.clipboard" => "Klippebord",
-                       "buttons.logout" => "Avslutt",
-                       "buttons.clear" => "Tøm",
-                       "labels.webtabs" => "Sidetre #",
-                       "labels.filetabs" => "Katalog Tre #",
-                       "labels.logout" => "Husk alltid å avlutte TYPO3 med denne knappen!",
-                       "labels.selectmode" => "Velg emner med et enkelt klikk",
-                       "labels.thumbmode" => "Vis miniatyrer",
-                       "labels.thumbmode_clip" => "Vis miniatyrer på klippebordet",
-                       "labels.copymode" => "Kopier emner i stedet for å flytte dem",
-                       "labels.refresh" => "Gjeninnles treet fra serveren",
-                       "labels.clearClip" => "Fjern undervalgte emner fra klippebordet",
-                       "labels.clipNormal" => "Standard klippebord",
-                       "labels.filelist" => "Nåværende fil-listing",
-                       "labels.dblist" => "Nåværende record-listing",
-                       "labels.clip" => "Klippebordet inneholder dine valgte emner",
-                       "labels.cliptabs" => "Klippebord #",
-                       "labels.removeItem" => "Fjern emne",
-                       "labels.inverseSelection" => "Inverter markeringen",
-                       "labels.selectAll" => "Velg alle",
-                       "labels.selectNone" => "Velg ingen",
-                       "labels.selected" => "Valgte",
-                       "labels.items" => "Emner",
-                       "labels.prevDoc" => "Forrige dokument",
-                       "labels.nextDoc" => "Neste dokument",
-                       "labels.click_menu" => "Klikk for meny",
-                       "labels.show_options" => "Vis generelle valg",
-                       "labels.remove_selected" => "Fjern valgte emner fra listen",
-                       "labels.import_clip" => "Overfør emner fra klippebordet",
-                       "labels.move_to_top" => "Flytt det valgte emne til toppen",
-                       "labels.upload_files" => "Last opp filer via klippebordet",
-                       "labels.minimize" => "Minimer",
-                       "labels.maximize" => 'Maksimer',
-                       "labels.browse_file" => 'Finn filer',
-                       "labels.browse_db" => 'Finn database elementer',
-                       "labels.upload" => 'Last opp fil',
-                       "labels.close" => "Lukk",
-                       "labels.selectToClip" => "Legg emner opp på klippebordet",
-                       "labels.viewItem" => "Vis emne",
-                       "labels.new" => 'NY',
-                       "labels.editItem" => "Rediger emne",
-                       "labels.clipNormal2" => 'Normal',
-                       "labels.clipNoEl" => 'Ingen elementer',
-                       "labels.generalOptions" => 'Generelle valg:',
-                       "labels.allTables" => '[Alle tabeller]',
-                       "labels.moreOptions" => 'Flere valg...',
-                       "labels.noMatchingValue" => 'Nåværende verdi er ikke tilgjengelig (%s)',
-                       "mess.recIsChanged" => 'Denne record er endret.
-Vil du likevel lukke den?',
-                       "mess.docIsChanged" => 'Dokumentet "%s" er endret.
-Vil du likevel lukke det?',
-                       "mess.unzip" => 'Er du sikker på, at du vil pakke opp arkivet "%s"?',
-                       "mess.delete" => 'Er du sikker på, at du vil slette "%s"?',
-                       "mess.permChanges" => 'Der er blitt endret på dine rettigheter.
-Du bør lukke og åpne TYPO3 på nytt for at oppdatere interfacen med endrigene!',
-                       "mess.gettingTree" => 'Henter treet fra serveren<BR>Venligst vent...',
-                       "mess.move_into" => 'Flytt "%s" inn i "%s"?',
-                       "mess.move_after" => 'Flytt "%s" til posisjonen etter "%s"?',
-                       "mess.copy_into" => 'Kopier "%s" inn i "%s"?',
-                       "mess.copy_after" => 'Kopier "%s" til posisjonen etter "%s"?',
-                       "mess.copycb_into" => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet inn i "%s"?',
-                       "mess.copycb_after" => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet til posisjonen etter "%s"?',
-                       "mess.movecb_into" => 'Flytt alle elementer (%s) fra klippebordet inn i "%s"?',
-                       "mess.movecb_after" => 'Flytt alle elementer (%s) fra klippebordet til posisjonen etter "%s"?',
-                       "mess.refresh_login" => 'Din login er utløpt.
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'no' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => 'Åpne i nytt vindu',
+               'labels.goBack' => 'Gå tilbake',
+               'labels.makeShortcut' => 'Lag en snarvei til denne siden?',
+               'labels.lockedRecord' => 'Brukeren \'%s\' startet redigeringen av dette elementet %s siden.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'Brukeren \'%s\' startet redigeringen av innholdet på denne side %s siden.',
+               'labels.showRecords' => 'Vis elementer',
+               'labels.path' => 'Sti',
+               'labels.upOneLevel' => 'Et nivå opp',
+               'labels.enterSearchString' => 'Sett inn søkeord:',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Denne side|1 nivå ned|2 nivåer ned|3 nivåer ned|4 nivåer ned',
+               'labels.noEditPermission' => 'Beklager, men du hadde ikke rettigheter til å utføre denne endringen.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Enkelte felter er ikke korrekt utfylt. Feltene er markert med et gult utropstegn.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Det er endringer som ikke er lagret i feltene! Vil du likevel fortsette?',
+               'labels.noRTEfound' => 'Merk: Du kan ikke redigere dette feltet da det kun kan redigeres med en Rik Tekst Editor, men ingen editor er tilgjengelig eller redigering med en RTE er deaktivert.',
+               'labels.showPalettes' => 'Vis sekundære muligheter (paletter)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Vis feltbeskrivelser',
+               'labels.disableRTE' => 'Ikke bruk \'Rik tekst editor\' (RTE)',
+               'labels._CONTROL_' => 'Kontroll',
+               'labels._PATH_' => 'Sti',
+               'labels.setFields' => 'Sett felter',
+               'labels.search' => 'Søk',
+               'labels.author' => 'Forfatter:',
+               'labels.note' => 'Kommentar:',
+               'labels.category' => 'Kategori:',
+               'labels.reload' => 'Oppdater',
+               'labels.csv' => 'Last ned CSV fil',
+               'labels.clear_cache' => 'Tøm cachen for denne side',
+               'labels.no_title' => 'Ingen tittel',
+               'labels.cancel' => 'Avbryt',
+               'labels.hidden' => 'Skjult',
+               'labels.starttime' => 'Start',
+               'labels.endtime' => 'Slutt',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min| timer| dager| år',
+               'labels.menu' => 'Meny:',
+               'labels.showPage' => 'Vis webside',
+               'labels.showList' => 'Vis elementliste',
+               'labels.days' => 'dager',
+               'labels.depth_0' => 'Denne siden',
+               'labels.depth_1' => '1 nivå',
+               'labels.depth_2' => '2 nivåer',
+               'labels.depth_3' => '3 nivåer',
+               'labels.refresh' => 'Gjeninnles treet fra serveren',
+               'labels.refreshList' => 'Gjeninnles liste fra serveren',
+               'labels.close' => 'Lukk',
+               'labels.new' => 'NY',
+               'labels.selected' => 'Valgte',
+               'labels.items' => 'Emner',
+               'labels.remove_selected' => 'Fjern valgte emner fra listen',
+               'labels.move_to_top' => 'Flytt det valgte emne til toppen',
+               'labels.browse_file' => 'Finn filer',
+               'labels.browse_db' => 'Finn database elementer',
+               'labels.clipInsert_file' => 'Sett inn %s fil(er) fra klippebordet',
+               'labels.clipInsert_db' => 'Sett inn %s emne(r) fra klippebordet',
+               'labels.generalOptions' => 'Generelle valg:',
+               'labels.allTables' => '[Alle tabeller]',
+               'labels.moreOptions' => 'Flere valg...',
+               'labels.noMatchingValue' => 'Nåværende verdi er ikke tilgjengelig (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Vis miniatyrer på klippebordet',
+               'labels.copymode' => 'Kopier emner i stedet for å flytte dem',
+               'labels.clipNoEl' => 'Ingen elementer',
+               'labels.cliptabs' => 'Klippebord #',
+               'labels.removeItem' => 'Fjern emne',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'Typo3 Element utforsker',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Vis emner',
+               'show_item.php.file' => 'Fil',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Dimensjoner',
+               'show_item.php.filesize' => 'Størrelse',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP OMRÅDE',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Nytt element',
+               'db_new.php.after' => 'etter',
+               'db_new.php.inside' => 'inn i',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Send filer',
+               'file_upload.php.submit' => 'Send filer',
+               'file_upload.php.files' => 'filer',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Bytt navn',
+               'file_rename.php.submit' => 'Bytt navn',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Rediger',
+               'file_edit.php.submit' => 'Lagre',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Lagre og lukk',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Denne filtypen kan ikke redigeres. Filen må være av typen: <b>%s</B>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Ny katalog',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Opprett kataloger',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'kataloger',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Opprett fil',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Ny tekstfil',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Feil under opplasting av filsti!',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Det ble ikke funnet noen sti til opplastning av bilder. Du må opprette en katalog, TEMP ("_temp_") i roten av et av dine fildrev først!',
+               'mess.redraw' => 'Gjeninnlesning av siden vil annullere de aktuelle valg. Vil du fortsette?',
+               'mess.delete' => 'Er du sikker på, at du vil slette "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Er du sikker på at du vil slette ALLE valgte elementer (%s) på klippebordet?',
+               'mess.refresh_login' => 'Din login er utløpt.
 Vil du fornye den nå?',
-                       "mess.miss_field" => 'De følgende felter er ikke utfylt korrekt:
-',
-                       "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokumentet "%s" inneholder felter, som ikke er utfylt korrekt:%s
-
-Det er ikke lagret noe!',
-                       "mess.deleteClip" => 'Er du sikker på at du vil slette ALLE valgte elementer (%s) på klippebordet?',
-                       "mess.closeTypo" => 'Vil du virkelig forlate TYPO3?',
-                       "mess.onChangeAlert" => 'Denne endringen vil påvirke hvilke felter som er tilgjengelige i skjemaet.
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Vennligst velg ett eller flere elementer i listen før du kan redigere.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Denne endringen vil påvirke hvilke felter som er tilgjengelige i skjemaet.
 Ønsker du å lagre nå for å oppfriske skjermbildet?',
-                       "rm.menu" => "[meny]",
-                       "rm.saveDoc" => "Lagre dokumentet",
-                       "rm.saveAllDocs" => "Lagre alle dokumenter",
-                       "rm.closeDoc" => "Lukk dokument",
-                       "rm.closeAllDocs" => "Lukk alle dokumenter",
-                       "rm.clearCache_pages" => "Tøm sidecachen",
-                       "rm.clearCache_all" => "Tøm hele cachen",
-                       "rm.edit" => "Rediger",
-                       "rm.saveDocShow" => 'Lagre dokumentet og vis siden',
-                       "rm.saveCloseDoc" => 'Lagre og lukk dokumentet',
-                       "rm.saveCloseAllDocs" => 'Lagre og lukk alle dokumenter',
-                       "rm.viewDoc" => 'Vis dokument',
-                       "rm.delete" => 'Slett',
-                       "rm.upload" =>  "Last opp filer",
-                       "rm.saveNewDoc" => 'Lagre dokumentet og opprett et nytt',
-                       "rm.clearCache_clearCache" => 'Tøm cache',
-                       "rm.clearCache_thisPage" => 'Denne siden',
-                       "labels.path" => "Sti",
-                       "labels.upOneLevel" => "Et nivå opp",
-                       "labels.reload" => "Oppdater",
-                       "labels.clear_cache" => "Tøm cachen for denne side",
-                       "labels.no_title" => "Ingen tittel",
-                       "labels.cancel" => "Avbryt",
-                       "labels.hidden" => "Skjult",
-                       "labels.starttime" => "Start",
-                       "labels.endtime" => "Slutt",
-                       "labels.minutesHoursDaysYears" => "min| timer| dager| år",
-                       "labels.enterSearchString" => "Sett inn søkeord:",
-                       "labels.enterSearchLevels" => "Denne side|1 nivå ned|2 nivåer ned|3 nivåer ned|4 nivåer ned",
-                       "labels.noEditPermission" => "Beklager, men du hadde ikke rettigheter til å utføre denne endringen.",
-                       "labels.fieldsMissing" => "Enkelte felter er ikke korrekt utfylt. Feltene er markert med et gult utropstegn.",
-                       "labels._CONTROL_" => "Kontroll",
-                       "labels._PATH_" => "Sti",
-                       "labels.setFields" => "Sett felter",
-                       "labels.search" => "Søk",
-                       "labels.author" => "Forfatter:",
-                       "labels.note" => "Kommentar:",
-                       "labels.category" => "Kategori:",
-                       "labels.csv" => "Last ned CSV fil",
-                       "labels.menu" => "Meny:",
-                       "labels.showPage" => "Vis webside",
-                       "labels.days" => "dager",
-                       "labels.openInNewWindow" => "Åpne i nytt vindu",
-                       "labels.goBack" => "Gå tilbake",
-                       "labels.makeShortcut" => "Lag en snarvei til denne siden?",
-                       "labels.lockedRecord" => "Brukeren '%s' startet redigeringen av dette elementet %s siden.",
-                       "labels.lockedRecord_content" => "Brukeren '%s' startet redigeringen av innholdet på denne side %s siden.",
-                       "labels.showRecords" => "Vis elementer",
-                       "labels.fieldsChanged" => "Det er endringer som ikke er lagret i feltene! Vil du likevel fortsette?",
-                       "labels.showPalettes" => "Vis sekundære muligheter (paletter)",
-                       "labels.showDescriptions" => "Vis feltbeskrivelser",
-                       "labels.disableRTE" => "Ikke bruk 'Rik tekst editor' (RTE)",
-                       "labels.showList" => "Vis elementliste",
-                       "show_item.php.viewItem" => "Vis emner",
-                       "show_item.php.file" => "Fil",
-                       "show_item.php.dimensions" => "Dimensjoner",
-                       "show_item.php.filesize" => "Størrelse",
-                       "show_item.php.ftp_area" => "FTP OMRÅDE",
-                       "db_new.php.pagetitle" => "Nytt element",
-                       "db_new.php.after" => "etter",
-                       "db_new.php.inside" => "inn i",
-                       "file_edit.php.pagetitle" => "Rediger",
-                       "file_edit.php.submit" => "Lagre",
-                       "file_edit.php.saveAndClose" => "Lagre og lukk",
-                       "file_edit.php.coundNot" => "Denne filtypen kan ikke redigeres. Filen må være av typen: <b>%s</B>",
-                       "file_upload.php.pagetitle" => "Send filer",
-                       "file_upload.php.submit" => "Send filer",
-                       "file_upload.php.files" => "filer",
-                       "file_rename.php.pagetitle" => "Bytt navn",
-                       "file_rename.php.submit" => "Bytt navn",
-                       "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Opprett fil",
-                       "file_newfolder.php.newfile" => "Ny tekstfil",
-                       "file_newfolder.php.pagetitle" => "Ny katalog",
-                       "file_newfolder.php.submit" => "Opprett kataloger",
-                       "file_newfolder.php.folders" => "kataloger",
-                       "file_clipupload.php.warning_head" => "Feil under opplasting av filsti!",
-                       "file_clipupload.php.warning" => 'Det ble ikke funnet noen sti til opplastning av bilder. Du må opprette en katalog, TEMP ("_temp_") i roten av et av dine fildrev først!',
-                       "mess.redraw" => "Gjeninnlesning av siden vil annullere de aktuelle valg. Vil du fortsette?",
-                       "mess.start_typo3" => 'Vil du starte TYPO3 standard interface med det samme? 
-(Det tar et minutt eller to)',
-                       "mess.close_login" => "Du har sansynligvis ikke bruk for dette skjermbilde lengre, med mindre du ennå ikke har startet TYPO3, så kan du lukke dette vinduet.",
-
+               'mess.move_into' => 'Flytt "%s" inn i "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Flytt "%s" til posisjonen etter "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Kopier "%s" inn i "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Kopier "%s" til posisjonen etter "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet inn i "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet til posisjonen etter "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Flytt alle elementer (%s) fra klippebordet inn i "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Flytt alle elementer (%s) fra klippebordet til posisjonen etter "%s"?',
+               'rm.menu' => '[meny]',
+               'rm.saveDoc' => 'Lagre dokumentet',
+               'rm.saveDocShow' => 'Lagre dokumentet og vis siden',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Lagre og lukk dokumentet',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Lagre og lukk alle dokumenter',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Lagre dokumentet og opprett et nytt',
+               'rm.closeDoc' => 'Lukk dokument',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Lukk alle dokumenter',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Tøm cache',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Denne siden',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Tøm sidecachen',
+               'rm.clearCache_all' => 'Tøm hele cachen',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Slett \'cache\'-filer i typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Administrator funksjoner',
+               'rm.edit' => 'Rediger',
+               'rm.delete' => 'Slett',
+               'buttons.logout' => 'Avslutt',
+               'buttons.selMenu_modules' => 'MODULER',
+               'buttons.clear' => 'Tøm',
+               'buttons.clipboard' => 'Klippebord',
+               'cm.copy' => 'Kopier',
+               'cm.cut' => 'Klipp ut',
+               'cm.view' => 'Vis',
+               'cm.edit' => 'Redigér',
+               'cm.new' => 'Ny',
+               'cm.pasteinto' => 'Lim inn',
+               'cm.pasteafter' => 'Lim inn etter',
+               'cm.select' => 'Velg',
+               'cm.deselect' => 'Fravelg',
+               'cm.selectto' => 'Velg her til',
+               'cm.deselectto' => 'Fravelg her til',
+               'cm.delete' => 'Slett',
+               'cm.hide' => 'Skjul',
+               'cm.unhide' => 'Vis',
+               'cm.upload' => 'Last opp filer',
+               'cm.rename' => 'Nytt navn',
+               'cm.open' => 'Åpne',
+               'cm.save' => 'Lagre',
+               'cm.unzip' => 'Pakk opp',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Opprett ny',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file