This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.nl.php
index 118381e..9943953 100755 (executable)
 <?php
 /**
  * Core language labels (nl)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['nl'] = Array (
-                       "cm.view" => 'Toon',
-                       "cm.edit" => 'Bewerken',
-                       "cm.new" => 'Nieuw',
-                       "cm.copy" => 'KopiĆ«ren',
-                       "cm.cut" => 'Knippen',
-                       "cm.pasteinto" => 'Plakken in',
-                       "cm.pasteafter" => 'Plakken na',
-                       "cm.select" => 'Selecteren',
-                       "cm.deselect" => 'Deselecteren',
-                       "cm.selectto" => 'Selecteren naar',
-                       "cm.deselectto" => 'Deselecteren naar',
-                       "cm.delete" => 'Verwijderen',
-                       "cm.upload" => 'Uploaden bestanden',
-                       "cm.rename" => 'Hernoemen',
-                       "cm.open" => 'Open',
-                       "cm.save" => 'Opslaan',
-                       "cm.unzip" => 'Uitpakken',
-                       "cm.info" => 'Info',
-                       "cm.createnew" => 'Maak nieuwe',
-                       "cm.hide" => 'Verberg',
-                       "cm.unhide" => 'Toon',
-                       "buttons.clipboard" => 'Klembord',
-                       "buttons.logout" => 'Log uit',
-                       "buttons.clear" => 'Wis',
-                       "labels.clipNormal2" => 'Normaal',
-                       "labels.clipNoEl" => 'Geen elementen',
-                       "labels.generalOptions" => 'Algemene opties:',
-                       "labels.webtabs" => 'Paginastructuur #',
-                       "labels.filetabs" => 'Mapstructuur #',
-                       "labels.logout" => 'Log altijd uit in plaats van het venster te sluiten!',
-                       "labels.selectmode" => 'Selecteer item met enkele klik',
-                       "labels.thumbmode" => 'Toon mini-afbeelding',
-                       "labels.thumbmode_clip" => 'Toon mini-afbeelding op klembord',
-                       "labels.copymode" => 'Kopieer items inplaats van verplaatsen',
-                       "labels.refresh" => 'Herlaad de sitestructuur vanaf de server',
-                       "labels.clearClip" => 'Wis geselecteerde elementen van het klembord',
-                       "labels.clipNormal" => 'Standaard klembord',
-                       "labels.filelist" => 'Huidige bestandslijst',
-                       "labels.dblist" => 'Huidige databaselijst',
-                       "labels.clip" => 'Het klembord bevat je geselecteerde item',
-                       "labels.cliptabs" => 'Klembord #',
-                       "labels.removeItem" => 'Verwijder item',
-                       "labels.inverseSelection" => 'Inverse selectie',
-                       "labels.selectAll" => 'Selecteer alles',
-                       "labels.selectNone" => 'Selecteer niets',
-                       "labels.selected" => 'Geselecteerde',
-                       "labels.items" => 'Items',
-                       "labels.prevDoc" => 'Vorige document',
-                       "labels.nextDoc" => 'Volgende document',
-                       "labels.click_menu" => 'Klik voor menu',
-                       "labels.show_options" => 'Toon algemene opties',
-                       "labels.remove_selected" => 'Verwijder geselecteerde items',
-                       "labels.import_clip" => 'Verplaats items van het klembord',
-                       "labels.move_to_top" => 'Verplaats geselecteerd item stap naar boven',
-                       "labels.upload_files" => 'Upload bestanden naar klembord',
-                       "labels.minimize" => 'Minimalizeren',
-                       "labels.maximize" => 'Maximalizeren',
-                       "labels.close" => 'Sluiten',
-                       "labels.selectToClip" => 'Selecteer item naar het klembord',
-                       "labels.viewItem" => 'Toon item',
-                       "labels.new" => 'NIEUW',
-                       "labels.browse_file" => 'Zoeken naar bestanden',
-                       "labels.browse_db" => 'Zoeken naar records',
-                       "labels.upload" => 'Upload bestand',                    
-                       "labels.editItem" => 'Bewerk item',
-                       "labels.moreOptions" => 'Meer opties....',
-                       "labels.noMatchingValue" => 'HUIDIGE WAARDE IS NIET BESCHIKBAAR (%s)',
-                       "labels.allTables" => '[Alle tabellen]',
-                       "mess.gettingTree" => 'Opbouwen van de sitestructuur op de server. Even wachten...',
-                       "mess.recIsChanged" => 'Dit record is gewijzigd.
-Wilt je het nog steeds sluiten?',
-                       "mess.docIsChanged" => 'Het document "%s" is gewijzigd.
-Wilt je het nog steeds sluiten?',
-                       "mess.unzip" => 'Weet je zeker, dat je het archief "%s" uit wilt pakken?',
-                       "mess.delete" => 'Weet je zeker, dat je "%s" wilt verwijderen?',
-                       "mess.deleteClip" => 'Weet je zeker, dat je alle elementen (%s) wilt verwijderen van het klembord?',
-                       "mess.permChanges" => 'Je rechten zijn gewijzigd!
-Je dient TYPO3 te sluiten en opnieuw starten om het resultaat van je wijzigingen te zien!',
-                       "mess.move_into" => 'Verplaats "%s" in "%s"?',
-                       "mess.move_after" => 'Verplaats "%s" na "%s"?',
-                       "mess.copy_into" => 'Kopieer "%s" in "%s"?',
-                       "mess.copy_after" => 'Kopieer "%s" na "%s"?',
-                       "mess.copycb_into" => 'Kopieer alle elementen (%s) van het klembord in "%s"?',
-                       "mess.copycb_after" => 'Kopieer alle elementen (%s) van het klembord naar de positie na "%s"?',
-                       "mess.movecb_into" => 'Verplaats alle elementen (%s) van het klembord in "%s"?',
-                       "mess.movecb_after" => 'Verplaats alle elementen (%s) van het klembord naar de positie na "%s"?',
-                       "mess.refresh_login" => 'Je login is waarschijnlijk verlopen.
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'nl' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => 'Open in nieuw venster',
+               'labels.goBack' => 'Ga terug',
+               'labels.makeShortcut' => 'Maak een snelkoppeling naar deze pagina.',
+               'labels.lockedRecord' => 'De gebruiker \'%s\' begon %s geleden dit record te bewerken.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'De gebruiker \'%s\' begon %s geleden inhoud van deze pagina te bewerken.',
+               'labels.showRecords' => 'Toon records',
+               'labels.path' => 'Pad',
+               'labels.upOneLevel' => 'Een niveau omhoog',
+               'labels.enterSearchString' => 'Zoekreeks:',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Deze pagina|1 niveau lager|2 niveau\'s lager|3 niveau\'s lager|4 niveau\'s lager|',
+               'labels.noEditPermission' => 'Helaas, dat gaat niet lukken. U heeft niet de juiste bevoegdheden om deze wijziging uit te voeren.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Er zijn velden in het formulier die nog niet correct zijn ingevuld. Deze velden zijn gemarkeerd met een geel uitroepteken.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Er zijn niet opgeslagen wijzigingen! Toch doorgaan?',
+               'labels.showPalettes' => 'Toon extra opties (paletten)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Toon veld omschrijvingen',
+               'labels.disableRTE' => 'Deactiveer Rich Text Editor (RTE',
+               'labels._CONTROL_' => 'Control',
+               'labels._PATH_' => 'Pad',
+               'labels.setFields' => 'Velden instellen',
+               'labels.search' => 'Zoek',
+               'labels.author' => 'Auteur:',
+               'labels.note' => 'Aantekening:',
+               'labels.category' => 'Categorie:',
+               'labels.reload' => 'Herlaad',
+               'labels.csv' => 'Download CSV bestand',
+               'labels.clear_cache' => 'Cache leegmaken voor deze pagina',
+               'labels.no_title' => 'Geen titel',
+               'labels.cancel' => 'Annuleren',
+               'labels.hidden' => 'Verbergen',
+               'labels.starttime' => 'Start',
+               'labels.endtime' => 'Eind',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min| uren| dagen| jaren',
+               'labels.menu' => 'Menu:',
+               'labels.showPage' => 'Bekijk webpagina',
+               'labels.showList' => 'Toon records lijst',
+               'labels.days' => 'dagen',
+               'labels.depth_0' => 'Deze pagina',
+               'labels.depth_1' => '1 niveau',
+               'labels.depth_2' => '2 niveau\'s',
+               'labels.depth_3' => '3 niveau\'s',
+               'labels.refresh' => 'Herlaad de mappenweergave vanaf de server',
+               'labels.close' => 'Sluiten',
+               'labels.new' => 'NIEUW',
+               'labels.selected' => 'Geselecteerde',
+               'labels.items' => 'Items',
+               'labels.remove_selected' => 'Verwijder geselecteerde items',
+               'labels.move_to_top' => 'Verplaats geselecteerd item stap naar boven',
+               'labels.browse_file' => 'Zoeken naar bestanden',
+               'labels.browse_db' => 'Zoeken naar records',
+               'labels.generalOptions' => 'Algemene opties:',
+               'labels.allTables' => '[Alle tabellen]',
+               'labels.moreOptions' => 'Meer opties....',
+               'labels.noMatchingValue' => 'HUIDIGE WAARDE IS NIET BESCHIKBAAR (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Toon mini-afbeelding op klembord',
+               'labels.copymode' => 'Kopieer items inplaats van verplaatsen',
+               'labels.clipNoEl' => 'Geen elementen',
+               'labels.cliptabs' => 'Klembord #',
+               'labels.removeItem' => 'Verwijder item',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 Element Verkenner',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Bekijk item',
+               'show_item.php.file' => 'Bestand',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Dimensies',
+               'show_item.php.filesize' => 'Formaat',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP gebied',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Nieuw record',
+               'db_new.php.after' => 'na',
+               'db_new.php.inside' => 'in',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Upload bestanden',
+               'file_upload.php.submit' => 'Upload bestanden',
+               'file_upload.php.files' => 'bestanden',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Hernoemen',
+               'file_rename.php.submit' => 'Hernoemen',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Bewerk',
+               'file_edit.php.submit' => 'Opslaan',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Opslaan en Sluiten',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Dit bestandstype kan niet worden gewijzigd. De volgende bestandstypes zijn wel te wijzigen:%s',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Nieuwe map',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Maak mappen',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'mappen',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Bestand maken',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Tekstbestand maken',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Verkeerd upload pad!',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Er is geen Upload-map gevonden. Je moet eerst een TEMP-map ("_temp_") aanmaken in de root van een van de startpunten!',
+               'mess.redraw' => 'Hertekenen van de pagina verwijdert de huidige data. Wilt U toch doorgaan?',
+               'mess.delete' => 'Weet je zeker, dat je "%s" wilt verwijderen?',
+               'mess.deleteClip' => 'Weet je zeker, dat je alle elementen (%s) wilt verwijderen van het klembord?',
+               'mess.refresh_login' => 'Je login is waarschijnlijk verlopen.
 Wilt je nu opnieuw inloggen?',
-                       "mess.miss_field" => 'De volgende velden zijn niet correct ingevuld:
-',
-                       "mess.miss_field_in_doc" => 'Het document "%s" bevat velden die niet correct zijn ingevuld:%s
-
-Er is niets opgeslagen!',
-                       "mess.onChangeAlert" => 'Deze wijziging is van invloed op de beschikbare velden.
-Wil je nu opslaan om de bijbehorende velden te tonen?',
-                       "mess.noSelItemForEdit" => 'Selecteer een of meerdere items in de lijst voordat u iets kunt bewerken.',
-                       "rm.clearCache_clearCache" => 'Cache legen',
-                       "rm.clearCache_thisPage" => 'Deze pagina',
-                       "rm.saveDocShow" => 'Sla document op en toon pagina',
-                       "rm.saveCloseDoc" => 'Sla document op en sluit pagina',
-                       "rm.saveCloseAllDocs" => 'Sla documenten op en sluit pagina\'s',
-                       "rm.viewDoc" => 'Toon document',
-                       "rm.menu" => '[menu]',
-                       "rm.saveDoc" => 'Document opslaan',
-                       "rm.saveAllDocs" => 'Alle documenten opslaan',
-                       "rm.closeDoc" => 'Document sluiten',
-                       "rm.closeAllDocs" => 'Alle documenten sluiten',
-                       "rm.clearCache_pages" => 'Wis Pagina Cache',
-                       "rm.clearCache_all" => 'Wis Alle Cache',
-                       "rm.edit" => 'Bewerk',
-                       "rm.delete" => 'Verwijderen',
-                       "rm.upload" => 'Upload bestanden',
-                       "rm.saveNewDoc" => 'Sla document op en maak een nieuwe',
-                       "labels.makeShortcut" => "Maak een snelkoppeling naar deze pagina.",
-                       "labels.lockedRecord" => "De gebruiker '%s' begon %s geleden dit record te bewerken.",
-                       "labels.lockedRecord_content" => "De gebruiker '%s' begon %s geleden inhoud van deze pagina te bewerken.",
-                       "labels.showRecords" => "Toon records",
-                       "labels.path" => "Pad",
-                       "labels.upOneLevel" => "Een niveau omhoog",
-                       "labels.reload" => "Herlaad",
-                       "labels.clear_cache" => "Wis cache voor deze pagina",
-                       "labels.no_title" => "Geen titel",
-                       "labels.cancel" => "Annuleren",
-                       "labels.hidden" => "Verbergen",
-                       "labels.starttime" => "Start",
-                       "labels.endtime" => "Eind",
-                       "labels.minutesHoursDaysYears" => "min| uren| dagen| jaren",
-                       "labels.menu" => "Menu:",
-                       "labels.enterSearchString" => "Zoekreeks:",
-                       "labels.enterSearchLevels" => "Deze pagina|1 niveau lager|2 niveau's lager|3 niveau's lager|4 niveau's lager|",
-                       "labels.noEditPermission" => "Helaas, dat gaat niet lukken. Je hebt niet de juiste bevoegdheden om deze wijziging uit te voeren.",
-                       "labels.fieldsMissing" => "Er zijn velden in het formulier die nog niet correct zijn ingevuld. Deze velden zijn gemarkeerd met een geel uitroepteken.",
-                       "labels._CONTROL_" => "Control",
-                       "labels._PATH_" => "Pad",
-                       "labels.setFields" => "Plaats velden",
-                       "labels.search" => "Zoek",
-                       "labels.author" => "Auteur:",
-                       "labels.note" => "Aantekening:",
-                       "labels.category" => "Categorie:",
-                       "labels.csv" => "Download CSV bestand",
-                       "labels.showPage" => "Bekijk webpagina",
-                       "labels.days" => "dagen",
-                       "labels.goBack" => "Ga terug",
-                       "labels.fieldsChanged" => "Er zijn niet opgeslagen wijzigingen! Wil je toch doorgaan?",
-                       "labels.showPalettes" => "Toon extra opties (paletten)",
-                       "labels.disableRTE" => "Deactiveer Tekst Plus Editor (TPE)",
-                       "labels.openInNewWindow" => "Open in nieuw venster",
-                       "labels.showDescriptions" => "Toon veld omschrijvingen",
-                       "labels.showList" => "Toon records lijst",
-                       "labels.depth_0" => "Deze pagina",
-                       "labels.depth_1" => "1 niveau",
-                       "labels.depth_2" => "2 niveau's",
-                       "labels.depth_3" => "3 niveau's",
-                       "show_item.php.viewItem" => "Bekijk item",
-                       "show_item.php.file" => "Bestand",
-                       "show_item.php.dimensions" => "Dimensies",
-                       "show_item.php.filesize" => "Formaat",
-                       "show_item.php.ftp_area" => "FTP gebied",
-                       "db_new.php.pagetitle" => "Nieuw record",
-                       "db_new.php.after" => "na",
-                       "db_new.php.inside" => "in",
-                       "file_edit.php.pagetitle" => "Bewerk",
-                       "file_edit.php.submit" => "Opslaan",
-                       "file_edit.php.saveAndClose" => "Opslaan en Sluiten",
-                       "file_edit.php.coundNot" => "Dit bestandstype kan niet worden gewijzigd. De volgende bestandstypes zijn wel te wijzigen:%s",
-                       "file_upload.php.pagetitle" => "Upload bestanden",
-                       "file_upload.php.submit" => "Upload bestanden",
-                       "file_upload.php.files" => "bestanden",
-                       "file_rename.php.pagetitle" => "Hernoemen",
-                       "file_rename.php.submit" => "Hernoemen",
-                       "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Bestand maken",
-                       "file_newfolder.php.newfile" => "Tekstbestand maken",           
-                       "file_newfolder.php.pagetitle" => "Nieuwe map",
-                       "file_newfolder.php.submit" => "Maak mappen",
-                       "file_newfolder.php.folders" => "mappen",
-                       "file_clipupload.php.warning_head" => "Verkeerd upload pad!",
-                       "file_clipupload.php.warning" => 'Er is geen Upload-map gevonden. Je moet eerst een TEMP-map ("_temp_") aanmaken in de root van een van de startpunten!',
-                       "mess.redraw" => "Hertekenen van de pagina verwijdert de huidige data. Wilt U toch doorgaan?",
-                       "mess.start_typo3" => "Wilt U de TYPO3 standaard interface nu starten. (Duurt een minuut of twee.)",
-                       "mess.close_login" => "Je hebt dit venster waarschijnlijk niet meer nodig, tenzij je TYPO3 nog niet gestart hebt, kun je dit venster sluiten!",
-
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Selecteer een of meerdere items in de lijst voordat u iets kunt bewerken.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Deze wijziging is van invloed op de beschikbare velden.
+Wilt u nu opslaan om de bijbehorende velden te tonen?',
+               'mess.move_into' => 'Verplaats "%s" in "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Verplaats "%s" na "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Kopieer "%s" in "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Kopieer "%s" na "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Kopieer alle elementen (%s) van het klembord in "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Kopieer alle elementen (%s) van het klembord naar de positie na "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Verplaats alle elementen (%s) van het klembord in "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Verplaats alle elementen (%s) van het klembord naar de positie na "%s"?',
+               'rm.menu' => '[menu]',
+               'rm.saveDoc' => 'Document opslaan',
+               'rm.saveDocShow' => 'Sla document op en toon pagina',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Sla document op en sluit pagina',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Sla documenten op en sluit pagina\'s',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Sla document op en maak een nieuwe',
+               'rm.closeDoc' => 'Document sluiten',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Alle documenten sluiten',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Cache legen',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Deze pagina',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Wis Pagina Cache',
+               'rm.clearCache_all' => 'Wis Alle Cache',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Verwijder cache bestanden in typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Beheerfuncties',
+               'rm.edit' => 'Bewerk',
+               'rm.delete' => 'Verwijderen',
+               'buttons.logout' => 'Log uit',
+               'buttons.clear' => 'Wis',
+               'buttons.clipboard' => 'Klembord',
+               'cm.copy' => 'KopiĆ«ren',
+               'cm.cut' => 'Knippen',
+               'cm.view' => 'Toon',
+               'cm.edit' => 'Bewerken',
+               'cm.new' => 'Nieuw',
+               'cm.pasteinto' => 'Plakken in',
+               'cm.pasteafter' => 'Plakken na',
+               'cm.select' => 'Selecteren',
+               'cm.deselect' => 'Deselecteren',
+               'cm.selectto' => 'Selecteren naar',
+               'cm.deselectto' => 'Deselecteren naar',
+               'cm.delete' => 'Verwijderen',
+               'cm.hide' => 'Verberg',
+               'cm.unhide' => 'Toon',
+               'cm.upload' => 'Uploaden bestanden',
+               'cm.rename' => 'Hernoemen',
+               'cm.open' => 'Open',
+               'cm.save' => 'Opslaan',
+               'cm.unzip' => 'Uitpakken',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Maak nieuwe',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file