This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.hr.php
index 529428a..eda88a2 100755 (executable)
@@ -1,9 +1,157 @@
 <?php
 /**
  * Core language labels (hr)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['hr'] = Array (
-
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'hr' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => 'Otvori u novom prozoru',
+               'labels.goBack' => 'Natrag',
+               'labels.makeShortcut' => 'Napravi kraticu do ove stranice?',
+               'labels.lockedRecord' => 'Korisnik \'%s\'  je poèeo ureðivati ovaj zapis prije %s.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'Korisnik \'%s\'  je poèeo ureðivati sadr\9eaj ove stranice prije %',
+               'labels.showRecords' => 'Prika\9ei zapise',
+               'labels.path' => 'Staza',
+               'labels.upOneLevel' => 'Gore za jednu razinu',
+               'labels.enterSearchString' => 'Tra\9eeni niz znakova',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Ova stranica|1 razina dolje|2 razine dolje|3 razine dolje|4 razine dolje',
+               'labels.noEditPermission' => '\8ealim, nemate odgovarajuæe ovlasti za izvr\9aavanje ovih promjena.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Postoje polja u formularu koja nisu jo\9a ispravno ispunjena.
+Polja su oznaèena \9eutim uskliènikom.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Postoje nesnimljene promjene u formularu!
+\8eelite li nastaviti BEZ snimanja?',
+               'labels.noRTEfound' => 'Napomena: Ne mo\9eete ureðivati ovo polje jer se ono mo\9ee ureðivati samo sa Rich Text Editorom, a nema raspolo\9eivog editora ili RTE nije omoguæen.',
+               'labels.showPalettes' => 'Prika\9ei sekundarne opcije (palete)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Prika\9ei opise polja',
+               'labels.disableRTE' => 'Onemoguæi Rich Text Editor (RTE)',
+               'labels._CONTROL_' => 'Kontrola',
+               'labels._PATH_' => 'Staza',
+               'labels.setFields' => 'Postavi polja',
+               'labels.search' => 'Pretra\9eivanje',
+               'labels.author' => 'Autor:',
+               'labels.note' => 'Zabilje\9aka:',
+               'labels.category' => 'Kategorija:',
+               'labels.reload' => 'Ponovo uèitaj',
+               'labels.csv' => 'Skini CSV datoteku',
+               'labels.clear_cache' => 'Oèisti meðuspremnik ove stranice',
+               'labels.no_title' => 'Nema naslova',
+               'labels.cancel' => 'Odustani',
+               'labels.hidden' => 'Sakriveno',
+               'labels.starttime' => 'Start',
+               'labels.endtime' => 'Kraj',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min| sat| dan| god',
+               'labels.menu' => 'Izbornik:',
+               'labels.showPage' => 'Pregled web stranice',
+               'labels.showList' => 'Prika\9ei popis zapisa',
+               'labels.days' => 'dani',
+               'labels.depth_0' => 'Ova stranica',
+               'labels.depth_1' => '1 razina',
+               'labels.depth_2' => '2 razine',
+               'labels.depth_3' => '3 razine',
+               'labels.refresh' => 'Ponovo uèitaj stablo sa poslu\9eitelja',
+               'labels.refreshList' => 'Ponovo uèitaj popis sa poslu\9eitelja',
+               'labels.close' => 'Zatvori',
+               'labels.new' => 'NOVO',
+               'labels.selected' => 'Odabrano',
+               'labels.items' => 'Elementi',
+               'labels.remove_selected' => 'Makni odabrane elemente',
+               'labels.move_to_top' => 'Pomakni odabrani element gore',
+               'labels.browse_file' => 'Tra\9ei datoteke',
+               'labels.browse_db' => 'Tra\9ei zapise',
+               'labels.clipInsert_file' => 'Ubaci %s datoteka iz memorije',
+               'labels.clipInsert_db' => 'Ubaci %s zapisa iz memorije',
+               'labels.generalOptions' => 'Opæenite opcije',
+               'labels.allTables' => '[Sve tablice]',
+               'labels.moreOptions' => 'Jo\9a opcija...',
+               'labels.noMatchingValue' => 'TRENUTNA VRIJEDNOST NIJE DOSTUPNA (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Poka\9ei slièice u memoriji',
+               'labels.copymode' => 'Kopiraj elemente umjesto premje\9atanja',
+               'labels.clipNoEl' => 'Nema elemenata',
+               'labels.cliptabs' => 'Memorija #',
+               'labels.removeItem' => 'Makni element',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'Preglednik TYPO3 elemenata',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Pogledaj element',
+               'show_item.php.file' => 'Datoteka',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Dimenzije',
+               'show_item.php.filesize' => 'Velièina',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP ZONA',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Novi zapis',
+               'db_new.php.after' => 'poslije',
+               'db_new.php.inside' => 'unutar',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Po\9aalji datoteke',
+               'file_upload.php.submit' => 'Po\9aalji datoteke',
+               'file_upload.php.files' => 'datoteke',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Preimenuj',
+               'file_rename.php.submit' => 'Preimenuj',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Ureðuj',
+               'file_edit.php.submit' => 'Snimi',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Snimi i zatvori',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Ovaj tip datoteke se ne mo\9ee ureðivati.<br /> Datoteka mora imati extenziju poput:>br /><br /> <b>%s</b>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Novi pretinac',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Napravi pretince',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'pretinci (folders)',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Napravi datoteku',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Napravi novu tekstualnu datoteku',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Pogre\9ana upload staza',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Upload preinac nije naðen. Trebali bi napraviti TEMP-pretinac ("_temp_") u root-u neke od va\9aih poveznica (mounts)!',
+               'mess.redraw' => 'Ponovno ispisivanje stranice æe odbaciti trenutne podatke. \8eelite li nastaviti?',
+               'mess.delete' => 'Sigurno \9eelite pobrisati "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Sigurno \9eelite pobrisati SVA odabrane elemente (%s) u memoriji?',
+               'mess.refresh_login' => 'Va\9aa je projava vjerovatno istekla.
+\8eelite li je osvje\9eiti?',
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Molim odaberite jedau ili vi\9ae stavki sa popisa prije ureðivanja.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Ova æe promjena utjecati da dostupnost polja u formularu. 
+\8eeliti li snimiti sada kako bi osvje\9eili prikaz?',
+               'mess.move_into' => 'Premjesti "%s" u "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Premjesti "%s" nakon "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Kopiraj "%s" u "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Kopiraj "%s" nakon "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Kopiraj sve elemente (%s) iz memorije u "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Kopiraj sve elemente %s) iz memorije na poziciju nakon "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Premjestij sve elemente (%s) iz memorije u "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Premjesti sve elemente %s) iz memorije na poziciju nakon "%s"?',
+               'rm.menu' => '[izbornik]',
+               'rm.saveDoc' => 'Snimi dokument',
+               'rm.saveDocShow' => 'Snimi dokument i pogledaj stranicu',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Snimi i zatvori dokument',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Snimi i zatvori sve dokumente',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Snimi dokument i napravi novi',
+               'rm.closeDoc' => 'Zatvori dokument',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Zatvori sve dokumente',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Oèisti meðuspremnik',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Ova stranica',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Isprazni meðuspremnik stranica',
+               'rm.clearCache_all' => 'Isprazni cijeli meðuspremnik',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Poèisti datoteke meðuspremnika u typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Administratorske funkcije',
+               'rm.edit' => 'Ureðivanje',
+               'rm.delete' => 'Brisanje',
+               'buttons.logout' => 'Odjava',
+               'buttons.selMenu_modules' => 'MODULI',
+               'buttons.clear' => 'Oèisti',
+               'buttons.clipboard' => 'Memorija',
+               'cm.copy' => 'Kopiranje',
+               'cm.cut' => 'Izrezivanje',
+               'cm.view' => 'Prikazivanje',
+               'cm.edit' => 'Ureðivanje',
+               'cm.new' => 'Novo',
+               'cm.pasteinto' => 'Zalijepi u',
+               'cm.pasteafter' => 'Zalijepi nakon',
+               'cm.select' => 'Odaberi',
+               'cm.deselect' => 'Odznaèi',
+               'cm.selectto' => 'Odaberi u',
+               'cm.deselectto' => 'Odznaèi u',
+               'cm.delete' => 'Pobri\9ai',
+               'cm.hide' => 'Sakri',
+               'cm.unhide' => 'Otkri',
+               'cm.upload' => 'Po\9aalji datoteke',
+               'cm.rename' => 'Preimenuj',
+               'cm.open' => 'Otvori',
+               'cm.save' => 'Snimi',
+               'cm.unzip' => 'Odzipaj',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Napravi novo',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file