This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.dk.php
index f8ec27f..f993d56 100755 (executable)
 <?php
 /**
  * Core language labels (dk)
+ * TYPO3 CVS ID: $Id$
  */
 
-$LOCAL_LANG['dk'] = Array (
-                       "cm.hide" => 'Skjul',
-                       "cm.unhide" => 'Synliggør',     // Tidligere "Vis"
-                       "cm.view" => "Vis",
-                       "cm.edit" => "Redigér",
-                       "cm.new" => "Ny",
-                       "cm.copy" => "Kopier",
-                       "cm.cut" => "Klip",
-                       "cm.pasteinto" => "Indsæt i",
-                       "cm.pasteafter" => "Indsæt efter",
-                       "cm.select" => "Vælg",
-                       "cm.deselect" => "Fravælg",
-                       "cm.selectto" => "Vælg hertil",
-                       "cm.deselectto" => "Fravælg hertil",
-                       "cm.delete" => "Slet",
-                       "cm.upload" => "Upload filer",
-                       "cm.rename" => "Omdøb",
-                       "cm.open" => "Åbn",
-                       "cm.save" => "Gem",
-                       "cm.unzip" => "Unzip",
-                       "cm.info" => "Info",
-                       "cm.createnew" => "Opret ny",
-                       "buttons.clipboard" => "Klippebord",
-                       "buttons.logout" => "Afslut",
-                       "buttons.clear" => "Tøm",
-                       "labels.allTables" => '[Alle tabeller]',
-                       "labels.moreOptions" => 'Flere valg...',
-                       "labels.noMatchingValue" => 'NUVÆRENDE VÆRDI ER IKKE TILGÆNGELIG (%s)',
-                       "labels.generalOptions" => "Generelle valg:",
-                       "labels.webtabs" => "Sidetræ #",
-                       "labels.filetabs" => "Mappetræ #",
-                       "labels.logout" => "Husk altid at afslutte TYPO3 med denne knap!",
-                       "labels.selectmode" => "Vælg emner med et enkelt klik",
-                       "labels.thumbmode" => "Vis miniaturer",
-                       "labels.thumbmode_clip" => "Vis miniaturer på klippebordet",
-                       "labels.copymode" => "Kopier emner i stedet for blot at flytte dem",
-                       "labels.refresh" => "Genindlæs træet fra serveren",
-                       "labels.clearClip" => "Fjern udvalgte emner fra klippebordet",
-                       "labels.clipNormal" => "Standard klippebord",
-                       "labels.clipNormal2" => "Normal",
-                       "labels.clipNoEl" => "Ingen elementer",
-                       "labels.filelist" => "Nuværende fil-listning",
-                       "labels.dblist" => "Nuværende record-listning",
-                       "labels.clip" => "Klippebordet indeholder dine valgte emner",
-                       "labels.cliptabs" => "Klippebord #",
-                       "labels.removeItem" => "Fjern emne",
-                       "labels.inverseSelection" => "Invertér markeringen",
-                       "labels.selectAll" => "Vælg alle",
-                       "labels.selectNone" => "Vælg ingen",
-                       "labels.selected" => "Valgte",
-                       "labels.items" => "Emner",
-                       "labels.prevDoc" => "Forrige dokument",
-                       "labels.nextDoc" => "Næste dokument",
-                       "labels.click_menu" => "Klik for menu",
-                       "labels.show_options" => "Vis generelle valg",
-                       "labels.remove_selected" => "Fjern valgte emner fra listen",
-                       "labels.import_clip" => "Overfør emner fra klippebordet",
-                       "labels.move_to_top" => "Ryk valgte emner opad",
-                       "labels.upload_files" => "Upload filer via klippebordet",
-                       "labels.browse_file" => "Find filer",
-                       "labels.browse_db" => "Find database elementer",
-                       "labels.minimize" => "Minimér",
-                       "labels.maximize" => "Maximér",
-                       "labels.close" => "Luk",
-                       "labels.selectToClip" => "Læg emner op på klippebordet",
-                       "labels.viewItem" => "Vis emne",
-                       "labels.new" => "NY",
-                       "labels.upload" => "Upload fil",
-                       "labels.editItem" => "Rediger emne",
-                       "mess.onChangeAlert" => 'Denne ændring vil påvirke hvilke felter, der er tilgængelige i formen.
-Ønsker du at gemme nu for at gendanne skærmbilledet?',
-                       "mess.recIsChanged" => 'Denne record er ændret.
-Vil du stadig lukke den?',
-                       "mess.docIsChanged" => 'Dokumentet "%s" er ændret.
-Vil du stadig lukke det?',
-                       "mess.unzip" => 'Er du sikker på, at du vil unzippe arkivet "%s"?',
-                       "mess.delete" => 'Er du sikker på, at du vil slette "%s"?',
-                       "mess.deleteClip" => 'Er du sikker på, at du vil slette ALLE elementer (%s) på klippebordet?',
-                       "mess.permChanges" => 'Der er blevet ændret på dine rettigheder.
-Du bør lukke og genåbne TYPO3 for at opdatere interfacet med ændringerne!',
-                       "mess.gettingTree" => 'Henter træet fra serveren<BR>Vent venligst...',
-                       "mess.move_into" => 'Flyt "%s" ind i "%s"?',
-                       "mess.move_after" => 'Flyt "%s" til positionen efter "%s"?',
-                       "mess.copy_into" => 'Kopier "%s" ind i "%s"?',
-                       "mess.copy_after" => 'Kopier "%s" til positionen efter "%s"?',
-                       "mess.copycb_into" => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet ind i "%s"?',
-                       "mess.copycb_after" => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet til positionen efter "%s"?',
-                       "mess.movecb_into" => 'Flyt alle elementer (%s) fra klippebordet ind i "%s"?',
-                       "mess.movecb_after" => 'Flyt alle elementer (%s) fra klippebordet til positionen efter "%s"?',
-                       "mess.refresh_login" => 'Dit login er udløbet.
+$LOCAL_LANG = Array (
+       'dk' => Array (
+               'labels.openInNewWindow' => 'Åben i nyt vindue',
+               'labels.goBack' => 'Gå tilbage',
+               'labels.makeShortcut' => 'Opret genvej til denne side?',
+               'labels.lockedRecord' => 'Brugeren \'%s\' påbegyndte redigering af dette element %s siden.',
+               'labels.lockedRecord_content' => 'Brugeren \'%s\' påbegyndte redigering af indhold på denne side %s siden.',
+               'labels.showRecords' => 'Vis elementer',
+               'labels.path' => 'Sti',
+               'labels.upOneLevel' => 'Ét niveau op',
+               'labels.enterSearchString' => 'Indtast søgeord:',
+               'labels.enterSearchLevels' => 'Denne side|1 niveau ned|2 niveauer ned|3 niveuaer ned|4 niveauer ned',
+               'labels.noEditPermission' => 'Beklager, men du havde ikke rettigheder til at udføre denne ændring.',
+               'labels.fieldsMissing' => 'Der er felter, som endnu ikke er korrekt udfyldt.
+Felterne er markeret med et gult udråbstegn.',
+               'labels.fieldsChanged' => 'Der er ikke-gemte ændringer i felterne! Vil du fortsætte UDEN at gemme?',
+               'labels.noRTEfound' => 'Bemærk: Du kan ikke redigere dette felt da det kun kan redigeres med Formatteret Redigering og Formatteret Redigering er ikke tilgængelig eller er slået fra.',
+               'labels.showPalettes' => 'Vis sekundære muligheder (paletter)',
+               'labels.showDescriptions' => 'Vis feltbeskrivelser',
+               'labels.disableRTE' => 'Slå Formatteret Redigering fra (RTE)',
+               'labels._CONTROL_' => 'Kontrol',
+               'labels._PATH_' => 'Sti',
+               'labels.setFields' => 'Sæt felter',
+               'labels.search' => 'Søg',
+               'labels.author' => 'Forfatter:',
+               'labels.note' => 'Note:',
+               'labels.category' => 'Kategori:',
+               'labels.reload' => 'Genindlæs',
+               'labels.csv' => 'Download CSV fil',
+               'labels.clear_cache' => 'Tøm cachen for denne side',
+               'labels.no_title' => 'Ingen titel',
+               'labels.cancel' => 'Annuller',
+               'labels.hidden' => 'Skjult',
+               'labels.starttime' => 'Start',
+               'labels.endtime' => 'Slut',
+               'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min| timer| dage| år',
+               'labels.menu' => 'Menu:',
+               'labels.showPage' => 'Vis webside',
+               'labels.showList' => 'Vis elementliste',
+               'labels.days' => 'dage',
+               'labels.depth_0' => 'Denne side',
+               'labels.depth_1' => '1 niveau',
+               'labels.depth_2' => '2 niveauer',
+               'labels.depth_3' => '3 niveauer',
+               'labels.refresh' => 'Genindlæs træet fra serveren',
+               'labels.refreshList' => 'Genindlæs liste fra serveren',
+               'labels.close' => 'Luk',
+               'labels.new' => 'NY',
+               'labels.selected' => 'Valgte',
+               'labels.items' => 'Emner',
+               'labels.remove_selected' => 'Fjern valgte emner fra listen',
+               'labels.move_to_top' => 'Ryk valgte emner opad',
+               'labels.browse_file' => 'Find filer',
+               'labels.browse_db' => 'Find database elementer',
+               'labels.clipInsert_file' => 'Indsæt %s fil(er) fra klippebordet',
+               'labels.clipInsert_db' => 'Indsæt %s emne(r) fra klippebordet',
+               'labels.generalOptions' => 'Generelle valg:',
+               'labels.allTables' => '[Alle tabeller]',
+               'labels.moreOptions' => 'Flere valg...',
+               'labels.noMatchingValue' => 'NUVÆRENDE VÆRDI ER IKKE TILGÆNGELIG (%s)',
+               'labels.thumbmode_clip' => 'Vis miniaturer på klippebordet',
+               'labels.copymode' => 'Kopier emner i stedet for blot at flytte dem',
+               'labels.clipNoEl' => 'Ingen elementer',
+               'labels.cliptabs' => 'Klippebord #',
+               'labels.removeItem' => 'Fjern emne',
+               'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 Element Finder',
+               'show_item.php.viewItem' => 'Vis emner',
+               'show_item.php.file' => 'Fil',
+               'show_item.php.dimensions' => 'Dimensioner',
+               'show_item.php.filesize' => 'Størrelse',
+               'show_item.php.ftp_area' => 'FTP OMRÅDE',
+               'db_new.php.pagetitle' => 'Nyt element',
+               'db_new.php.after' => 'efter',
+               'db_new.php.inside' => 'inden i',
+               'file_upload.php.pagetitle' => 'Send filer',
+               'file_upload.php.submit' => 'Send filer',
+               'file_upload.php.files' => 'filer',
+               'file_rename.php.pagetitle' => 'Omdøb',
+               'file_rename.php.submit' => 'Omdøb',
+               'file_edit.php.pagetitle' => 'Rediger',
+               'file_edit.php.submit' => 'Gem',
+               'file_edit.php.saveAndClose' => 'Gem og luk',
+               'file_edit.php.coundNot' => 'Denne filtype kan ikke redigeres. Filen skal være af typen: <b>%s</B>',
+               'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Ny mappe',
+               'file_newfolder.php.submit' => 'Opret mapper',
+               'file_newfolder.php.folders' => 'mapper',
+               'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Opret fil',
+               'file_newfolder.php.newfile' => 'Ny tekstfil',
+               'file_clipupload.php.warning_head' => 'Upload filsti fejl',
+               'file_clipupload.php.warning' => 'Der blev ikke fundet noget sti til upload af billeder. Du skal oprette en mappe, TEMP ("_temp_") i roden af et af dine fil-mounts først!',
+               'mess.redraw' => 'Genindlæsning af siden vil annullere de aktuelle valg. Vil du fortsætte?',
+               'mess.delete' => 'Er du sikker på, at du vil slette "%s"?',
+               'mess.deleteClip' => 'Er du sikker på, at du vil slette ALLE elementer (%s) på klippebordet?',
+               'mess.refresh_login' => 'Dit login er udløbet.
 Vil du forny det nu?',
-                       "mess.miss_field" => 'De følgende felter er ikke udfyldt korrekt:
-',
-                       "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokumentet "%s" indeholder felter, som ikke er udfyldt korrekt:%s
-
-Der er ikke gemt noget!',
-                       "mess.closeTypo" => 'Vil du virkelig forlade TYPO3?',
-                       "rm.menu" => "[menu]",
-                       "rm.saveNewDoc" => 'Gem dokument og opret et nyt',
-                       "rm.saveDoc" => "Gem dokument",
-                       "rm.saveDocShow" => "Gem dokument og vis siden",
-                       "rm.saveAllDocs" => "Gem alle dokumenter",
-                       "rm.saveCloseDoc" => "Gem og luk dokument",
-                       "rm.saveCloseAllDocs" => "Gem og luk alle dokumenter",
-                       "rm.closeDoc" => "Luk dokument",
-                       "rm.closeAllDocs" => "Luk alle dokumenter",
-                       "rm.viewDoc" => "Vis dokument",
-                       "rm.clearCache_clearCache" => "Tøm cache",
-                       "rm.clearCache_thisPage" => "Denne side",
-                       "rm.clearCache_pages" => "Tøm sidecachen",
-                       "rm.clearCache_all" => "Tøm hele cachen",
-                       "rm.edit" => "Redigér",
-                       "rm.delete" => "Slet",
-                       "rm.upload" =>  "Upload filer",
-                       "labels.showDescriptions" => "Vis feltbeskrivelser",
-                       "labels.showList" => "Vis elementliste",
-                       "labels.goBack" => "Gå tilbage",
-                       "labels.fieldsChanged" => "Der er ikke-gemte ændringer i felterne! Vil du fortsætte UDEN at gemme?",
-                       "labels.showPalettes" => "Vis sekundære muligheder (paletter)",
-                       "labels.disableRTE" => "Slå Formatteret Redigering fra (RTE)",
-                       "labels.makeShortcut" => "Opret genvej til denne side?",
-                       "labels.lockedRecord" => "Brugeren '%s' påbegyndte redigering af dette element %s siden.",
-                       "labels.lockedRecord_content" => "Brugeren '%s' påbegyndte redigering af indhold på denne side %s siden.",
-                       "labels.showRecords" => "Vis elementer",
-                       "labels.path" => "Sti",
-                       "labels.upOneLevel" => "Ét niveau op",
-                       "labels.enterSearchString" => "Indtast søgeord:",
-                       "labels.enterSearchLevels" => "Denne side|1 niveau ned|2 niveauer ned|3 niveuaer ned|4 niveauer ned",
-                       "labels.noEditPermission" => "Beklager, men du havde ikke rettigheder til at udføre denne ændring.",
-                       "labels.fieldsMissing" => "Der er felter, som endnu ikke er korrekt udfyldt.
-Felterne er markeret med et gult udråbstegn.",
-                       "labels._CONTROL_" => "Kontrol",
-                       "labels._PATH_" => "Sti",
-                       "labels.setFields" => "Sæt felter",
-                       "labels.search" => "Søg",
-                       "labels.author" => "Forfatter:",
-                       "labels.note" => "Note:",
-                       "labels.category" => "Kategori:",
-                       "labels.reload" => "Genindlæs",
-                       "labels.csv" => "Download CSV fil",
-                       "labels.clear_cache" => "Tøm cachen for denne side",
-                       "labels.no_title" => "Ingen titel",
-                       "labels.cancel" => "Annuller",
-                       "labels.hidden" => "Skjult",
-                       "labels.starttime" => "Start",
-                       "labels.endtime" => "Slut",
-                       "labels.viewItem" => "Vis emne",
-                       "labels.minutesHoursDaysYears" => " min| timer| dage| år",
-                       "labels.menu" => "Menu:",
-                       "labels.showPage" => "Vis webside",
-                       "labels.days" => "dage",
-                       "labels.openInNewWindow" => "Åben i nyt vindue",
-                       "show_item.php.viewItem" => "Vis emner",
-                       "show_item.php.file" => "Fil",
-                       "show_item.php.dimensions" => "Dimensioner",
-                       "show_item.php.filesize" => "Størrelse",
-                       "show_item.php.ftp_area" => "FTP OMRÅDE",
-                       "db_new.php.pagetitle" => "Nyt element",
-                       "db_new.php.after" => "efter",
-                       "db_new.php.inside" => "inden i",
-                       "file_upload.php.pagetitle" => "Send filer",
-                       "file_upload.php.submit" => "Send filer",
-                       "file_upload.php.files" => "filer",
-                       "file_rename.php.pagetitle" => "Omdøb",
-                       "file_rename.php.submit" => "Omdøb",
-                       "file_newfolder.php.pagetitle" => "Ny mappe",
-                       "file_newfolder.php.submit" => "Opret mapper",
-                       "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Opret fil",
-                       "file_newfolder.php.newfile" => "Ny tekstfil",
-                       "file_newfolder.php.folders" => "mapper",
-                       "file_edit.php.pagetitle" => "Rediger",
-                       "file_edit.php.submit" => "Gem",
-                       "file_edit.php.saveAndClose" => "Gem og luk",
-                       "file_edit.php.coundNot" => "Denne filtype kan ikke redigeres. Filen skal være af typen: <b>%s</B>",
-                       "file_clipupload.php.warning_head" => "Upload filsti fejl",
-                       "file_clipupload.php.warning" => 'Der blev ikke fundet noget sti til upload af billeder. Du skal oprette en mappe, TEMP ("_temp_") i roden af et af dine fil-mounts først!',
-                       "mess.redraw" => "Genindlæsning af siden vil annullere de aktuelle valg. Vil du fortsætte?",
-                       "mess.start_typo3" => 'Vil du starte TYPO3 standard interface med det samme? 
-(Det tager et minut eller to)',
-                       "mess.close_login" => "Du har formentlig ikke brug for dette skærmbillede længere, så medmindre du endnu ikke har startet TYPO3, så kan du lukke dette vindue.",
+               'mess.noSelItemForEdit' => 'Vælg venligst et eller flere elementer i listen før du kan redigere.',
+               'mess.onChangeAlert' => 'Denne ændring vil påvirke hvilke felter, der er tilgængelige i formen.
+Ønsker du at gemme nu for at gendanne skærmbilledet?',
+               'mess.move_into' => 'Flyt "%s" ind i "%s"?',
+               'mess.move_after' => 'Flyt "%s" til positionen efter "%s"?',
+               'mess.copy_into' => 'Kopier "%s" ind i "%s"?',
+               'mess.copy_after' => 'Kopier "%s" til positionen efter "%s"?',
+               'mess.copycb_into' => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet ind i "%s"?',
+               'mess.copycb_after' => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet til positionen efter "%s"?',
+               'mess.movecb_into' => 'Flyt alle elementer (%s) fra klippebordet ind i "%s"?',
+               'mess.movecb_after' => 'Flyt alle elementer (%s) fra klippebordet til positionen efter "%s"?',
+               'rm.menu' => '[menu]',
+               'rm.saveDoc' => 'Gem dokument',
+               'rm.saveDocShow' => 'Gem dokument og vis siden',
+               'rm.saveCloseDoc' => 'Gem og luk dokument',
+               'rm.saveCloseAllDocs' => 'Gem og luk alle dokumenter',
+               'rm.saveNewDoc' => 'Gem dokument og opret et nyt',
+               'rm.closeDoc' => 'Luk dokument',
+               'rm.closeAllDocs' => 'Luk alle dokumenter',
+               'rm.clearCache_clearCache' => 'Tøm cache',
+               'rm.clearCache_thisPage' => 'Denne side',
+               'rm.clearCache_pages' => 'Tøm sidecachen',
+               'rm.clearCache_all' => 'Tøm hele cachen',
+               'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Ryd cache-filer i typo3conf/',
+               'rm.adminFunctions' => 'Admin Funktioner',
+               'rm.edit' => 'Redigér',
+               'rm.delete' => 'Slet',
+               'buttons.logout' => 'Afslut',
+               'buttons.selMenu_modules' => 'MODULER',
+               'buttons.clear' => 'Tøm',
+               'buttons.clipboard' => 'Klippebord',
+               'cm.copy' => 'Kopier',
+               'cm.cut' => 'Klip',
+               'cm.view' => 'Vis',
+               'cm.edit' => 'Redigér',
+               'cm.new' => 'Ny',
+               'cm.pasteinto' => 'Indsæt i',
+               'cm.pasteafter' => 'Indsæt efter',
+               'cm.select' => 'Vælg',
+               'cm.deselect' => 'Fravælg',
+               'cm.selectto' => 'Vælg hertil',
+               'cm.deselectto' => 'Fravælg hertil',
+               'cm.delete' => 'Slet',
+               'cm.hide' => 'Skjul',
+               'cm.unhide' => 'Synliggør',
+               'cm.upload' => 'Upload filer',
+               'cm.rename' => 'Omdøb',
+               'cm.open' => 'Åbn',
+               'cm.save' => 'Gem',
+               'cm.unzip' => 'Unzip',
+               'cm.info' => 'Info',
+               'cm.createnew' => 'Opret ny',
+       ),
 );
 ?>
\ No newline at end of file