[TASK] Update ADOdb to 5.18
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-sv.inc.php
1 <?php
2 // Christian Tiberg" christian@commsoft.nu
3 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
4 'LANG' => 'en',
5 DB_ERROR => 'Okänt fel',
6 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'finns redan',
7 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'kan inte skapa',
8 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'kan inte ta bort',
9 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'kan inte släppa',
10 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'begränsning kränkt',
11 DB_ERROR_DIVZERO => 'division med noll',
12 DB_ERROR_INVALID => 'ogiltig',
13 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'ogiltigt datum eller tid',
14 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'ogiltigt tal',
15 DB_ERROR_MISMATCH => 'felaktig matchning',
16 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'ingen databas vald',
17 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'inget sådant fält',
18 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'ingen sådan tabell',
19 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'DB backend klarar det inte',
20 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'finns inte',
21 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'inte låst',
22 DB_ERROR_SYNTAX => 'syntaxfel',
23 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'stöds ej',
24 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'värde räknat på rad',
25 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'ogiltig DSN',
26 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'anslutning misslyckades',
27 0 => 'inget fel', // DB_OK
28 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'otillräckligt med data angivet',
29 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'utökning hittades ej',
30 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'ingen sådan databas',
31 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'otillräckliga rättigheter'
32 );
33 ?>