Updated adodb syysext to upstream version 5.0.8a.
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-ca.inc.php
1 <?php
2 // Catalan language
3 // contributed by "Josep Lladonosa" jlladono#pie.xtec.es
4 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
5 'LANG' => 'ca',
6 DB_ERROR => 'error desconegut',
7 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'ja existeix',
8 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'no es pot crear',
9 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'no es pot esborrar',
10 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'no es pot eliminar',
11 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'violació de constraint',
12 DB_ERROR_DIVZERO => 'divisió per zero',
13 DB_ERROR_INVALID => 'no és vàlid',
14 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'la data o l\'hora no són vàlides',
15 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'el nombre no és vàlid',
16 DB_ERROR_MISMATCH => 'no hi ha coincidència',
17 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'cap base de dades seleccionada',
18 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'camp inexistent',
19 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'taula inexistent',
20 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'l\'execució secundària de DB no pot',
21 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'no trobat',
22 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'no blocat',
23 DB_ERROR_SYNTAX => 'error de sintaxi',
24 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'no suportat',
25 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'el nombre de columnes no coincideix amb el nombre de valors en la fila',
26 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'el DSN no és vàlid',
27 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'connexió fallida',
28 0 => 'cap error', // DB_OK
29 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'les dades subministrades són insuficients',
30 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'extensió no trobada',
31 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'base de dades inexistent',
32 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'permisos insuficients'
33 );
34 ?>