* Fixed an error for form wizard (and others...) where the return URL would be wrong...
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / cms / layout / locallang_db_new_content_el.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'sel1' => 'Please select which kind of page content you wish to create:',
7 'sel2' => 'Now, click at the position where you wish to place the element on the page:',
8 'common' => 'Typical page content',
9 'common_1_title' => 'Regular text element',
10 'common_1_description' => 'A regular text element with header and bodytext fields.',
11 'common_2_title' => 'Text with image below',
12 'common_2_description' => 'Regular text element with a field which can contain any number of images which are positioned below the text.',
13 'common_3_title' => 'Text with image to the right',
14 'common_3_description' => 'Like above but with the images placed to the right of the text with the text wrapping around the images.',
15 'common_4_title' => 'Images only',
16 'common_4_description' => 'Any number of images aligned in columns and rows with caption. Like the image options above but without text.',
17 'common_5_title' => 'Bullet list',
18 'common_5_description' => 'A single bullet list.',
19 'common_6_title' => 'Table',
20 'common_6_description' => 'A simple table with up to 8 columns.',
21 'special' => 'Special elements',
22 'special_1_title' => 'Filelinks',
23 'special_1_description' => 'Makes a list of files for download.',
24 'special_2_title' => 'Multimedia',
25 'special_2_description' => 'Inserts a media element like a Flash animation, audio file or video clip.',
26 'special_3_title' => 'Sitemap',
27 'special_3_description' => 'Creates a sitemap of the website.',
28 'special_4_title' => 'Plain HTML',
29 'special_4_description' => 'With this element you can insert raw HTML code on the page.',
30 'forms' => 'Form elements',
31 'forms_1_title' => 'Mail form',
32 'forms_1_description' => 'A response mail form by which users of the website can submit responses.',
33 'forms_2_title' => 'Search form',
34 'forms_2_description' => 'Draws a search form and the searchresult if a search is performed.',
35 'forms_3_title' => 'Login form',
36 'forms_3_description' => 'Login/logout form for website users. This is used to password protect pages. You must create website users and groups for this to work.',
37 'plugins' => 'Plugins',
38 ),
39 'dk' => Array (
40 'sel1' => 'Vælg hvilken slags sideindhold du ønsker at oprette:',
41 'sel2' => 'Klik så på den position, hvor du ønsker at indsætte elementet på siden:',
42 'common' => 'Typisk sideindhold',
43 'common_1_title' => 'Almindeligt tekstelement',
44 'common_1_description' => 'Et almindeligt tekstelement med overskrift og brødtekstfelt.',
45 'common_2_title' => 'Tekst med billeder over',
46 'common_2_description' => 'Almindeligt tekstelement med et felt, som kan indeholde et vilkårligt antal billeder, som placeres under teksten.',
47 'common_3_title' => 'Tekst med billede til højre',
48 'common_3_description' => 'Som ovenfor, men med billederne placeret til højre for teksten med teksten ombrudt omkring billederne.',
49 'common_4_title' => 'Kun billeder',
50 'common_4_description' => 'Et vilkårligt antal billeder sat op i kolonner og rækker med billedtekst. Ligesom billedmulighederne ovenfor, men uden tekstfelt.',
51 'common_5_title' => 'Punktliste',
52 'common_5_description' => 'En enkelt punktliste.',
53 'common_6_title' => 'Tabel',
54 'common_6_description' => 'En simpel tabel med op til 8 kolonner.',
55 'special' => 'Specielle elementer',
56 'special_1_title' => 'Fillinks',
57 'special_1_description' => 'Opretter en liste af filer, som kan downloades.',
58 'special_2_title' => 'Multimedie',
59 'special_2_description' => 'Indsætter et medieelement som fx. Flash animation, lydfil eller videoklip.',
60 'special_3_title' => 'Oversigt',
61 'special_3_description' => 'Opretter et oversigtskort over hele websiden.',
62 'special_4_title' => 'Ren HTML',
63 'special_4_description' => 'Med dette element kan du indsætte ren HTML kode på siden.',
64 'forms' => 'Formularer',
65 'forms_1_title' => 'Email-formular',
66 'forms_1_description' => 'En svar-formular som brugerne af websiden kan bruge til at indsende kommentarer.',
67 'forms_2_title' => 'Søgeformular',
68 'forms_2_description' => 'Viser et søgefelt samt søgeresultatet, hvis en søgning er udført.',
69 'forms_3_title' => 'Brugerlogin formular',
70 'forms_3_description' => 'Login/Logout formular for websitets brugere. Bruges til password-beskyttelse af sider. Du skal oprette website brugere og grupper for at login-formularen vil virke.',
71 'plugins' => 'Plugins',
72 ),
73 'de' => Array (
74 'sel1' => 'Wählen Sie bitte den Seitentyp aus, den Sie erzeugen wollen:',
75 'sel2' => 'Wählen Sie nun die Position aus, an der das Element auf der Seite positioniert werden soll:',
76 'common' => 'Typischer Seiteninhalt',
77 'common_1_title' => 'Normaler Text',
78 'common_1_description' => 'Fügt ein normales Textelement ein.',
79 'common_2_title' => 'Text mit darunter liegendem Bild',
80 'common_2_description' => 'Fügt ein normales Textelement ein, unter dem eine Reihe von Bilder angezeigt werden kann.',
81 'common_3_title' => 'Text mit rechts liegendem Bild',
82 'common_3_description' => 'Fügt einen normales Textelement ein, an dessen rechter Seite eine Reihe von Bildern angezeigt werden kann.',
83 'common_4_title' => 'Nur Bilder',
84 'common_4_description' => 'Eine beliebige Anzahl von in Zeilen und Spalten angeordneten Bildern mit Beschriftung.',
85 'common_5_title' => 'Aufzählung',
86 'common_5_description' => 'Eine einzelne Aufzählungsliste.',
87 'common_6_title' => 'Tabelle',
88 'common_6_description' => 'Eine einfache Tabelle mit bis zu 8 Spalten.',
89 'special' => 'Spezielle Elemente',
90 'special_1_title' => 'Dateiverweise',
91 'special_1_description' => 'Fügt eine Liste von Dateien zum Herunterladen ein.',
92 'special_2_title' => 'Multimedia',
93 'special_2_description' => 'Fügt ein Medienelement (Video,Musikstück, usw.) ein.',
94 'special_3_title' => 'Sitemap',
95 'special_3_description' => 'Erzeugt eine Sitemap für die Webseite.',
96 'special_4_title' => 'HTML',
97 'special_4_description' => 'Mit diesem Element kann reiner HTML Code auf der Seite eingefügt werden.',
98 'forms' => 'Formulare',
99 'forms_1_title' => 'Mailformular',
100 'forms_1_description' => 'Ein Mailformular, mit dem die Besucher Ihnen Bemerkungen zuschicken können.',
101 'forms_2_title' => 'Suchformular',
102 'forms_2_description' => 'Fügt ein Suchformular auf der Seite ein.',
103 'forms_3_title' => 'Anmeldeformular',
104 'forms_3_description' => 'An-/Abmeldungsformular für Besucher. Dies wird für Passwort-geschützte Webseiten benutzt. Sie müssen Webseiten-Benutzer und Benutzergruppen anlegen, um den Seitenschutz zu benutzen.',
105 'plugins' => 'Erweiterungen',
106 ),
107 'no' => Array (
108 'sel1' => 'Velg hva slags sideinnhold du ønsker å opprette:',
109 'sel2' => 'Klikk deretter på den posisjonen hvor du ønsker å sette inn elementet på siden:',
110 'common' => 'Typisk sideinnhold',
111 'common_1_title' => 'Alminnelig tekstelement',
112 'common_1_description' => 'Et alminnelig tekstelement med overskrift og brødtekstfelt.',
113 'common_2_title' => 'Tekst med bilder under',
114 'common_2_description' => 'Alminnelig tekstelement med et felt som kan inneholde et vilkårlig antall bilder som plasseres under teksten.',
115 'common_3_title' => 'Tekst med bilder til høyre',
116 'common_3_description' => 'Som ovenfor, men med bildene plassert til høyre for teksten med teksten brutt omkring bildene.',
117 'common_4_title' => 'Kun bilder',
118 'common_4_description' => 'Et vilkårlig antall bilder satt opp i kolonner og rekker med billedtekst. På samme måte som ovenfor, men uten tekstfelt.',
119 'common_5_title' => 'Punktliste',
120 'common_5_description' => 'En enkelt punktliste.',
121 'common_6_title' => 'Tabell',
122 'common_6_description' => 'En enkel tabell med opptil 8 kolonner.',
123 'special' => 'Spesielle elementer',
124 'special_1_title' => 'Fil linker',
125 'special_1_description' => 'Oppretter en liste av filer som kan lastes ned.',
126 'special_2_title' => 'Multimedia',
127 'special_2_description' => 'Setter inn et medieelement som f.eks. Flash animasjon, lydfil eller videoklipp.',
128 'special_3_title' => 'Oversikt',
129 'special_3_description' => 'Oppretter et oversiktskart over hele webområdet.',
130 'special_4_title' => 'Ren HTML',
131 'special_4_description' => 'Med dette elementet kan du sette inn ren HTML kode på siden.',
132 'forms' => 'Skjemaer',
133 'forms_1_title' => 'E-post skjema',
134 'forms_1_description' => 'Et svarskjema hvor brukerne av webområdet kan gi tilbakemeldinger.',
135 'forms_2_title' => 'Søk funksjon',
136 'forms_2_description' => 'Viser et søkefelt samt søkeresultatet når en søking er utført.',
137 'forms_3_title' => 'Logg inn',
138 'forms_3_description' => 'Logg inn/ Logg ut skjema for webområdets brukere. Benyttes til passordbeskyttelse av sider. Du må opprette webområdebrukere og grupper for at \92logg inn skjemaet\92 skal virke.',
139 'plugins' => 'Plugins',
140 ),
141 'it' => Array (
142 'sel1' => 'Seleziona il tipo di contenuto che vuoi creare:',
143 'sel2' => 'Ora clicca nella posizione della pagina in cui vuoi inserire l\'elemento',
144 'common' => 'Contenuti tipici',
145 'common_1_title' => 'Paragrafo di testo',
146 'common_1_description' => 'Normale paragrafo di testo con titolo e corpo',
147 'common_2_title' => 'Testo con immagine sotto',
148 'common_2_description' => 'Normale paragrafo di testo con un numero qualunque di immagin, posizionate sotto il testo',
149 'common_3_title' => 'Testo con immagine sulla destra',
150 'common_3_description' => 'Come sopra, ma con il testo che "avvolge" le immagini',
151 'common_4_title' => 'Solo immagini',
152 'common_4_description' => 'Un numero qualunque di immagini organizzate in una tabella, con didascalia. Stesse opzioni dei tipi di contenuto precendenti, ma senza il testo.',
153 'common_5_title' => 'Elenco puntato',
154 'common_5_description' => 'Elenco puntato.',
155 'common_6_title' => 'Tabella',
156 'common_6_description' => 'Semplice tabela con al più 8 colonne.',
157 'special' => 'Contenuti speciali',
158 'special_1_title' => 'Filelinks',
159 'special_1_description' => 'Consente di creare una lista di file disponibili per il download.',
160 'special_2_title' => 'Multimedia',
161 'special_2_description' => 'Consente di inserire un contenuto multimediale, come un\'animazione Flash, un file audio o un video clip.',
162 'special_3_title' => 'Mappa del sito',
163 'special_3_description' => 'Crea una mappa del sito web.',
164 'special_4_title' => 'HTML',
165 'special_4_description' => 'Permette di inserire nella pagina del codice HTML.',
166 'forms' => 'Moduli',
167 'forms_1_title' => 'Modulo mail',
168 'forms_1_description' => 'Consente di creare un modulo che può essere compilato dagli utenti web e inviato via posta elettronica.',
169 'forms_2_title' => 'Modulo di ricerca',
170 'forms_2_description' => 'Crea un modulo per effettuare ricerche all\'interno del sito web',
171 'forms_3_title' => 'Modulo per login',
172 'forms_3_description' => 'Modulo per login/logout degli utenti web. E\' usato per proteggere le pagine. Affinché funzioni, è necessario creare "gruppi di utenti web" e "utenti web"',
173 'plugins' => 'Plugins',
174 ),
175 'fr' => Array (
176 ),
177 'es' => Array (
178 ),
179 'nl' => Array (
180 'sel1' => 'Kies welk soort pagina-inhoud je wil maken:',
181 'sel2' => 'Klik nu de positie waar je het element geplaatst wil hebben in de pagina:',
182 'common' => 'Specifieke pagina-inhoud',
183 'common_1_title' => 'Gewone pagina-inhoud',
184 'common_1_description' => 'Een gewoon tekstelement met een kop en tekstvelden.',
185 'common_2_title' => 'Tekst met afbeelding onder',
186 'common_2_description' => 'Gewoon tekstelement met een veld dat een willekeurig aantal afbeeldingen kan bevatten, gepositioneerd onder aan de pagina.',
187 'common_3_title' => 'Tekst met afbeelding aan de rechterkant',
188 'common_3_description' => 'Tekst met afbeelding aan de rechterkant en terugloop van de tekst om de afbeelding(en) heen.',
189 'common_4_title' => 'Alleen afbeeldingen',
190 'common_4_description' => 'Willekeurig aantal afbeeldingen in kolommen en rijen met een subtitel.',
191 'common_5_title' => 'Opsommingstekens',
192 'common_5_description' => 'Een lijst met één opsommingsteken.',
193 'common_6_title' => 'Tabel',
194 'common_6_description' => 'Een simpele tabel met maximaal 8 kolommen',
195 'special' => 'Speciale elementen',
196 'special_1_title' => 'Bestandskoppelingen (links)',
197 'special_1_description' => 'Maak een lijst met bestanden baschikbaar voor download.',
198 'special_2_title' => 'Multimedia',
199 'special_2_description' => 'Voeg een media-element in zoals een Flashanimatie, geluidsbestand of een videoclip.',
200 'special_3_title' => 'Siteoverzicht (sitemap)',
201 'special_3_description' => 'Maakt een siteoverzicht van de website. Dit is een overzicht van alle pagina\'s met links.',
202 'special_4_title' => 'Standaard HTML',
203 'special_4_description' => 'Via dit element kan je ruwe HTML code invoegen op de pagina.',
204 'forms' => 'Formulier elementen',
205 'forms_1_title' => 'Emailformulier',
206 'forms_1_description' => 'Een reactieformulier waarmee gebruikers van de website reacties kunnen verzenden.',
207 'forms_2_title' => 'Zoekformulier',
208 'forms_2_description' => 'Geeft een zoekformulier en de zoekresultaten wanneer zoeken wordt uitgevoerd.',
209 'forms_3_title' => 'Loginformulier',
210 'forms_3_description' => 'Login/loguitformulier voor websitegebruikers. Deze wordt gebruikt om pagina\'s te beschermen met een wachtwoord. Websitegebruikers en websitegroepen dienen wel aanwezig te zijn om dit te laten werken.',
211 'plugins' => 'Plugins',
212 ),
213 'cz' => Array (
214 'sel1' => 'Zvolte si prosím, jaký druh obsahu strany chcete vytvoøit:',
215 'sel2' => 'Nyní kliknìte na pozici, kde chcete umístit prvek na stranì:',
216 'common' => 'Typický obsah strany',
217 'common_1_title' => 'Bì\9ený textový prvek',
218 'common_1_description' => 'Bì\9ený textový prvek s nadpisem a statí.',
219 'common_2_title' => 'Text s obrázek dole',
220 'common_2_description' => 'Bì\9ený textový prvek s polem, které mù\9ee obsahovat jakýkoli poèet obrázkù, které jsou umístìny pod textem.',
221 'common_3_title' => 'Text s obrázkem vpravo',
222 'common_3_description' => 'Stejnì jako nahoøe, ale obrázky josu umístìny napravo od textu a text je obtéká.',
223 'common_4_title' => 'Jen obrázky',
224 'common_4_description' => 'Jakýkoli poèet obrázkù zarovnaný do sloupcù a øad s popisky. Jako u mo\9eností obrázkù nahoøe, ale bez textu.',
225 'common_5_title' => 'Výèet',
226 'common_5_description' => 'Jednoduchý výèet.',
227 'common_6_title' => 'Tabulka',
228 'common_6_description' => 'Jednoduchá tabulka s a\9e 8 sloupci.',
229 'special' => 'Speciální prvky',
230 'special_1_title' => 'Odkazy na soubory',
231 'special_1_description' => 'Vytvoøí seznam souborù ke sta\9eení.',
232 'special_2_title' => 'Multimedia',
233 'special_2_description' => 'Vlo\9eí prvek jako Flash, audio nebo video klip.',
234 'special_3_title' => 'Mapa webu',
235 'special_3_description' => 'Vytvoøí mapu webu.',
236 'special_4_title' => 'Prosté HTML',
237 'special_4_description' => 'S tímto prvkem mù\9eete vkládat neupravený HTML kód na stranu.',
238 'forms' => 'Formuláøe',
239 'forms_1_title' => 'Mailový formuláø',
240 'forms_1_description' => 'Interaktivní mailový formuláø, který mohou u\9eivatelé zasílat.',
241 'forms_2_title' => 'Vyhledávací formuláø',
242 'forms_2_description' => 'Vytvoøí vyhledávací formuláø a výsledky vyhledávání, v pøípadì vyhledávání.',
243 'forms_3_title' => 'Pøihla\9aovací formuláø (login)',
244 'forms_3_description' => 'Formuláø pro pøihlá\9aení/odhlá\9aení u\9eivatelù website. Lze pou\9eít pro ochranu stran heslem. Musíte vytvoøit u\9eivatele website a skupiny, aby to fungovalo.',
245 'plugins' => 'Pluginy',
246 ),
247 'pl' => Array (
248 'sel1' => 'Wybierz, proszê, jaki typ tre¶ci chcesz umie¶ciæ na stronie:',
249 'sel2' => 'Teraz kliknij w miejscu, w którym ma siê pojawiæ tre¶æ:',
250 'common' => 'Typowe rodzaje tre¶ci',
251 'common_1_title' => 'Zwyk³y element tekstowy',
252 'common_1_description' => 'Zwyk³y element tekstowy z nag³ówkiem i polem tre¶ci.',
253 'common_2_title' => 'Tekst z obrazkiem poni¿ej',
254 'common_2_description' => 'Zwyk³y element tekstowy z dowoln± liczb± obrazków, umiejscowionych pod tekstem.',
255 'common_3_title' => 'Tekst z obrazkiem po prawej',
256 'common_3_description' => 'Jak powy¿ej, ale obrazki s± umiejscowione po prawej i s± oblewane przez tekst.',
257 'common_4_title' => 'Tylko obrazki',
258 'common_4_description' => 'Dowolna liczba obrazków roz³o¿ona w wierszach i kolumnach z podpisem. Podobnie jak powy¿ej, tyle ¿e bez tekstu.',
259 'common_5_title' => 'Wypunktowana lista',
260 'common_5_description' => 'Pojedyncza, wypunktowana lista.',
261 'common_6_title' => 'Tabelka',
262 'common_6_description' => 'Prosta tabelka do o¶miu kolumn.',
263 'special' => 'Elementy specjalne',
264 'special_1_title' => 'Lista plików',
265 'special_1_description' => 'Tworzy listê plików do ¶ci±gniêcia.',
266 'special_2_title' => 'Multimedia',
267 'special_2_description' => 'Wstawia element multimedialny, taki jak animacja Flash, plik audio lub klip video.',
268 'special_3_title' => 'Mapa witryny',
269 'special_3_description' => 'Generuje mapê witryny u³atwiaj±c± nawigacjê na stronach.',
270 'special_4_title' => 'Kod HTML',
271 'special_4_description' => 'Dziêki temu elementowi mo¿esz wstawiæ na stronê kod HTML.',
272 'forms' => 'Formularze',
273 'forms_1_title' => 'Formularz mailowy',
274 'forms_1_description' => 'Formularz wype³niany przez u¿ytkownika na stronie, którego wynik jest wysy³any na podany adres emailowy.',
275 'forms_2_title' => 'Formularz wyszukiwania',
276 'forms_2_description' => 'Wstawia formularz dziêki któremu mo¿na przeszukiwaæ strony.',
277 'forms_3_title' => 'Formularz logowania',
278 'forms_3_description' => 'Formularz logowania/wylogowania dla zarejestrowanych u¿ytkowników. U¿ywane do udostêpniania zawarto¶ci stron okre¶lonym grupom u¿ytkowników. Wcze¶niej nale¿y stworzyæ u¿ytkowników i grupy.',
279 'plugins' => 'Wtyczki',
280 ),
281 'si' => Array (
282 'sel1' => 'Izberite, kak\9ano vsebino \9eelite ustvariti:',
283 'sel2' => 'Izberite polo\9eaj vsebine na strani:',
284 'common' => 'Tipièna vsebina strani',
285 'common_1_title' => 'Obièajni tekstovni element',
286 'common_1_description' => 'Tekstovni element z naslovom in telesom',
287 'common_2_title' => 'Tekst s sliko spodaj',
288 'common_2_description' => 'Obièajno besedilo z neomejenim \9atevilom slik, ki so prikazane pod njim.',
289 'common_3_title' => 'Test s sliko na desni',
290 'common_3_description' => 'Kot prej, le da so slike razporejene desno od besedila.',
291 'common_4_title' => 'Samo slike',
292 'common_4_description' => 'Poljubno \9atevilo slik s podnapisi, ki so razporejene v vrstice in stolpce.',
293 'common_6_title' => 'Tabela',
294 'common_6_description' => 'Enostavna tabela z najveè 8 stolpci.',
295 'special' => 'Posebni elementi',
296 'special_1_title' => 'Povezave do datotek',
297 'special_1_description' => 'Naredi seznam datotek za prenos',
298 'special_2_title' => 'Multimedia',
299 'special_2_description' => 'Vstavi Flash animacijo, zvok ali video',
300 'special_3_title' => 'Zemljevid strani',
301 'special_3_description' => 'Ustvari zemljevid va\9aih spletnih strani',
302 'special_4_title' => 'Obièajni HTML',
303 'special_4_description' => 'Vstavi HTML kodo v stran',
304 'forms' => 'Elementi obrazca',
305 'forms_1_title' => 'Obrazec za e-po\9ato',
306 'forms_1_description' => 'S tem obrazcem vam lahko obiskovalci strani po\9aljejo svoje pripombe.',
307 'forms_2_title' => 'Iskalni obrazec',
308 'forms_2_description' => 'Prika\9ee polje za iskanje in rezultate morebitnega iskanja',
309 'forms_3_title' => 'Prijavni obrazec',
310 'forms_3_description' => 'Obrazec za prijavo in odjavo uporabnikov spletnih strani. To uporabite za za\9aèito zasebih strani. V administraciji morate ustvariti nove uporabnike!',
311 ),
312 'fi' => Array (
313 'sel1' => 'Valitse haluamasi sivun sisältö tyyppi, jota olet luomassa:',
314 'sel2' => 'Nyt, näpsäytä paikkaa johon haluat lisätä elementin sivulla:',
315 'common' => 'Tyypillinen sivun sisältö',
316 'common_1_title' => 'Tavallinen teksti elementti',
317 'common_1_description' => 'Tavallinen teksti elementii, jossa otsikko ja leipätekstiä.',
318 'common_2_title' => 'Tekstiä jossa kuva alla',
319 'common_2_description' => 'Tavallinen teksti elementti jossa kenttä mihin voidaan sijoittaa rajaton määrä kuvia alle.',
320 'common_3_title' => 'Teksti jossa kuva sijoitettu oikealle.',
321 'common_3_description' => 'Kuten yllä mutta kuvat sijoitettu siten että teksti kiertää ne.',
322 'common_4_title' => 'Vain kuvia',
323 'common_4_description' => 'Kuvia jotka on tasattu sarakkeisiin ja riveihin kuvatekstein. Kuvien vaihtoehdot kuten yllä mutta ilman tekstiä.',
324 'common_5_title' => 'Listaus (\'ranskalaisin viivoin\')',
325 'common_5_description' => 'Yksinkertainen listaus (\'ranskalaisin viivoin\')',
326 'common_6_title' => 'Taulu',
327 'common_6_description' => 'Yksinkertainen taulu jossa max. 8 saraketta.',
328 'special' => 'Erityiset elementit',
329 'special_1_title' => 'Tiedostolinkit',
330 'special_1_description' => 'Tee lista tiedostoista lataamista varten.',
331 'special_2_title' => 'Multimedia',
332 'special_2_description' => 'Lisää media elementti kuten Flash animaatio, äänitiedosto tai videoleike.',
333 'special_3_title' => 'Rakennekartta',
334 'special_3_description' => 'Luo yksinkertaisen rakennakartan sivustosta.',
335 'special_4_title' => 'Pelkkä HTML',
336 'special_4_description' => 'Tällä elementillä voit luoda HTML koodia sivulle.',
337 'forms' => 'Lomake elementit',
338 'forms_1_title' => 'Sähköposti lomake',
339 'forms_1_description' => 'Sähköposti lomake käyttäjille palautetta varten.',
340 'forms_2_title' => 'Haku lomake',
341 'forms_2_description' => 'Luo hakulomakkeen ja hakutulokset jos haku on suoritettu.',
342 'forms_3_title' => 'Sisäänkirjoitus lomake',
343 'forms_3_description' => 'Sisäänkirjoitus/Poistumislomake sivuston käyttäjille, Tätä käytetään salasanalla suojatuilla sivuille. Sinun on luotava sivustolle käyttäjä ja ryhmä tunnuksen sadaksesi sen toimimaan.',
344 'plugins' => 'Pluginit',
345 ),
346 'tr' => Array (
347 'sel1' => 'Lütfen ne tür bir sayfa içeriðini yaratmak istediðinizi seçin:',
348 'sel2' => 'Sayfa elemanýný sayfa içerisinde nereye yerleþtirmek istiyorsanýz oraya týklayýnýz:',
349 'common' => 'Tipik sayfa içeriði',
350 'common_1_title' => 'Düzgün metin elementi',
351 'common_1_description' => 'Bir düzgün metin elementi ile baþlýðý ve bodytext alanlarý.',
352 'common_2_title' => 'Aþaðýdaki resim ile metin',
353 'common_2_description' => 'Düzgün metin elementi ile bazý resimlerin sayýsýný içeren aþaðýda duran metin alaný.',
354 'common_3_title' => 'Sað kýsma metin ile resim',
355 'common_3_description' => 'Yukarýdaki gibi fakat resimler ile sað metine yerleþtirilen ve resimler etrafýnda paketlenendir.',
356 'common_4_title' => 'Sadece resimler',
357 'common_4_description' => 'Bazý resimlerin sayýsý sütunlarýn içinde ve sýralarýn baþlýklarýyla hizalanmýþtýr. Yukarýdaki resim seçenekleri gibi fakat metin olmaksýzýn.',
358 'common_5_title' => 'Madde iþaretleri listesi',
359 'common_5_description' => 'Bir tek madde iþareti listesi',
360 'common_6_title' => 'Tablo',
361 'common_6_description' => '8 sütunla birlikte basit bir tablo',
362 'special' => 'Özel elementler',
363 'special_1_title' => 'Dosya linkleri',
364 'special_1_description' => 'Download için dosyalarýn listesini yap',
365 'special_2_title' => 'Multimedya',
366 'special_2_description' => 'Bir medya elementi ekle Flash animasyonu, audio dosyasý veya video klip gibi.',
367 'special_3_title' => 'Site haritasý',
368 'special_3_description' => 'Websitenin site haritasýný yarat',
369 'special_4_title' => 'Basit HTML',
370 'special_4_description' => 'Bu elementle birlikte sayfa üzerine oluþturulmamýþ HTML kodu ekle.',
371 'forms' => 'Form elementleri',
372 'forms_1_title' => 'Mail formu',
373 'forms_1_description' => 'Yanýt mail formu tarafýndan website kullanýcýlarý yanýtlarý yollayabilir.',
374 'forms_2_title' => 'Arama formu',
375 'forms_2_description' => 'Eðer bir arama yapýldýysa arama sonucunu yapýlmadýysa arama formunu gösterir. ',
376 'forms_3_title' => 'Giriþ formu',
377 'forms_3_description' => 'Website kullanýcýlarý için giriþ/çýkýþ formu. Bu þifreyi kullanarak sayfayý korur. Bu çalýþma için website kullanýcýlarý ve gruplarý yaratmalýsýnýz.',
378 'plugins' => 'Eklentiler',
379 ),
380 'se' => Array (
381 'sel1' => 'Välj vilken sorts sidinnehåll du vill skapa:',
382 'sel2' => 'Klicka nu på platsen där du vill att det nya elementet kommer på sidan:',
383 'common' => 'Typiskt sidinnehåll',
384 'common_1_title' => 'Vanligt textelement',
385 'common_1_description' => 'Ett vanligt textelement med rubrik och textfält',
386 'common_2_title' => 'Text med bild nedanför',
387 'common_2_description' => 'Ett vanligt text element med ett fält, som kan innehålla hur många bilder som helst under texten.',
388 'common_3_title' => 'Text med bild till höger',
389 'common_3_description' => 'Som ovan men med bilderna placerade till höger om texten med texten löpande rund bilderna.',
390 'common_4_title' => 'Endast bilder',
391 'common_4_description' => 'Hur många bilder som helst i kolumner och rader med rubrik. Som bildversionen ovan men utan text.',
392 'common_5_title' => 'Ordnad lista',
393 'common_5_description' => 'En enkel ordnat lista.',
394 'common_6_title' => 'Tabell',
395 'common_6_description' => 'En enkel tabell med högst 8 kolumner.',
396 'special' => 'Speciella element',
397 'special_1_title' => 'Fillänkar',
398 'special_1_description' => 'Gör en lista på filer för nerladdning.',
399 'special_2_title' => 'Multimedia',
400 'special_2_description' => 'Infogar mediaelement såsom Flash-animationer, ljudfiler eller videoklipp.',
401 'special_3_title' => 'Sidkarta',
402 'special_3_description' => 'Skapar en sidkarta över web-siten.',
403 'special_4_title' => 'Enkel HTML',
404 'special_4_description' => 'Med detta element kan du infoga självgjord HTML-kod i din sida.',
405 'forms' => 'Formulär',
406 'forms_1_title' => 'Postningsformulär',
407 'forms_1_description' => 'Ett feedback-formulär där websidornas användare kan skicka kommentarer.',
408 'forms_2_title' => 'Sökformulär',
409 'forms_2_description' => 'Skapar ett sökformulär och sökresultatet om en sökning utförs.',
410 'forms_3_title' => 'Login-formulär',
411 'forms_3_description' => 'Inloggning/Utloggning av användare från web-siten. Med detta element kan man gömma sina sidor bakom lösenord. För att den skall fungera måste du skapa användare och användargrupper för din web-site.',
412 'plugins' => 'Plug-in',
413 ),
414 'pt' => Array (
415 'sel1' => 'Por favor, selecione o tipo de conteúdo de página que você deseja criar:',
416 'sel2' => 'Agora, clique na posição onde você deseja localizar o elemento na página:',
417 'common' => 'Conteúdo típico da página',
418 'common_1_title' => 'Elemento de texto regular',
419 'common_1_description' => 'Um elemento com campos de cabeçalho e corpo de texto.',
420 'common_2_title' => 'Texto com imagem abaixo',
421 'common_2_description' => 'Elemento de texto regular com um campo que pode conter qualquer número de imagens que são posicionadas abaixo do texto.',
422 'common_3_title' => 'Texto com imagem à direita',
423 'common_3_description' => 'Como acima, mas com imagens posicionadas à direita do texto com o texto ao redor das imagens.',
424 'common_4_title' => 'Somente imagens',
425 'common_4_description' => 'Qualquer número de imagens alinhadas em linhas e colunas com sub-títulos. Como as opções de imagem acima mas sem texto.',
426 'common_5_title' => 'Lista com marcadores',
427 'common_5_description' => 'Uma lista simples com marcadores.',
428 'common_6_title' => 'Tabela',
429 'common_6_description' => 'Uma tabela simples com até 8 colunas',
430 'special' => 'Elementos especiais',
431 'special_1_title' => 'Ligações para arquivos',
432 'special_1_description' => 'Cria uma lista de arquivos para copiar para seu computador.',
433 'special_2_title' => 'Multimedia',
434 'special_2_description' => 'Insere um elemento de media, como uma animação em Flash, arquivo de áudio ou vídeo clip.',
435 'special_3_title' => 'Mapa do sítio',
436 'special_3_description' => 'Cria um mapa do sítio.',
437 'special_4_title' => 'Código HTML',
438 'special_4_description' => 'Com este elemento você pode inserir código HTML na página.',
439 'forms' => 'Elementos de formulário',
440 'forms_1_title' => 'Formulário de Correio',
441 'forms_1_description' => 'Um formulário de correio pelo qual utilizadores podem enviar respostas.',
442 'forms_2_title' => 'Formulário de pesquisa',
443 'forms_2_description' => 'Cria um formulário de pesquisa e um formulário de resultados da pesquisa, caso uma busca seja efetuada.',
444 'forms_3_title' => 'Formulário de Acesso',
445 'forms_3_description' => 'Formulário de acesso e desconexão de utilizadores do sítio. Isto é usado para proteger páginas através de senha. É necessário que você crie utilizadores e grupos para que isso funcione.',
446 'plugins' => 'Adicionais',
447 ),
448 'ru' => Array (
449 'sel1' => 'Âûáåðèòå, ïîæàëóéñòà, êàêîé òèï êîíòåíò-ýëåìåíòà âû õîòèòå ñîçäàòü:',
450 'sel2' => 'Òåïåðü íàæìèòå â ñòðàíèöå íà òî ìåñòî, êóäà âû õîòèòå ïîìåñòèòü ýëåìåíò:',
451 'common' => 'Òèïè÷íûå êîíòåíò-ýëåìåíòû ñòðàíèö',
452 'common_1_title' => 'Îáû÷íûé òåêñò',
453 'common_1_description' => 'Îáû÷íûé òåêñòîâûé ýëåìåíò ñ ïîëÿìè çàãîëîâêà è òåêñòà.',
454 'common_2_title' => 'Òåêñò ñ êàðòèíêîé ñíèçó.',
455 'common_2_description' => 'Îáû÷íûé òåêñò, ñ ïîëåì âíèçó, â êîòîðîå ìîæíî ïîìåñòèòü íåñêîëüêî êàðòèíîê.',
456 'common_3_title' => 'Òåêñò ñ êàðòèíêàìè ñïðàâà.',
457 'common_3_description' => 'Òî-æå, ÷òî è âûøå, íî òåêñò îáòåêàåò ðàñïîëîæåííûå ñïðàâà êàðòèíêè.',
458 'common_4_title' => 'Òîëüêî êàðòèíêè',
459 'common_4_description' => 'Ëþáîå êîëè÷åñòâî êàðòèíîê, ðàññòàâëåííûõ â ðÿäû è êîëîíêè ñ ïîäïèñÿìè. Òàê-æå êàê êàðòèíêè âûøå, íî áåç òåêñòà.',
460 'common_5_title' => 'Ñïèñîê',
461 'common_5_description' => 'Íåóïîðÿäî÷åííûé ñïèñîê ñ ìàðêåðàìè.',
462 'common_6_title' => 'Òàáëèöà',
463 'common_6_description' => 'Ïðîñòàÿ òàáëèöà, øèðèíîé äî 8-ìè êîëîíîê.',
464 'special' => 'Îñîáûå ýëåìåíòû',
465 'special_1_title' => 'Ññûëêè íà ôàéëû',
466 'special_1_description' => 'Âñòàâèòü ñïèñîê ôàéëîâ äëÿ çàãðóçêè',
467 'special_2_title' => 'Ìóëüòèìåäèà',
468 'special_2_description' => 'Âñòàâèòü ìóëüòèìåäèà-ýëåìåíòû (àíèìàöèþ, çâóêîâûå ôàéëû èëè âèäåî-êëèïû)',
469 'special_3_title' => 'Êàðòà ñàéòà',
470 'special_3_description' => 'Ñîçäàòü êàðòó ýòîãî ñàéòà.',
471 'special_4_title' => '×èñòûé HTML',
472 'special_4_description' => 'Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ýëåìåíòà ìîæíî ïîìåùàòü íà ñòðàíèöó ÷èñòûé HTML-êîä.',
473 'forms' => 'Ôîðìà',
474 'forms_1_title' => 'Ïî÷òîâàÿ ôîðìà',
475 'forms_1_description' => 'Ïî÷òîâàÿ ôîðìà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïîëüçîâàòåëè ìîãóò ïîñëàòü ñâîè çàìå÷àíèÿ.',
476 'forms_2_title' => 'Ïîèñêîâàÿ ôîðìà',
477 'forms_2_description' => 'Ñîçäàåò íà ñòðàíèöå ôîðìó äëÿ ïîèñêà ïî ñàéòó, à òàêæå îòîáðàæàåò ðåçóëüòàòû ïîèñêà.',
478 'forms_3_title' => 'Ôîðìà âõîäà â ñèñòåìó',
479 'forms_3_description' => 'Ôîðìà âõîäà â ñèñòåìó è âûõîäà èç íåå (login/logout) äëÿ âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñòðàíèö, çàùèùåííûõ ïàðîëåì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îíà ìîãëà ðàáîòàòü, íåîáõîäèìî ñîçäàòü âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé è ãðóïïû âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé (frontend users and groups).',
480 'plugins' => 'Ïëàãèíû',
481 ),
482 'ro' => Array (
483 'sel1' => 'Alegeþi tipul de conþinut pe care doriþi sã-l creaþi:',
484 'sel2' => 'Acum, click pe poziþia în care vreþi sã plasaþi elementul în paginã:',
485 'common' => 'Conþinut tipic',
486 'common_1_title' => 'Text normal',
487 'common_1_description' => 'Text cu antet ºi corp de text',
488 'common_2_title' => 'Text cu imagine dedesubt',
489 'common_2_description' => 'Text normal cu loc pentru orice numãr de imagini, aºeuate dedesubt.',
490 'common_3_title' => 'Text cu imagine în dreapta.',
491 'common_3_description' => 'Ca mai sus, dar imaginile plasate în dreapta textului, textul aºezat în jurul imaginii.',
492 'common_4_title' => 'Imagini',
493 'common_4_description' => 'Imagini aliniate în rînduri ºi coloane, cu descriere. Ca mai sus, dar fãrã text.',
494 'common_5_title' => 'Listã numerotatã',
495 'common_5_description' => 'Listã numerotatã simplã.',
496 'common_6_title' => 'Tabel',
497 'common_6_description' => 'Tabel simplu cu maxim 8 coloane.',
498 'special' => 'Elemente speciale',
499 'special_1_title' => 'Legãturi cãtre fiºiere.',
500 'special_1_description' => 'Listã de fiºiere pentru download.',
501 'special_2_title' => 'Multimedia',
502 'special_2_description' => 'Element media, cum ar fi animaþie Flash, fiºier audio sau video.',
503 'special_3_title' => 'Hartã a site-ului',
504 'special_3_description' => 'Vedere de ansmablu a unui site.',
505 'special_4_title' => 'Cod HTML',
506 'special_4_description' => 'Prin acest element puteþi introduce cod HTML direct în paginã.',
507 'forms' => 'Element de tip formular',
508 'forms_1_title' => 'Formular email',
509 'forms_1_description' => 'Un formular email prin care utilizatorii pot trimite rãspunsuri.',
510 'forms_2_title' => 'Formular de cãutare',
511 'forms_2_description' => 'Formular de cãutare, care returneazã ºi rezultatele.',
512 'forms_3_title' => 'Formular de conectare',
513 'forms_3_description' => 'Formular de conectare-deconectare pentru utilizatorii website-ului. Trebuie sã creaþi utilizatori ºi grupuri pentru a funcþiona.',
514 'plugins' => 'Plugin-uri',
515 ),
516 'ch' => Array (
517 'sel1' => 'ÇëÑ¡ÔñÄúÏëÒª´´½¨µÄÒ³ÃæÄÚÈÝ:',
518 'sel2' => 'ÏÖÔÚÖ¸³öÄúÏë·ÅÖÃÔªËص½Ò³ÃæÉϵÄλÖÃ:',
519 'common' => 'µäÐÍÒ³ÃæÄÚÈÝ',
520 'common_1_title' => 'Õý¹æÎÄ×ÖÔªËØ',
521 'common_1_description' => '´ø±êÌâÓëÕýÎĵÄÎÄ×ÖÔªËØ',
522 'common_2_title' => 'ÆäÏ´øͼƬµÄÎÄ×Ö',
523 'common_2_description' => '´øÓпɷÅÖöàÕÅͼƬÓڵײ¿ÇøÓòµÄÕý¹æÎÄ×ÖÔªËØ',
524 'common_3_title' => 'ͼƬÖÃÓÒµÄÎÄÈÆͼ',
525 'common_3_description' => '´øÓпɷÅÖöàÕÅͼƬÓÚÓÒ±ßÇøÓòµÄÕý¹æÎÄ×ÖÔªËØ',
526 'common_4_title' => '´¿Í¼Æ¬',
527 'common_4_description' => '²»¶¨ÊýÁ¿µÄ´ø±êÌâ°´ÐÐÁжÔÆëµÄͼƬ. ¸úÇ°ÃæµÄÑ¡ÏͬµÄÊÇûÓÐÎÄ×Ö.',
528 'common_5_title' => 'ÅÅÁÐÁбí',
529 'common_5_description' => '¼òµ¥µÄÅÅÁÐÁбí.',
530 'common_6_title' => '±í¸ñ',
531 'common_6_description' => '×î¶à8Áеļòµ¥±í¸ñ.',
532 'special' => 'ÌØÊâÔªËØ',
533 'special_1_title' => 'ÎļþÏÂÔØÁ´½Ó',
534 'special_1_description' => '½¨Á¢¹©ÏÂÔصÄÎļþÁбí.',
535 'special_2_title' => '¶àýÌå',
536 'special_2_description' => '²åÈëÈçFlash¶¯»­, ÒôƵÎļþ»òÊÓƵ¶ÌƬ.',
537 'special_3_title' => 'ÍøÕ¾µØͼ',
538 'special_3_description' => '´´½¨Ò»¸öÍøÕ¾µÄµØͼ.',
539 'special_4_title' => '´¿HTML´úÂë',
540 'special_4_description' => 'ʹÓÃÕâ¸öÔªËØÄú¿ÉÒÔÍøÒ³Ãæ²åÈëHTML´úÂë.',
541 'forms' => '±íµ¥ÔªËØ',
542 'forms_1_title' => 'Óʼþ±íµ¥',
543 'forms_1_description' => 'ÍøÕ¾Óû§ÓÃÒÔÌá½»·´À¡Òâ¼ûµÄÒâ¼û·´À¡±íµ¥.',
544 'forms_2_title' => 'ËÑË÷±íµ¥',
545 'forms_2_description' => 'Éú³ÉËÑË÷±íµ¥²¢²¢ËÑË÷Ö´ÐкóÏÔʾ½á¹û.',
546 'forms_3_title' => 'µÇ¼±íµ¥',
547 'forms_3_description' => 'ÍøÕ¾Óû§µÄµÇ¼/Í˳ö±íµ¥. Ò»°ãÓÃÓÚÒ³Ãæ±£»¤. Äú±ØÐëÏÈ´´½¨Óû§¼°Óû§×éÈ»ºó²ÅÄܹ¤×÷.',
548 'plugins' => '²å¼þ',
549 ),
550 'sk' => Array (
551 ),
552 'lt' => Array (
553 ),
554 'is' => Array (
555 ),
556 'hr' => Array (
557 'sel1' => 'Odredi koju vrstu sadr\9eaja kreirati na stranici:',
558 'sel2' => 'Sad odaberi poziciju gdje treba smjestiti element na stranici:',
559 'common' => 'Uobièajeni sadr\9eaj stranice',
560 'common_1_title' => 'Obièni tekst element',
561 'common_1_description' => 'Obièni tekst element sa poljima zaglavlja i sadr\9eaja.',
562 'common_2_title' => 'Tekst sa slikom ispod',
563 'common_2_description' => 'Obièni tekst element sa poljem koje mo\9ee sadr\9eavati bilo koji broj slika, koje su postavljene ispod teksta.',
564 'common_3_title' => 'Tekst sa slikom zdesna',
565 'common_3_description' => 'Kao gore ali sa slikama postavljenim desno od teksta sa omatanjem teksta oko slika.',
566 'common_4_title' => 'Samo slike',
567 'common_4_description' => 'Neodreðeni broj slika poredanih u kolone i redke s nazivom. Kao opcije za slike iznad ali bez teksta.',
568 'common_5_title' => 'Nenumerirana lista',
569 'common_5_description' => 'Nenumerirana lista sa samo jednim elementom.',
570 'common_6_title' => 'Tablica',
571 'common_6_description' => 'Jednostavna tablica sa max. 8 kolona.',
572 'special' => 'Specijalni elementi',
573 'special_1_title' => 'Linkovi na datoteke',
574 'special_1_description' => 'Izraðuje popis datoteka za download.',
575 'special_2_title' => 'Multimedia',
576 'special_2_description' => 'Ubacuje media element kao npr. Flash animaciju, audio datoteku ili video.',
577 'special_3_title' => 'Mapa stranica',
578 'special_3_description' => 'Kreira mapu web sjedi\9ata.',
579 'special_4_title' => 'Obièan HTML',
580 'special_4_description' => 'S ovim elementom mo\9ee se ubacivati "sirovi" HTML kod na stranicu.',
581 'forms' => 'Elementi formulara',
582 'forms_1_title' => 'Mail formular',
583 'forms_1_description' => 'Formular za odgovore kojim korisnici web mjesta mogu slati odgovore.',
584 'forms_2_title' => 'Formular za pretra\9eivanje',
585 'forms_2_description' => 'Ispisuje formular za pretra\9eivanje i rezultate pretra\9eivanja ako je pretra\9eivanje izvedeno-',
586 'forms_3_title' => 'Formular za prijavu',
587 'forms_3_description' => 'Formular za prijavu/odjavu korisnika web mjesta. Ovo se koristi da bi se stranice za\9atitile passwordom. Da bi ovo radilo potrebno je napraviti korisnike i grupe.',
588 'plugins' => 'Pluginovi',
589 ),
590 'hu' => Array (
591 ),
592 'gl' => Array (
593 ),
594 'th' => Array (
595 ),
596 'gr' => Array (
597 ),
598 'hk' => Array (
599 ),
600 'eu' => Array (
601 ),
602 'bg' => Array (
603 ),
604 'br' => Array (
605 ),
606 'et' => Array (
607 ),
608 'ar' => Array (
609 ),
610 'he' => Array (
611 ),
612 'ua' => Array (
613 ),
614 );
615 ?>