More locallang-XML stuff. Also added feature to "php_tree_stop" so it exploits the...
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / setup / mod / locallang.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
2 <T3locallang>
3 <meta type="array">
4 <description>Labels for the backend module.</description>
5 <type>module</type>
6 <fileId>EXT:setup/mod/locallang.php</fileId>
7 <labelContext type="array">
8 </labelContext>
9 </meta>
10 <data type="array">
11 <languageKey index="default" type="array">
12 <label index="UserSettings">User Settings</label>
13 <label index="language">Language</label>
14 <label index="lang_default">English</label>
15 <label index="lang_dk">Danish</label>
16 <label index="lang_de">German</label>
17 <label index="lang_no">Norwegian</label>
18 <label index="lang_it">Italian</label>
19 <label index="lang_fr">French</label>
20 <label index="lang_es">Spanish</label>
21 <label index="lang_nl">Dutch</label>
22 <label index="lang_cz">Czech</label>
23 <label index="lang_pl">Polish</label>
24 <label index="lang_si">Slovenian</label>
25 <label index="lang_fi">Finnish</label>
26 <label index="lang_tr">Turkish</label>
27 <label index="lang_se">Swedish</label>
28 <label index="lang_pt">Portuguese</label>
29 <label index="lang_ru">Russian</label>
30 <label index="lang_ro">Romanian</label>
31 <label index="lang_ch">Chinese (Simpl)</label>
32 <label index="lang_sk">Slovak</label>
33 <label index="lang_lt">Lithuanian</label>
34 <label index="lang_is">Icelandic</label>
35 <label index="lang_hr">Croatian</label>
36 <label index="lang_hu">Hungarian</label>
37 <label index="lang_gl">Greenlandic</label>
38 <label index="lang_th">Thai</label>
39 <label index="lang_gr">Greek</label>
40 <label index="lang_hk">Chinese (Trad)</label>
41 <label index="lang_eu">Basque</label>
42 <label index="lang_bg">Bulgarian</label>
43 <label index="lang_br">Brazilian Portuguese</label>
44 <label index="lang_et">Estonian</label>
45 <label index="lang_ar">Arabic</label>
46 <label index="lang_he">Hebrew</label>
47 <label index="lang_ua">Ukrainian</label>
48 <label index="lang_lv">Latvian</label>
49 <label index="lang_jp">Japanese</label>
50 <label index="lang_vn">Vietnamese</label>
51 <label index="default">Default</label>
52 <label index="simulate">Simulate backend user</label>
53 <label index="opening">Startup</label>
54 <label index="personal_data">Personal data</label>
55 <label index="showThumbs">Show Thumbnails by default</label>
56 <label index="condensedMode">Use condensed mode in backend&lt;br /&gt;(for small screens)</label>
57 <label index="noMenuMode">Select navigation mode</label>
58 <label index="noMenuMode_def">Left frame menu (default)</label>
59 <label index="noMenuMode_sel">Selectorbox in top frame</label>
60 <label index="noMenuMode_icons">Icons in top frame</label>
61 <label index="startInTaskCenter">Start up in the module 'Task Center'</label>
62 <label index="emailMeAtLogin">Notify me by email, when somebody logs in &lt;br /&gt;from my account</label>
63 <label index="helpText">Show help text when applicable</label>
64 <label index="maxTitleLen">Max. Title Length</label>
65 <label index="edit_showFieldHelp">Field help mode</label>
66 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Display help icon only</label>
67 <label index="edit_showFieldHelp_message">Display full text message</label>
68 <label index="edit_wideDocument">Wide document background</label>
69 <label index="edit_RTE">Enable Rich Text Editor (MSIE only)</label>
70 <label index="edit_docModuleUpload">File upload directly in Doc-module</label>
71 <label index="edit_functions">Edit</label>
72 <label index="disableCMlayers">Disable Popup Context Menus</label>
73 <label index="setToStandard">Reset all Values to default</label>
74 <label index="functions">Advanced functions</label>
75 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Recursive Copy:&lt;/b&gt; Enter the number of page&lt;br /&gt;sublevels to include, when a page is copied</label>
76 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Recursive Delete(!):&lt;/b&gt; Allow ALL subpages&lt;br /&gt;to be deleted when deleting a page</label>
77 <label index="activateChanges">Notice! In order to activate most of these changes, please reload the backend (eg. logout and login again).</label>
78 <label index="levels">levels</label>
79 <label index="beUser_realName">Your name</label>
80 <label index="beUser_email">Your email address</label>
81 <label index="save">Save Configuration</label>
82 <label index="newPassword">New password</label>
83 <label index="newPasswordAgain">New password, again</label>
84 <label index="newPassword_ok">Password was updated</label>
85 <label index="newPassword_failed">Password was NOT updated because you didn't enter the same password twice.</label>
86 </languageKey>
87 <languageKey index="dk" type="array">
88 <label index="UserSettings">Personlig opsætning</label>
89 <label index="language">Sprog</label>
90 <label index="lang_default">English (Engelsk)</label>
91 <label index="lang_dk">Dansk</label>
92 <label index="lang_de">Tysk</label>
93 <label index="lang_no">Norsk</label>
94 <label index="lang_it">Italiensk</label>
95 <label index="lang_fr">Fransk</label>
96 <label index="lang_es">Spansk</label>
97 <label index="lang_nl">Hollandsk</label>
98 <label index="lang_cz">Tjekkisk</label>
99 <label index="lang_pl">Polsk</label>
100 <label index="lang_si">Slovensk</label>
101 <label index="lang_fi">Finsk</label>
102 <label index="lang_tr">Tyrkisk</label>
103 <label index="lang_se">Svensk</label>
104 <label index="lang_pt">Portugisisk</label>
105 <label index="lang_ru">Russisk</label>
106 <label index="lang_ro">Rumænsk</label>
107 <label index="lang_ch">Kinesisk</label>
108 <label index="lang_sk">Slovakisk</label>
109 <label index="lang_lt">Litauisk</label>
110 <label index="lang_is">Islandsk</label>
111 <label index="lang_hr">Kroatisk</label>
112 <label index="lang_hu">Ungarnsk</label>
113 <label index="lang_gl">Grønlandsk</label>
114 <label index="lang_th">Thailandsk</label>
115 <label index="lang_gr">Græsk</label>
116 <label index="lang_hk">Kinesisk (Trad.)</label>
117 <label index="lang_eu">Baskisk</label>
118 <label index="lang_bg">Bulgarsk</label>
119 <label index="lang_br">Brasiliansk-Portugisisk</label>
120 <label index="lang_et">Estlandsk</label>
121 <label index="lang_ar">Arabisk</label>
122 <label index="lang_he">Hæbraisk</label>
123 <label index="lang_ua">Ukrainsk</label>
124 <label index="lang_lv">Lettisk</label>
125 <label index="lang_jp">Japansk</label>
126 <label index="lang_vn">Vietnamesisk</label>
127 <label index="default">Standard</label>
128 <label index="simulate">Simulér opdateringsbruger</label>
129 <label index="opening">Åbning</label>
130 <label index="personal_data">Personlige informationer</label>
131 <label index="showThumbs">Vis billedminiaturer som standard</label>
132 <label index="condensedMode">Brug sammenpresset tilstand i backenden&lt;br /&gt;(for små skærme)</label>
133 <label index="noMenuMode">Vælg navigations metode</label>
134 <label index="noMenuMode_def">Venstre menu (standard)</label>
135 <label index="noMenuMode_sel">Selectorbox i toppen</label>
136 <label index="noMenuMode_icons">Ikoner i toppen</label>
137 <label index="startInTaskCenter">Start i modulet 'Opgaver'</label>
138 <label index="emailMeAtLogin">Send mig en email, hvis nogen logger in &lt;br /&gt;med mit brugernavn</label>
139 <label index="helpText">Vis hjælpetekst hvis muligt</label>
140 <label index="maxTitleLen">Max. titellængde</label>
141 <label index="edit_showFieldHelp">Felt-hjælp tilstand</label>
142 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Vis kun hjælpe-ikon</label>
143 <label index="edit_showFieldHelp_message">Vis fuld tekst</label>
144 <label index="edit_wideDocument">Bred dokument baggrund</label>
145 <label index="edit_RTE">Aktivér 'Rich Text Editor' (kun MSIE)</label>
146 <label index="edit_docModuleUpload">Upload af filer direkte i Dok-modul</label>
147 <label index="edit_functions">Rediger</label>
148 <label index="disableCMlayers">Slå popup klikmenuer fra</label>
149 <label index="setToStandard">Sæt alle værdier til standard</label>
150 <label index="functions">Avancerede funktioner</label>
151 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekursiv kopiering:&lt;/b&gt; Angiv, hvor mange underniveaer,&lt;br /&gt; der skal kopieres med, når en side kopieres</label>
152 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekursiv sletning(!):&lt;/b&gt; Tillad ALLE undersider&lt;br /&gt;at blive slettet, når en side slettes</label>
153 <label index="activateChanges">OBS! For a disse ændringer kan træde i kraft, skal du genstarte TYPO3 (f.eks. ved at logge ud og ind igen).</label>
154 <label index="levels">niveauer</label>
155 <label index="beUser_realName">Dit navn</label>
156 <label index="beUser_email">Din email adresse</label>
157 <label index="save">Gem opsætning</label>
158 <label index="newPassword">Nyt kodeord</label>
159 <label index="newPasswordAgain">Nyt kodeord, igen</label>
160 <label index="newPassword_ok">Kodeord opdateret</label>
161 <label index="newPassword_failed">Kodeordet blev IKKE opdateret fordi du ikke indtastede det samme kodeord to gange.</label>
162 </languageKey>
163 <languageKey index="de" type="array">
164 <label index="UserSettings">Einstellungen</label>
165 <label index="language">Sprache</label>
166 <label index="lang_default">Englisch</label>
167 <label index="lang_dk">Dänisch</label>
168 <label index="lang_de">Deutsch</label>
169 <label index="lang_no">Norwegisch</label>
170 <label index="lang_it">Italienisch</label>
171 <label index="lang_fr">Französisch</label>
172 <label index="lang_es">Spanisch</label>
173 <label index="lang_nl">Niederländisch</label>
174 <label index="lang_cz">Tschechisch</label>
175 <label index="lang_pl">Polnisch</label>
176 <label index="lang_si">Slowenisch</label>
177 <label index="lang_fi">Finnisch</label>
178 <label index="lang_tr">Türkisch</label>
179 <label index="lang_se">Schwedisch</label>
180 <label index="lang_pt">Portugisisch</label>
181 <label index="lang_ru">Russisch</label>
182 <label index="lang_ro">Rumänisch</label>
183 <label index="lang_ch">Chinesisch</label>
184 <label index="lang_sk">Slowakisch</label>
185 <label index="lang_lt">Litauisch</label>
186 <label index="default">Standard</label>
187 <label index="simulate">Simuliere Backend Benutzer</label>
188 <label index="opening">Beim Start</label>
189 <label index="showThumbs">Zeige Thumbnails als Standard</label>
190 <label index="noMenuMode_def">Menü im linken Frame (default)</label>
191 <label index="noMenuMode_sel">Auswahlbox im oberen Frame</label>
192 <label index="noMenuMode_icons">Symbole im oberen Frame</label>
193 <label index="startInTaskCenter">Beim Starten das Modul 'Aufgaben' aufrufen</label>
194 <label index="emailMeAtLogin">Unterrichte mich per email wenn jemand sich &lt;br /&gt;mit meinem Account einlogt</label>
195 <label index="helpText">Zeige Hilfetexte wenn möglich</label>
196 <label index="maxTitleLen">Max. Titel Länge</label>
197 <label index="edit_showFieldHelp">Hilfemodus für Eingabefelder</label>
198 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Nur Hilfesymbol anzeigen</label>
199 <label index="edit_showFieldHelp_message">Kompletten Text anzeigen</label>
200 <label index="edit_wideDocument">Breiten Hintergrund anzeigen</label>
201 <label index="edit_RTE">Rich Text Editor aktivieren</label>
202 <label index="edit_docModuleUpload">Datei Upload direkt im Dok. Modul</label>
203 <label index="edit_functions">Bearbeiten</label>
204 <label index="disableCMlayers">Deaktiviere Inhalt-Kontextmenüs</label>
205 <label index="setToStandard">Setze auf Standard zurück</label>
206 <label index="functions">Erweiterte Funktionen</label>
207 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekursives Kopieren:&lt;/b&gt; Gebe die Anzahl der&lt;br /&gt;zu Kopierenden Sublevel an</label>
208 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekursives Löschen(!):&lt;/b&gt; Erlaube das Löschen ALLER&lt;br /&gt;Unterseiten, einer zu löschenden Seite</label>
209 <label index="activateChanges">Achtung! Die meisten Optionen werden erst beim nächsten Start aktiv. Bitte aus- und einloggen.</label>
210 <label index="levels">Level</label>
211 <label index="beUser_realName">Ihr Name</label>
212 <label index="beUser_email">Ihre Email Adresse</label>
213 <label index="save">Konfiguration sichern</label>
214 <label index="newPassword">Neues Passwort</label>
215 <label index="newPasswordAgain">Neues Passwort, Wdhl.</label>
216 <label index="newPassword_ok">Passwort aktualisiert</label>
217 <label index="newPassword_failed">Passwort wurde nicht aktualisiert, da die Bestätigung falsch eingegeben wurde.</label>
218 </languageKey>
219 <languageKey index="no" type="array">
220 <label index="UserSettings">Personlige oppsett</label>
221 <label index="language">Språk</label>
222 <label index="lang_default">Engelsk</label>
223 <label index="lang_dk">Dansk</label>
224 <label index="lang_de">Tysk</label>
225 <label index="lang_no">Norsk</label>
226 <label index="lang_it">Italiensk</label>
227 <label index="lang_fr">Fransk</label>
228 <label index="lang_es">Spansk</label>
229 <label index="lang_nl">Hollansk</label>
230 <label index="lang_cz">Tjekkisk</label>
231 <label index="lang_pl">Polsk</label>
232 <label index="lang_si">Slovensk</label>
233 <label index="lang_fi">Finsk</label>
234 <label index="lang_tr">Tyrkisk</label>
235 <label index="lang_se">Svensk</label>
236 <label index="lang_pt">Portugisisk</label>
237 <label index="lang_ru">Russisk</label>
238 <label index="lang_ro">Rumensk</label>
239 <label index="lang_ch">Kinesisk</label>
240 <label index="lang_sk">Slovakisk</label>
241 <label index="lang_lt">Litauisk</label>
242 <label index="default">Standard</label>
243 <label index="simulate">Simuler oppdateringsbruker (backend)</label>
244 <label index="opening">Åpning</label>
245 <label index="showThumbs">Vis miniaturbilder som standard</label>
246 <label index="noMenuMode_def">Venstre meny (standard)</label>
247 <label index="noMenuMode_sel">Avmerkingsboks øverst</label>
248 <label index="noMenuMode_icons">Ikoner øverst</label>
249 <label index="startInTaskCenter">Start modulen 'oppgaver'</label>
250 <label index="emailMeAtLogin">Opplys meg på email, hvis noen logger inn &lt;br /&gt;med mitt brukernavn</label>
251 <label index="helpText">Vis hjelptekst hvis mulig</label>
252 <label index="maxTitleLen">Maks tittellengde</label>
253 <label index="edit_showFieldHelp">Fil-hjelp tilstand</label>
254 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Vis kun hjelp ikonet</label>
255 <label index="edit_showFieldHelp_message">Vis hele teksten</label>
256 <label index="edit_wideDocument">Bred dokument bakgrunn</label>
257 <label index="edit_RTE">Aktiver 'Rik tekst editor' (kun MSIE)</label>
258 <label index="edit_docModuleUpload">Last opp filer direkte i Dok-modulen</label>
259 <label index="edit_functions">Rediger</label>
260 <label index="disableCMlayers">Deaktiver 'pop-up' klikkmenyer</label>
261 <label index="setToStandard">Sett alle verdier til standard</label>
262 <label index="functions">Avanserte funksjoner</label>
263 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekursiv kopiering:&lt;/b&gt; Angi hvor mange undernivåer,&lt;br /&gt; som kan kopieres med, når en side kopieres</label>
264 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekursiv sletting(!):&lt;/b&gt; Tillat at ALLE undersider&lt;br /&gt; blir slettet, når en side slettes</label>
265 <label index="activateChanges">OBS! For at endringene skal tre i kraft må du starte TYPO3 på ny (for eksempel ved å logge ut og inn igjen).</label>
266 <label index="levels">Nivåer</label>
267 <label index="beUser_realName">Navn</label>
268 <label index="beUser_email">E-post adresse</label>
269 <label index="save">Lagre oppsett</label>
270 <label index="newPassword">Nytt passord</label>
271 <label index="newPasswordAgain">Gjenta nytt passord</label>
272 <label index="newPassword_ok">Passordet er endret</label>
273 <label index="newPassword_failed">Passordet ble IKKE endret da du ikke skrev inn det samme passordet begge gangene.</label>
274 </languageKey>
275 <languageKey index="it" type="array">
276 <label index="UserSettings">Configurazione utente</label>
277 <label index="language">Lingua</label>
278 <label index="lang_default">Inglese</label>
279 <label index="lang_dk">Danese</label>
280 <label index="lang_de">Tedesco</label>
281 <label index="lang_no">Norvegese</label>
282 <label index="lang_it">Italiano</label>
283 <label index="lang_fr">Francese</label>
284 <label index="lang_es">Spagnolo</label>
285 <label index="lang_nl">Tedesco</label>
286 <label index="lang_cz">Ceco</label>
287 <label index="lang_pl">Polacco</label>
288 <label index="lang_si">Sloveno</label>
289 <label index="lang_fi">Finlandese</label>
290 <label index="lang_tr">Turco</label>
291 <label index="lang_se">Svedese</label>
292 <label index="lang_pt">Portoghese</label>
293 <label index="lang_ru">Russo</label>
294 <label index="lang_ro">Rumeno</label>
295 <label index="lang_ch">Cinese</label>
296 <label index="lang_sk">Slovacco</label>
297 <label index="lang_lt">Lituano</label>
298 <label index="lang_is">Islandese</label>
299 <label index="lang_hr">Croato</label>
300 <label index="lang_hu">Ungherese</label>
301 <label index="lang_gl">Groenlandese</label>
302 <label index="lang_th">Tailandese</label>
303 <label index="lang_gr">Greco</label>
304 <label index="lang_hk">Cinese</label>
305 <label index="lang_eu">Basco</label>
306 <label index="lang_bg">Bulgaro</label>
307 <label index="lang_br">Portoghese (Brasile)</label>
308 <label index="lang_et">Estone</label>
309 <label index="lang_ar">Arabo</label>
310 <label index="lang_he">Ebraico</label>
311 <label index="lang_ua">Ucraino</label>
312 <label index="default">Predefinito</label>
313 <label index="simulate">Simula un utente</label>
314 <label index="opening">Startup</label>
315 <label index="personal_data">Dati personali</label>
316 <label index="showThumbs">Mostra miniature</label>
317 <label index="condensedMode">Usa &quot;condensed mode&quot; nel backend &lt;br /&gt;(per schermi a bassa risoluzione)</label>
318 <label index="noMenuMode">Scegli layout per i menù</label>
319 <label index="noMenuMode_def">Menù nel frame a sinistra (default)</label>
320 <label index="noMenuMode_sel">Selectorbox nel frame superiore</label>
321 <label index="noMenuMode_icons">Icone nel frame superiore</label>
322 <label index="startInTaskCenter">Avvia modulo 'Task Center' all'inizio</label>
323 <label index="emailMeAtLogin">Avvisami via e-mail quando qualcuno cerca di accedere con il mio account.</label>
324 <label index="helpText">Mostra testo di help (quando presente)</label>
325 <label index="maxTitleLen">Lunghezza massima titolo</label>
326 <label index="edit_showFieldHelp">Modalità di help</label>
327 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Solo icone di help</label>
328 <label index="edit_showFieldHelp_message">Messaggio completo</label>
329 <label index="edit_wideDocument">Wide document background</label>
330 <label index="edit_RTE">Abilita Rich Text Editor (MSIE solo)</label>
331 <label index="edit_docModuleUpload">Upload file nel Doc-Module</label>
332 <label index="edit_functions">Modifica</label>
333 <label index="disableCMlayers">No menu pop-up</label>
334 <label index="setToStandard">Valori predefiniti</label>
335 <label index="functions">Funzioni avanzate</label>
336 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Copia ricorsiva:&lt;/b&gt; Inserisci il numero dei &lt;/ br&gt;sottolivelli da includere quando la pagina viene copiata</label>
337 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Cancellazione ricorsiva(!)&lt;/b&gt; Quando si elimina una pagina&lt;/br&gt; vengono eliminate anche TUTTE le sottopagine</label>
338 <label index="activateChanges">Attenzione! Per attivare TUTTI i cambiamenti devi ricaricare l'interfaccia di amministrazione (fai logout e login di nuovo)</label>
339 <label index="levels">livelli</label>
340 <label index="beUser_realName">Nome</label>
341 <label index="beUser_email">Email</label>
342 <label index="save">Salva configurazione</label>
343 <label index="newPassword">Nuova password</label>
344 <label index="newPasswordAgain">Ripeti password</label>
345 <label index="newPassword_ok">Password aggiornata</label>
346 <label index="newPassword_failed">La password NON è stata aggiornata perché non hai immesso la stessa password in entrambi i campi.</label>
347 </languageKey>
348 <languageKey index="fr" type="array">
349 <label index="UserSettings">Paramètres utilisateur</label>
350 <label index="language">Langue</label>
351 <label index="lang_default">English (Anglais)</label>
352 <label index="lang_dk">Danois</label>
353 <label index="lang_de">Allemand</label>
354 <label index="lang_no">Norvégien</label>
355 <label index="lang_it">Italien</label>
356 <label index="lang_fr">Français</label>
357 <label index="lang_es">Espagnol</label>
358 <label index="lang_nl">Hollandais</label>
359 <label index="lang_cz">Tchèque</label>
360 <label index="lang_pl">Polonnais</label>
361 <label index="lang_si">Slovaque</label>
362 <label index="lang_fi">Finlandais</label>
363 <label index="lang_tr">Turc</label>
364 <label index="lang_se">Suédois</label>
365 <label index="lang_pt">Portugais</label>
366 <label index="lang_ru">Russe</label>
367 <label index="lang_ro">Roumain</label>
368 <label index="default">Par défaut</label>
369 <label index="simulate">Simuler un utilisateur Backend</label>
370 <label index="opening">Lancement</label>
371 <label index="showThumbs">Afficher le catalogue par défaut</label>
372 <label index="noMenuMode_def">Le menu dans la frame de gauche (défaut)</label>
373 <label index="noMenuMode_sel">Boite de séléction dans la frame du haut</label>
374 <label index="noMenuMode_icons">Icônes dans la frame du haut</label>
375 <label index="startInTaskCenter">Démarrer dans le module 'Centre de tâches'</label>
376 <label index="emailMeAtLogin">M'avertir par e-mail en cas de connexion avec&lt;br /&gt;mon compte utilisateur</label>
377 <label index="helpText">Afficher l'aide textuelle lorsqu'elle existe</label>
378 <label index="maxTitleLen">Longueur max. de titre</label>
379 <label index="edit_showFieldHelp">Mode d'aide des champs</label>
380 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Afficher seulement l'icône</label>
381 <label index="edit_showFieldHelp_message">Afficher des messages complets</label>
382 <label index="edit_wideDocument">Fond du docuement large</label>
383 <label index="edit_RTE">Activer l'éditeur Rich Text (MSIE uniquement)</label>
384 <label index="edit_docModuleUpload">Uploader des fichier directement dans le module Doc</label>
385 <label index="edit_functions">Editer</label>
386 <label index="disableCMlayers">Afficher les menus de contenu (popup)</label>
387 <label index="setToStandard">Retour valeurs par défaut</label>
388 <label index="functions">Fonctions avancées</label>
389 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Copie recursive:&lt;/b&gt; Entrer le nombre de sous-page&lt;br /&gt; inclu lors de la copie d'une page.</label>
390 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Supprimer recursif&lt;/b&gt; Permettre de supprimer TOUTES&lt;br /&gt; les sous-pages lors de la suppression d'une page</label>
391 <label index="activateChanges">Note! Pour activer les changements, veuillez recharger l'interface. (ex. logout et login une nouvelle fois).</label>
392 <label index="levels">niveaux</label>
393 <label index="beUser_realName">Votre nom</label>
394 <label index="beUser_email">Votre adresse e-mail</label>
395 <label index="save">Enregistrer configuration</label>
396 <label index="newPassword">Nouveau mot de passe</label>
397 <label index="newPasswordAgain">Nouveau mot de passe, encore</label>
398 <label index="newPassword_ok">Le mot de passe est mis à jour</label>
399 <label index="newPassword_failed">Le mot de passe n'est PAS mis à jour car vous n'avez pas entrer deux fois la même valeur.</label>
400 </languageKey>
401 <languageKey index="es" type="array">
402 <label index="UserSettings">Configuración del usuario</label>
403 <label index="language">Idioma</label>
404 <label index="lang_default">Inglés</label>
405 <label index="lang_dk">Danés</label>
406 <label index="lang_de">Alemán</label>
407 <label index="lang_no">Noruego</label>
408 <label index="lang_it">Italiano</label>
409 <label index="lang_fr">Francés</label>
410 <label index="lang_es">Español</label>
411 <label index="lang_nl">Holandés</label>
412 <label index="lang_cz">Checo</label>
413 <label index="lang_pl">Polaco</label>
414 <label index="lang_si">Eslovaco</label>
415 <label index="lang_fi">Finlandés</label>
416 <label index="lang_tr">Turco</label>
417 <label index="lang_se">Sueco</label>
418 <label index="lang_pt">Portugués</label>
419 <label index="lang_ru">Ruso</label>
420 <label index="lang_ro">Rumano</label>
421 <label index="default">Por defecto</label>
422 <label index="simulate">Simular usuario del backend</label>
423 <label index="opening">Inicio</label>
424 <label index="showThumbs">Muestra las imágenes en miniatura por defecto</label>
425 <label index="noMenuMode_def">Menu en frame izquierdo (predeterminado)</label>
426 <label index="noMenuMode_sel">Caja de selección en el frame superior</label>
427 <label index="noMenuMode_icons">Iconos en el frame superior</label>
428 <label index="startInTaskCenter">Iniciar en el módulo 'Centro de Tareas'</label>
429 <label index="emailMeAtLogin">Notificarme por email si alguién abre sesión &lt;br /&gt;desde mi cuenta</label>
430 <label index="helpText">Mostrar el texto de ayuda cuando corresponda</label>
431 <label index="maxTitleLen">Ancho máximo del títlulo</label>
432 <label index="edit_showFieldHelp">Modo de ayuda en los campos</label>
433 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Mostrar ícono de ayuda solamente</label>
434 <label index="edit_showFieldHelp_message">Mostrar texto completo de ayuda</label>
435 <label index="edit_wideDocument">Ensanchar fondo de documento</label>
436 <label index="edit_RTE">Habilitar el editor RTE (solamente en MSIE)</label>
437 <label index="edit_docModuleUpload">Subir archivo directamente en el módulo Doc</label>
438 <label index="edit_functions">Editar</label>
439 <label index="disableCMlayers">Deshabilitar menús de contenido en ventanas Popup</label>
440 <label index="setToStandard">Regresa la configuración a su valor inicial</label>
441 <label index="functions">Funciones avanzadas</label>
442 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Copia recursiva:&lt;/b&gt; Indique la cantidad&lt;br /&gt;de subniveles a incluir cuando se copie una página</label>
443 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Eliminación recursiva(!):&lt;/b&gt; Permitir que TODAS las subpáginas&lt;br /&gt;sean eliminadas al borrar una página</label>
444 <label index="activateChanges">¡Aviso! Para activar la mayor parte de estos cambios, por favor recargue el backend (i.e.: salga y entre nuevamente)</label>
445 <label index="levels">niveles</label>
446 <label index="beUser_realName">Su nombre</label>
447 <label index="beUser_email">Su dirección de email</label>
448 <label index="save">Guardar configuración</label>
449 <label index="newPassword">Nueva clave de acceso</label>
450 <label index="newPasswordAgain">Repita nueva clave de acceso</label>
451 <label index="newPassword_ok">La clave de acceso ha sido actualizada</label>
452 <label index="newPassword_failed">La clave de acceso no ha sido actualizada debido a que la misma clave debe ser introducida dos veces para verificación.</label>
453 </languageKey>
454 <languageKey index="nl" type="array">
455 <label index="UserSettings">Persoonlijke instellingen</label>
456 <label index="language">Taal</label>
457 <label index="lang_default">Engels</label>
458 <label index="lang_dk">Deens</label>
459 <label index="lang_de">Duits</label>
460 <label index="lang_no">Noors</label>
461 <label index="lang_it">Italiaans</label>
462 <label index="lang_fr">Frans</label>
463 <label index="lang_es">Spaans</label>
464 <label index="lang_nl">Nederlands</label>
465 <label index="lang_cz">Tsjechisch</label>
466 <label index="lang_pl">Pools</label>
467 <label index="lang_si">Sloweens</label>
468 <label index="lang_fi">Fins</label>
469 <label index="lang_tr">Turks</label>
470 <label index="lang_se">Zweeds</label>
471 <label index="lang_pt">Portugees</label>
472 <label index="lang_ru">Russisch</label>
473 <label index="lang_ro">Roemeens</label>
474 <label index="lang_ch">Chinees</label>
475 <label index="lang_sk">Slowaaks</label>
476 <label index="lang_lt">Litouws</label>
477 <label index="lang_is">Ijslands</label>
478 <label index="lang_hr">Kroatisch</label>
479 <label index="lang_hu">Hongaars</label>
480 <label index="lang_gl">Groenlands</label>
481 <label index="lang_th">Thais</label>
482 <label index="lang_gr">Grieks</label>
483 <label index="lang_hk">Chinees (Trad)</label>
484 <label index="lang_eu">Baskisch</label>
485 <label index="lang_bg">Bulgaars</label>
486 <label index="lang_br">Braziliaans Portugees</label>
487 <label index="lang_et">Estlands</label>
488 <label index="lang_ar">Arabisch</label>
489 <label index="lang_he">Hebreeuws</label>
490 <label index="lang_ua">Oekraïnsch</label>
491 <label index="default">Standaard</label>
492 <label index="simulate">Simuleer BeheerSitegebruiker</label>
493 <label index="opening">Opstarten</label>
494 <label index="personal_data">Persoonlijke gegevens</label>
495 <label index="showThumbs">Toon mini-afbeelding als standaard</label>
496 <label index="condensedMode">Gebruik gecondenseerde modus in backend&lt;br /&gt;(voor lage resolutie)</label>
497 <label index="noMenuMode">Selecteer wijze van navigeren</label>
498 <label index="noMenuMode_def">Linker frame (standaard)</label>
499 <label index="noMenuMode_sel">Keuzeveld in bovenste frame</label>
500 <label index="noMenuMode_icons">Iconen in bovenste frame</label>
501 <label index="startInTaskCenter">Opstarten in de module 'Taak Centrum'</label>
502 <label index="emailMeAtLogin">Bericht mij per email, als er iemand in &lt;br /&gt; inlogt vanaf mijn account</label>
503 <label index="helpText">Toon help tekst wanneer van toepassing</label>
504 <label index="maxTitleLen">Max. titel lengte</label>
505 <label index="edit_showFieldHelp">Help bij velden</label>
506 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Toon alleen helppictogram</label>
507 <label index="edit_showFieldHelp_message">Toon volledige tekstboodschap</label>
508 <label index="edit_wideDocument">Brede document achtergrond</label>
509 <label index="edit_RTE">Activeer Tekst Plus Editor (Internet Explorer)</label>
510 <label index="edit_docModuleUpload">Bestandsupload direct in Doc-module</label>
511 <label index="edit_functions">Bewerk</label>
512 <label index="disableCMlayers">Popupmenu's uitschakelen</label>
513 <label index="setToStandard">Reset alle waardes naar standaard</label>
514 <label index="functions">Bijzondere functies</label>
515 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Recursief Kopiëren:&lt;/b&gt; Vul het aantal pagina&lt;br /&gt;subniveau's bij het kopiëren van pagina's in</label>
516 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Recusief Verwijderen(!):&lt;/b&gt; Verwijder alle subpagina's &lt;br /&gt; als er een pagina verwijderd wordt</label>
517 <label index="activateChanges">Let op! Om de meeste wijzigingen te aktiveren dien je de BeheerSite opnieuw te laden. (uitloggen en opnieuw inloggen)</label>
518 <label index="levels">niveau's</label>
519 <label index="beUser_realName">Naam:</label>
520 <label index="beUser_email">Emailadres</label>
521 <label index="save">Opslaan van configuratie</label>
522 <label index="newPassword">Nieuw wachtwoord</label>
523 <label index="newPasswordAgain">Nieuw wachwoord, nogmaals</label>
524 <label index="newPassword_ok">Wachtwoord is niet gewijzigd</label>
525 <label index="newPassword_failed">Wachtwoord is NIET gewijzigd omdat u niet twee keer hetzelfde wachtwoord heeft ingevoerd.</label>
526 </languageKey>
527 <languageKey index="cz" type="array">
528 <label index="UserSettings">Uživatelské nastavení</label>
529 <label index="language">Jazyk</label>
530 <label index="lang_default">Anglicky</label>
531 <label index="lang_dk">Dánsky</label>
532 <label index="lang_de">Německy</label>
533 <label index="lang_no">Norsky</label>
534 <label index="lang_it">Italsky</label>
535 <label index="lang_fr">Francouzsky</label>
536 <label index="lang_es">Španělsky</label>
537 <label index="lang_nl">Holandsky</label>
538 <label index="lang_cz">Česky</label>
539 <label index="lang_pl">Polsky</label>
540 <label index="lang_si">Slovensky</label>
541 <label index="lang_fi">Finsky</label>
542 <label index="lang_tr">Turecky</label>
543 <label index="lang_se">Švédsky</label>
544 <label index="lang_pt">Portugalsky</label>
545 <label index="lang_ru">Rusky</label>
546 <label index="lang_ro">Rumunsky</label>
547 <label index="lang_ch">Čínsky</label>
548 <label index="lang_sk">Slovensky</label>
549 <label index="lang_lt">Litevsky</label>
550 <label index="default">Default</label>
551 <label index="simulate">Simulovat uživatelel backendu</label>
552 <label index="opening">Start</label>
553 <label index="showThumbs">Ukazovat náhledy defaultně</label>
554 <label index="noMenuMode_def">Levý rámec (default)</label>
555 <label index="noMenuMode_sel">Combo-box v horním rámci</label>
556 <label index="noMenuMode_icons">Ikony v horním rámci</label>
557 <label index="startInTaskCenter">Začít v modulu &quot;Task Center&quot;</label>
558 <label index="emailMeAtLogin">Oznámit mi e-mailem, když se někdo přihlásí&lt;br /&gt;na můj účet</label>
559 <label index="helpText">Ukazovat help, kde je to možné</label>
560 <label index="maxTitleLen">Max. délka titulu</label>
561 <label index="edit_showFieldHelp">Help pro pole</label>
562 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Pouze zobrazit ikonu helpu</label>
563 <label index="edit_showFieldHelp_message">Zobrazit celý tect zprávy</label>
564 <label index="edit_wideDocument">Širší pozadí dokumentu</label>
565 <label index="edit_RTE">Zapnout rich text editor</label>
566 <label index="edit_docModuleUpload">Upload souborů přímo v modulu Doc</label>
567 <label index="edit_functions">Editovat</label>
568 <label index="disableCMlayers">Zakázat kontextová pop-up menu</label>
569 <label index="setToStandard">Vrátit všechny hodnoty na základní</label>
570 <label index="functions">Pokročilé funkce</label>
571 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekurzivní kopie:&lt;/b&gt; Zadejte počet úrovní&lt;br /&gt;podstran, které zahrnout, když se strana kopíruje</label>
572 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekurzivní odstranění(!):&lt;/b&gt; Povolit odstranění VŠECH&lt;br /&gt;podstran, když se odstraňuje strana</label>
573 <label index="activateChanges">Poznámka! Abyste aktivovali změny, musíte znovunačíst backend (tj. odhlašte se a znovu se přihlašte).</label>
574 <label index="levels">úrovně</label>
575 <label index="beUser_realName">Vaše jméno</label>
576 <label index="beUser_email">Vaše emailová adresa</label>
577 <label index="save">Uložit konfiguraci</label>
578 <label index="newPassword">Nové heslo</label>
579 <label index="newPasswordAgain">Nové heslo, znovu</label>
580 <label index="newPassword_ok">Heslo bylo uloženo</label>
581 <label index="newPassword_failed">Heslo NEBYLO uloženo, protože jste nevložili dtejné heslo dvakrát.</label>
582 </languageKey>
583 <languageKey index="pl" type="array">
584 <label index="UserSettings">Ustawienia użytkownika</label>
585 <label index="language">Język</label>
586 <label index="lang_default">Angielski</label>
587 <label index="lang_dk">Duński</label>
588 <label index="lang_de">Niemiecki</label>
589 <label index="lang_no">Norweski</label>
590 <label index="lang_it">Włoski</label>
591 <label index="lang_fr">Francuzki</label>
592 <label index="lang_es">Hiszpański</label>
593 <label index="lang_nl">Holenderski</label>
594 <label index="lang_cz">Czeski</label>
595 <label index="lang_pl">Polski</label>
596 <label index="lang_si">Słoweński</label>
597 <label index="lang_fi">Fiński</label>
598 <label index="lang_tr">Turecki</label>
599 <label index="lang_se">Szwedzki</label>
600 <label index="lang_pt">Portugalski</label>
601 <label index="lang_ru">Rosyjski</label>
602 <label index="lang_ro">Rumuński</label>
603 <label index="lang_ch">Chiński</label>
604 <label index="lang_sk">Słowacki</label>
605 <label index="lang_lt">Litewski</label>
606 <label index="lang_is">Islandzki</label>
607 <label index="lang_hr">Chorwacki</label>
608 <label index="lang_hu">Węgierski</label>
609 <label index="lang_gl">Grenlandzki</label>
610 <label index="lang_th">Tajski</label>
611 <label index="lang_gr">Grecki</label>
612 <label index="lang_hk">Chiński (tradycyjny)</label>
613 <label index="lang_eu">Baskijski</label>
614 <label index="lang_bg">Bułgarski</label>
615 <label index="lang_br">Portugalski - Brazylijski</label>
616 <label index="lang_et">Estoński</label>
617 <label index="lang_ar">Arabski</label>
618 <label index="lang_he">Hebrajski</label>
619 <label index="lang_ua">Ukraiński</label>
620 <label index="default">Domyślny</label>
621 <label index="simulate">Zasymuluj użytkownika</label>
622 <label index="opening">Po zalogowaniu</label>
623 <label index="personal_data">Informacje osobowe</label>
624 <label index="showThumbs">Domyślnie pokazuj miniatury</label>
625 <label index="condensedMode">Używaj widoku skondensowanego&lt;br /&gt;(dla małych ekranów)</label>
626 <label index="noMenuMode">Wybierz sposób nawigacji</label>
627 <label index="noMenuMode_def">Menu w lewej ramce (domyślnie)</label>
628 <label index="noMenuMode_sel">Lista wyboru w górnej ramce</label>
629 <label index="noMenuMode_icons">Ikony w górnej ramce</label>
630 <label index="startInTaskCenter">Rozpocznij w module 'Centrum Zadań'</label>
631 <label index="emailMeAtLogin">Wyślij mi email gdy ktoś&lt;br /&gt;będzie logował się na moje konto</label>
632 <label index="helpText">Pokazuj tekst pomocy tam gdzie to możliwe</label>
633 <label index="maxTitleLen">Max. długość tytułu strony</label>
634 <label index="edit_showFieldHelp">Pomoc</label>
635 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Wyświetlaj tylko ikonki pomocy</label>
636 <label index="edit_showFieldHelp_message">Wyświetlaj cały tekst pomocy</label>
637 <label index="edit_wideDocument">Szerokie tło dokumentu</label>
638 <label index="edit_RTE">Włącz edytor RTE (tylko IE)</label>
639 <label index="edit_docModuleUpload">Uploadowanie plików bezpośrednio w module Dokument</label>
640 <label index="edit_functions">Edycja</label>
641 <label index="disableCMlayers">Wyłącz wyskakujące menu treści</label>
642 <label index="setToStandard">Przywróć ustawienia domyślne</label>
643 <label index="functions">Funkcje zaawansowane</label>
644 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Kopiowanie rekursywne:&lt;/b&gt; Wprowadź liczbę poziomów&lt;br /&gt; podstron kopiowanych razem ze stroną nadrzędną</label>
645 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Usuwanie rekursywne(!):&lt;/b&gt; Wraz z usuwaną stroną,&lt;br /&gt; usuwane będą również WSZYSTKIE jej podstrony</label>
646 <label index="activateChanges">Uwaga! Niektóre opcje staną się aktywne po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.</label>
647 <label index="levels">poziomy</label>
648 <label index="beUser_realName">Twoja nazwa</label>
649 <label index="beUser_email">Twój adres email</label>
650 <label index="save">Zapisz konfigurację</label>
651 <label index="newPassword">Nowe hasło</label>
652 <label index="newPasswordAgain">Nowe hasło, ponownie</label>
653 <label index="newPassword_ok">Hasło zostało zmienione</label>
654 <label index="newPassword_failed">Hasło NIE zostało zmienione, ponieważ wprowadzone hasła nie są takie same.</label>
655 </languageKey>
656 <languageKey index="si" type="array">
657 <label index="UserSettings">Uporabniške nastavitve</label>
658 <label index="language">Jezik</label>
659 <label index="lang_default">Angleški</label>
660 <label index="lang_dk">Danski</label>
661 <label index="lang_de">Nemški</label>
662 <label index="lang_no">Norveški</label>
663 <label index="lang_it">Italijanski</label>
664 <label index="lang_fr">Francoski</label>
665 <label index="lang_es">Španski</label>
666 <label index="lang_nl">Nizozemski</label>
667 <label index="lang_cz">Češki</label>
668 <label index="lang_pl">Poljski</label>
669 <label index="lang_si">Slovenski</label>
670 <label index="lang_fi">Finski</label>
671 <label index="lang_tr">Turški</label>
672 <label index="lang_se">Švedski</label>
673 <label index="lang_pt">Portugalski</label>
674 <label index="lang_ru">Ruski</label>
675 <label index="lang_ro">Romunski</label>
676 <label index="lang_ch">Kitajski</label>
677 <label index="lang_sk">Slovaški</label>
678 <label index="lang_lt">Litovski</label>
679 <label index="default">Privzeto</label>
680 <label index="simulate">Simuliraj sistemskega uporabnika</label>
681 <label index="opening">Začetek</label>
682 <label index="showThumbs">Privzeto pokaži zavihke</label>
683 <label index="noMenuMode">Izberite alternativno krmarjenje po sistemu</label>
684 <label index="noMenuMode_def">Meni v levek okviru (privzeto)</label>
685 <label index="noMenuMode_sel">Izbirno polje v zgornjem okviru</label>
686 <label index="noMenuMode_icons">Ikone v zgornjem okviru</label>
687 <label index="startInTaskCenter">Začni v modulu 'Naloge'</label>
688 <label index="emailMeAtLogin">Opozori me po e-pošti, ko se kdo &lt;BR&gt;prijavi z mojim imenom</label>
689 <label index="helpText">Prikaži pomoč, kadar je na voljo</label>
690 <label index="maxTitleLen">Največja dolžina naslova</label>
691 <label index="edit_showFieldHelp">Način pomoči v poljih</label>
692 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Prikaži samo ikono za pomoč</label>
693 <label index="edit_showFieldHelp_message">Prikaži celotno besedilo pomoči</label>
694 <label index="edit_wideDocument">Široko ozadje dokumenta</label>
695 <label index="edit_RTE">Napredni urejevalnik besedila (samo v MSIE)</label>
696 <label index="edit_docModuleUpload">Naloži datoteke neposredno v modul Doc</label>
697 <label index="edit_functions">Uredi</label>
698 <label index="disableCMlayers">Onemogoči pojavne kontekstne menije</label>
699 <label index="setToStandard">Ponastavi vse na privzete vrednosti</label>
700 <label index="functions">Napredne funkcije</label>
701 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekurzivno kopiranje:&lt;/b&gt; Vpišite število podravni strani,&lt;BR&gt;ki bodo vključeni pri kopiranju</label>
702 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekurzivno brisanje(!):&lt;/b&gt; Pri brisanju strani &lt;br /&gt;odstrani VSE podstrani</label>
703 <label index="activateChanges">Pozor! Če želite aktivirati te spremembe, se morate odjaviti in ponovno prijaviti v TYPO3.</label>
704 <label index="levels">ravni</label>
705 <label index="beUser_realName">Vaše ime</label>
706 <label index="beUser_email">Vaš e-poštni naslov</label>
707 <label index="save">Shrani nastavitve</label>
708 <label index="newPassword">Novo geslo</label>
709 <label index="newPasswordAgain">Novo geslo, ponovi</label>
710 <label index="newPassword_ok">Geslo je posodobljeno</label>
711 <label index="newPassword_failed">Geslo NI posodobljeno, ker se vnešeni gesli ne ujemata.</label>
712 </languageKey>
713 <languageKey index="fi" type="array">
714 <label index="UserSettings">Käyttäjä asetukset</label>
715 <label index="language">Kieli</label>
716 <label index="lang_default">Englanti</label>
717 <label index="lang_dk">Tanska</label>
718 <label index="lang_de">Saksa</label>
719 <label index="lang_no">Norja</label>
720 <label index="lang_it">Italia</label>
721 <label index="lang_fr">Ranska</label>
722 <label index="lang_es">Espanja</label>
723 <label index="lang_nl">Hollanti</label>
724 <label index="lang_cz">Tsekki</label>
725 <label index="lang_pl">Puola</label>
726 <label index="lang_si">Slovania</label>
727 <label index="lang_fi">Suomi</label>
728 <label index="lang_tr">Turkki</label>
729 <label index="lang_se">Ruotsi</label>
730 <label index="lang_pt">Portugali</label>
731 <label index="lang_ru">Venäjä</label>
732 <label index="lang_ro">Romania</label>
733 <label index="lang_ch">Kiina</label>
734 <label index="lang_sk">Slovakia</label>
735 <label index="lang_lt">Liettua</label>
736 <label index="lang_is">Islanti</label>
737 <label index="lang_hr">Kroatia</label>
738 <label index="lang_hu">Unkari</label>
739 <label index="lang_gl">Gröönlanti</label>
740 <label index="lang_th">Thaimaa</label>
741 <label index="lang_gr">Kreikka</label>
742 <label index="lang_hk">Kiina(trad.)</label>
743 <label index="lang_eu">Baski</label>
744 <label index="lang_bg">Bilgaria</label>
745 <label index="lang_br">Brasilia (Portugali)</label>
746 <label index="lang_et">Viro</label>
747 <label index="lang_ar">Arabia</label>
748 <label index="lang_he">Heprea</label>
749 <label index="lang_ua">Ukraina</label>
750 <label index="lang_lv">Latvia</label>
751 <label index="lang_jp">Japani</label>
752 <label index="lang_vn">Vietnam</label>
753 <label index="default">Oletusarvo</label>
754 <label index="simulate">Simuloi backend käyttäjää</label>
755 <label index="opening">Aloitus</label>
756 <label index="personal_data">Henkilökohtaiset tiedot</label>
757 <label index="showThumbs">Näytä kuvakkeet oletusarvoisesti</label>
758 <label index="condensedMode">Käytä tiivistettyä muotoataustatoiminnoissa (BE)&lt;br&gt;(pienille ruuduille)</label>
759 <label index="noMenuMode">Valitse navigointi moodi</label>
760 <label index="noMenuMode_def">Vasen valikko raami (oletus)</label>
761 <label index="noMenuMode_sel">Valintalaatikko yläraamissa</label>
762 <label index="noMenuMode_icons">Ikonit yläraamissa</label>
763 <label index="startInTaskCenter">Aloitus modulista 'Task Center'</label>
764 <label index="emailMeAtLogin">Huomauta sähköpostilla kun joku &lt;br /&gt;kirjoittautuu sisään käyttäjätunnuksellasi</label>
765 <label index="helpText">Näytä avustetekstit aina kun mahdollista</label>
766 <label index="maxTitleLen">Max. otsikon pituus</label>
767 <label index="edit_showFieldHelp">Kenttäkohtainen ohjetoiminto</label>
768 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Näytä ainoastaan ohjetoiminnon ikoni</label>
769 <label index="edit_showFieldHelp_message">Näytä täydellinen tekstitiedote</label>
770 <label index="edit_wideDocument">Leveä asiakirjapohja</label>
771 <label index="edit_RTE">Valitse Rich Text Editor (ainoastaan MSIE)</label>
772 <label index="edit_docModuleUpload">Tiedoston vienti (upload) Doc-modulissa</label>
773 <label index="edit_functions">Muotoile</label>
774 <label index="disableCMlayers">Poista käytöstä sisältövalikkojen popup</label>
775 <label index="setToStandard">Aseta kaikki arvot oletuksiinsa</label>
776 <label index="functions">Laajennetut toiminnot</label>
777 <label index="copyLevels">&lt;b&gt; Rekursiivnen kopiointi:&lt;/b&gt; Anna sivujen lukumäärä&lt;br /&gt;alatasot mukaanlaskien, sivun kopioinnissa</label>
778 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekursiivinen poisto(!):&lt;/b&gt; Mahdollista alasivujen poisto &lt;br /&gt;poistettaessa sivua</label>
779 <label index="activateChanges">Huomaa! Mahdollistaaksesi useimmat näistä muutoksista, poistu ja palaa TYPO3een (login ja logout)</label>
780 <label index="levels">tasot</label>
781 <label index="beUser_realName">Nimesi</label>
782 <label index="beUser_email">Sähköpostiosoitteesi</label>
783 <label index="save">Tallenna kokoonpano</label>
784 <label index="newPassword">Uusi salasana</label>
785 <label index="newPasswordAgain">Uusi salasan, uudestaan</label>
786 <label index="newPassword_ok">Salasana päivitetty</label>
787 <label index="newPassword_failed">Salasanaa ei päivitetty koska et antanut SAMAA salasanaa toistamiseen.</label>
788 </languageKey>
789 <languageKey index="tr" type="array">
790 <label index="UserSettings">Kullanıcı ayarları</label>
791 <label index="language">Dil</label>
792 <label index="lang_default">İngilizce</label>
793 <label index="lang_dk">Danca</label>
794 <label index="lang_de">Almanca</label>
795 <label index="lang_no">Norveçce</label>
796 <label index="lang_it">İtalyanca</label>
797 <label index="lang_fr">Fransızca</label>
798 <label index="lang_es">İspanyolca</label>
799 <label index="lang_nl">Hollandaca</label>
800 <label index="lang_cz">Çekce</label>
801 <label index="lang_pl">Pomakça</label>
802 <label index="lang_si">Slovakça</label>
803 <label index="lang_fi">Fince</label>
804 <label index="lang_tr">Türkçe</label>
805 <label index="lang_se">İsveçce</label>
806 <label index="lang_pt">Portekizce</label>
807 <label index="lang_ru">Rusca</label>
808 <label index="lang_ro">Romence</label>
809 <label index="lang_ch">Çince</label>
810 <label index="lang_sk">Slovakça</label>
811 <label index="lang_lt">Litvanyaca</label>
812 <label index="default">Standart</label>
813 <label index="simulate">Arkaplan kullanıcılarını simule etme</label>
814 <label index="opening">Başlangıç</label>
815 <label index="showThumbs">Standart tarafından küçük resimlerin gösterilmesi</label>
816 <label index="noMenuMode_def">Sol çerçeve menüsü (standart)</label>
817 <label index="noMenuMode_sel">Üst çerçevenin içindeki selektor kutusu</label>
818 <label index="noMenuMode_icons">Üst çerçevenin içindeki ikonlar</label>
819 <label index="startInTaskCenter">Başlangıç modülünün içinde 'Görev Merkezi'</label>
820 <label index="emailMeAtLogin">Hesabıma birisi giriş yaptığında &lt;br /&gt;emaille haber ver bana</label>
821 <label index="helpText">O konuyla ilgili yardım metini varsa göster</label>
822 <label index="maxTitleLen">Max. Başlık Uzunluğu</label>
823 <label index="edit_showFieldHelp">Yardım modu alanı</label>
824 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Sadece yardım ikonunun görüntülenmesi</label>
825 <label index="edit_showFieldHelp_message">Tüm metin mesajının görüntülenmesi</label>
826 <label index="edit_wideDocument">Dökümanın arkaplanını genişlet</label>
827 <label index="edit_RTE">Zengin Metin Düzenleyiciyi çalışır (etkin) duruma getir (sadece MSIE)</label>
828 <label index="edit_docModuleUpload">Doc-modülün içinde doğrudan dosya yüklenmesi</label>
829 <label index="edit_functions">Düzenle</label>
830 <label index="disableCMlayers">Popup içerik menülerini devre dışı bırak</label>
831 <label index="setToStandard">Tüm Değerleri standarta çevir</label>
832 <label index="functions">Gelişmiş fonksiyonlar</label>
833 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Yinelemeli Kopya:&lt;/b&gt; Sayfa kopyalandığında&lt;br /&gt;altseviyeleri kapsayan sayfa numarasını girin</label>
834 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Yinelemeli Silme(!):&lt;/b&gt; Sayfa silinirken&lt;br /&gt;TÜM altsayfaların silinebilmesine izin ver</label>
835 <label index="activateChanges">Uyarı! Çoğu değişiklikleri aktif hale getirmek için, lütfen arkaplanı tekrar yükleyiniz (tekrar çıkın ve girin gibi).</label>
836 <label index="levels">seviyeler</label>
837 <label index="beUser_realName">İsminiz</label>
838 <label index="beUser_email">Email adresiniz</label>
839 <label index="save">Konfigürasyonu kaydet</label>
840 <label index="newPassword">Yeni şifre</label>
841 <label index="newPasswordAgain">Yeni şifre, tekrar</label>
842 <label index="newPassword_ok">Şifre güncellendi</label>
843 <label index="newPassword_failed">Şifreniz güncellenmedi çünkü aynı şifreyi tekrar girmediniz.</label>
844 </languageKey>
845 <languageKey index="se" type="array">
846 <label index="UserSettings">Användarinställningar</label>
847 <label index="language">Språk</label>
848 <label index="lang_default">Engelska</label>
849 <label index="lang_dk">Danska</label>
850 <label index="lang_de">Tyska</label>
851 <label index="lang_no">Norska</label>
852 <label index="lang_it">Italienska</label>
853 <label index="lang_fr">Franska</label>
854 <label index="lang_es">Spanska</label>
855 <label index="lang_nl">Holländska</label>
856 <label index="lang_cz">Tjeckiska</label>
857 <label index="lang_pl">Polska</label>
858 <label index="lang_si">Sloveniska</label>
859 <label index="lang_fi">Finska</label>
860 <label index="lang_tr">Turkiska</label>
861 <label index="lang_se">Svenska</label>
862 <label index="lang_pt">Portugisiska</label>
863 <label index="lang_ru">Ryska</label>
864 <label index="lang_ro">Rumäniska</label>
865 <label index="lang_ch">Kinesiska</label>
866 <label index="lang_sk">Slovakiska</label>
867 <label index="lang_lt">Littauiska</label>
868 <label index="lang_is">Isländska</label>
869 <label index="lang_hr">Kroatiska</label>
870 <label index="lang_hu">Ungerska</label>
871 <label index="lang_gl">Grönländska</label>
872 <label index="lang_th">Thailändska</label>
873 <label index="lang_gr">Grekiska</label>
874 <label index="lang_hk">Kinesiska (Trad)</label>
875 <label index="lang_eu">Baskiska</label>
876 <label index="lang_bg">Bulgariska</label>
877 <label index="lang_br">Portugisiska (Brasilien)</label>
878 <label index="lang_et">Estniska</label>
879 <label index="lang_ar">Arabiska</label>
880 <label index="lang_he">Hebreiska</label>
881 <label index="lang_ua">Ukrainiska</label>
882 <label index="default">Standard</label>
883 <label index="simulate">Simulera backend användare</label>
884 <label index="opening">Starta upp</label>
885 <label index="personal_data">Personlig information</label>
886 <label index="showThumbs">Visa standard-knappar</label>
887 <label index="condensedMode">Använd komprimerad form i alternativ backend&lt;BR&gt;(för små monitorer)</label>
888 <label index="noMenuMode">Välj navigation för alternativ backend</label>
889 <label index="noMenuMode_def">Meny i vänstra framen (standard)</label>
890 <label index="noMenuMode_sel">Valruta i övre framen</label>
891 <label index="noMenuMode_icons">Ikoner i övre framen</label>
892 <label index="startInTaskCenter">Starta upp med modulen 'Uppgifter'</label>
893 <label index="emailMeAtLogin">Sänd mej en epost då någon loggar in&lt;BR&gt;med mitt konto</label>
894 <label index="helpText">Visa hjälptexter då de existerar</label>
895 <label index="maxTitleLen">Max. längd på rubirk</label>
896 <label index="edit_showFieldHelp">Fält-hjälpläge</label>
897 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Visa endast Hjälp-ikon</label>
898 <label index="edit_showFieldHelp_message">Visa hela meddelandet som text</label>
899 <label index="edit_wideDocument">Bred dokumentbakgrund</label>
900 <label index="edit_RTE">Möjliggör RikTextEditeraren (endast i MSIE)</label>
901 <label index="edit_docModuleUpload">Filuppladdning direkt i Doc-modulen</label>
902 <label index="edit_functions">Ändra</label>
903 <label index="disableCMlayers">Visa inte Popup-sammanhangsmenyer</label>
904 <label index="setToStandard">Återställ alla värden till standard</label>
905 <label index="functions">Advancerade funktioner</label>
906 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekursiv kopiering:&lt;/b&gt; Ange hur många undernivåer&lt;BR&gt;som skall inkluderas då en sida kopieras</label>
907 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekursiv Ta bort (!):&lt;/b&gt; Tillåt, att alla undersidor tas bort,&lt;br&gt;då en sida tas bort.</label>
908 <label index="activateChanges">Märk! För att aktivera de flesta av dessa ändringar måste du ladda om backend-sidan (mao. logga ut och logga in på nytt).</label>
909 <label index="levels">nivåer</label>
910 <label index="beUser_realName">Ditt namn</label>
911 <label index="beUser_email">Din epostadress</label>
912 <label index="save">Spara inställningarna</label>
913 <label index="newPassword">Nytt lösenord</label>
914 <label index="newPasswordAgain">Nytt lösenord på nytt</label>
915 <label index="newPassword_ok">Lösenordet byttes</label>
916 <label index="newPassword_failed">Lösenordet byttes INTE, för du gav inte samma lösenord två gånger.</label>
917 </languageKey>
918 <languageKey index="pt" type="array">
919 <label index="UserSettings">Definições de Utilizador</label>
920 <label index="language">Idioma</label>
921 <label index="lang_default">Inglês</label>
922 <label index="lang_dk">Dinamarquês</label>
923 <label index="lang_de">Alemão</label>
924 <label index="lang_no">Norueguês</label>
925 <label index="lang_it">Italiano</label>
926 <label index="lang_fr">Francês</label>
927 <label index="lang_es">Espanhol</label>
928 <label index="lang_nl">Holandês</label>
929 <label index="lang_cz">Checo</label>
930 <label index="lang_pl">Polaco</label>
931 <label index="lang_si">Esloveno</label>
932 <label index="lang_fi">Filandês</label>
933 <label index="lang_tr">Turco</label>
934 <label index="lang_se">Sueco</label>
935 <label index="lang_pt">Português</label>
936 <label index="lang_ru">Russo</label>
937 <label index="lang_ro">Romeno</label>
938 <label index="default">Defeito</label>
939 <label index="simulate">Simular utilizador de gestão</label>
940 <label index="opening">Iniciar</label>
941 <label index="showThumbs">Mostrar miniaturas por defeito</label>
942 <label index="noMenuMode_def">Menu na moldura esquerda (defeito)</label>
943 <label index="noMenuMode_sel">CaixaSelectora na moldura de topo</label>
944 <label index="noMenuMode_icons">Icons na moldura de topo</label>
945 <label index="startInTaskCenter">Iniciar no módulo 'Centro de Tarefas'</label>
946 <label index="emailMeAtLogin">Notifique-me por email quando alguém entrar&lt;br /&gt;a partir da minha conta</label>
947 <label index="helpText">Mostrar texto de ajuda quando aplicável</label>
948 <label index="maxTitleLen">Máx. Dim. Título</label>
949 <label index="edit_showFieldHelp">Mode de ajuda de campo</label>
950 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Mostrar icon de ajuda somente</label>
951 <label index="edit_showFieldHelp_message">Mostrar mensagem de texto completo</label>
952 <label index="edit_wideDocument">Fundo de documento amplo</label>
953 <label index="edit_RTE">Activar Rich Text Editor (Somente MSIE)</label>
954 <label index="edit_docModuleUpload">Carregar ficheiros directamente no Doc-module</label>
955 <label index="edit_functions">Editar</label>
956 <label index="disableCMlayers">Desactivar Popup Content Menus</label>
957 <label index="setToStandard">Redefinir todos os Valores para o defeito</label>
958 <label index="functions">Funções avançadas</label>
959 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Cópia Recursiva:&lt;/b&gt;Introduza o número de sub-níveis&lt;br /&gt;de página a incluir quando uma página é copiada</label>
960 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Remoção Recursiva:&lt;/b&gt;Permitir que TODAS as suas sub-páginas&lt;br /&gt;sejam removidas quando apagar uma página</label>
961 <label index="activateChanges">Nota! para activar a maior parte destas alterações, por favor, recarregue o Gestor (i.e. Desconecte-se e Re-Conecte-se novamente).</label>
962 <label index="levels">níveis</label>
963 <label index="beUser_realName">Seu nome</label>
964 <label index="beUser_email">Seu endereço email</label>
965 <label index="save">Salvar Configuração</label>
966 <label index="newPassword">Nova Senha</label>
967 <label index="newPasswordAgain">Confirmar Nova Senha</label>
968 <label index="newPassword_ok">Senha foi actualizada</label>
969 <label index="newPassword_failed">Senha NÃO foi actualizada porque não condizia Senha e Confirmação.</label>
970 </languageKey>
971 <languageKey index="ru" type="array">
972 <label index="UserSettings">Настройки пользователя</label>
973 <label index="language">Язык</label>
974 <label index="lang_default">Английский</label>
975 <label index="lang_dk">Датский</label>
976 <label index="lang_de">Немецкий</label>
977 <label index="lang_no">Норвежский</label>
978 <label index="lang_it">Итальянский</label>
979 <label index="lang_fr">Французский</label>
980 <label index="lang_es">Испанский</label>
981 <label index="lang_nl">Голландский</label>
982 <label index="lang_cz">Чешский</label>
983 <label index="lang_pl">Польский</label>
984 <label index="lang_si">Словенский</label>
985 <label index="lang_fi">Финский</label>
986 <label index="lang_tr">Турецкий</label>
987 <label index="lang_se">Шведский</label>
988 <label index="lang_pt">Португальский</label>
989 <label index="lang_ru">Русский</label>
990 <label index="lang_ro">Румынский</label>
991 <label index="lang_ch">Китайский</label>
992 <label index="lang_sk">Словацкий</label>
993 <label index="lang_lt">Литовский</label>
994 <label index="lang_is">Исландский</label>
995 <label index="lang_hr">Хорватский</label>
996 <label index="lang_hu">Венгерский</label>
997 <label index="lang_gl">Гренландский</label>
998 <label index="lang_th">Тайландский</label>
999 <label index="lang_gr">Греческий</label>
1000 <label index="lang_hk">Китайский</label>
1001 <label index="lang_eu">Баскский</label>
1002 <label index="lang_bg">Болгарский</label>
1003 <label index="lang_br">Бразильско-португальский</label>
1004 <label index="lang_et">Эстонский</label>
1005 <label index="lang_ar">Арабский</label>
1006 <label index="lang_he">Иврит</label>
1007 <label index="lang_ua">Украинский</label>
1008 <label index="default">По умолчанию</label>
1009 <label index="simulate">Симулировать внутреннего пользователя</label>
1010 <label index="opening">Старт системы</label>
1011 <label index="personal_data">Личные данные</label>
1012 <label index="showThumbs">Показывать миниатюры картинок по умолчанию</label>
1013 <label index="condensedMode">Пользоваться сжатым видом бэкенда&lt;br /&gt;(для маленьких экранов)</label>
1014 <label index="noMenuMode">Выбрать режим навигации</label>
1015 <label index="noMenuMode_def">Меню в рамке слева (по умолчанию)</label>
1016 <label index="noMenuMode_sel">Меню в виде списка в верхней рамке</label>
1017 <label index="noMenuMode_icons">Символы в верхней рамке</label>
1018 <label index="startInTaskCenter">Старт системы в модуле 'Центр заданий'</label>
1019 <label index="emailMeAtLogin">Оповещение по почте, если кто-либо войдет в систему под моим именем</label>
1020 <label index="helpText">Показывать текст помощи, если имеется</label>
1021 <label index="maxTitleLen">Максимальная длина заголовка</label>
1022 <label index="edit_showFieldHelp">Вид поля помощи</label>
1023 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Показывать только символ помощи</label>
1024 <label index="edit_showFieldHelp_message">Показывать весь текст</label>
1025 <label index="edit_wideDocument">Широкий фон документа</label>
1026 <label index="edit_RTE">Включить редактор текста RTE (только для MSIE)</label>
1027 <label index="edit_docModuleUpload">Загрузка файлов непосредственно в документе</label>
1028 <label index="edit_functions">Правка</label>
1029 <label index="disableCMlayers">Выключить контекстное меню</label>
1030 <label index="setToStandard">Установить стандартные настройки</label>
1031 <label index="functions">Продвинутые функции</label>
1032 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Рекурсивное копирование:&lt;/b&gt; введите количество&lt;br /&gt;задействованных подуровней при копировании страницы</label>
1033 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Рекурсивное удаление:(!)&lt;/b&gt; Разрешить стирание ВСЕХ подстраниц&lt;br /&gt;при удалении страницы</label>
1034 <label index="activateChanges">Внимание! Чтобы большинство из этих настроек вошли в силу, перезагрузите интерфейс (или выйдите из системы и войдите снова)</label>
1035 <label index="levels">Уровни</label>
1036 <label index="beUser_realName">Ваше Имя, Фамилия</label>
1037 <label index="beUser_email">Ваш адрес эл. почты</label>
1038 <label index="save">Сохранить настройки</label>
1039 <label index="newPassword">Новый пароль</label>
1040 <label index="newPasswordAgain">Новый пароль, повторить</label>
1041 <label index="newPassword_ok">Пароль обновлен</label>
1042 <label index="newPassword_failed">Пароль НЕ обновлен, так как не повторное введение пароля не соответствует оригиналу.</label>
1043 </languageKey>
1044 <languageKey index="ro" type="array">
1045 <label index="UserSettings">Setari utilizator</label>
1046 <label index="language">Limba</label>
1047 <label index="lang_default">Engleza</label>
1048 <label index="lang_dk">Daneza</label>
1049 <label index="lang_de">Germana</label>
1050 <label index="lang_no">Norvegiana</label>
1051 <label index="lang_it">Italiana</label>
1052 <label index="lang_fr">Franceza</label>
1053 <label index="lang_es">Spaniola</label>
1054 <label index="lang_nl">Olandeza</label>
1055 <label index="lang_cz">Ceha</label>
1056 <label index="lang_pl">Polona</label>
1057 <label index="lang_si">Slovena</label>
1058 <label index="lang_fi">Finlandeza</label>
1059 <label index="lang_tr">Turca</label>
1060 <label index="lang_se">Suedeza</label>
1061 <label index="lang_pt">Portugheza</label>
1062 <label index="lang_ru">Rusa</label>
1063 <label index="lang_ro">Romana</label>
1064 <label index="lang_ch">Chineza</label>
1065 <label index="lang_sk">Slovaca</label>
1066 <label index="lang_lt">Lituaniana</label>
1067 <label index="default">Prestabilit</label>
1068 <label index="simulate">Simuleaza utilizator backend</label>
1069 <label index="opening">Porneste</label>
1070 <label index="showThumbs">arata</label>
1071 <label index="condensedMode">Foloseste modul condensat in backend-ul alternativ&lt;BR&gt;(pentru ecrane mici)</label>
1072 <label index="noMenuMode">Selecteaza meniu pentru backend-ul alternativ</label>
1073 <label index="noMenuMode_def">Meniul pentru fereastra din stanga</label>
1074 <label index="noMenuMode_sel">Selector in fereastra de sus</label>
1075 <label index="noMenuMode_icons">Icoane in fereastra de sus</label>
1076 <label index="startInTaskCenter">Porneste in modulul &quot;Centrul de Sarcini&quot;</label>
1077 <label index="emailMeAtLogin">Notifica prin email, cand cineva se autentifica &lt;BR&gt;folosind contul meu.</label>
1078 <label index="helpText">Arata text de ajutor cand este necesar</label>
1079 <label index="maxTitleLen">Lungimea maxima a titlului</label>
1080 <label index="edit_showFieldHelp">Camp pentru modulul help</label>
1081 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Afiseaza doar icoana pentru ajutor</label>
1082 <label index="edit_showFieldHelp_message">Afiseaza tot mesajul</label>
1083 <label index="edit_wideDocument">Document cu fundal larg</label>
1084 <label index="edit_RTE">Activeaza Editorul de Text Imbogatit (doar pentru MSIE)</label>
1085 <label index="edit_docModuleUpload">Incarcare fisier direct in modulul Documente</label>
1086 <label index="edit_functions">Editeaza</label>
1087 <label index="disableCMlayers">Dezactiveaza Meniul Popup</label>
1088 <label index="setToStandard">Foloseste valorile predefinite</label>
1089 <label index="functions">Functii avansate</label>
1090 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Copiere Recursiva:&lt;/b&gt; Introduceti numarul de&lt;BR&gt;subnivele incluse atunci cand se copie o pagina</label>
1091 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Stergere Recursiva(!):&lt;/b&gt; Permite stergerea tuturor subnivelelor sa fie sterse cand se sterge o pagina</label>
1092 <label index="activateChanges">Nota! Pentru a activa majoritatea acestor schimbari, va rugam reincarcati backend-ul (logout si autentificare)</label>
1093 <label index="levels">nivele</label>
1094 <label index="beUser_realName">Numele</label>
1095 <label index="beUser_email">Adresa de email</label>
1096 <label index="save">Salveaza configuratie</label>
1097 <label index="newPassword">Parola noua</label>
1098 <label index="newPasswordAgain">Tastati din nou parola</label>
1099 <label index="newPassword_ok">Parola a fost schimbata</label>
1100 <label index="newPassword_failed">Parola nu a fost schimbata deoarece nu ati introdus de doua ori aceeasi parola.</label>
1101 </languageKey>
1102 <languageKey index="ch" type="array">
1103 <label index="UserSettings">用户设置</label>
1104 <label index="language">语言</label>
1105 <label index="lang_default">英语</label>
1106 <label index="lang_dk">丹麦语</label>
1107 <label index="lang_de">德语</label>
1108 <label index="lang_no">挪威语</label>
1109 <label index="lang_it">意大利语</label>
1110 <label index="lang_fr">法语</label>
1111 <label index="lang_es">西班牙语</label>
1112 <label index="lang_nl">荷兰语</label>
1113 <label index="lang_cz">捷克语</label>
1114 <label index="lang_pl">波兰语</label>
1115 <label index="lang_si">斯洛文尼亚语</label>
1116 <label index="lang_fi">芬兰</label>
1117 <label index="lang_tr">土耳其语</label>
1118 <label index="lang_se">瑞典语</label>
1119 <label index="lang_pt">葡萄牙语</label>
1120 <label index="lang_ru">俄语</label>
1121 <label index="lang_ro">罗马尼亚语</label>
1122 <label index="lang_ch">汉语(简体)</label>
1123 <label index="lang_sk">斯洛伐克语</label>
1124 <label index="lang_lt">立陶宛语</label>
1125 <label index="lang_is">冰岛语</label>
1126 <label index="lang_hr">克罗地亚语</label>
1127 <label index="lang_hu">匈牙利语</label>
1128 <label index="lang_gl">格陵兰语</label>
1129 <label index="lang_th">泰语</label>
1130 <label index="lang_gr">希腊语</label>
1131 <label index="lang_hk">汉语(繁体)</label>
1132 <label index="lang_eu">巴斯克语</label>
1133 <label index="lang_bg">保加利亚语</label>
1134 <label index="lang_br">巴西葡萄牙语</label>
1135 <label index="lang_et">爱沙尼亚语</label>
1136 <label index="lang_ar">阿拉伯语</label>
1137 <label index="lang_he">希伯来语</label>
1138 <label index="lang_ua">乌克兰语</label>
1139 <label index="default">默认</label>
1140 <label index="simulate">模拟后端用户</label>
1141 <label index="opening">启动</label>
1142 <label index="personal_data">个人数据</label>
1143 <label index="showThumbs">在默认情况下显示缩略图</label>
1144 <label index="condensedMode">在后端使用浓缩模式&lt;br /&gt;(对小屏幕)</label>
1145 <label index="noMenuMode">选择导航模式</label>
1146 <label index="noMenuMode_def">左部框架菜单(默认)</label>
1147 <label index="noMenuMode_sel">顶部框架选择器盒</label>
1148 <label index="noMenuMode_icons">顶部框架图标</label>
1149 <label index="startInTaskCenter">在'任务中心'模块启动</label>
1150 <label index="emailMeAtLogin">通过email告知我,当某人从我的帐号&lt;br/&gt;登陆时</label>
1151 <label index="helpText">当可适用时显示帮助文本</label>
1152 <label index="maxTitleLen">最大标题长度</label>
1153 <label index="edit_showFieldHelp">域帮助模块</label>
1154 <label index="edit_showFieldHelp_icon">仅显示帮助图标</label>
1155 <label index="edit_showFieldHelp_message">显示全文本信息</label>
1156 <label index="edit_wideDocument">宽文档背景</label>
1157 <label index="edit_RTE">允许Rich Text编辑器 (MSIE仅仅)</label>
1158 <label index="edit_docModuleUpload">直接在文档-模块上传文件</label>
1159 <label index="edit_functions">编辑</label>
1160 <label index="disableCMlayers">丧失上下文菜单</label>
1161 <label index="setToStandard">复位所有值到默认</label>
1162 <label index="functions">高级功能</label>
1163 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;回归复制:&lt;/b&gt;输入页面编号&lt;br /&gt;包括子层,当一个页面已复制</label>
1164 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;回归删除(!):&lt;/b&gt;允许所有子页&lt;br /&gt;被删除当删除一个页面时</label>
1165 <label index="activateChanges">注意!为了激活大多数更改,请再次安装后端(例如.退出并再次登陆).</label>
1166 <label index="levels">层次</label>
1167 <label index="beUser_realName">您的名称</label>
1168 <label index="beUser_email">您的email地址</label>
1169 <label index="save">保存设置</label>
1170 <label index="newPassword">新的密码</label>
1171 <label index="newPasswordAgain">新的密码,再一次</label>
1172 <label index="newPassword_ok">密码已更新</label>
1173 <label index="newPassword_failed">密码没有被更新因为您没有输入两次相同的密码.</label>
1174 </languageKey>
1175 <languageKey index="sk" type="array">
1176 <label index="UserSettings">Užívateľské nastavenie</label>
1177 <label index="language">Jazyk</label>
1178 <label index="lang_default">Anglicky</label>
1179 <label index="lang_dk">Dánsky</label>
1180 <label index="lang_de">Nemecky</label>
1181 <label index="lang_no">Nórsky</label>
1182 <label index="lang_it">Taliansky</label>
1183 <label index="lang_fr">Francúzsky</label>
1184 <label index="lang_es">Španielsky</label>
1185 <label index="lang_nl">Holandsky</label>
1186 <label index="lang_cz">Česky</label>
1187 <label index="lang_pl">Poľsky</label>
1188 <label index="lang_si">Slovinsky</label>
1189 <label index="lang_fi">Fínsky</label>
1190 <label index="lang_tr">Turecky</label>
1191 <label index="lang_se">Švédsky</label>
1192 <label index="lang_pt">Portugalsky</label>
1193 <label index="lang_ru">Rusky</label>
1194 <label index="lang_ro">Rumunsky</label>
1195 <label index="lang_ch">Čínsky</label>
1196 <label index="lang_sk">Slovensky</label>
1197 <label index="lang_lt">Litovsky</label>
1198 <label index="default">Default</label>
1199 <label index="simulate">Simulovať užívateľa backendu</label>
1200 <label index="opening">Štart</label>
1201 <label index="showThumbs">Ukazovať pohľady defaultne</label>
1202 <label index="condensedMode">Používať kondenzovaný mód pro Alternatívny backend&lt;BR&gt;(pre malé obrazovky)</label>
1203 <label index="noMenuMode">Zvoliť navigáciu v aternatívnom backende</label>
1204 <label index="noMenuMode_def">Ľavý rámec (defaultne)</label>
1205 <label index="noMenuMode_sel">Combo-box v hornom rámci</label>
1206 <label index="noMenuMode_icons">Icony v hornom rámci</label>
1207 <label index="startInTaskCenter">Začínať v module 'Task Center'</label>
1208 <label index="emailMeAtLogin">Oznámiť mi e-mailom, keď sa se niekto prihlási&lt;BR&gt;na môj účet</label>
1209 <label index="helpText">Ukazovať help, kde je to možné</label>
1210 <label index="maxTitleLen">Max. dĺžka titulu</label>
1211 <label index="edit_showFieldHelp">Help pro pole</label>
1212 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Zobraziť len ikonu helpu</label>
1213 <label index="edit_showFieldHelp_message">Zobraziť celý text správy</label>
1214 <label index="edit_wideDocument">Širšie pozadie dokumentu</label>
1215 <label index="edit_RTE">Zapnúť rich text editor</label>
1216 <label index="edit_docModuleUpload">Upload súborov priamo v module Doc</label>
1217 <label index="edit_functions">Edit</label>
1218 <label index="disableCMlayers">Zakázať kontextové pop-up menu</label>
1219 <label index="setToStandard">Vrátiť všetky hodnoty na základné</label>
1220 <label index="functions">Pokročilé funkcie</label>
1221 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekurzívna kopia:&lt;/b&gt; Zadaj počet úrovní&lt;BR&gt;podstránok, ktoré sa zarátajú, keď se stránka kopíruje</label>
1222 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekurzívne odstránenie(!):&lt;/b&gt; Povoliť odstránenie VŠETKÝCH&lt;BR&gt;podstránok, keď sa odstraňuje stránka</label>
1223 <label index="activateChanges">Poznámka! Aby si aktivoval zmeny, musíš znovu načítať backend (tj. odhlas sa a znovu sa prihlas).</label>
1224 <label index="levels">úrovne</label>
1225 <label index="beUser_realName">Tvoje meno</label>
1226 <label index="beUser_email">Tvoja e-mailova schránka</label>
1227 <label index="save">Ulož konfiguráciu</label>
1228 <label index="newPassword">Nové heslo</label>
1229 <label index="newPasswordAgain">Nové heslo, opakuj</label>
1230 <label index="newPassword_ok">Heslo bolo uložené</label>
1231 <label index="newPassword_failed">Heslo nebolo uložené , pretože si nevložil rovnaké hesla</label>
1232 </languageKey>
1233 <languageKey index="lt" type="array">
1234 </languageKey>
1235 <languageKey index="is" type="array">
1236 </languageKey>
1237 <languageKey index="hr" type="array">
1238 <label index="UserSettings">Korisničke postavke</label>
1239 <label index="language">Jezik</label>
1240 <label index="lang_default">Engleski</label>
1241 <label index="lang_dk">Danski</label>
1242 <label index="lang_de">Njemački</label>
1243 <label index="lang_no">Norveški</label>
1244 <label index="lang_it">Talijanski</label>
1245 <label index="lang_fr">Francuski</label>
1246 <label index="lang_es">Španjolski</label>
1247 <label index="lang_nl">Nizozemski</label>
1248 <label index="lang_cz">Češki</label>
1249 <label index="lang_pl">Poljski</label>
1250 <label index="lang_si">Slovenski</label>
1251 <label index="lang_fi">Finski</label>
1252 <label index="lang_tr">Turski</label>
1253 <label index="lang_se">Švedski</label>
1254 <label index="lang_pt">Portugalski</label>
1255 <label index="lang_ru">Ruski</label>
1256 <label index="lang_ro">Rumunjski</label>
1257 <label index="lang_ch">Kineski (Simpl)</label>
1258 <label index="lang_sk">Slovački</label>
1259 <label index="lang_lt">Litvanijski</label>
1260 <label index="lang_is">Islandski</label>
1261 <label index="lang_hr">Hrvatski</label>
1262 <label index="lang_hu">Mađarski</label>
1263 <label index="lang_gl">Grenlandski</label>
1264 <label index="lang_th">Taivanski</label>
1265 <label index="lang_gr">Grčki</label>
1266 <label index="lang_hk">Kineski (Trad)</label>
1267 <label index="lang_eu">Baskijski</label>
1268 <label index="lang_bg">Bugarski</label>
1269 <label index="lang_br">Brazilsko-porugalski</label>
1270 <label index="lang_et">Estonski</label>
1271 <label index="lang_ar">Arapski</label>
1272 <label index="lang_he">Hebrejski</label>
1273 <label index="lang_ua">Ukrajinski</label>
1274 <label index="lang_lv">Latvijski</label>
1275 <label index="lang_jp">Japnski</label>
1276 <label index="lang_vn">Vijetnamski</label>
1277 <label index="default">Zadano</label>
1278 <label index="simulate">Simuliraj backend korisnika</label>
1279 <label index="opening">Startup</label>
1280 <label index="personal_data">Osobni podaci</label>
1281 <label index="showThumbs">Prikaži sličice kao zadano</label>
1282 <label index="condensedMode">Koristi sažeti mod u beckendu&lt;br /&gt;(za male ekrane)</label>
1283 <label index="noMenuMode">Odaberi mod za navigaciju</label>
1284 <label index="noMenuMode_def">Izbornik u lijevom okviru (zadano)</label>
1285 <label index="noMenuMode_sel">Selectorbox u okviru na vrhu</label>
1286 <label index="noMenuMode_icons">Ikone u okviru na vrhu</label>
1287 <label index="startInTaskCenter">Započni u modulu &quot;Task Center&quot;</label>
1288 <label index="emailMeAtLogin">Obavijesti me emailom kad se netko prijavi &lt;br /&gt; sa mog računa</label>
1289 <label index="helpText">Prikaži tekst pomoći kad je moguće</label>
1290 <label index="maxTitleLen">Max. dužina naslova</label>
1291 <label index="edit_showFieldHelp">Pomoć za polja</label>
1292 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Prikaži samo ikonu za pomoć</label>
1293 <label index="edit_showFieldHelp_message">Prikaži puni tekst poruke</label>
1294 <label index="edit_wideDocument">Široka pozadina dokumenta</label>
1295 <label index="edit_RTE">Omogući Rich Text Editor (samo MSIE)</label>
1296 <label index="edit_docModuleUpload">Šalji datiteke direktno u Doc -modul</label>
1297 <label index="edit_functions">Uređivanje</label>
1298 <label index="disableCMlayers">Onemogući popup izbornike</label>
1299 <label index="setToStandard">Resetiraj sve vrijednosti na zadane</label>
1300 <label index="functions">Napredne funkcije</label>
1301 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekurzivno kopiranje:&lt;/b&gt; Unesi broj &lt;br /&gt;podrazina za uključivanje kad se kopira stranica</label>
1302 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekurzivno brisanje(!):&lt;/b&gt; Dozvoli da SVE podstranice&lt;br /&gt; budu pobrisane kad se briše stranica</label>
1303 <label index="activateChanges">Napomena! Kako bi aktivirali većinu ovih izmjena treba ponovo učitati backend (npr. odjaviti se i prijaviti ponovo)</label>
1304 <label index="levels">razine</label>
1305 <label index="beUser_realName">Vaše ime</label>
1306 <label index="beUser_email">Vaša email adresa</label>
1307 <label index="save">Snimi konfiguraciju</label>
1308 <label index="newPassword">Nova lozinka</label>
1309 <label index="newPasswordAgain">Novi lozinka, ponovo</label>
1310 <label index="newPassword_ok">Lozinka je ažurirana</label>
1311 <label index="newPassword_failed">Lozinka nije ažurirana jer niste unijeli dvaput istu lozinku</label>
1312 </languageKey>
1313 <languageKey index="hu" type="array">
1314 <label index="UserSettings">Felhasználó beállítások</label>
1315 <label index="language">Nyelv</label>
1316 <label index="lang_default">Angol</label>
1317 <label index="lang_dk">Dán</label>
1318 <label index="lang_de">Német</label>
1319 <label index="lang_no">Norvég</label>
1320 <label index="lang_it">Olasz</label>
1321 <label index="lang_fr">Francia</label>
1322 <label index="lang_es">Spanyol</label>
1323 <label index="lang_nl">Holland</label>
1324 <label index="lang_cz">Cseh</label>
1325 <label index="lang_pl">Lengyel</label>
1326 <label index="lang_si">Szlovén</label>
1327 <label index="lang_fi">Finn</label>
1328 <label index="lang_tr">Török</label>
1329 <label index="lang_se">Svéd</label>
1330 <label index="lang_pt">Portugál</label>
1331 <label index="lang_ru">Orosz</label>
1332 <label index="lang_ro">Román</label>
1333 <label index="lang_ch">Kínai (Egyszerű)</label>
1334 <label index="lang_sk">Szlovák</label>
1335 <label index="lang_lt">Litván</label>
1336 <label index="lang_is">Izlandi</label>
1337 <label index="lang_hr">Horvát</label>
1338 <label index="lang_hu">Magyar</label>
1339 <label index="lang_gl">Grönlandi</label>
1340 <label index="lang_th">Thai</label>
1341 <label index="lang_gr">Görög</label>
1342 <label index="lang_hk">Kínai (Hagyományos)</label>
1343 <label index="lang_eu">Baszk</label>
1344 <label index="lang_bg">Bolgár</label>
1345 <label index="lang_br">Brazil portugál</label>
1346 <label index="lang_et">Észt</label>
1347 <label index="lang_ar">Arab</label>
1348 <label index="lang_he">Héber</label>
1349 <label index="lang_ua">Ukrán</label>
1350 <label index="lang_lv">Litván</label>
1351 <label index="lang_jp">Japán</label>
1352 <label index="lang_vn">Vietnámi</label>
1353 <label index="default">Alapértelmezett</label>
1354 <label index="simulate">Backend felhasználó szimulálása</label>
1355 <label index="opening">Indítás</label>
1356 <label index="personal_data">Személyes adatok</label>
1357 <label index="showThumbs">Kisképek mutatása alapértelmezésben</label>
1358 <label index="condensedMode">Tömörített módú backend&lt;br /&gt;(kis képernyők számára)</label>
1359 <label index="noMenuMode">Válaszd ki a navigálási módot</label>
1360 <label index="noMenuMode_def">Bal oldali menü (alap)</label>
1361 <label index="noMenuMode_sel">Választónégyzet a lap tetején</label>
1362 <label index="noMenuMode_icons">Ikonok a lap tetején</label>
1363 <label index="startInTaskCenter">Indulás a 'Feladatközpont' modulban</label>
1364 <label index="emailMeAtLogin">Email értesítés, ha valaki belép az&lt;br /&gt;én elérésemmel</label>
1365 <label index="helpText">Segítségszöveg mutatása, ha elérhető</label>
1366 <label index="maxTitleLen">Max. címhossz</label>
1367 <label index="edit_showFieldHelp">Mező segítség mód</label>
1368 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Csak segítség ikon mutatása</label>
1369 <label index="edit_showFieldHelp_message">Teljes szöveg mutatása</label>
1370 <label index="edit_wideDocument">Széles dokumentum háttér</label>
1371 <label index="edit_RTE">Rich Text Editor (csak MSIE) engedélyezése</label>
1372 <label index="edit_docModuleUpload">Közvetlen file-feltöltés a Doc-modulba</label>
1373 <label index="edit_functions">Szerkesztés</label>
1374 <label index="disableCMlayers">Felugró Helyzetmenük tiltása</label>
1375 <label index="setToStandard">Összes alapértelmezett érték visszatöltése</label>
1376 <label index="functions">Egyéb műveletek</label>
1377 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekurzív Másolás:&lt;/b&gt; Add meg a lap másolandó&lt;br /&gt;alszintjeinek számát másoláskor</label>
1378 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekurzív Törlés(!):&lt;/b&gt; Az ÖSSZES aloldal törlésének&lt;br /&gt;engedélyezése a lap törlésekor</label>
1379 <label index="activateChanges">Figyelem! A változtatások többségének aktiválásához indítsd újra a backend-et (kilépés és belépés újra)</label>
1380 <label index="levels">szintek</label>
1381 <label index="beUser_realName">Neved</label>
1382 <label index="beUser_email">Email címed</label>
1383 <label index="save">Beállítások mentése</label>
1384 <label index="newPassword">Új jelszó</label>
1385 <label index="newPasswordAgain">Új jelszó, még egyszer</label>
1386 <label index="newPassword_ok">Jelszó módosítva</label>
1387 <label index="newPassword_failed">A jelszót NEM módosítottam, mert nem adtad meg kétszer ugyanazt a jelszót.</label>
1388 </languageKey>
1389 <languageKey index="gl" type="array">
1390 </languageKey>
1391 <languageKey index="th" type="array">
1392 </languageKey>
1393 <languageKey index="gr" type="array">
1394 </languageKey>
1395 <languageKey index="hk" type="array">
1396 </languageKey>
1397 <languageKey index="eu" type="array">
1398 </languageKey>
1399 <languageKey index="bg" type="array">
1400 </languageKey>
1401 <languageKey index="br" type="array">
1402 <label index="UserSettings">Configurações do Usuário</label>
1403 <label index="language">Idioma</label>
1404 <label index="lang_default">Inglês</label>
1405 <label index="lang_dk">Dinamarquês</label>
1406 <label index="lang_de">Alemão</label>
1407 <label index="lang_no">Norueguês</label>
1408 <label index="lang_it">Italiano</label>
1409 <label index="lang_fr">Francês</label>
1410 <label index="lang_es">Espanhol</label>
1411 <label index="lang_nl">Holandês</label>
1412 <label index="lang_cz">Tcheco</label>
1413 <label index="lang_pl">Polonês</label>
1414 <label index="lang_si">Esloveno</label>
1415 <label index="lang_fi">Finlandês</label>
1416 <label index="lang_tr">Turco</label>
1417 <label index="lang_se">Sueco</label>
1418 <label index="lang_pt">Português</label>
1419 <label index="lang_ru">Russo</label>
1420 <label index="lang_ro">Romeno</label>
1421 <label index="lang_ch">Chinês</label>
1422 <label index="lang_sk">Eslovaco</label>
1423 <label index="lang_lt">Lituano</label>
1424 <label index="lang_is">Islandês</label>
1425 <label index="lang_hr">Croata</label>
1426 <label index="lang_hu">Húngaro</label>
1427 <label index="lang_gl">Groenlandês</label>
1428 <label index="lang_th">Tailandês</label>
1429 <label index="lang_gr">Grego</label>
1430 <label index="lang_hk">Chinês (tradicional)</label>
1431 <label index="lang_eu">Basco</label>
1432 <label index="lang_bg">Búlgaro</label>
1433 <label index="lang_br">Português (Brasil)</label>
1434 <label index="lang_et">Estoniano</label>
1435 <label index="lang_ar">Árabe</label>
1436 <label index="lang_he">Hebraico</label>
1437 <label index="lang_ua">Ucraniano</label>
1438 <label index="lang_lv">Letoniano</label>
1439 <label index="lang_jp">Japonês</label>
1440 <label index="lang_vn">Vietnamita</label>
1441 <label index="default">Padrão</label>
1442 <label index="simulate">Simular usuário de administração</label>
1443 <label index="opening">Iniciar</label>
1444 <label index="personal_data">Dados pessoais</label>
1445 <label index="showThumbs">Mostrar miniaturas por padrão</label>
1446 <label index="condensedMode">Usar modo condensado no Alternative Backend&lt;br&gt;(para telas pequenas)</label>
1447 <label index="noMenuMode">Selecionar navegação Alternative Backend</label>
1448 <label index="noMenuMode_def">Menu no frame esquerdo (padrão)</label>
1449 <label index="noMenuMode_sel">CaixaSeletora no frame do topo</label>
1450 <label index="noMenuMode_icons">Ícones no frame do topo</label>
1451 <label index="startInTaskCenter">Iniciar no módulo 'Centro de Tarefas'</label>
1452 <label index="emailMeAtLogin">Notifique-me por email quando alguém entrar&lt;br&gt;a partir da minha conta</label>
1453 <label index="helpText">Mostrar texto de ajuda quando aplicável</label>
1454 <label index="maxTitleLen">Máx. Dimensão do Título</label>
1455 <label index="edit_showFieldHelp">Modo de ajuda de campo</label>
1456 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Exibir somente ícone de ajuda</label>
1457 <label index="edit_showFieldHelp_message">Exibir mensagem de texto completo</label>
1458 <label index="edit_wideDocument">Fundo de documento amplo</label>
1459 <label index="edit_RTE">Ativar Rich Text Editor (Somente MSIE)</label>
1460 <label index="edit_docModuleUpload">Subir arquivos diretamente no Doc-module</label>
1461 <label index="edit_functions">Editar</label>
1462 <label index="disableCMlayers">Desativar Menus Contextuais Popup</label>
1463 <label index="setToStandard">Redefinir todos os Valores para o padrão</label>
1464 <label index="functions">Funções avançadas</label>
1465 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Cópia Recursiva:&lt;/b&gt;Insira o número de sub-níveis&lt;br&gt;de página a incluir quando uma página é copiada</label>
1466 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Remoção Recursiva(!):&lt;/b&gt;Permitir que TODAS as suas sub-páginas&lt;br&gt;sejam removidas ao apagar uma página</label>
1467 <label index="activateChanges">Atenção! Para ativar a maior parte destas alterações, por favor, recarregue o Administrador (ex: desconecte-se e reconecte-se novamente).</label>
1468 <label index="levels">níveis</label>
1469 <label index="beUser_realName">Seu nome</label>
1470 <label index="beUser_email">Seu endereço de e-mail</label>
1471 <label index="save">Salvar Configuração</label>
1472 <label index="newPassword">Nova Senha</label>
1473 <label index="newPasswordAgain">Confirmar Nova Senha</label>
1474 <label index="newPassword_ok">Senha foi atualizada</label>
1475 <label index="newPassword_failed">Senha NÃO foi atualizada porque não Senha e Confirmação não batem.</label>
1476 </languageKey>
1477 <languageKey index="et" type="array">
1478 <label index="UserSettings">Kasutaja seaded</label>
1479 <label index="language">Keel</label>
1480 <label index="lang_default">Inglise</label>
1481 <label index="lang_dk">Taani</label>
1482 <label index="lang_de">Saksa</label>
1483 <label index="lang_no">Norra</label>
1484 <label index="lang_it">Itaalia</label>
1485 <label index="lang_fr">Prantsuse</label>
1486 <label index="lang_es">Hispaania</label>
1487 <label index="lang_nl">Hollandi</label>
1488 <label index="lang_cz">Tsehhi</label>
1489 <label index="lang_pl">Poola</label>
1490 <label index="lang_si">Sloveenia</label>
1491 <label index="lang_fi">Soome</label>
1492 <label index="lang_tr">Türgi</label>
1493 <label index="lang_se">Rootsi</label>
1494 <label index="lang_pt">Portugali</label>
1495 <label index="lang_ru">Vene</label>
1496 <label index="lang_ro">Rumeenia</label>
1497 <label index="lang_ch">Hiina</label>
1498 <label index="lang_sk">Slovakkia</label>
1499 <label index="lang_lt">Leedu</label>
1500 <label index="default">Vaikimisi</label>
1501 <label index="simulate">Simuleeri kasutaja BE keskkonda</label>
1502 <label index="opening">Käivitus</label>
1503 <label index="showThumbs">Näita vaikimisi piltide eelvaateid</label>
1504 <label index="condensedMode">Kasuta &quot;kokkusurutud&quot; alternatiivset BE kasutajaliidest&lt;BR&gt;(väikeste ekraanide juhul)</label>
1505 <label index="noMenuMode">Vali alternatiivse BE kasutajaliidese menüütüüp</label>
1506 <label index="noMenuMode_def">Menüü vasakus paneelis (vaikimisi)</label>
1507 <label index="noMenuMode_sel">Valikmenüü päises</label>
1508 <label index="noMenuMode_icons">Ikoonid päises</label>
1509 <label index="startInTaskCenter">Sisselogimisel ava 'Ülesanded' moodul</label>
1510 <label index="emailMeAtLogin">Informeeri mind emaili teel, kui keegi logib sisse&lt;BR&gt;minu kontole</label>
1511 <label index="helpText">Näita abitekste kus võimalik</label>
1512 <label index="maxTitleLen">Maksimaalne pealkirja pikkus</label>
1513 <label index="edit_showFieldHelp">Näitame väljade abitekste</label>
1514 <label index="edit_showFieldHelp_icon">Näitame ainult abiteksti ikoone</label>
1515 <label index="edit_showFieldHelp_message">Näitame väljade abitekste täies mahus</label>
1516 <label index="edit_wideDocument">Laia dokumendi taust</label>
1517 <label index="edit_RTE">Kasutame Rich Text Editor-it (Vajalik MSIE)</label>
1518 <label index="edit_docModuleUpload">Failide üleslaadimise võimalus dokumendimoodulis</label>
1519 <label index="edit_functions">Muuda</label>
1520 <label index="disableCMlayers">Blokeeri pop-up kontekstimenüüd</label>
1521 <label index="setToStandard">Muuda kõik seaded tagasi vaikimisi väärtustele</label>
1522 <label index="functions">Täiustatud funktsioonid</label>
1523 <label index="copyLevels">&lt;b&gt;Rekursiivne kopeerimine:&lt;/b&gt; Sisesta alamtasemete arv lehe kopeerimisel</label>
1524 <label index="recursiveDelete">&lt;b&gt;Rekursiivne kustutamine(!):&lt;/b&gt; Luba KÕIKIDE alamlehtede&lt;BR&gt;kustutamine lehe eemaldamisel</label>
1525 <label index="activateChanges">NB! Et kõik muutused jõustuksid, tuleb BE kasutajaliides uuesti laadida (ehk logi välja ja siis sisse tagasi).</label>
1526 <label index="levels">tasemed</label>
1527 <label index="beUser_realName">Sinu nimi</label>
1528 <label index="beUser_email">Sinu emaili aadress</label>
1529 <label index="save">Salvesta konfiguratsioon</label>
1530 <label index="newPassword">Uus parool</label>
1531 <label index="newPasswordAgain">Uus parool, kontrolliks</label>
1532 <label index="newPassword_ok">Parool uuendati</label>
1533 <label index="newPassword_failed">Parooli EI uuendatud, sest sa ei sisestanud sama parooli 2 korda.</label>
1534 </languageKey>
1535 <languageKey index="ar" type="array">
1536 </languageKey>
1537 <languageKey index="he" type="array">
1538 </languageKey>
1539 <languageKey index="ua" type="array">
1540 </languageKey>
1541 <languageKey index="lv" type="array">
1542 <label index="UserSettings">Lietotāja uzstādījumi</label>
1543 <label index="language">Valoda</label>
1544 <label index="lang_default">Angļu</label>
1545 <label index="lang_dk">Dāņu</label>
1546 <label index="lang_de">Vācu</label>
1547 <label index="lang_no">Norvēģu</label>
1548 <label index="lang_it">Itāļu</label>
1549 <label index="lang_fr">Franču</label>
1550 <label index="lang_es">Spāņu</label>
1551 <label index="lang_nl">Nīderlandiešu</label>
1552 <label index="lang_cz">Čehu</label>
1553 <label index="lang_pl">Poļu</label>
1554 <label index="lang_si">Slovēņu</label>
1555 <label index="lang_fi">Somu</label>
1556 <label index="lang_tr">Turku</label>
1557 <label index="lang_se">Zviedru</label>
1558 <label index="lang_pt">Portugāļu</label>
1559 <label index="lang_ru">Krievu</label>
1560 <label index="lang_ro">Rumāņu</label>
1561 <label index="lang_ch">Ķīniešu (vienk.)</label>
1562 <label index="lang_sk">Slovāku</label>
1563 <label index="lang_lt">Lietuviešu</label>
1564 <label index="lang_is">Islandiešu</label>
1565 <label index="lang_hr">Horvātu</label>
1566 <label index="lang_hu">Ungāru</label>
1567 <label index="lang_gl">Grenlandiešu</label>
1568 <label index="lang_th">Taizemiešu</label>
1569 <label index="lang_gr">Grieķu</label>
1570 <label index="lang_hk">Ķīniešu (trad.)</label>
1571 <label index="lang_eu">Basku</label>
1572 <label index="lang_bg">Bulgāru</label>
1573 <label index="lang_br">Brazīliešu Portugāļu</label>
1574 <label index="lang_et">Igauņu</label>
1575 <label index="lang_ar">Arābu</label>
1576 <label index="lang_he">Ebreju</label>
1577 <label index="lang_ua">Ukraiņu</label>
1578 <label index="default">Noklusēta</label>
1579 <label index="simulate">Simulēt administrācijas lietotāju</label>
1580 <label index="personal_data">Personīgie dati</label>
1581 <label index="noMenuMode_icons">Ikonas augšējā freimā</label>
1582 <label index="startInTaskCenter">Sākt darbu ar moduli 'Uzdevumi'</label>
1583 <label index="edit_functions">Labot</label>
1584 <label index="functions">Advancētas funkcijas</label>
1585 <label index="levels">Līmenis</label>
1586 <label index="beUser_realName">Jūsu vārds</label>
1587 <label index="beUser_email">Jūsu e-pasta adrese</label>
1588 <label index="save">Saglabāt konfigurāciju</label>
1589 <label index="newPassword">Jauna parole</label>
1590 <label index="newPasswordAgain">Jauna parole, vēlreiz</label>
1591 <label index="newPassword_ok">Parole tika nomainīta</label>
1592 <label index="newPassword_failed">Parole netika nomainīta tāpēc, ka ievadītās paroles atšķiras.</label>
1593 </languageKey>
1594 <languageKey index="jp" type="array">
1595 </languageKey>
1596 <languageKey index="vn" type="array">
1597 </languageKey>
1598 </data>
1599 <orig_hash type="array">
1600 <languageKey index="dk" type="array">
1601 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1602 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1603 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1604 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1605 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1606 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1607 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1608 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1609 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1610 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1611 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1612 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1613 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1614 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1615 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1616 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1617 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1618 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1619 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1620 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
1621 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
1622 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
1623 <label index="lang_is" type="integer">80037322</label>
1624 <label index="lang_hr" type="integer">12697097</label>
1625 <label index="lang_hu" type="integer">129523986</label>
1626 <label index="lang_gl" type="integer">24211126</label>
1627 <label index="lang_th" type="integer">71163000</label>
1628 <label index="lang_gr" type="integer">11205193</label>
1629 <label index="lang_hk" type="integer">31063215</label>
1630 <label index="lang_eu" type="integer">176851207</label>
1631 <label index="lang_bg" type="integer">101430204</label>
1632 <label index="lang_br" type="integer">102669697</label>
1633 <label index="lang_et" type="integer">42538748</label>
1634 <label index="lang_ar" type="integer">41077944</label>
1635 <label index="lang_he" type="integer">208412545</label>
1636 <label index="lang_ua" type="integer">242788092</label>
1637 <label index="lang_lv" type="integer">124440629</label>
1638 <label index="lang_jp" type="integer">254987990</label>
1639 <label index="lang_vn" type="integer">129503150</label>
1640 <label index="default" type="integer">128029197</label>
1641 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
1642 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
1643 <label index="personal_data" type="integer">104270938</label>
1644 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
1645 <label index="condensedMode" type="integer">240508039</label>
1646 <label index="noMenuMode" type="integer">20667488</label>
1647 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
1648 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
1649 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
1650 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
1651 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
1652 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
1653 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
1654 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
1655 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
1656 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
1657 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
1658 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
1659 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
1660 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
1661 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
1662 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
1663 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
1664 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
1665 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
1666 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
1667 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
1668 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
1669 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
1670 <label index="save" type="integer">8749289</label>
1671 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
1672 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
1673 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
1674 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
1675 </languageKey>
1676 <languageKey index="de" type="array">
1677 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1678 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1679 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1680 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1681 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1682 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1683 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1684 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1685 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1686 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1687 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1688 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1689 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1690 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1691 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1692 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1693 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1694 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1695 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1696 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
1697 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
1698 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
1699 <label index="default" type="integer">128029197</label>
1700 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
1701 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
1702 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
1703 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
1704 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
1705 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
1706 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
1707 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
1708 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
1709 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
1710 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
1711 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
1712 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
1713 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
1714 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
1715 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
1716 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
1717 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
1718 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
1719 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
1720 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
1721 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
1722 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
1723 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
1724 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
1725 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
1726 <label index="save" type="integer">8749289</label>
1727 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
1728 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
1729 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
1730 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
1731 </languageKey>
1732 <languageKey index="no" type="array">
1733 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1734 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1735 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1736 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1737 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1738 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1739 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1740 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1741 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1742 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1743 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1744 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1745 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1746 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1747 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1748 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1749 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1750 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1751 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1752 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
1753 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
1754 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
1755 <label index="default" type="integer">128029197</label>
1756 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
1757 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
1758 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
1759 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
1760 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
1761 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
1762 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
1763 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
1764 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
1765 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
1766 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
1767 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
1768 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
1769 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
1770 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
1771 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
1772 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
1773 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
1774 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
1775 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
1776 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
1777 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
1778 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
1779 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
1780 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
1781 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
1782 <label index="save" type="integer">8749289</label>
1783 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
1784 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
1785 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
1786 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
1787 </languageKey>
1788 <languageKey index="it" type="array">
1789 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1790 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1791 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1792 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1793 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1794 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1795 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1796 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1797 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1798 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1799 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1800 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1801 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1802 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1803 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1804 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1805 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1806 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1807 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1808 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
1809 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
1810 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
1811 <label index="lang_is" type="integer">80037322</label>
1812 <label index="lang_hr" type="integer">12697097</label>
1813 <label index="lang_hu" type="integer">129523986</label>
1814 <label index="lang_gl" type="integer">24211126</label>
1815 <label index="lang_th" type="integer">71163000</label>
1816 <label index="lang_gr" type="integer">11205193</label>
1817 <label index="lang_hk" type="integer">31063215</label>
1818 <label index="lang_eu" type="integer">176851207</label>
1819 <label index="lang_bg" type="integer">101430204</label>
1820 <label index="lang_br" type="integer">102669697</label>
1821 <label index="lang_et" type="integer">42538748</label>
1822 <label index="lang_ar" type="integer">41077944</label>
1823 <label index="lang_he" type="integer">208412545</label>
1824 <label index="lang_ua" type="integer">242788092</label>
1825 <label index="default" type="integer">128029197</label>
1826 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
1827 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
1828 <label index="personal_data" type="integer">104270938</label>
1829 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
1830 <label index="condensedMode" type="integer">240508039</label>
1831 <label index="noMenuMode" type="integer">20667488</label>
1832 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
1833 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
1834 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
1835 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
1836 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
1837 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
1838 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
1839 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
1840 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
1841 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
1842 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
1843 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
1844 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
1845 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
1846 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
1847 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
1848 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
1849 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
1850 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
1851 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
1852 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
1853 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
1854 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
1855 <label index="save" type="integer">8749289</label>
1856 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
1857 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
1858 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
1859 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
1860 </languageKey>
1861 <languageKey index="fr" type="array">
1862 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1863 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1864 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1865 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1866 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1867 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1868 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1869 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1870 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1871 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1872 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1873 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1874 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1875 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1876 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1877 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1878 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1879 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1880 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1881 <label index="default" type="integer">128029197</label>
1882 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
1883 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
1884 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
1885 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
1886 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
1887 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
1888 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
1889 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
1890 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
1891 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
1892 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
1893 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
1894 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
1895 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
1896 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
1897 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
1898 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
1899 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
1900 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
1901 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
1902 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
1903 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
1904 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
1905 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
1906 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
1907 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
1908 <label index="save" type="integer">8749289</label>
1909 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
1910 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
1911 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
1912 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
1913 </languageKey>
1914 <languageKey index="es" type="array">
1915 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1916 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1917 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1918 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1919 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1920 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1921 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1922 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1923 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1924 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1925 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1926 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1927 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1928 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1929 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1930 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1931 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1932 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1933 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1934 <label index="default" type="integer">128029197</label>
1935 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
1936 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
1937 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
1938 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
1939 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
1940 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
1941 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
1942 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
1943 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
1944 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
1945 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
1946 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
1947 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
1948 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
1949 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
1950 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
1951 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
1952 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
1953 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
1954 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
1955 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
1956 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
1957 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
1958 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
1959 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
1960 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
1961 <label index="save" type="integer">8749289</label>
1962 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
1963 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
1964 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
1965 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
1966 </languageKey>
1967 <languageKey index="nl" type="array">
1968 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
1969 <label index="language" type="integer">77154959</label>
1970 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
1971 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
1972 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
1973 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
1974 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
1975 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
1976 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
1977 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
1978 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
1979 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
1980 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
1981 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
1982 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
1983 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
1984 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
1985 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
1986 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
1987 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
1988 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
1989 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
1990 <label index="lang_is" type="integer">80037322</label>
1991 <label index="lang_hr" type="integer">12697097</label>
1992 <label index="lang_hu" type="integer">129523986</label>
1993 <label index="lang_gl" type="integer">24211126</label>
1994 <label index="lang_th" type="integer">71163000</label>
1995 <label index="lang_gr" type="integer">11205193</label>
1996 <label index="lang_hk" type="integer">31063215</label>
1997 <label index="lang_eu" type="integer">176851207</label>
1998 <label index="lang_bg" type="integer">101430204</label>
1999 <label index="lang_br" type="integer">102669697</label>
2000 <label index="lang_et" type="integer">42538748</label>
2001 <label index="lang_ar" type="integer">41077944</label>
2002 <label index="lang_he" type="integer">208412545</label>
2003 <label index="lang_ua" type="integer">242788092</label>
2004 <label index="default" type="integer">128029197</label>
2005 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
2006 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
2007 <label index="personal_data" type="integer">104270938</label>
2008 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
2009 <label index="condensedMode" type="integer">240508039</label>
2010 <label index="noMenuMode" type="integer">20667488</label>
2011 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
2012 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
2013 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
2014 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
2015 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
2016 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
2017 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
2018 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
2019 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
2020 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
2021 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
2022 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
2023 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
2024 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
2025 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
2026 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
2027 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
2028 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
2029 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
2030 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
2031 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
2032 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
2033 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
2034 <label index="save" type="integer">8749289</label>
2035 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
2036 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
2037 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
2038 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
2039 </languageKey>
2040 <languageKey index="cz" type="array">
2041 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
2042 <label index="language" type="integer">77154959</label>
2043 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
2044 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
2045 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
2046 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
2047 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
2048 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
2049 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
2050 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
2051 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
2052 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
2053 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
2054 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
2055 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
2056 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
2057 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
2058 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
2059 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
2060 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
2061 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
2062 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
2063 <label index="default" type="integer">128029197</label>
2064 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
2065 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
2066 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
2067 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
2068 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
2069 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
2070 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
2071 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
2072 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
2073 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
2074 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
2075 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
2076 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
2077 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
2078 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
2079 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
2080 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
2081 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
2082 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
2083 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
2084 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
2085 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
2086 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
2087 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
2088 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
2089 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
2090 <label index="save" type="integer">8749289</label>
2091 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
2092 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
2093 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
2094 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
2095 </languageKey>
2096 <languageKey index="pl" type="array">
2097 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
2098 <label index="language" type="integer">77154959</label>
2099 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
2100 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
2101 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
2102 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
2103 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
2104 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
2105 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
2106 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
2107 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
2108 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
2109 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
2110 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
2111 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
2112 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
2113 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
2114 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
2115 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
2116 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
2117 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
2118 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
2119 <label index="lang_is" type="integer">80037322</label>
2120 <label index="lang_hr" type="integer">12697097</label>
2121 <label index="lang_hu" type="integer">129523986</label>
2122 <label index="lang_gl" type="integer">24211126</label>
2123 <label index="lang_th" type="integer">71163000</label>
2124 <label index="lang_gr" type="integer">11205193</label>
2125 <label index="lang_hk" type="integer">31063215</label>
2126 <label index="lang_eu" type="integer">176851207</label>
2127 <label index="lang_bg" type="integer">101430204</label>
2128 <label index="lang_br" type="integer">102669697</label>
2129 <label index="lang_et" type="integer">42538748</label>
2130 <label index="lang_ar" type="integer">41077944</label>
2131 <label index="lang_he" type="integer">208412545</label>
2132 <label index="lang_ua" type="integer">242788092</label>
2133 <label index="default" type="integer">128029197</label>
2134 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
2135 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
2136 <label index="personal_data" type="integer">104270938</label>
2137 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
2138 <label index="condensedMode" type="integer">240508039</label>
2139 <label index="noMenuMode" type="integer">20667488</label>
2140 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
2141 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
2142 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
2143 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
2144 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
2145 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
2146 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
2147 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
2148 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
2149 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
2150 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
2151 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
2152 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
2153 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
2154 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
2155 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
2156 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
2157 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
2158 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
2159 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
2160 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
2161 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
2162 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
2163 <label index="save" type="integer">8749289</label>
2164 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
2165 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
2166 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
2167 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
2168 </languageKey>
2169 <languageKey index="si" type="array">
2170 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
2171 <label index="language" type="integer">77154959</label>
2172 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
2173 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
2174 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
2175 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
2176 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
2177 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
2178 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
2179 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
2180 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
2181 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
2182 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
2183 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
2184 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
2185 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
2186 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
2187 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
2188 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
2189 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
2190 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
2191 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
2192 <label index="default" type="integer">128029197</label>
2193 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
2194 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
2195 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
2196 <label index="noMenuMode" type="integer">20667488</label>
2197 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
2198 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
2199 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
2200 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
2201 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
2202 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
2203 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
2204 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
2205 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
2206 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
2207 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
2208 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
2209 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
2210 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
2211 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
2212 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
2213 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
2214 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
2215 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
2216 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
2217 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
2218 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
2219 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
2220 <label index="save" type="integer">8749289</label>
2221 <label index="newPassword" type="integer">55855176</label>
2222 <label index="newPasswordAgain" type="integer">985181</label>
2223 <label index="newPassword_ok" type="integer">249160755</label>
2224 <label index="newPassword_failed" type="integer">202693756</label>
2225 </languageKey>
2226 <languageKey index="fi" type="array">
2227 <label index="UserSettings" type="integer">46681867</label>
2228 <label index="language" type="integer">77154959</label>
2229 <label index="lang_default" type="integer">126116771</label>
2230 <label index="lang_dk" type="integer">129789717</label>
2231 <label index="lang_de" type="integer">141280017</label>
2232 <label index="lang_no" type="integer">228937930</label>
2233 <label index="lang_it" type="integer">79597062</label>
2234 <label index="lang_fr" type="integer">181544439</label>
2235 <label index="lang_es" type="integer">213207052</label>
2236 <label index="lang_nl" type="integer">109835111</label>
2237 <label index="lang_cz" type="integer">138409032</label>
2238 <label index="lang_pl" type="integer">208864137</label>
2239 <label index="lang_si" type="integer">115971854</label>
2240 <label index="lang_fi" type="integer">162400671</label>
2241 <label index="lang_tr" type="integer">202773179</label>
2242 <label index="lang_se" type="integer">68252064</label>
2243 <label index="lang_pt" type="integer">51262151</label>
2244 <label index="lang_ru" type="integer">233547410</label>
2245 <label index="lang_ro" type="integer">251294612</label>
2246 <label index="lang_ch" type="integer">206546547</label>
2247 <label index="lang_sk" type="integer">162319430</label>
2248 <label index="lang_lt" type="integer">5202008</label>
2249 <label index="lang_is" type="integer">80037322</label>
2250 <label index="lang_hr" type="integer">12697097</label>
2251 <label index="lang_hu" type="integer">129523986</label>
2252 <label index="lang_gl" type="integer">24211126</label>
2253 <label index="lang_th" type="integer">71163000</label>
2254 <label index="lang_gr" type="integer">11205193</label>
2255 <label index="lang_hk" type="integer">31063215</label>
2256 <label index="lang_eu" type="integer">176851207</label>
2257 <label index="lang_bg" type="integer">101430204</label>
2258 <label index="lang_br" type="integer">102669697</label>
2259 <label index="lang_et" type="integer">42538748</label>
2260 <label index="lang_ar" type="integer">41077944</label>
2261 <label index="lang_he" type="integer">208412545</label>
2262 <label index="lang_ua" type="integer">242788092</label>
2263 <label index="lang_lv" type="integer">124440629</label>
2264 <label index="lang_jp" type="integer">254987990</label>
2265 <label index="lang_vn" type="integer">129503150</label>
2266 <label index="default" type="integer">128029197</label>
2267 <label index="simulate" type="integer">213794209</label>
2268 <label index="opening" type="integer">20867161</label>
2269 <label index="personal_data" type="integer">104270938</label>
2270 <label index="showThumbs" type="integer">111890184</label>
2271 <label index="condensedMode" type="integer">240508039</label>
2272 <label index="noMenuMode" type="integer">20667488</label>
2273 <label index="noMenuMode_def" type="integer">125128652</label>
2274 <label index="noMenuMode_sel" type="integer">257410868</label>
2275 <label index="noMenuMode_icons" type="integer">250425196</label>
2276 <label index="startInTaskCenter" type="integer">63015246</label>
2277 <label index="emailMeAtLogin" type="integer">242513283</label>
2278 <label index="helpText" type="integer">40561585</label>
2279 <label index="maxTitleLen" type="integer">197742795</label>
2280 <label index="edit_showFieldHelp" type="integer">208596502</label>
2281 <label index="edit_showFieldHelp_icon" type="integer">174937206</label>
2282 <label index="edit_showFieldHelp_message" type="integer">92057802</label>
2283 <label index="edit_wideDocument" type="integer">47472072</label>
2284 <label index="edit_RTE" type="integer">175965839</label>
2285 <label index="edit_docModuleUpload" type="integer">172878204</label>
2286 <label index="edit_functions" type="integer">131916066</label>
2287 <label index="disableCMlayers" type="integer">256285755</label>
2288 <label index="setToStandard" type="integer">243973144</label>
2289 <label index="functions" type="integer">155530193</label>
2290 <label index="copyLevels" type="integer">158680187</label>
2291 <label index="recursiveDelete" type="integer">241746651</label>
2292 <label index="activateChanges" type="integer">247658693</label>
2293 <label index="levels" type="integer">137816926</label>
2294 <label index="beUser_realName" type="integer">35776261</label>
2295 <label index="beUser_email" type="integer">26761284</label>
2296 <label index="save" type="integer">8749289</label>
2297