Updated locallang labels from TYPO3.org
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / setup / mod / locallang.php
1 <?php
2
3 $LOCAL_LANG = Array (
4 'default' => Array (
5 'UserSettings' => 'User Settings',
6 'language' => 'Language',
7 'lang_default' => 'English',
8 'lang_dk' => 'Danish',
9 'lang_de' => 'German',
10 'lang_no' => 'Norwegian',
11 'lang_it' => 'Italian',
12 'lang_fr' => 'French',
13 'lang_es' => 'Spanish',
14 'lang_nl' => 'Dutch',
15 'lang_cz' => 'Czech',
16 'lang_pl' => 'Polish',
17 'lang_si' => 'Slovenian',
18 'lang_fi' => 'Finnish',
19 'lang_tr' => 'Turkish',
20 'lang_se' => 'Swedish',
21 'lang_pt' => 'Portuguese',
22 'lang_ru' => 'Russian',
23 'lang_ro' => 'Romanian',
24 'lang_ch' => 'Chinese (Simpl)',
25 'lang_sk' => 'Slovak',
26 'lang_lt' => 'Lithuanian',
27 'lang_is' => 'Icelandic',
28 'lang_hr' => 'Croatian',
29 'lang_hu' => 'Hungarian',
30 'lang_gl' => 'Greenlandic',
31 'lang_th' => 'Thai',
32 'lang_gr' => 'Greek',
33 'lang_hk' => 'Chinese (Trad)',
34 'lang_eu' => 'Basque',
35 'lang_bg' => 'Bulgarian',
36 'lang_br' => 'Brazilian Portuguese',
37 'lang_et' => 'Estonian',
38 'lang_ar' => 'Arabic',
39 'lang_he' => 'Hebrew',
40 'lang_ua' => 'Ukrainian',
41 'lang_lv' => 'Latvian',
42 'lang_jp' => 'Japanese',
43 'lang_vn' => 'Vietnamese',
44 'default' => 'Default',
45 'simulate' => 'Simulate backend user',
46 'opening' => 'Startup',
47 'personal_data' => 'Personal data',
48 'showThumbs' => 'Show Thumbnails by default',
49 'condensedMode' => 'Use condensed mode in backend<br />(for small screens)',
50 'noMenuMode' => 'Select navigation mode',
51 'noMenuMode_def' => 'Left frame menu (default)',
52 'noMenuMode_sel' => 'Selectorbox in top frame',
53 'noMenuMode_icons' => 'Icons in top frame',
54 'startInTaskCenter' => 'Start up in the module \'Task Center\'',
55 'emailMeAtLogin' => 'Notify me by email, when somebody logs in <br />from my account',
56 'helpText' => 'Show help text when applicable',
57 'maxTitleLen' => 'Max. Title Length',
58 'edit_showFieldHelp' => 'Field help mode',
59 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Display help icon only',
60 'edit_showFieldHelp_message' => 'Display full text message',
61 'edit_wideDocument' => 'Wide document background',
62 'edit_RTE' => 'Enable Rich Text Editor (MSIE only)',
63 'edit_docModuleUpload' => 'File upload directly in Doc-module',
64 'edit_functions' => 'Edit',
65 'disableCMlayers' => 'Disable Popup Context Menus',
66 'setToStandard' => 'Reset all Values to default',
67 'functions' => 'Advanced functions',
68 'copyLevels' => '<b>Recursive Copy:</b> Enter the number of page<br />sublevels to include, when a page is copied',
69 'recursiveDelete' => '<b>Recursive Delete(!):</b> Allow ALL subpages<br />to be deleted when deleting a page',
70 'activateChanges' => 'Notice! In order to activate most of these changes, please reload the backend (eg. logout and login again).',
71 'levels' => 'levels',
72 'beUser_realName' => 'Your name',
73 'beUser_email' => 'Your email address',
74 'save' => 'Save Configuration',
75 'newPassword' => 'New password',
76 'newPasswordAgain' => 'New password, again',
77 'newPassword_ok' => 'Password was updated',
78 'newPassword_failed' => 'Password was NOT updated because you didn\'t enter the same password twice.',
79 ),
80 'dk' => Array (
81 'UserSettings' => 'Personlig opsætning',
82 'language' => 'Sprog',
83 'lang_default' => 'English (Engelsk)',
84 'lang_dk' => 'Dansk',
85 'lang_de' => 'Tysk',
86 'lang_no' => 'Norsk',
87 'lang_it' => 'Italiensk',
88 'lang_fr' => 'Fransk',
89 'lang_es' => 'Spansk',
90 'lang_nl' => 'Hollandsk',
91 'lang_cz' => 'Tjekkisk',
92 'lang_pl' => 'Polsk',
93 'lang_si' => 'Slovensk',
94 'lang_fi' => 'Finsk',
95 'lang_tr' => 'Tyrkisk',
96 'lang_se' => 'Svensk',
97 'lang_pt' => 'Portugisisk',
98 'lang_ru' => 'Russisk',
99 'lang_ro' => 'Rumænsk',
100 'lang_ch' => 'Kinesisk',
101 'lang_sk' => 'Slovakisk',
102 'lang_lt' => 'Litauisk',
103 'lang_is' => 'Islandsk',
104 'lang_hr' => 'Kroatisk',
105 'lang_hu' => 'Ungarnsk',
106 'lang_gl' => 'Grønlandsk',
107 'lang_th' => 'Thailandsk',
108 'lang_gr' => 'Græsk',
109 'lang_hk' => 'Kinesisk (Trad.)',
110 'lang_eu' => 'Baskisk',
111 'lang_bg' => 'Bulgarsk',
112 'lang_br' => 'Brasiliansk-Portugisisk',
113 'lang_et' => 'Estlandsk',
114 'lang_ar' => 'Arabisk',
115 'lang_he' => 'Hæbraisk',
116 'lang_ua' => 'Ukrainsk',
117 'lang_lv' => 'Lettisk',
118 'lang_jp' => 'Japansk',
119 'lang_vn' => 'Vietnamesisk',
120 'default' => 'Standard',
121 'simulate' => 'Simulér opdateringsbruger',
122 'opening' => 'Åbning',
123 'personal_data' => 'Personlige informationer',
124 'showThumbs' => 'Vis billedminiaturer som standard',
125 'condensedMode' => 'Brug sammenpresset tilstand i backenden<br />(for små skærme)',
126 'noMenuMode' => 'Vælg navigations metode',
127 'noMenuMode_def' => 'Venstre menu (standard)',
128 'noMenuMode_sel' => 'Selectorbox i toppen',
129 'noMenuMode_icons' => 'Ikoner i toppen',
130 'startInTaskCenter' => 'Start i modulet \'Opgaver\'',
131 'emailMeAtLogin' => 'Send mig en email, hvis nogen logger in <br />med mit brugernavn',
132 'helpText' => 'Vis hjælpetekst hvis muligt',
133 'maxTitleLen' => 'Max. titellængde',
134 'edit_showFieldHelp' => 'Felt-hjælp tilstand',
135 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Vis kun hjælpe-ikon',
136 'edit_showFieldHelp_message' => 'Vis fuld tekst',
137 'edit_wideDocument' => 'Bred dokument baggrund',
138 'edit_RTE' => 'Aktivér \'Rich Text Editor\' (kun MSIE)',
139 'edit_docModuleUpload' => 'Upload af filer direkte i Dok-modul',
140 'edit_functions' => 'Rediger',
141 'disableCMlayers' => 'Slå popup klikmenuer fra',
142 'setToStandard' => 'Sæt alle værdier til standard',
143 'functions' => 'Avancerede funktioner',
144 'copyLevels' => '<b>Rekursiv kopiering:</b> Angiv, hvor mange underniveaer,<br /> der skal kopieres med, når en side kopieres',
145 'recursiveDelete' => '<b>Rekursiv sletning(!):</b> Tillad ALLE undersider<br />at blive slettet, når en side slettes',
146 'activateChanges' => 'OBS! For a disse ændringer kan træde i kraft, skal du genstarte TYPO3 (f.eks. ved at logge ud og ind igen).',
147 'levels' => 'niveauer',
148 'beUser_realName' => 'Dit navn',
149 'beUser_email' => 'Din email adresse',
150 'save' => 'Gem opsætning',
151 'newPassword' => 'Nyt kodeord',
152 'newPasswordAgain' => 'Nyt kodeord, igen',
153 'newPassword_ok' => 'Kodeord opdateret',
154 'newPassword_failed' => 'Kodeordet blev IKKE opdateret fordi du ikke indtastede det samme kodeord to gange.',
155 ),
156 'de' => Array (
157 'UserSettings' => 'Einstellungen',
158 'language' => 'Sprache',
159 'lang_default' => 'Englisch',
160 'lang_dk' => 'Dänisch',
161 'lang_de' => 'Deutsch',
162 'lang_no' => 'Norwegisch',
163 'lang_it' => 'Italienisch',
164 'lang_fr' => 'Französisch',
165 'lang_es' => 'Spanisch',
166 'lang_nl' => 'Niederländisch',
167 'lang_cz' => 'Tschechisch',
168 'lang_pl' => 'Polnisch',
169 'lang_si' => 'Slowenisch',
170 'lang_fi' => 'Finnisch',
171 'lang_tr' => 'Türkisch',
172 'lang_se' => 'Schwedisch',
173 'lang_pt' => 'Portugisisch',
174 'lang_ru' => 'Russisch',
175 'lang_ro' => 'Rumänisch',
176 'lang_ch' => 'Chinesisch',
177 'lang_sk' => 'Slowakisch',
178 'lang_lt' => 'Litauisch',
179 'default' => 'Standard',
180 'simulate' => 'Simuliere Backend Benutzer',
181 'opening' => 'Beim Start',
182 'showThumbs' => 'Zeige Thumbnails als Standard',
183 'noMenuMode_def' => 'Menü im linken Frame (default)',
184 'noMenuMode_sel' => 'Auswahlbox im oberen Frame',
185 'noMenuMode_icons' => 'Symbole im oberen Frame',
186 'startInTaskCenter' => 'Beim Starten das Modul \'Aufgaben\' aufrufen',
187 'emailMeAtLogin' => 'Unterrichte mich per email wenn jemand sich <br />mit meinem Account einlogt',
188 'helpText' => 'Zeige Hilfetexte wenn möglich',
189 'maxTitleLen' => 'Max. Titel Länge',
190 'edit_showFieldHelp' => 'Hilfemodus für Eingabefelder',
191 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Nur Hilfesymbol anzeigen',
192 'edit_showFieldHelp_message' => 'Kompletten Text anzeigen',
193 'edit_wideDocument' => 'Breiten Hintergrund anzeigen',
194 'edit_RTE' => 'Rich Text Editor aktivieren',
195 'edit_docModuleUpload' => 'Datei Upload direkt im Dok. Modul',
196 'edit_functions' => 'Bearbeiten',
197 'disableCMlayers' => 'Deaktiviere Inhalt-Kontextmenüs',
198 'setToStandard' => 'Setze auf Standard zurück',
199 'functions' => 'Erweiterte Funktionen',
200 'copyLevels' => '<b>Rekursives Kopieren:</b> Gebe die Anzahl der<br />zu Kopierenden Sublevel an',
201 'recursiveDelete' => '<b>Rekursives Löschen(!):</b> Erlaube das Löschen ALLER<br />Unterseiten, einer zu löschenden Seite',
202 'activateChanges' => 'Achtung! Die meisten Optionen werden erst beim nächsten Start aktiv. Bitte aus- und einloggen.',
203 'levels' => 'Level',
204 'beUser_realName' => 'Ihr Name',
205 'beUser_email' => 'Ihre Email Adresse',
206 'save' => 'Konfiguration sichern',
207 'newPassword' => 'Neues Passwort',
208 'newPasswordAgain' => 'Neues Passwort, Wdhl.',
209 'newPassword_ok' => 'Passwort aktualisiert',
210 'newPassword_failed' => 'Passwort wurde nicht aktualisiert, da die Bestätigung falsch eingegeben wurde.',
211 ),
212 'no' => Array (
213 'UserSettings' => 'Personlige oppsett',
214 'language' => 'Språk',
215 'lang_default' => 'Engelsk',
216 'lang_dk' => 'Dansk',
217 'lang_de' => 'Tysk',
218 'lang_no' => 'Norsk',
219 'lang_it' => 'Italiensk',
220 'lang_fr' => 'Fransk',
221 'lang_es' => 'Spansk',
222 'lang_nl' => 'Hollansk',
223 'lang_cz' => 'Tjekkisk',
224 'lang_pl' => 'Polsk',
225 'lang_si' => 'Slovensk',
226 'lang_fi' => 'Finsk',
227 'lang_tr' => 'Tyrkisk',
228 'lang_se' => 'Svensk',
229 'lang_pt' => 'Portugisisk',
230 'lang_ru' => 'Russisk',
231 'lang_ro' => 'Rumensk',
232 'lang_ch' => 'Kinesisk',
233 'lang_sk' => 'Slovakisk',
234 'lang_lt' => 'Litauisk',
235 'default' => 'Standard',
236 'simulate' => 'Simuler oppdateringsbruker (backend)',
237 'opening' => 'Åpning',
238 'showThumbs' => 'Vis miniaturbilder som standard',
239 'noMenuMode_def' => 'Venstre meny (standard)',
240 'noMenuMode_sel' => 'Avmerkingsboks øverst',
241 'noMenuMode_icons' => 'Ikoner øverst',
242 'startInTaskCenter' => 'Start modulen \'oppgaver\'',
243 'emailMeAtLogin' => 'Opplys meg på email, hvis noen logger inn <br />med mitt brukernavn',
244 'helpText' => 'Vis hjelptekst hvis mulig',
245 'maxTitleLen' => 'Maks tittellengde',
246 'edit_showFieldHelp' => 'Fil-hjelp tilstand',
247 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Vis kun hjelp ikonet',
248 'edit_showFieldHelp_message' => 'Vis hele teksten',
249 'edit_wideDocument' => 'Bred dokument bakgrunn',
250 'edit_RTE' => 'Aktiver \'Rik tekst editor\' (kun MSIE)',
251 'edit_docModuleUpload' => 'Last opp filer direkte i Dok-modulen',
252 'edit_functions' => 'Rediger',
253 'disableCMlayers' => 'Deaktiver \'pop-up\' klikkmenyer',
254 'setToStandard' => 'Sett alle verdier til standard',
255 'functions' => 'Avanserte funksjoner',
256 'copyLevels' => '<b>Rekursiv kopiering:</b> Angi hvor mange undernivåer,<br /> som kan kopieres med, når en side kopieres',
257 'recursiveDelete' => '<b>Rekursiv sletting(!):</b> Tillat at ALLE undersider<br /> blir slettet, når en side slettes',
258 'activateChanges' => 'OBS! For at endringene skal tre i kraft må du starte TYPO3 på ny (for eksempel ved å logge ut og inn igjen).',
259 'levels' => 'Nivåer',
260 'beUser_realName' => 'Navn',
261 'beUser_email' => 'E-post adresse',
262 'save' => 'Lagre oppsett',
263 'newPassword' => 'Nytt passord',
264 'newPasswordAgain' => 'Gjenta nytt passord',
265 'newPassword_ok' => 'Passordet er endret',
266 'newPassword_failed' => 'Passordet ble IKKE endret da du ikke skrev inn det samme passordet begge gangene.',
267 ),
268 'it' => Array (
269 'UserSettings' => 'Configurazione utente',
270 'language' => 'Lingua',
271 'lang_default' => 'Inglese',
272 'lang_dk' => 'Danese',
273 'lang_de' => 'Tedesco',
274 'lang_no' => 'Norvegese',
275 'lang_it' => 'Italiano',
276 'lang_fr' => 'Francese',
277 'lang_es' => 'Spagnolo',
278 'lang_nl' => 'Tedesco',
279 'lang_cz' => 'Ceco',
280 'lang_pl' => 'Polacco',
281 'lang_si' => 'Sloveno',
282 'lang_fi' => 'Finlandese',
283 'lang_tr' => 'Turco',
284 'lang_se' => 'Svedese',
285 'lang_pt' => 'Portoghese',
286 'lang_ru' => 'Russo',
287 'lang_ro' => 'Rumeno',
288 'lang_ch' => 'Cinese',
289 'lang_sk' => 'Slovacco',
290 'lang_lt' => 'Lituano',
291 'lang_is' => 'Islandese',
292 'lang_hr' => 'Croato',
293 'lang_hu' => 'Ungherese',
294 'lang_gl' => 'Groenlandese',
295 'lang_th' => 'Tailandese',
296 'lang_gr' => 'Greco',
297 'lang_hk' => 'Cinese',
298 'lang_eu' => 'Basco',
299 'lang_bg' => 'Bulgaro',
300 'lang_br' => 'Portoghese (Brasile)',
301 'lang_et' => 'Estone',
302 'lang_ar' => 'Arabo',
303 'lang_he' => 'Ebraico',
304 'lang_ua' => 'Ucraino',
305 'default' => 'Predefinito',
306 'simulate' => 'Simula un utente',
307 'opening' => 'Startup',
308 'personal_data' => 'Dati personali',
309 'showThumbs' => 'Mostra miniature',
310 'condensedMode' => 'Usa "condensed mode" nel backend <br />(per schermi a bassa risoluzione)',
311 'noMenuMode' => 'Scegli layout per i menù',
312 'noMenuMode_def' => 'Menù nel frame a sinistra (default)',
313 'noMenuMode_sel' => 'Selectorbox nel frame superiore',
314 'noMenuMode_icons' => 'Icone nel frame superiore',
315 'startInTaskCenter' => 'Avvia modulo \'Task Center\' all\'inizio',
316 'emailMeAtLogin' => 'Avvisami via e-mail quando qualcuno cerca di accedere con il mio account.',
317 'helpText' => 'Mostra testo di help (quando presente)',
318 'maxTitleLen' => 'Lunghezza massima titolo',
319 'edit_showFieldHelp' => 'Modalità di help',
320 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Solo icone di help',
321 'edit_showFieldHelp_message' => 'Messaggio completo',
322 'edit_wideDocument' => 'Wide document background',
323 'edit_RTE' => 'Abilita Rich Text Editor (MSIE solo)',
324 'edit_docModuleUpload' => 'Upload file nel Doc-Module',
325 'edit_functions' => 'Modifica',
326 'disableCMlayers' => 'No menu pop-up',
327 'setToStandard' => 'Valori predefiniti',
328 'functions' => 'Funzioni avanzate',
329 'copyLevels' => '<b>Copia ricorsiva:</b> Inserisci il numero dei </ br>sottolivelli da includere quando la pagina viene copiata',
330 'recursiveDelete' => '<b>Cancellazione ricorsiva(!)</b> Quando si elimina una pagina</br> vengono eliminate anche TUTTE le sottopagine',
331 'activateChanges' => 'Attenzione! Per attivare TUTTI i cambiamenti devi ricaricare l\'interfaccia di amministrazione (fai logout e login di nuovo)',
332 'levels' => 'livelli',
333 'beUser_realName' => 'Nome',
334 'beUser_email' => 'Email',
335 'save' => 'Salva configurazione',
336 'newPassword' => 'Nuova password',
337 'newPasswordAgain' => 'Ripeti password',
338 'newPassword_ok' => 'Password aggiornata',
339 'newPassword_failed' => 'La password NON è stata aggiornata perché non hai immesso la stessa password in entrambi i campi.',
340 ),
341 'fr' => Array (
342 'UserSettings' => 'Paramètres utilisateur',
343 'language' => 'Langue',
344 'lang_default' => 'English (Anglais)',
345 'lang_dk' => 'Danois',
346 'lang_de' => 'Allemand',
347 'lang_no' => 'Norvégien',
348 'lang_it' => 'Italien',
349 'lang_fr' => 'Français',
350 'lang_es' => 'Espagnol',
351 'lang_nl' => 'Hollandais',
352 'lang_cz' => 'Tchèque',
353 'lang_pl' => 'Polonnais',
354 'lang_si' => 'Slovaque',
355 'lang_fi' => 'Finlandais',
356 'lang_tr' => 'Turc',
357 'lang_se' => 'Suédois',
358 'lang_pt' => 'Portugais',
359 'lang_ru' => 'Russe',
360 'lang_ro' => 'Roumain',
361 'default' => 'Par défaut',
362 'simulate' => 'Simuler un utilisateur Backend',
363 'opening' => 'Lancement',
364 'showThumbs' => 'Afficher le catalogue par défaut',
365 'noMenuMode_def' => 'Le menu dans la frame de gauche (défaut)',
366 'noMenuMode_sel' => 'Boite de séléction dans la frame du haut',
367 'noMenuMode_icons' => 'Icônes dans la frame du haut',
368 'startInTaskCenter' => 'Démarrer dans le module \'Centre de tâches\'',
369 'emailMeAtLogin' => 'M\'avertir par e-mail en cas de connexion avec<br />mon compte utilisateur',
370 'helpText' => 'Afficher l\'aide textuelle lorsqu\'elle existe',
371 'maxTitleLen' => 'Longueur max. de titre',
372 'edit_showFieldHelp' => 'Mode d\'aide des champs',
373 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Afficher seulement l\'icône',
374 'edit_showFieldHelp_message' => 'Afficher des messages complets',
375 'edit_wideDocument' => 'Fond du docuement large',
376 'edit_RTE' => 'Activer l\'éditeur Rich Text (MSIE uniquement)',
377 'edit_docModuleUpload' => 'Uploader des fichier directement dans le module Doc',
378 'edit_functions' => 'Editer',
379 'disableCMlayers' => 'Afficher les menus de contenu (popup)',
380 'setToStandard' => 'Retour valeurs par défaut',
381 'functions' => 'Fonctions avancées',
382 'copyLevels' => '<b>Copie recursive:</b> Entrer le nombre de sous-page<br /> inclu lors de la copie d\'une page.',
383 'recursiveDelete' => '<b>Supprimer recursif</b> Permettre de supprimer TOUTES<br /> les sous-pages lors de la suppression d\'une page',
384 'activateChanges' => 'Note! Pour activer les changements, veuillez recharger l\'interface. (ex. logout et login une nouvelle fois).',
385 'levels' => 'niveaux',
386 'beUser_realName' => 'Votre nom',
387 'beUser_email' => 'Votre adresse e-mail',
388 'save' => 'Enregistrer configuration',
389 'newPassword' => 'Nouveau mot de passe',
390 'newPasswordAgain' => 'Nouveau mot de passe, encore',
391 'newPassword_ok' => 'Le mot de passe est mis à jour',
392 'newPassword_failed' => 'Le mot de passe n\'est PAS mis à jour car vous n\'avez pas entrer deux fois la même valeur.',
393 ),
394 'es' => Array (
395 'UserSettings' => 'Configuración del usuario',
396 'language' => 'Idioma',
397 'lang_default' => 'Inglés',
398 'lang_dk' => 'Danés',
399 'lang_de' => 'Alemán',
400 'lang_no' => 'Noruego',
401 'lang_it' => 'Italiano',
402 'lang_fr' => 'Francés',
403 'lang_es' => 'Español',
404 'lang_nl' => 'Holandés',
405 'lang_cz' => 'Checo',
406 'lang_pl' => 'Polaco',
407 'lang_si' => 'Eslovaco',
408 'lang_fi' => 'Finlandés',
409 'lang_tr' => 'Turco',
410 'lang_se' => 'Sueco',
411 'lang_pt' => 'Portugués',
412 'lang_ru' => 'Ruso',
413 'lang_ro' => 'Rumano',
414 'default' => 'Por defecto',
415 'simulate' => 'Simular usuario del backend',
416 'opening' => 'Inicio',
417 'showThumbs' => 'Muestra las imágenes en miniatura por defecto',
418 'noMenuMode_def' => 'Menu en frame izquierdo (predeterminado)',
419 'noMenuMode_sel' => 'Caja de selección en el frame superior',
420 'noMenuMode_icons' => 'Iconos en el frame superior',
421 'startInTaskCenter' => 'Iniciar en el módulo \'Centro de Tareas\'',
422 'emailMeAtLogin' => 'Notificarme por email si alguién abre sesión <br />desde mi cuenta',
423 'helpText' => 'Mostrar el texto de ayuda cuando corresponda',
424 'maxTitleLen' => 'Ancho máximo del títlulo',
425 'edit_showFieldHelp' => 'Modo de ayuda en los campos',
426 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Mostrar ícono de ayuda solamente',
427 'edit_showFieldHelp_message' => 'Mostrar texto completo de ayuda',
428 'edit_wideDocument' => 'Ensanchar fondo de documento',
429 'edit_RTE' => 'Habilitar el editor RTE (solamente en MSIE)',
430 'edit_docModuleUpload' => 'Subir archivo directamente en el módulo Doc',
431 'edit_functions' => 'Editar',
432 'disableCMlayers' => 'Deshabilitar menús de contenido en ventanas Popup',
433 'setToStandard' => 'Regresa la configuración a su valor inicial',
434 'functions' => 'Funciones avanzadas',
435 'copyLevels' => '<b>Copia recursiva:</b> Indique la cantidad<br />de subniveles a incluir cuando se copie una página',
436 'recursiveDelete' => '<b>Eliminación recursiva(!):</b> Permitir que TODAS las subpáginas<br />sean eliminadas al borrar una página',
437 'activateChanges' => '¡Aviso! Para activar la mayor parte de estos cambios, por favor recargue el backend (i.e.: salga y entre nuevamente)',
438 'levels' => 'niveles',
439 'beUser_realName' => 'Su nombre',
440 'beUser_email' => 'Su dirección de email',
441 'save' => 'Guardar configuración',
442 'newPassword' => 'Nueva clave de acceso',
443 'newPasswordAgain' => 'Repita nueva clave de acceso',
444 'newPassword_ok' => 'La clave de acceso ha sido actualizada',
445 'newPassword_failed' => 'La clave de acceso no ha sido actualizada debido a que la misma clave debe ser introducida dos veces para verificación.',
446 ),
447 'nl' => Array (
448 'UserSettings' => 'Persoonlijke instellingen',
449 'language' => 'Taal',
450 'lang_default' => 'Engels',
451 'lang_dk' => 'Deens',
452 'lang_de' => 'Duits',
453 'lang_no' => 'Noors',
454 'lang_it' => 'Italiaans',
455 'lang_fr' => 'Frans',
456 'lang_es' => 'Spaans',
457 'lang_nl' => 'Nederlands',
458 'lang_cz' => 'Tsjechisch',
459 'lang_pl' => 'Pools',
460 'lang_si' => 'Sloweens',
461 'lang_fi' => 'Fins',
462 'lang_tr' => 'Turks',
463 'lang_se' => 'Zweeds',
464 'lang_pt' => 'Portugees',
465 'lang_ru' => 'Russisch',
466 'lang_ro' => 'Roemeens',
467 'lang_ch' => 'Chinees',
468 'lang_sk' => 'Slowaaks',
469 'lang_lt' => 'Litouws',
470 'lang_is' => 'Ijslands',
471 'lang_hr' => 'Kroatisch',
472 'lang_hu' => 'Hongaars',
473 'lang_gl' => 'Groenlands',
474 'lang_th' => 'Thais',
475 'lang_gr' => 'Grieks',
476 'lang_hk' => 'Chinees (Trad)',
477 'lang_eu' => 'Baskisch',
478 'lang_bg' => 'Bulgaars',
479 'lang_br' => 'Braziliaans Portugees',
480 'lang_et' => 'Estlands',
481 'lang_ar' => 'Arabisch',
482 'lang_he' => 'Hebreeuws',
483 'lang_ua' => 'Oekraïnsch',
484 'default' => 'Standaard',
485 'simulate' => 'Simuleer BeheerSitegebruiker',
486 'opening' => 'Opstarten',
487 'personal_data' => 'Persoonlijke gegevens',
488 'showThumbs' => 'Toon mini-afbeelding als standaard',
489 'condensedMode' => 'Gebruik gecondenseerde modus in backend<br />(voor lage resolutie)',
490 'noMenuMode' => 'Selecteer wijze van navigeren',
491 'noMenuMode_def' => 'Linker frame (standaard)',
492 'noMenuMode_sel' => 'Keuzeveld in bovenste frame',
493 'noMenuMode_icons' => 'Iconen in bovenste frame',
494 'startInTaskCenter' => 'Opstarten in de module \'Taak Centrum\'',
495 'emailMeAtLogin' => 'Bericht mij per email, als er iemand in <br /> inlogt vanaf mijn account',
496 'helpText' => 'Toon help tekst wanneer van toepassing',
497 'maxTitleLen' => 'Max. titel lengte',
498 'edit_showFieldHelp' => 'Help bij velden',
499 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Toon alleen helppictogram',
500 'edit_showFieldHelp_message' => 'Toon volledige tekstboodschap',
501 'edit_wideDocument' => 'Brede document achtergrond',
502 'edit_RTE' => 'Activeer Tekst Plus Editor (Internet Explorer)',
503 'edit_docModuleUpload' => 'Bestandsupload direct in Doc-module',
504 'edit_functions' => 'Bewerk',
505 'disableCMlayers' => 'Popupmenu\'s uitschakelen',
506 'setToStandard' => 'Reset alle waardes naar standaard',
507 'functions' => 'Bijzondere functies',
508 'copyLevels' => '<b>Recursief Kopiëren:</b> Vul het aantal pagina<br />subniveau\'s bij het kopiëren van pagina\'s in',
509 'recursiveDelete' => '<b>Recusief Verwijderen(!):</b> Verwijder alle subpagina\'s <br /> als er een pagina verwijderd wordt',
510 'activateChanges' => 'Let op! Om de meeste wijzigingen te aktiveren dien je de BeheerSite opnieuw te laden. (uitloggen en opnieuw inloggen)',
511 'levels' => 'niveau\'s',
512 'beUser_realName' => 'Naam:',
513 'beUser_email' => 'Emailadres',
514 'save' => 'Opslaan van configuratie',
515 'newPassword' => 'Nieuw wachtwoord',
516 'newPasswordAgain' => 'Nieuw wachwoord, nogmaals',
517 'newPassword_ok' => 'Wachtwoord is niet gewijzigd',
518 'newPassword_failed' => 'Wachtwoord is NIET gewijzigd omdat u niet twee keer hetzelfde wachtwoord heeft ingevoerd.',
519 ),
520 'cz' => Array (
521 'UserSettings' => 'U\9eivatelské nastavení',
522 'language' => 'Jazyk',
523 'lang_default' => 'Anglicky',
524 'lang_dk' => 'Dánsky',
525 'lang_de' => 'Nìmecky',
526 'lang_no' => 'Norsky',
527 'lang_it' => 'Italsky',
528 'lang_fr' => 'Francouzsky',
529 'lang_es' => '\8apanìlsky',
530 'lang_nl' => 'Holandsky',
531 'lang_cz' => 'Èesky',
532 'lang_pl' => 'Polsky',
533 'lang_si' => 'Slovensky',
534 'lang_fi' => 'Finsky',
535 'lang_tr' => 'Turecky',
536 'lang_se' => '\8avédsky',
537 'lang_pt' => 'Portugalsky',
538 'lang_ru' => 'Rusky',
539 'lang_ro' => 'Rumunsky',
540 'lang_ch' => 'Èínsky',
541 'lang_sk' => 'Slovensky',
542 'lang_lt' => 'Litevsky',
543 'default' => 'Default',
544 'simulate' => 'Simulovat u\9eivatelel backendu',
545 'opening' => 'Start',
546 'showThumbs' => 'Ukazovat náhledy defaultnì',
547 'noMenuMode_def' => 'Levý rámec (default)',
548 'noMenuMode_sel' => 'Combo-box v horním rámci',
549 'noMenuMode_icons' => 'Ikony v horním rámci',
550 'startInTaskCenter' => 'Zaèít v modulu "Task Center"',
551 'emailMeAtLogin' => 'Oznámit mi e-mailem, kdy\9e se nìkdo pøihlásí<br />na mùj úèet',
552 'helpText' => 'Ukazovat help, kde je to mo\9ené',
553 'maxTitleLen' => 'Max. délka titulu',
554 'edit_showFieldHelp' => 'Help pro pole',
555 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Pouze zobrazit ikonu helpu',
556 'edit_showFieldHelp_message' => 'Zobrazit celý tect zprávy',
557 'edit_wideDocument' => '\8air\9aí pozadí dokumentu',
558 'edit_RTE' => 'Zapnout rich text editor',
559 'edit_docModuleUpload' => 'Upload souborù pøímo v modulu Doc',
560 'edit_functions' => 'Editovat',
561 'disableCMlayers' => 'Zakázat kontextová pop-up menu',
562 'setToStandard' => 'Vrátit v\9aechny hodnoty na základní',
563 'functions' => 'Pokroèilé funkce',
564 'copyLevels' => '<b>Rekurzivní kopie:</b> Zadejte poèet úrovní<br />podstran, které zahrnout, kdy\9e se strana kopíruje',
565 'recursiveDelete' => '<b>Rekurzivní odstranìní(!):</b> Povolit odstranìní V\8aECH<br />podstran, kdy\9e se odstraòuje strana',
566 'activateChanges' => 'Poznámka! Abyste aktivovali zmìny, musíte znovunaèíst backend (tj. odhla\9ate se a znovu se pøihla\9ate).',
567 'levels' => 'úrovnì',
568 'beUser_realName' => 'Va\9ae jméno',
569 'beUser_email' => 'Va\9ae emailová adresa',
570 'save' => 'Ulo\9eit konfiguraci',
571 'newPassword' => 'Nové heslo',
572 'newPasswordAgain' => 'Nové heslo, znovu',
573 'newPassword_ok' => 'Heslo bylo ulo\9eeno',
574 'newPassword_failed' => 'Heslo NEBYLO ulo\9eeno, proto\9ee jste nevlo\9eili dtejné heslo dvakrát.',
575 ),
576 'pl' => Array (
577 'UserSettings' => 'Ustawienia u¿ytkownika',
578 'language' => 'Jêzyk',
579 'lang_default' => 'Angielski',
580 'lang_dk' => 'Duñski',
581 'lang_de' => 'Niemiecki',
582 'lang_no' => 'Norweski',
583 'lang_it' => 'W³oski',
584 'lang_fr' => 'Francuzki',
585 'lang_es' => 'Hiszpañski',
586 'lang_nl' => 'Holenderski',
587 'lang_cz' => 'Czeski',
588 'lang_pl' => 'Polski',
589 'lang_si' => 'S³oweñski',
590 'lang_fi' => 'Fiñski',
591 'lang_tr' => 'Turecki',
592 'lang_se' => 'Szwedzki',
593 'lang_pt' => 'Portugalski',
594 'lang_ru' => 'Rosyjski',
595 'lang_ro' => 'Rumuñski',
596 'lang_ch' => 'Chiñski',
597 'lang_sk' => 'S³owacki',
598 'lang_lt' => 'Litewski',
599 'lang_is' => 'Islandzki',
600 'lang_hr' => 'Chorwacki',
601 'lang_hu' => 'Wêgierski',
602 'lang_gl' => 'Grenlandzki',
603 'lang_th' => 'Tajski',
604 'lang_gr' => 'Grecki',
605 'lang_hk' => 'Chiñski (tradycyjny)',
606 'lang_eu' => 'Baskijski',
607 'lang_bg' => 'Bu³garski',
608 'lang_br' => 'Portugalski - Brazylijski',
609 'lang_et' => 'Estoñski',
610 'lang_ar' => 'Arabski',
611 'lang_he' => 'Hebrajski',
612 'lang_ua' => 'Ukraiñski',
613 'default' => 'Domy¶lny',
614 'simulate' => 'Zasymuluj u¿ytkownika',
615 'opening' => 'Po zalogowaniu',
616 'personal_data' => 'Informacje osobowe',
617 'showThumbs' => 'Domy¶lnie pokazuj miniatury',
618 'condensedMode' => 'U¿ywaj widoku skondensowanego<br />(dla ma³ych ekranów)',
619 'noMenuMode' => 'Wybierz sposób nawigacji',
620 'noMenuMode_def' => 'Menu w lewej ramce (domy¶lnie)',
621 'noMenuMode_sel' => 'Lista wyboru w górnej ramce',
622 'noMenuMode_icons' => 'Ikony w górnej ramce',
623 'startInTaskCenter' => 'Rozpocznij w module \'Centrum Zadañ\'',
624 'emailMeAtLogin' => 'Wy¶lij mi email gdy kto¶<br />bêdzie logowa³ siê na moje konto',
625 'helpText' => 'Pokazuj tekst pomocy tam gdzie to mo¿liwe',
626 'maxTitleLen' => 'Max. d³ugo¶æ tytu³u strony',
627 'edit_showFieldHelp' => 'Pomoc',
628 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Wy¶wietlaj tylko ikonki pomocy',
629 'edit_showFieldHelp_message' => 'Wy¶wietlaj ca³y tekst pomocy',
630 'edit_wideDocument' => 'Szerokie t³o dokumentu',
631 'edit_RTE' => 'W³±cz edytor RTE (tylko IE)',
632 'edit_docModuleUpload' => 'Uploadowanie plików bezpo¶rednio w module Dokument',
633 'edit_functions' => 'Edycja',
634 'disableCMlayers' => 'Wy³±cz wyskakuj±ce menu tre¶ci',
635 'setToStandard' => 'Przywróæ ustawienia domy¶lne',
636 'functions' => 'Funkcje zaawansowane',
637 'copyLevels' => '<b>Kopiowanie rekursywne:</b> Wprowad¼ liczbê poziomów<br /> podstron kopiowanych razem ze stron± nadrzêdn±',
638 'recursiveDelete' => '<b>Usuwanie rekursywne(!):</b> Wraz z usuwan± stron±,<br /> usuwane bêd± równie¿ WSZYSTKIE jej podstrony',
639 'activateChanges' => 'Uwaga! Niektóre opcje stan± siê aktywne po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.',
640 'levels' => 'poziomy',
641 'beUser_realName' => 'Twoja nazwa',
642 'beUser_email' => 'Twój adres email',
643 'save' => 'Zapisz konfiguracjê',
644 'newPassword' => 'Nowe has³o',
645 'newPasswordAgain' => 'Nowe has³o, ponownie',
646 'newPassword_ok' => 'Has³o zosta³o zmienione',
647 'newPassword_failed' => 'Has³o NIE zosta³o zmienione, poniewa¿ wprowadzone has³a nie s± takie same.',
648 ),
649 'si' => Array (
650 'UserSettings' => 'Uporabni\9ake nastavitve',
651 'language' => 'Jezik',
652 'lang_default' => 'Angle\9aki',
653 'lang_dk' => 'Danski',
654 'lang_de' => 'Nem\9aki',
655 'lang_no' => 'Norve\9aki',
656 'lang_it' => 'Italijanski',
657 'lang_fr' => 'Francoski',
658 'lang_es' => '\8apanski',
659 'lang_nl' => 'Nizozemski',
660 'lang_cz' => 'Èe\9aki',
661 'lang_pl' => 'Poljski',
662 'lang_si' => 'Slovenski',
663 'lang_fi' => 'Finski',
664 'lang_tr' => 'Tur\9aki',
665 'lang_se' => '\8avedski',
666 'lang_pt' => 'Portugalski',
667 'lang_ru' => 'Ruski',
668 'lang_ro' => 'Romunski',
669 'lang_ch' => 'Kitajski',
670 'lang_sk' => 'Slova\9aki',
671 'lang_lt' => 'Litovski',
672 'default' => 'Privzeto',
673 'simulate' => 'Simuliraj sistemskega uporabnika',
674 'opening' => 'Zaèetek',
675 'showThumbs' => 'Privzeto poka\9ei zavihke',
676 'noMenuMode' => 'Izberite alternativno krmarjenje po sistemu',
677 'noMenuMode_def' => 'Meni v levek okviru (privzeto)',
678 'noMenuMode_sel' => 'Izbirno polje v zgornjem okviru',
679 'noMenuMode_icons' => 'Ikone v zgornjem okviru',
680 'startInTaskCenter' => 'Zaèni v modulu \'Naloge\'',
681 'emailMeAtLogin' => 'Opozori me po e-po\9ati, ko se kdo <BR>prijavi z mojim imenom',
682 'helpText' => 'Prika\9ei pomoè, kadar je na voljo',
683 'maxTitleLen' => 'Najveèja dol\9eina naslova',
684 'edit_showFieldHelp' => 'Naèin pomoèi v poljih',
685 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Prika\9ei samo ikono za pomoè',
686 'edit_showFieldHelp_message' => 'Prika\9ei celotno besedilo pomoèi',
687 'edit_wideDocument' => '\8airoko ozadje dokumenta',
688 'edit_RTE' => 'Napredni urejevalnik besedila (samo v MSIE)',
689 'edit_docModuleUpload' => 'Nalo\9ei datoteke neposredno v modul Doc',
690 'edit_functions' => 'Uredi',
691 'disableCMlayers' => 'Onemogoèi pojavne kontekstne menije',
692 'setToStandard' => 'Ponastavi vse na privzete vrednosti',
693 'functions' => 'Napredne funkcije',
694 'copyLevels' => '<b>Rekurzivno kopiranje:</b> Vpi\9aite \9atevilo podravni strani,<BR>ki bodo vkljuèeni pri kopiranju',
695 'recursiveDelete' => '<b>Rekurzivno brisanje(!):</b> Pri brisanju strani <br />odstrani VSE podstrani',
696 'activateChanges' => 'Pozor! Èe \9eelite aktivirati te spremembe, se morate odjaviti in ponovno prijaviti v TYPO3.',
697 'levels' => 'ravni',
698 'beUser_realName' => 'Va\9ae ime',
699 'beUser_email' => 'Va\9a e-po\9atni naslov',
700 'save' => 'Shrani nastavitve',
701 'newPassword' => 'Novo geslo',
702 'newPasswordAgain' => 'Novo geslo, ponovi',
703 'newPassword_ok' => 'Geslo je posodobljeno',
704 'newPassword_failed' => 'Geslo NI posodobljeno, ker se vne\9aeni gesli ne ujemata.',
705 ),
706 'fi' => Array (
707 'UserSettings' => 'Käyttäjä asetukset',
708 'language' => 'Kieli',
709 'lang_default' => 'Englanti',
710 'lang_dk' => 'Tanska',
711 'lang_de' => 'Saksa',
712 'lang_no' => 'Norja',
713 'lang_it' => 'Italia',
714 'lang_fr' => 'Ranska',
715 'lang_es' => 'Espanja',
716 'lang_nl' => 'Hollanti',
717 'lang_cz' => 'Tsekki',
718 'lang_pl' => 'Puola',
719 'lang_si' => 'Slovania',
720 'lang_fi' => 'Suomi',
721 'lang_tr' => 'Turkki',
722 'lang_se' => 'Ruotsi',
723 'lang_pt' => 'Portugali',
724 'lang_ru' => 'Venäjä',
725 'lang_ro' => 'Romania',
726 'lang_ch' => 'Kiina',
727 'lang_sk' => 'Slovakia',
728 'lang_lt' => 'Liettua',
729 'lang_is' => 'Islanti',
730 'lang_hr' => 'Kroatia',
731 'lang_hu' => 'Unkari',
732 'lang_gl' => 'Gröönlanti',
733 'lang_th' => 'Thaimaa',
734 'lang_gr' => 'Kreikka',
735 'lang_hk' => 'Kiina(trad.)',
736 'lang_eu' => 'Baski',
737 'lang_bg' => 'Bilgaria',
738 'lang_br' => 'Brasilia (Portugali)',
739 'lang_et' => 'Viro',
740 'lang_ar' => 'Arabia',
741 'lang_he' => 'Heprea',
742 'lang_ua' => 'Ukraina',
743 'lang_lv' => 'Latvia',
744 'lang_jp' => 'Japani',
745 'lang_vn' => 'Vietnam',
746 'default' => 'Oletusarvo',
747 'simulate' => 'Simuloi backend käyttäjää',
748 'opening' => 'Aloitus',
749 'personal_data' => 'Henkilökohtaiset tiedot',
750 'showThumbs' => 'Näytä kuvakkeet oletusarvoisesti',
751 'condensedMode' => 'Käytä tiivistettyä muotoataustatoiminnoissa (BE)<br>(pienille ruuduille)',
752 'noMenuMode' => 'Valitse navigointi moodi',
753 'noMenuMode_def' => 'Vasen valikko raami (oletus)',
754 'noMenuMode_sel' => 'Valintalaatikko yläraamissa',
755 'noMenuMode_icons' => 'Ikonit yläraamissa',
756 'startInTaskCenter' => 'Aloitus modulista \'Task Center\'',
757 'emailMeAtLogin' => 'Huomauta sähköpostilla kun joku <br />kirjoittautuu sisään käyttäjätunnuksellasi',
758 'helpText' => 'Näytä avustetekstit aina kun mahdollista',
759 'maxTitleLen' => 'Max. otsikon pituus',
760 'edit_showFieldHelp' => 'Kenttäkohtainen ohjetoiminto',
761 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Näytä ainoastaan ohjetoiminnon ikoni',
762 'edit_showFieldHelp_message' => 'Näytä täydellinen tekstitiedote',
763 'edit_wideDocument' => 'Leveä asiakirjapohja',
764 'edit_RTE' => 'Valitse Rich Text Editor (ainoastaan MSIE)',
765 'edit_docModuleUpload' => 'Tiedoston vienti (upload) Doc-modulissa',
766 'edit_functions' => 'Muotoile',
767 'disableCMlayers' => 'Poista käytöstä sisältövalikkojen popup',
768 'setToStandard' => 'Aseta kaikki arvot oletuksiinsa',
769 'functions' => 'Laajennetut toiminnot',
770 'copyLevels' => '<b> Rekursiivnen kopiointi:</b> Anna sivujen lukumäärä<br />alatasot mukaanlaskien, sivun kopioinnissa',
771 'recursiveDelete' => '<b>Rekursiivinen poisto(!):</b> Mahdollista alasivujen poisto <br />poistettaessa sivua',
772 'activateChanges' => 'Huomaa! Mahdollistaaksesi useimmat näistä muutoksista, poistu ja palaa TYPO3een (login ja logout)',
773 'levels' => 'tasot',
774 'beUser_realName' => 'Nimesi',
775 'beUser_email' => 'Sähköpostiosoitteesi',
776 'save' => 'Tallenna kokoonpano',
777 'newPassword' => 'Uusi salasana',
778 'newPasswordAgain' => 'Uusi salasan, uudestaan',
779 'newPassword_ok' => 'Salasana päivitetty',
780 'newPassword_failed' => 'Salasanaa ei päivitetty koska et antanut SAMAA salasanaa toistamiseen.',
781 ),
782 'tr' => Array (
783 'UserSettings' => 'Kullanýcý ayarlarý',
784 'language' => 'Dil',
785 'lang_default' => 'Ýngilizce',
786 'lang_dk' => 'Danca',
787 'lang_de' => 'Almanca',
788 'lang_no' => 'Norveçce',
789 'lang_it' => 'Ýtalyanca',
790 'lang_fr' => 'Fransýzca',
791 'lang_es' => 'Ýspanyolca',
792 'lang_nl' => 'Hollandaca',
793 'lang_cz' => 'Çekce',
794 'lang_pl' => 'Pomakça',
795 'lang_si' => 'Slovakça',
796 'lang_fi' => 'Fince',
797 'lang_tr' => 'Türkçe',
798 'lang_se' => 'Ýsveçce',
799 'lang_pt' => 'Portekizce',
800 'lang_ru' => 'Rusca',
801 'lang_ro' => 'Romence',
802 'lang_ch' => 'Çince',
803 'lang_sk' => 'Slovakça',
804 'lang_lt' => 'Litvanyaca',
805 'default' => 'Standart',
806 'simulate' => 'Arkaplan kullanýcýlarýný simule etme',
807 'opening' => 'Baþlangýç',
808 'showThumbs' => 'Standart tarafýndan küçük resimlerin gösterilmesi',
809 'noMenuMode_def' => 'Sol çerçeve menüsü (standart)',
810 'noMenuMode_sel' => 'Üst çerçevenin içindeki selektor kutusu',
811 'noMenuMode_icons' => 'Üst çerçevenin içindeki ikonlar',
812 'startInTaskCenter' => 'Baþlangýç modülünün içinde \'Görev Merkezi\'',
813 'emailMeAtLogin' => 'Hesabýma birisi giriþ yaptýðýnda <br />emaille haber ver bana',
814 'helpText' => 'O konuyla ilgili yardým metini varsa göster',
815 'maxTitleLen' => 'Max. Baþlýk Uzunluðu',
816 'edit_showFieldHelp' => 'Yardým modu alaný',
817 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Sadece yardým ikonunun görüntülenmesi',
818 'edit_showFieldHelp_message' => 'Tüm metin mesajýnýn görüntülenmesi',
819 'edit_wideDocument' => 'Dökümanýn arkaplanýný geniþlet',
820 'edit_RTE' => 'Zengin Metin Düzenleyiciyi çalýþýr (etkin) duruma getir (sadece MSIE)',
821 'edit_docModuleUpload' => 'Doc-modülün içinde doðrudan dosya yüklenmesi',
822 'edit_functions' => 'Düzenle',
823 'disableCMlayers' => 'Popup içerik menülerini devre dýþý býrak',
824 'setToStandard' => 'Tüm Deðerleri standarta çevir',
825 'functions' => 'Geliþmiþ fonksiyonlar',
826 'copyLevels' => '<b>Yinelemeli Kopya:</b> Sayfa kopyalandýðýnda<br />altseviyeleri kapsayan sayfa numarasýný girin',
827 'recursiveDelete' => '<b>Yinelemeli Silme(!):</b> Sayfa silinirken<br />TÜM altsayfalarýn silinebilmesine izin ver',
828 'activateChanges' => 'Uyarý! Çoðu deðiþiklikleri aktif hale getirmek için, lütfen arkaplaný tekrar yükleyiniz (tekrar çýkýn ve girin gibi).',
829 'levels' => 'seviyeler',
830 'beUser_realName' => 'Ýsminiz',
831 'beUser_email' => 'Email adresiniz',
832 'save' => 'Konfigürasyonu kaydet',
833 'newPassword' => 'Yeni þifre',
834 'newPasswordAgain' => 'Yeni þifre, tekrar',
835 'newPassword_ok' => 'Þifre güncellendi',
836 'newPassword_failed' => 'Þifreniz güncellenmedi çünkü ayný þifreyi tekrar girmediniz.',
837 ),
838 'se' => Array (
839 'UserSettings' => 'Användarinställningar',
840 'language' => 'Språk',
841 'lang_default' => 'Engelska',
842 'lang_dk' => 'Danska',
843 'lang_de' => 'Tyska',
844 'lang_no' => 'Norska',
845 'lang_it' => 'Italienska',
846 'lang_fr' => 'Franska',
847 'lang_es' => 'Spanska',
848 'lang_nl' => 'Holländska',
849 'lang_cz' => 'Tjeckiska',
850 'lang_pl' => 'Polska',
851 'lang_si' => 'Sloveniska',
852 'lang_fi' => 'Finska',
853 'lang_tr' => 'Turkiska',
854 'lang_se' => 'Svenska',
855 'lang_pt' => 'Portugisiska',
856 'lang_ru' => 'Ryska',
857 'lang_ro' => 'Rumäniska',
858 'lang_ch' => 'Kinesiska',
859 'lang_sk' => 'Slovakiska',
860 'lang_lt' => 'Littauiska',
861 'lang_is' => 'Isländska',
862 'lang_hr' => 'Kroatiska',
863 'lang_hu' => 'Ungerska',
864 'lang_gl' => 'Grönländska',
865 'lang_th' => 'Thailändska',
866 'lang_gr' => 'Grekiska',
867 'lang_hk' => 'Kinesiska (Trad)',
868 'lang_eu' => 'Baskiska',
869 'lang_bg' => 'Bulgariska',
870 'lang_br' => 'Portugisiska (Brasilien)',
871 'lang_et' => 'Estniska',
872 'lang_ar' => 'Arabiska',
873 'lang_he' => 'Hebreiska',
874 'lang_ua' => 'Ukrainiska',
875 'default' => 'Standard',
876 'simulate' => 'Simulera backend användare',
877 'opening' => 'Starta upp',
878 'personal_data' => 'Personlig information',
879 'showThumbs' => 'Visa standard-knappar',
880 'condensedMode' => 'Använd komprimerad form i alternativ backend<BR>(för små monitorer)',
881 'noMenuMode' => 'Välj navigation för alternativ backend',
882 'noMenuMode_def' => 'Meny i vänstra framen (standard)',
883 'noMenuMode_sel' => 'Valruta i övre framen',
884 'noMenuMode_icons' => 'Ikoner i övre framen',
885 'startInTaskCenter' => 'Starta upp med modulen \'Uppgifter\'',
886 'emailMeAtLogin' => 'Sänd mej en epost då någon loggar in<BR>med mitt konto',
887 'helpText' => 'Visa hjälptexter då de existerar',
888 'maxTitleLen' => 'Max. längd på rubirk',
889 'edit_showFieldHelp' => 'Fält-hjälpläge',
890 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Visa endast Hjälp-ikon',
891 'edit_showFieldHelp_message' => 'Visa hela meddelandet som text',
892 'edit_wideDocument' => 'Bred dokumentbakgrund',
893 'edit_RTE' => 'Möjliggör RikTextEditeraren (endast i MSIE)',
894 'edit_docModuleUpload' => 'Filuppladdning direkt i Doc-modulen',
895 'edit_functions' => 'Ändra',
896 'disableCMlayers' => 'Visa inte Popup-sammanhangsmenyer',
897 'setToStandard' => 'Återställ alla värden till standard',
898 'functions' => 'Advancerade funktioner',
899 'copyLevels' => '<b>Rekursiv kopiering:</b> Ange hur många undernivåer<BR>som skall inkluderas då en sida kopieras',
900 'recursiveDelete' => '<b>Rekursiv Ta bort (!):</b> Tillåt, att alla undersidor tas bort,<br>då en sida tas bort.',
901 'activateChanges' => 'Märk! För att aktivera de flesta av dessa ändringar måste du ladda om backend-sidan (mao. logga ut och logga in på nytt).',
902 'levels' => 'nivåer',
903 'beUser_realName' => 'Ditt namn',
904 'beUser_email' => 'Din epostadress',
905 'save' => 'Spara inställningarna',
906 'newPassword' => 'Nytt lösenord',
907 'newPasswordAgain' => 'Nytt lösenord på nytt',
908 'newPassword_ok' => 'Lösenordet byttes',
909 'newPassword_failed' => 'Lösenordet byttes INTE, för du gav inte samma lösenord två gånger.',
910 ),
911 'pt' => Array (
912 'UserSettings' => 'Definições de Utilizador',
913 'language' => 'Idioma',
914 'lang_default' => 'Inglês',
915 'lang_dk' => 'Dinamarquês',
916 'lang_de' => 'Alemão',
917 'lang_no' => 'Norueguês',
918 'lang_it' => 'Italiano',
919 'lang_fr' => 'Francês',
920 'lang_es' => 'Espanhol',
921 'lang_nl' => 'Holandês',
922 'lang_cz' => 'Checo',
923 'lang_pl' => 'Polaco',
924 'lang_si' => 'Esloveno',
925 'lang_fi' => 'Filandês',
926 'lang_tr' => 'Turco',
927 'lang_se' => 'Sueco',
928 'lang_pt' => 'Português',
929 'lang_ru' => 'Russo',
930 'lang_ro' => 'Romeno',
931 'default' => 'Defeito',
932 'simulate' => 'Simular utilizador de gestão',
933 'opening' => 'Iniciar',
934 'showThumbs' => 'Mostrar miniaturas por defeito',
935 'noMenuMode_def' => 'Menu na moldura esquerda (defeito)',
936 'noMenuMode_sel' => 'CaixaSelectora na moldura de topo',
937 'noMenuMode_icons' => 'Icons na moldura de topo',
938 'startInTaskCenter' => 'Iniciar no módulo \'Centro de Tarefas\'',
939 'emailMeAtLogin' => 'Notifique-me por email quando alguém entrar<br />a partir da minha conta',
940 'helpText' => 'Mostrar texto de ajuda quando aplicável',
941 'maxTitleLen' => 'Máx. Dim. Título',
942 'edit_showFieldHelp' => 'Mode de ajuda de campo',
943 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Mostrar icon de ajuda somente',
944 'edit_showFieldHelp_message' => 'Mostrar mensagem de texto completo',
945 'edit_wideDocument' => 'Fundo de documento amplo',
946 'edit_RTE' => 'Activar Rich Text Editor (Somente MSIE)',
947 'edit_docModuleUpload' => 'Carregar ficheiros directamente no Doc-module',
948 'edit_functions' => 'Editar',
949 'disableCMlayers' => 'Desactivar Popup Content Menus',
950 'setToStandard' => 'Redefinir todos os Valores para o defeito',
951 'functions' => 'Funções avançadas',
952 'copyLevels' => '<b>Cópia Recursiva:</b>Introduza o número de sub-níveis<br />de página a incluir quando uma página é copiada',
953 'recursiveDelete' => '<b>Remoção Recursiva:</b>Permitir que TODAS as suas sub-páginas<br />sejam removidas quando apagar uma página',
954 'activateChanges' => 'Nota! para activar a maior parte destas alterações, por favor, recarregue o Gestor (i.e. Desconecte-se e Re-Conecte-se novamente).',
955 'levels' => 'níveis',
956 'beUser_realName' => 'Seu nome',
957 'beUser_email' => 'Seu endereço email',
958 'save' => 'Salvar Configuração',
959 'newPassword' => 'Nova Senha',
960 'newPasswordAgain' => 'Confirmar Nova Senha',
961 'newPassword_ok' => 'Senha foi actualizada',
962 'newPassword_failed' => 'Senha NÃO foi actualizada porque não condizia Senha e Confirmação.',
963 ),
964 'ru' => Array (
965 'UserSettings' => 'Íàñòðîéêè ïîëüçîâàòåëÿ',
966 'language' => 'ßçûê',
967 'lang_default' => 'Àíãëèéñêèé',
968 'lang_dk' => 'Äàòñêèé',
969 'lang_de' => 'Íåìåöêèé',
970 'lang_no' => 'Íîðâåæñêèé',
971 'lang_it' => 'Èòàëüÿíñêèé',
972 'lang_fr' => 'Ôðàíöóçñêèé',
973 'lang_es' => 'Èñïàíñêèé',
974 'lang_nl' => 'Ãîëëàíäñêèé',
975 'lang_cz' => '×åøñêèé',
976 'lang_pl' => 'Ïîëüñêèé',
977 'lang_si' => 'Ñëîâåíñêèé',
978 'lang_fi' => 'Ôèíñêèé',
979 'lang_tr' => 'Òóðåöêèé',
980 'lang_se' => 'Øâåäñêèé',
981 'lang_pt' => 'Ïîðòóãàëüñêèé',
982 'lang_ru' => 'Ðóññêèé',
983 'lang_ro' => 'Ðóìûíñêèé',
984 'lang_ch' => 'Êèòàéñêèé',
985 'lang_sk' => 'Ñëîâàöêèé',
986 'lang_lt' => 'Ëèòîâñêèé',
987 'lang_is' => 'Èñëàíäñêèé',
988 'lang_hr' => 'Õîðâàòñêèé',
989 'lang_hu' => 'Âåíãåðñêèé',
990 'lang_gl' => 'Ãðåíëàíäñêèé',
991 'lang_th' => 'Òàéëàíäñêèé',
992 'lang_gr' => 'Ãðå÷åñêèé',
993 'lang_hk' => 'Êèòàéñêèé',
994 'lang_eu' => 'Áàñêñêèé',
995 'lang_bg' => 'Áîëãàðñêèé',
996 'lang_br' => 'Áðàçèëüñêî-ïîðòóãàëüñêèé',
997 'lang_et' => 'Ýñòîíñêèé',
998 'lang_ar' => 'Àðàáñêèé',
999 'lang_he' => 'Èâðèò',
1000 'lang_ua' => 'Óêðàèíñêèé',
1001 'default' => 'Ïî óìîë÷àíèþ',
1002 'simulate' => 'Ñèìóëèðîâàòü âíóòðåííåãî ïîëüçîâàòåëÿ',
1003 'opening' => 'Ñòàðò ñèñòåìû',
1004 'personal_data' => 'Ëè÷íûå äàííûå',
1005 'showThumbs' => 'Ïîêàçûâàòü ìèíèàòþðû êàðòèíîê ïî óìîë÷àíèþ',
1006 'condensedMode' => 'Ïîëüçîâàòüñÿ ñæàòûì âèäîì áýêåíäà<br />(äëÿ ìàëåíüêèõ ýêðàíîâ)',
1007 'noMenuMode' => 'Âûáðàòü ðåæèì íàâèãàöèè',
1008 'noMenuMode_def' => 'Ìåíþ â ðàìêå ñëåâà (ïî óìîë÷àíèþ)',
1009 'noMenuMode_sel' => 'Ìåíþ â âèäå ñïèñêà â âåðõíåé ðàìêå',
1010 'noMenuMode_icons' => 'Ñèìâîëû â âåðõíåé ðàìêå',
1011 'startInTaskCenter' => 'Ñòàðò ñèñòåìû â ìîäóëå \'Öåíòð çàäàíèé\'',
1012 'emailMeAtLogin' => 'Îïîâåùåíèå ïî ïî÷òå, åñëè êòî-ëèáî âîéäåò â ñèñòåìó ïîä ìîèì èìåíåì',
1013 'helpText' => 'Ïîêàçûâàòü òåêñò ïîìîùè, åñëè èìååòñÿ',
1014 'maxTitleLen' => 'Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà çàãîëîâêà',
1015 'edit_showFieldHelp' => 'Âèä ïîëÿ ïîìîùè',
1016 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Ïîêàçûâàòü òîëüêî ñèìâîë ïîìîùè',
1017 'edit_showFieldHelp_message' => 'Ïîêàçûâàòü âåñü òåêñò',
1018 'edit_wideDocument' => 'Øèðîêèé ôîí äîêóìåíòà',
1019 'edit_RTE' => 'Âêëþ÷èòü ðåäàêòîð òåêñòà RTE (òîëüêî äëÿ MSIE)',
1020 'edit_docModuleUpload' => 'Çàãðóçêà ôàéëîâ íåïîñðåäñòâåííî â äîêóìåíòå',
1021 'edit_functions' => 'Ïðàâêà',
1022 'disableCMlayers' => 'Âûêëþ÷èòü êîíòåêñòíîå ìåíþ',
1023 'setToStandard' => 'Óñòàíîâèòü ñòàíäàðòíûå íàñòðîéêè',
1024 'functions' => 'Ïðîäâèíóòûå ôóíêöèè',
1025 'copyLevels' => '<b>Ðåêóðñèâíîå êîïèðîâàíèå:</b> ââåäèòå êîëè÷åñòâî<br />çàäåéñòâîâàííûõ ïîäóðîâíåé ïðè êîïèðîâàíèè ñòðàíèöû',
1026 'recursiveDelete' => '<b>Ðåêóðñèâíîå óäàëåíèå:(!)</b> Ðàçðåøèòü ñòèðàíèå ÂÑÅÕ ïîäñòðàíèö<br />ïðè óäàëåíèè ñòðàíèöû',
1027 'activateChanges' => 'Âíèìàíèå! ×òîáû áîëüøèíñòâî èç ýòèõ íàñòðîåê âîøëè â ñèëó, ïåðåçàãðóçèòå èíòåðôåéñ (èëè âûéäèòå èç ñèñòåìû è âîéäèòå ñíîâà)',
1028 'levels' => 'Óðîâíè',
1029 'beUser_realName' => 'Âàøå Èìÿ, Ôàìèëèÿ',
1030 'beUser_email' => 'Âàø àäðåñ ýë. ïî÷òû',
1031 'save' => 'Ñîõðàíèòü íàñòðîéêè',
1032 'newPassword' => 'Íîâûé ïàðîëü',
1033 'newPasswordAgain' => 'Íîâûé ïàðîëü, ïîâòîðèòü',
1034 'newPassword_ok' => 'Ïàðîëü îáíîâëåí',
1035 'newPassword_failed' => 'Ïàðîëü ÍÅ îáíîâëåí, òàê êàê íå ïîâòîðíîå ââåäåíèå ïàðîëÿ íå ñîîòâåòñòâóåò îðèãèíàëó.',
1036 ),
1037 'ro' => Array (
1038 'UserSettings' => 'Setari utilizator',
1039 'language' => 'Limba',
1040 'lang_default' => 'Engleza',
1041 'lang_dk' => 'Daneza',
1042 'lang_de' => 'Germana',
1043 'lang_no' => 'Norvegiana',
1044 'lang_it' => 'Italiana',
1045 'lang_fr' => 'Franceza',
1046 'lang_es' => 'Spaniola',
1047 'lang_nl' => 'Olandeza',
1048 'lang_cz' => 'Ceha',
1049 'lang_pl' => 'Polona',
1050 'lang_si' => 'Slovena',
1051 'lang_fi' => 'Finlandeza',
1052 'lang_tr' => 'Turca',
1053 'lang_se' => 'Suedeza',
1054 'lang_pt' => 'Portugheza',
1055 'lang_ru' => 'Rusa',
1056 'lang_ro' => 'Romana',
1057 'lang_ch' => 'Chineza',
1058 'lang_sk' => 'Slovaca',
1059 'lang_lt' => 'Lituaniana',
1060 'default' => 'Prestabilit',
1061 'simulate' => 'Simuleaza utilizator backend',
1062 'opening' => 'Porneste',
1063 'showThumbs' => 'arata',
1064 'condensedMode' => 'Foloseste modul condensat in backend-ul alternativ<BR>(pentru ecrane mici)',
1065 'noMenuMode' => 'Selecteaza meniu pentru backend-ul alternativ',
1066 'noMenuMode_def' => 'Meniul pentru fereastra din stanga',
1067 'noMenuMode_sel' => 'Selector in fereastra de sus',
1068 'noMenuMode_icons' => 'Icoane in fereastra de sus',
1069 'startInTaskCenter' => 'Porneste in modulul "Centrul de Sarcini"',
1070 'emailMeAtLogin' => 'Notifica prin email, cand cineva se autentifica <BR>folosind contul meu.',
1071 'helpText' => 'Arata text de ajutor cand este necesar',
1072 'maxTitleLen' => 'Lungimea maxima a titlului',
1073 'edit_showFieldHelp' => 'Camp pentru modulul help',
1074 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Afiseaza doar icoana pentru ajutor',
1075 'edit_showFieldHelp_message' => 'Afiseaza tot mesajul',
1076 'edit_wideDocument' => 'Document cu fundal larg',
1077 'edit_RTE' => 'Activeaza Editorul de Text Imbogatit (doar pentru MSIE)',
1078 'edit_docModuleUpload' => 'Incarcare fisier direct in modulul Documente',
1079 'edit_functions' => 'Editeaza',
1080 'disableCMlayers' => 'Dezactiveaza Meniul Popup',
1081 'setToStandard' => 'Foloseste valorile predefinite',
1082 'functions' => 'Functii avansate',
1083 'copyLevels' => '<b>Copiere Recursiva:</b> Introduceti numarul de<BR>subnivele incluse atunci cand se copie o pagina',
1084 'recursiveDelete' => '<b>Stergere Recursiva(!):</b> Permite stergerea tuturor subnivelelor sa fie sterse cand se sterge o pagina',
1085 'activateChanges' => 'Nota! Pentru a activa majoritatea acestor schimbari, va rugam reincarcati backend-ul (logout si autentificare)',
1086 'levels' => 'nivele',
1087 'beUser_realName' => 'Numele',
1088 'beUser_email' => 'Adresa de email',
1089 'save' => 'Salveaza configuratie',
1090 'newPassword' => 'Parola noua',
1091 'newPasswordAgain' => 'Tastati din nou parola',
1092 'newPassword_ok' => 'Parola a fost schimbata',
1093 'newPassword_failed' => 'Parola nu a fost schimbata deoarece nu ati introdus de doua ori aceeasi parola.',
1094 ),
1095 'ch' => Array (
1096 'UserSettings' => 'Óû§ÉèÖÃ',
1097 'language' => 'ÓïÑÔ',
1098 'lang_default' => 'Ó¢Óï',
1099 'lang_dk' => 'µ¤ÂóÓï',
1100 'lang_de' => 'µÂÓï',
1101 'lang_no' => 'ŲÍþÓï',
1102 'lang_it' => 'Òâ´óÀûÓï',
1103 'lang_fr' => '·¨Óï',
1104 'lang_es' => 'Î÷°àÑÀÓï',
1105 'lang_nl' => 'ºÉÀ¼Óï',
1106 'lang_cz' => '½Ý¿ËÓï',
1107 'lang_pl' => '²¨À¼Óï',
1108 'lang_si' => '˹ÂåÎÄÄáÑÇÓï',
1109 'lang_fi' => '·ÒÀ¼',
1110 'lang_tr' => 'ÍÁ¶úÆäÓï',
1111 'lang_se' => 'ÈðµäÓï',
1112 'lang_pt' => 'ÆÏÌÑÑÀÓï',
1113 'lang_ru' => '¶íÓï',
1114 'lang_ro' => 'ÂÞÂíÄáÑÇÓï',
1115 'lang_ch' => 'ººÓï(¼òÌå)',
1116 'lang_sk' => '˹Âå·¥¿ËÓï',
1117 'lang_lt' => 'Á¢ÌÕÍðÓï',
1118 'lang_is' => '±ùµºÓï',
1119 'lang_hr' => '¿ËÂÞµØÑÇÓï',
1120 'lang_hu' => 'ÐÙÑÀÀûÓï',
1121 'lang_gl' => '¸ñÁêÀ¼Óï',
1122 'lang_th' => 'Ì©Óï',
1123 'lang_gr' => 'Ï£À°Óï',
1124 'lang_hk' => 'ººÓï(·±Ìå)',
1125 'lang_eu' => '°Í˹¿ËÓï',
1126 'lang_bg' => '±£¼ÓÀûÑÇÓï',
1127 'lang_br' => '°ÍÎ÷ÆÏÌÑÑÀÓï',
1128 'lang_et' => '°®É³ÄáÑÇÓï',
1129 'lang_ar' => '°¢À­²®Óï',
1130 'lang_he' => 'Ï£²®À´Óï',
1131 'lang_ua' => 'ÎÚ¿ËÀ¼Óï',
1132 'default' => 'ĬÈÏ',
1133 'simulate' => 'Ä£Äâºó¶ËÓû§',
1134 'opening' => 'Æô¶¯',
1135 'personal_data' => '¸öÈËÊý¾Ý',
1136 'showThumbs' => 'ÔÚĬÈÏÇé¿öÏÂÏÔʾËõÂÔͼ',
1137 'condensedMode' => 'ÔÚºó¶ËʹÓÃŨËõģʽ<br />(¶ÔСÆÁÄ»)',
1138 'noMenuMode' => 'Ñ¡Ôñµ¼º½Ä£Ê½',
1139 'noMenuMode_def' => '×󲿿ò¼Ü²Ëµ¥(ĬÈÏ)',
1140 'noMenuMode_sel' => '¶¥²¿¿ò¼ÜÑ¡ÔñÆ÷ºÐ',
1141 'noMenuMode_icons' => '¶¥²¿¿ò¼Üͼ±ê',
1142 'startInTaskCenter' => 'ÔÚ\'ÈÎÎñÖÐÐÄ\'Ä£¿éÆô¶¯',
1143 'emailMeAtLogin' => 'ͨ¹ýemail¸æÖªÎÒ,µ±Ä³ÈË´ÓÎÒµÄÕʺÅ<br/>µÇ½ʱ',
1144 'helpText' => 'µ±¿ÉÊÊÓÃʱÏÔʾ°ïÖúÎı¾',
1145 'maxTitleLen' => '×î´ó±êÌⳤ¶È',
1146 'edit_showFieldHelp' => 'Óò°ïÖúÄ£¿é',
1147 'edit_showFieldHelp_icon' => '½öÏÔʾ°ïÖúͼ±ê',
1148 'edit_showFieldHelp_message' => 'ÏÔʾȫÎı¾ÐÅÏ¢',
1149 'edit_wideDocument' => '¿íÎĵµ±³¾°',
1150 'edit_RTE' => 'ÔÊÐíRich Text±à¼­Æ÷ (MSIE½ö½ö)',
1151 'edit_docModuleUpload' => 'Ö±½ÓÔÚÎĵµ-Ä£¿éÉÏ´«Îļþ',
1152 'edit_functions' => '±à¼­',
1153 'disableCMlayers' => 'ɥʧÉÏÏÂÎIJ˵¥',
1154 'setToStandard' => '¸´Î»ËùÓÐÖµµ½Ä¬ÈÏ',
1155 'functions' => '¸ß¼¶¹¦ÄÜ',
1156 'copyLevels' => '<b>»Ø¹é¸´ÖÆ:</b>ÊäÈëÒ³Ãæ±àºÅ<br />°üÀ¨×Ó²ã,µ±Ò»¸öÒ³ÃæÒѸ´ÖÆ',
1157 'recursiveDelete' => '<b>»Ø¹éɾ³ý(!):</b>ÔÊÐíËùÓÐ×ÓÒ³<br />±»É¾³ýµ±É¾³ýÒ»¸öÒ³Ãæʱ',
1158 'activateChanges' => '×¢Òâ!ΪÁ˼¤»î´ó¶àÊý¸ü¸Ä,ÇëÔٴΰ²×°ºó¶Ë(ÀýÈç.Í˳ö²¢Ôٴεǽ).',
1159 'levels' => '²ã´Î',
1160 'beUser_realName' => 'ÄúµÄÃû³Æ',
1161 'beUser_email' => 'ÄúµÄemailµØÖ·',
1162 'save' => '±£´æÉèÖÃ',
1163 'newPassword' => 'еÄÃÜÂë',
1164 'newPasswordAgain' => 'еÄÃÜÂë,ÔÙÒ»´Î',
1165 'newPassword_ok' => 'ÃÜÂëÒѸüÐÂ',
1166 'newPassword_failed' => 'ÃÜÂëûÓб»¸üÐÂÒòΪÄúûÓÐÊäÈëÁ½´ÎÏàͬµÄÃÜÂë.',
1167 ),
1168 'sk' => Array (
1169 'UserSettings' => 'U\9eívate¾ské nastavenie',
1170 'language' => 'Jazyk',
1171 'lang_default' => 'Anglicky',
1172 'lang_dk' => 'Dánsky',
1173 'lang_de' => 'Nemecky',
1174 'lang_no' => 'Nórsky',
1175 'lang_it' => 'Taliansky',
1176 'lang_fr' => 'Francúzsky',
1177 'lang_es' => '\8apanielsky',
1178 'lang_nl' => 'Holandsky',
1179 'lang_cz' => 'Èesky',
1180 'lang_pl' => 'Po¾sky',
1181 'lang_si' => 'Slovinsky',
1182 'lang_fi' => 'Fínsky',
1183 'lang_tr' => 'Turecky',
1184 'lang_se' => '\8avédsky',
1185 'lang_pt' => 'Portugalsky',
1186 'lang_ru' => 'Rusky',
1187 'lang_ro' => 'Rumunsky',
1188 'lang_ch' => 'Èínsky',
1189 'lang_sk' => 'Slovensky',
1190 'lang_lt' => 'Litovsky',
1191 'default' => 'Default',
1192 'simulate' => 'Simulova\9d u\9eívate¾a backendu',
1193 'opening' => '\8atart',
1194 'showThumbs' => 'Ukazova\9d poh¾ady defaultne',
1195 'condensedMode' => 'Pou\9eíva\9d kondenzovaný mód pro Alternatívny backend<BR>(pre malé obrazovky)',
1196 'noMenuMode' => 'Zvoli\9d navigáciu v aternatívnom backende',
1197 'noMenuMode_def' => '¼avý rámec (defaultne)',
1198 'noMenuMode_sel' => 'Combo-box v hornom rámci',
1199 'noMenuMode_icons' => 'Icony v hornom rámci',
1200 'startInTaskCenter' => 'Zaèína\9d v module \'Task Center\'',
1201 'emailMeAtLogin' => 'Oznámi\9d mi e-mailom, keï sa se niekto prihlási<BR>na môj úèet',
1202 'helpText' => 'Ukazova\9d help, kde je to mo\9ené',
1203 'maxTitleLen' => 'Max. då\9eka titulu',
1204 'edit_showFieldHelp' => 'Help pro pole',
1205 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Zobrazi\9d len ikonu helpu',
1206 'edit_showFieldHelp_message' => 'Zobrazi\9d celý text správy',
1207 'edit_wideDocument' => '\8air\9aie pozadie dokumentu',
1208 'edit_RTE' => 'Zapnú\9d rich text editor',
1209 'edit_docModuleUpload' => 'Upload súborov priamo v module Doc',
1210 'edit_functions' => 'Edit',
1211 'disableCMlayers' => 'Zakáza\9d kontextové pop-up menu',
1212 'setToStandard' => 'Vráti\9d v\9aetky hodnoty na základné',
1213 'functions' => 'Pokroèilé funkcie',
1214 'copyLevels' => '<b>Rekurzívna kopia:</b> Zadaj poèet úrovní<BR>podstránok, ktoré sa zarátajú, keï se stránka kopíruje',
1215 'recursiveDelete' => '<b>Rekurzívne odstránenie(!):</b> Povoli\9d odstránenie V\8aETKÝCH<BR>podstránok, keï sa odstraòuje stránka',
1216 'activateChanges' => 'Poznámka! Aby si aktivoval zmeny, musí\9a znovu naèíta\9d backend (tj. odhlas sa a znovu sa prihlas).',
1217 'levels' => 'úrovne',
1218 'beUser_realName' => 'Tvoje meno',
1219 'beUser_email' => 'Tvoja e-mailova schránka',
1220 'save' => 'Ulo\9e konfiguráciu',
1221 'newPassword' => 'Nové heslo',
1222 'newPasswordAgain' => 'Nové heslo, opakuj',
1223 'newPassword_ok' => 'Heslo bolo ulo\9eené',
1224 'newPassword_failed' => 'Heslo nebolo ulo\9eené , preto\9ee si nevlo\9eil rovnaké hesla',
1225 ),
1226 'lt' => Array (
1227 ),
1228 'is' => Array (
1229 ),
1230 'hr' => Array (
1231 'UserSettings' => 'Korisnièke postavke',
1232 'language' => 'Jezik',
1233 'lang_default' => 'Engleski',
1234 'lang_dk' => 'Danski',
1235 'lang_de' => 'Njemaèki',
1236 'lang_no' => 'Norve\9aki',
1237 'lang_it' => 'Talijanski',
1238 'lang_fr' => 'Francuski',
1239 'lang_es' => '\8apanjolski',
1240 'lang_nl' => 'Nizozemski',
1241 'lang_cz' => 'Èe\9aki',
1242 'lang_pl' => 'Poljski',
1243 'lang_si' => 'Slovenski',
1244 'lang_fi' => 'Finski',
1245 'lang_tr' => 'Turski',
1246 'lang_se' => '\8avedski',
1247 'lang_pt' => 'Portugalski',
1248 'lang_ru' => 'Ruski',
1249 'lang_ro' => 'Rumunjski',
1250 'lang_ch' => 'Kineski (Simpl)',
1251 'lang_sk' => 'Slovaèki',
1252 'lang_lt' => 'Litvanijski',
1253 'lang_is' => 'Islandski',
1254 'lang_hr' => 'Hrvatski',
1255 'lang_hu' => 'Maðarski',
1256 'lang_gl' => 'Grenlandski',
1257 'lang_th' => 'Taivanski',
1258 'lang_gr' => 'Grèki',
1259 'lang_hk' => 'Kineski (Trad)',
1260 'lang_eu' => 'Baskijski',
1261 'lang_bg' => 'Bugarski',
1262 'lang_br' => 'Brazilsko-porugalski',
1263 'lang_et' => 'Estonski',
1264 'lang_ar' => 'Arapski',
1265 'lang_he' => 'Hebrejski',
1266 'lang_ua' => 'Ukrajinski',
1267 'lang_lv' => 'Latvijski',
1268 'lang_jp' => 'Japnski',
1269 'lang_vn' => 'Vijetnamski',
1270 'default' => 'Zadano',
1271 'simulate' => 'Simuliraj backend korisnika',
1272 'opening' => 'Startup',
1273 'personal_data' => 'Osobni podaci',
1274 'showThumbs' => 'Prika\9ei slièice kao zadano',
1275 'condensedMode' => 'Koristi sa\9eeti mod u beckendu<br />(za male ekrane)',
1276 'noMenuMode' => 'Odaberi mod za navigaciju',
1277 'noMenuMode_def' => 'Izbornik u lijevom okviru (zadano)',
1278 'noMenuMode_sel' => 'Selectorbox u okviru na vrhu',
1279 'noMenuMode_icons' => 'Ikone u okviru na vrhu',
1280 'startInTaskCenter' => 'Zapoèni u modulu "Task Center"',
1281 'emailMeAtLogin' => 'Obavijesti me emailom kad se netko prijavi <br /> sa mog raèuna',
1282 'helpText' => 'Prika\9ei tekst pomoæi kad je moguæe',
1283 'maxTitleLen' => 'Max. du\9eina naslova',
1284 'edit_showFieldHelp' => 'Pomoæ za polja',
1285 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Prika\9ei samo ikonu za pomoæ',
1286 'edit_showFieldHelp_message' => 'Prika\9ei puni tekst poruke',
1287 'edit_wideDocument' => '\8airoka pozadina dokumenta',
1288 'edit_RTE' => 'Omoguæi Rich Text Editor (samo MSIE)',
1289 'edit_docModuleUpload' => '\8aalji datiteke direktno u Doc -modul',
1290 'edit_functions' => 'Ureðivanje',
1291 'disableCMlayers' => 'Onemoguæi popup izbornike',
1292 'setToStandard' => 'Resetiraj sve vrijednosti na zadane',
1293 'functions' => 'Napredne funkcije',
1294 'copyLevels' => '<b>Rekurzivno kopiranje:</b> Unesi broj <br />podrazina za ukljuèivanje kad se kopira stranica',
1295 'recursiveDelete' => '<b>Rekurzivno brisanje(!):</b> Dozvoli da SVE podstranice<br /> budu pobrisane kad se bri\9ae stranica',
1296 'activateChanges' => 'Napomena! Kako bi aktivirali veæinu ovih izmjena treba ponovo uèitati backend (npr. odjaviti se i prijaviti ponovo)',
1297 'levels' => 'razine',
1298 'beUser_realName' => 'Va\9ae ime',
1299 'beUser_email' => 'Va\9aa email adresa',
1300 'save' => 'Snimi konfiguraciju',
1301 'newPassword' => 'Nova lozinka',
1302 'newPasswordAgain' => 'Novi lozinka, ponovo',
1303 'newPassword_ok' => 'Lozinka je a\9eurirana',
1304 'newPassword_failed' => 'Lozinka nije a\9eurirana jer niste unijeli dvaput istu lozinku',
1305 ),
1306 'hu' => Array (
1307 'UserSettings' => 'Felhasználó beállítások',
1308 'language' => 'Nyelv',
1309 'lang_default' => 'Angol',
1310 'lang_dk' => 'Dán',
1311 'lang_de' => 'Német',
1312 'lang_no' => 'Norvég',
1313 'lang_it' => 'Olasz',
1314 'lang_fr' => 'Francia',
1315 'lang_es' => 'Spanyol',
1316 'lang_nl' => 'Holland',
1317 'lang_cz' => 'Cseh',
1318 'lang_pl' => 'Lengyel',
1319 'lang_si' => 'Szlovén',
1320 'lang_fi' => 'Finn',
1321 'lang_tr' => 'Török',
1322 'lang_se' => 'Svéd',
1323 'lang_pt' => 'Portugál',
1324 'lang_ru' => 'Orosz',
1325 'lang_ro' => 'Román',
1326 'lang_ch' => 'Kínai (Egyszerû)',
1327 'lang_sk' => 'Szlovák',
1328 'lang_lt' => 'Litván',
1329 'lang_is' => 'Izlandi',
1330 'lang_hr' => 'Horvát',
1331 'lang_hu' => 'Magyar',
1332 'lang_gl' => 'Grönlandi',
1333 'lang_th' => 'Thai',
1334 'lang_gr' => 'Görög',
1335 'lang_hk' => 'Kínai (Hagyományos)',
1336 'lang_eu' => 'Baszk',
1337 'lang_bg' => 'Bolgár',
1338 'lang_br' => 'Brazil portugál',
1339 'lang_et' => 'Észt',
1340 'lang_ar' => 'Arab',
1341 'lang_he' => 'Héber',
1342 'lang_ua' => 'Ukrán',
1343 'lang_lv' => 'Litván',
1344 'lang_jp' => 'Japán',
1345 'lang_vn' => 'Vietnámi',
1346 'default' => 'Alapértelmezett',
1347 'simulate' => 'Backend felhasználó szimulálása',
1348 'opening' => 'Indítás',
1349 'personal_data' => 'Személyes adatok',
1350 'showThumbs' => 'Kisképek mutatása alapértelmezésben',
1351 'condensedMode' => 'Tömörített módú backend<br />(kis képernyõk számára)',
1352 'noMenuMode' => 'Válaszd ki a navigálási módot',
1353 'noMenuMode_def' => 'Bal oldali menü (alap)',
1354 'noMenuMode_sel' => 'Választónégyzet a lap tetején',
1355 'noMenuMode_icons' => 'Ikonok a lap tetején',
1356 'startInTaskCenter' => 'Indulás a \'Feladatközpont\' modulban',
1357 'emailMeAtLogin' => 'Email értesítés, ha valaki belép az<br />én elérésemmel',
1358 'helpText' => 'Segítségszöveg mutatása, ha elérhetõ',
1359 'maxTitleLen' => 'Max. címhossz',
1360 'edit_showFieldHelp' => 'Mezõ segítség mód',
1361 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Csak segítség ikon mutatása',
1362 'edit_showFieldHelp_message' => 'Teljes szöveg mutatása',
1363 'edit_wideDocument' => 'Széles dokumentum háttér',
1364 'edit_RTE' => 'Rich Text Editor (csak MSIE) engedélyezése',
1365 'edit_docModuleUpload' => 'Közvetlen file-feltöltés a Doc-modulba',
1366 'edit_functions' => 'Szerkesztés',
1367 'disableCMlayers' => 'Felugró Helyzetmenük tiltása',
1368 'setToStandard' => 'Összes alapértelmezett érték visszatöltése',
1369 'functions' => 'Egyéb mûveletek',
1370 'copyLevels' => '<b>Rekurzív Másolás:</b> Add meg a lap másolandó<br />alszintjeinek számát másoláskor',
1371 'recursiveDelete' => '<b>Rekurzív Törlés(!):</b> Az ÖSSZES aloldal törlésének<br />engedélyezése a lap törlésekor',
1372 'activateChanges' => 'Figyelem! A változtatások többségének aktiválásához indítsd újra a backend-et (kilépés és belépés újra)',
1373 'levels' => 'szintek',
1374 'beUser_realName' => 'Neved',
1375 'beUser_email' => 'Email címed',
1376 'save' => 'Beállítások mentése',
1377 'newPassword' => 'Új jelszó',
1378 'newPasswordAgain' => 'Új jelszó, még egyszer',
1379 'newPassword_ok' => 'Jelszó módosítva',
1380 'newPassword_failed' => 'A jelszót NEM módosítottam, mert nem adtad meg kétszer ugyanazt a jelszót.',
1381 ),
1382 'gl' => Array (
1383 ),
1384 'th' => Array (
1385 ),
1386 'gr' => Array (
1387 ),
1388 'hk' => Array (
1389 ),
1390 'eu' => Array (
1391 ),
1392 'bg' => Array (
1393 ),
1394 'br' => Array (
1395 'UserSettings' => 'Configurações do Usuário',
1396 'language' => 'Idioma',
1397 'lang_default' => 'Inglês',
1398 'lang_dk' => 'Dinamarquês',
1399 'lang_de' => 'Alemão',
1400 'lang_no' => 'Norueguês',
1401 'lang_it' => 'Italiano',
1402 'lang_fr' => 'Francês',
1403 'lang_es' => 'Espanhol',
1404 'lang_nl' => 'Holandês',
1405 'lang_cz' => 'Tcheco',
1406 'lang_pl' => 'Polonês',
1407 'lang_si' => 'Esloveno',
1408 'lang_fi' => 'Finlandês',
1409 'lang_tr' => 'Turco',
1410 'lang_se' => 'Sueco',
1411 'lang_pt' => 'Português',
1412 'lang_ru' => 'Russo',
1413 'lang_ro' => 'Romeno',
1414 'lang_ch' => 'Chinês',
1415 'lang_sk' => 'Eslovaco',
1416 'lang_lt' => 'Lituano',
1417 'lang_is' => 'Islandês',
1418 'lang_hr' => 'Croata',
1419 'lang_hu' => 'Húngaro',
1420 'lang_gl' => 'Groenlandês',
1421 'lang_th' => 'Tailandês',
1422 'lang_gr' => 'Grego',
1423 'lang_hk' => 'Chinês (tradicional)',
1424 'lang_eu' => 'Basco',
1425 'lang_bg' => 'Búlgaro',
1426 'lang_br' => 'Português (Brasil)',
1427 'lang_et' => 'Estoniano',
1428 'lang_ar' => 'Árabe',
1429 'lang_he' => 'Hebraico',
1430 'lang_ua' => 'Ucraniano',
1431 'lang_lv' => 'Letoniano',
1432 'lang_jp' => 'Japonês',
1433 'lang_vn' => 'Vietnamita',
1434 'default' => 'Padrão',
1435 'simulate' => 'Simular usuário de administração',
1436 'opening' => 'Iniciar',
1437 'personal_data' => 'Dados pessoais',
1438 'showThumbs' => 'Mostrar miniaturas por padrão',
1439 'condensedMode' => 'Usar modo condensado no Alternative Backend<br>(para telas pequenas)',
1440 'noMenuMode' => 'Selecionar navegação Alternative Backend',
1441 'noMenuMode_def' => 'Menu no frame esquerdo (padrão)',
1442 'noMenuMode_sel' => 'CaixaSeletora no frame do topo',
1443 'noMenuMode_icons' => 'Ícones no frame do topo',
1444 'startInTaskCenter' => 'Iniciar no módulo \'Centro de Tarefas\'',
1445 'emailMeAtLogin' => 'Notifique-me por email quando alguém entrar<br>a partir da minha conta',
1446 'helpText' => 'Mostrar texto de ajuda quando aplicável',
1447 'maxTitleLen' => 'Máx. Dimensão do Título',
1448 'edit_showFieldHelp' => 'Modo de ajuda de campo',
1449 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Exibir somente ícone de ajuda',
1450 'edit_showFieldHelp_message' => 'Exibir mensagem de texto completo',
1451 'edit_wideDocument' => 'Fundo de documento amplo',
1452 'edit_RTE' => 'Ativar Rich Text Editor (Somente MSIE)',
1453 'edit_docModuleUpload' => 'Subir arquivos diretamente no Doc-module',
1454 'edit_functions' => 'Editar',
1455 'disableCMlayers' => 'Desativar Menus Contextuais Popup',
1456 'setToStandard' => 'Redefinir todos os Valores para o padrão',
1457 'functions' => 'Funções avançadas',
1458 'copyLevels' => '<b>Cópia Recursiva:</b>Insira o número de sub-níveis<br>de página a incluir quando uma página é copiada',
1459 'recursiveDelete' => '<b>Remoção Recursiva(!):</b>Permitir que TODAS as suas sub-páginas<br>sejam removidas ao apagar uma página',
1460 'activateChanges' => 'Atenção! Para ativar a maior parte destas alterações, por favor, recarregue o Administrador (ex: desconecte-se e reconecte-se novamente).',
1461 'levels' => 'níveis',
1462 'beUser_realName' => 'Seu nome',
1463 'beUser_email' => 'Seu endereço de e-mail',
1464 'save' => 'Salvar Configuração',
1465 'newPassword' => 'Nova Senha',
1466 'newPasswordAgain' => 'Confirmar Nova Senha',
1467 'newPassword_ok' => 'Senha foi atualizada',
1468 'newPassword_failed' => 'Senha NÃO foi atualizada porque não Senha e Confirmação não batem.',
1469 ),
1470 'et' => Array (
1471 'UserSettings' => 'Kasutaja seaded',
1472 'language' => 'Keel',
1473 'lang_default' => 'Inglise',
1474 'lang_dk' => 'Taani',
1475 'lang_de' => 'Saksa',
1476 'lang_no' => 'Norra',
1477 'lang_it' => 'Itaalia',
1478 'lang_fr' => 'Prantsuse',
1479 'lang_es' => 'Hispaania',
1480 'lang_nl' => 'Hollandi',
1481 'lang_cz' => 'Tsehhi',
1482 'lang_pl' => 'Poola',
1483 'lang_si' => 'Sloveenia',
1484 'lang_fi' => 'Soome',
1485 'lang_tr' => 'Türgi',
1486 'lang_se' => 'Rootsi',
1487 'lang_pt' => 'Portugali',
1488 'lang_ru' => 'Vene',
1489 'lang_ro' => 'Rumeenia',
1490 'lang_ch' => 'Hiina',
1491 'lang_sk' => 'Slovakkia',
1492 'lang_lt' => 'Leedu',
1493 'default' => 'Vaikimisi',
1494 'simulate' => 'Simuleeri kasutaja BE keskkonda',
1495 'opening' => 'Käivitus',
1496 'showThumbs' => 'Näita vaikimisi piltide eelvaateid',
1497 'condensedMode' => 'Kasuta "kokkusurutud" alternatiivset BE kasutajaliidest<BR>(väikeste ekraanide juhul)',
1498 'noMenuMode' => 'Vali alternatiivse BE kasutajaliidese menüütüüp',
1499 'noMenuMode_def' => 'Menüü vasakus paneelis (vaikimisi)',
1500 'noMenuMode_sel' => 'Valikmenüü päises',
1501 'noMenuMode_icons' => 'Ikoonid päises',
1502 'startInTaskCenter' => 'Sisselogimisel ava \'Ülesanded\' moodul',
1503 'emailMeAtLogin' => 'Informeeri mind emaili teel, kui keegi logib sisse<BR>minu kontole',
1504 'helpText' => 'Näita abitekste kus võimalik',
1505 'maxTitleLen' => 'Maksimaalne pealkirja pikkus',
1506 'edit_showFieldHelp' => 'Näitame väljade abitekste',
1507 'edit_showFieldHelp_icon' => 'Näitame ainult abiteksti ikoone',
1508 'edit_showFieldHelp_message' => 'Näitame väljade abitekste täies mahus',
1509 'edit_wideDocument' => 'Laia dokumendi taust',
1510 'edit_RTE' => 'Kasutame Rich Text Editor-it (Vajalik MSIE)',
1511 'edit_docModuleUpload' => 'Failide üleslaadimise võimalus dokumendimoodulis',
1512 'edit_functions' => 'Muuda',
1513 'disableCMlayers' => 'Blokeeri pop-up kontekstimenüüd',
1514 'setToStandard' => 'Muuda kõik seaded tagasi vaikimisi väärtustele',
1515 'functions' => 'Täiustatud funktsioonid',
1516 'copyLevels' => '<b>Rekursiivne kopeerimine:</b> Sisesta alamtasemete arv lehe kopeerimisel',
1517 'recursiveDelete' => '<b>Rekursiivne kustutamine(!):</b> Luba KÕIKIDE alamlehtede<BR>kustutamine lehe eemaldamisel',
1518 'activateChanges' => 'NB! Et kõik muutused jõustuksid, tuleb BE kasutajaliides uuesti laadida (ehk logi välja ja siis sisse tagasi).',
1519 'levels' => 'tasemed',
1520 'beUser_realName' => 'Sinu nimi',
1521 'beUser_email' => 'Sinu emaili aadress',
1522 'save' => 'Salvesta konfiguratsioon',
1523 'newPassword' => 'Uus parool',
1524 'newPasswordAgain' => 'Uus parool, kontrolliks',
1525 'newPassword_ok' => 'Parool uuendati',
1526 'newPassword_failed' => 'Parooli EI uuendatud, sest sa ei sisestanud sama parooli 2 korda.',
1527 ),
1528 'ar' => Array (
1529 ),
1530 'he' => Array (
1531 ),
1532 'ua' => Array (
1533 ),
1534 'lv' => Array (
1535 'UserSettings' => 'Lietotāja uzstādījumi',
1536 'language' => 'Valoda',
1537 'lang_default' => 'Angļu',
1538 'lang_dk' => 'Dāņu',
1539 'lang_de' => 'Vācu',
1540 'lang_no' => 'Norvēģu',
1541 'lang_it' => 'Itāļu',
1542 'lang_fr' => 'Franču',
1543 'lang_es' => 'Spāņu',
1544 'lang_nl' => 'Nīderlandiešu',
1545 'lang_cz' => 'Čehu',
1546 'lang_pl' => 'Poļu',
1547 'lang_si' => 'Slovēņu',
1548 'lang_fi' => 'Somu',
1549 'lang_tr' => 'Turku',
1550 'lang_se' => 'Zviedru',
1551 'lang_pt' => 'Portugāļu',
1552 'lang_ru' => 'Krievu',
1553 'lang_ro' => 'Rumāņu',
1554 'lang_ch' => 'Ķīniešu (vienk.)',
1555 'lang_sk' => 'Slovāku',
1556 'lang_lt' => 'Lietuviešu',
1557 'lang_is' => 'Islandiešu',
1558 'lang_hr' => 'Horvātu',
1559 'lang_hu' => 'Ungāru',
1560 'lang_gl' => 'Grenlandiešu',
1561 'lang_th' => 'Taizemiešu',
1562 'lang_gr' => 'Grieķu',
1563 'lang_hk' => 'Ķīniešu (trad.)',
1564 'lang_eu' => 'Basku',
1565 'lang_bg' => 'Bulgāru',
1566 'lang_br' => 'Brazīliešu Portugāļu',
1567 'lang_et' => 'Igauņu',
1568 'lang_ar' => 'Arābu',
1569 'lang_he' => 'Ebreju',
1570 'lang_ua' => 'Ukraiņu',
1571 'default' => 'Noklusēta',
1572 'simulate' => 'Simulēt administrācijas lietotāju',
1573 'personal_data' => 'Personīgie dati',
1574 'noMenuMode_icons' => 'Ikonas augšējā freimā',
1575 'startInTaskCenter' => 'Sākt darbu ar moduli \'Uzdevumi\'',
1576 'edit_functions' => 'Labot',
1577 'functions' => 'Advancētas funkcijas',
1578 'levels' => 'Līmenis',
1579 'beUser_realName' => 'Jūsu vārds',
1580 'beUser_email' => 'Jūsu e-pasta adrese',
1581 'save' => 'Saglabāt konfigurāciju',
1582 'newPassword' => 'Jauna parole',
1583 'newPasswordAgain' => 'Jauna parole, vēlreiz',
1584 'newPassword_ok' => 'Parole tika nomainīta',
1585 'newPassword_failed' => 'Parole netika nomainīta tāpēc, ka ievadītās paroles atšķiras.',
1586 ),
1587 'jp' => Array (
1588 ),
1589 'vn' => Array (
1590 ),
1591 );
1592 ?>