[!!!][TASK] Doctrine: Remove ext:dbal
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-pl.inc.php
1 <?php
2
3 // Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>
4
5 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
6 'LANG' => 'pl',
7 DB_ERROR => 'niezidentyfikowany błąd',
8 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'już istnieją',
9 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'nie można stworzyć',
10 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'nie można usunąć',
11 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'nie można porzucić',
12 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'pogwałcenie uprawnień',
13 DB_ERROR_DIVZERO => 'dzielenie przez zero',
14 DB_ERROR_INVALID => 'błędny',
15 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'błędna godzina lub data',
16 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'błędny numer',
17 DB_ERROR_MISMATCH => 'niedopasowanie',
18 DB_ERROR_NODBSELECTED => 'baza danych nie została wybrana',
19 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'nie znaleziono pola',
20 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'nie znaleziono tabeli',
21 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'nie zdolny',
22 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'nie znaleziono',
23 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'nie zakmnięty',
24 DB_ERROR_SYNTAX => 'błąd składni',
25 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'nie obsługuje',
26 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'wartość liczona w szeregu',
27 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'błędny DSN',
28 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'połączenie nie zostało zrealizowane',
29 0 => 'brak błędów', // DB_OK
30 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'niedostateczna ilość informacji',
31 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
32 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'nie znaleziono bazy',
33 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'niedostateczne uprawnienia'
34 );