[!!!][TASK] Doctrine: Remove ext:dbal
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / adodb / adodb / lang / adodb-cz.inc.php
1 <?php
2
3 # Czech language
4 # v1.0, 19.06.2003 Kamil Jakubovic <jake@host.sk>
5
6 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
7 'LANG' => 'cz',
8 DB_ERROR => 'neznámá chyba',
9 DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'ji? existuje',
10 DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'nelze vytvo?it',
11 DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'nelze smazat',
12 DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'nelze odstranit',
13 DB_ERROR_CONSTRAINT => 'poru?ení omezující podmínky',
14 DB_ERROR_DIVZERO => 'd?lení nulou',
15 DB_ERROR_INVALID => 'neplatné',
16 DB_ERROR_INVALID_DATE => 'neplatné datum nebo ?as',
17 DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'neplatné ?íslo',
18 DB_ERROR_MISMATCH => 'nesouhlasí',
19 DB_ERROR_NODBSELECTED => '?ádná databáze není vybrána',
20 DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'pole nenalezeno',
21 DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'tabulka nenalezena',
22 DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'nepodporováno',
23 DB_ERROR_NOT_FOUND => 'nenalezeno',
24 DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'nezam?eno',
25 DB_ERROR_SYNTAX => 'syntaktická chyba',
26 DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'nepodporováno',
27 DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => '',
28 DB_ERROR_INVALID_DSN => 'neplatné DSN',
29 DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'p?ipojení selhalo',
30 0 => 'bez chyb', // DB_OK
31 DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'málo zdrojových dat',
32 DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'roz?í?ení nenalezeno',
33 DB_ERROR_NOSUCHDB => 'databáze neexistuje',
34 DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'nedostate?ná práva'
35 );