Converted more locallang*.php files to locallang-XML format.
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / cms / layout / locallang_db_new_content_el.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
2 <T3locallang>
3 <meta type="array">
4 <description>Labels for the content element wizard</description>
5 <type>module</type>
6 <fileId>EXT:cms/layout/locallang_db_new_content_el.php</fileId>
7 <labelContext type="array">
8 <languageKey index="sel1"></languageKey>
9 <languageKey index="sel2"></languageKey>
10 <languageKey index="common"></languageKey>
11 <languageKey index="common_1_title"></languageKey>
12 <languageKey index="common_1_description"></languageKey>
13 <languageKey index="common_2_title"></languageKey>
14 <languageKey index="common_2_description"></languageKey>
15 <languageKey index="common_3_title"></languageKey>
16 <languageKey index="common_3_description"></languageKey>
17 <languageKey index="common_4_title"></languageKey>
18 <languageKey index="common_4_description"></languageKey>
19 <languageKey index="common_5_title"></languageKey>
20 <languageKey index="common_5_description"></languageKey>
21 <languageKey index="common_6_title"></languageKey>
22 <languageKey index="common_6_description"></languageKey>
23 <languageKey index="special"></languageKey>
24 <languageKey index="special_1_title"></languageKey>
25 <languageKey index="special_1_description"></languageKey>
26 <languageKey index="special_2_title"></languageKey>
27 <languageKey index="special_2_description"></languageKey>
28 <languageKey index="special_3_title"></languageKey>
29 <languageKey index="special_3_description"></languageKey>
30 <languageKey index="special_4_title"></languageKey>
31 <languageKey index="special_4_description"></languageKey>
32 <languageKey index="forms"></languageKey>
33 <languageKey index="forms_1_title"></languageKey>
34 <languageKey index="forms_1_description"></languageKey>
35 <languageKey index="forms_2_title"></languageKey>
36 <languageKey index="forms_2_description"></languageKey>
37 <languageKey index="forms_3_title"></languageKey>
38 <languageKey index="forms_3_description"></languageKey>
39 <languageKey index="plugins"></languageKey>
40 <languageKey index="plugins_1_title"></languageKey>
41 <languageKey index="plugins_1_description"></languageKey>
42 </labelContext>
43 </meta>
44 <data type="array">
45 <languageKey index="default" type="array">
46 <label index="sel1">Please select which kind of page content you wish to create:</label>
47 <label index="sel2">Now, click at the position where you wish to place the element on the page:</label>
48 <label index="common">Typical page content</label>
49 <label index="common_1_title">Regular text element</label>
50 <label index="common_1_description">A regular text element with header and bodytext fields.</label>
51 <label index="common_2_title">Text with image below</label>
52 <label index="common_2_description">Regular text element with a field which can contain any number of images which are positioned below the text.</label>
53 <label index="common_3_title">Text with image to the right</label>
54 <label index="common_3_description">Like above but with the images placed to the right of the text with the text wrapping around the images.</label>
55 <label index="common_4_title">Images only</label>
56 <label index="common_4_description">Any number of images aligned in columns and rows with caption. Like the image options above but without text.</label>
57 <label index="common_5_title">Bullet list</label>
58 <label index="common_5_description">A single bullet list.</label>
59 <label index="common_6_title">Table</label>
60 <label index="common_6_description">A simple table with up to 8 columns.</label>
61 <label index="special">Special elements</label>
62 <label index="special_1_title">Filelinks</label>
63 <label index="special_1_description">Makes a list of files for download.</label>
64 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
65 <label index="special_2_description">Inserts a media element like a Flash animation, audio file or video clip.</label>
66 <label index="special_3_title">Sitemap</label>
67 <label index="special_3_description">Creates a sitemap of the website.</label>
68 <label index="special_4_title">Plain HTML</label>
69 <label index="special_4_description">With this element you can insert raw HTML code on the page.</label>
70 <label index="forms">Form elements</label>
71 <label index="forms_1_title">Mail form</label>
72 <label index="forms_1_description">A response mail form by which users of the website can submit responses.</label>
73 <label index="forms_2_title">Search form</label>
74 <label index="forms_2_description">Draws a search form and the searchresult if a search is performed.</label>
75 <label index="forms_3_title">Login form</label>
76 <label index="forms_3_description">Login/logout form for website users. This is used to password protect pages. You must create website users and groups for this to work.</label>
77 <label index="plugins">Plugins</label>
78 <label index="plugins_1_title">General Plugin</label>
79 <label index="plugins_1_description">If you want to insert a plugin which cannot be found among the options below, just select this element type and you can select your specific plugin in a selector box afterward.</label>
80 </languageKey>
81 <languageKey index="dk" type="array">
82 <label index="sel1">Vælg hvilken slags sideindhold du ønsker at oprette:</label>
83 <label index="sel2">Klik så på den position, hvor du ønsker at indsætte elementet på siden:</label>
84 <label index="common">Typisk sideindhold</label>
85 <label index="common_1_title">Almindeligt tekstelement</label>
86 <label index="common_1_description">Et almindeligt tekstelement med overskrift og brødtekstfelt.</label>
87 <label index="common_2_title">Tekst med billeder over</label>
88 <label index="common_2_description">Almindeligt tekstelement med et felt, som kan indeholde et vilkårligt antal billeder, som placeres under teksten.</label>
89 <label index="common_3_title">Tekst med billede til højre</label>
90 <label index="common_3_description">Som ovenfor, men med billederne placeret til højre for teksten med teksten ombrudt omkring billederne.</label>
91 <label index="common_4_title">Kun billeder</label>
92 <label index="common_4_description">Et vilkårligt antal billeder sat op i kolonner og rækker med billedtekst. Ligesom billedmulighederne ovenfor, men uden tekstfelt.</label>
93 <label index="common_5_title">Punktliste</label>
94 <label index="common_5_description">En enkelt punktliste.</label>
95 <label index="common_6_title">Tabel</label>
96 <label index="common_6_description">En simpel tabel med op til 8 kolonner.</label>
97 <label index="special">Specielle elementer</label>
98 <label index="special_1_title">Fillinks</label>
99 <label index="special_1_description">Opretter en liste af filer, som kan downloades.</label>
100 <label index="special_2_title">Multimedie</label>
101 <label index="special_2_description">Indsætter et medieelement som fx. Flash animation, lydfil eller videoklip.</label>
102 <label index="special_3_title">Oversigt</label>
103 <label index="special_3_description">Opretter et oversigtskort over hele websiden.</label>
104 <label index="special_4_title">Ren HTML</label>
105 <label index="special_4_description">Med dette element kan du indsætte ren HTML kode på siden.</label>
106 <label index="forms">Formularer</label>
107 <label index="forms_1_title">Email-formular</label>
108 <label index="forms_1_description">En svar-formular som brugerne af websiden kan bruge til at indsende kommentarer.</label>
109 <label index="forms_2_title">Søgeformular</label>
110 <label index="forms_2_description">Viser et søgefelt samt søgeresultatet, hvis en søgning er udført.</label>
111 <label index="forms_3_title">Brugerlogin formular</label>
112 <label index="forms_3_description">Login/Logout formular for websitets brugere. Bruges til password-beskyttelse af sider. Du skal oprette website brugere og grupper for at login-formularen vil virke.</label>
113 <label index="plugins">Plugins</label>
114 <label index="plugins_1_title">Generel Plugin</label>
115 <label index="plugins_1_description">Hvis du ønsker at indsætte et plugin som ikke kan findes iblandt mulighederne herunder, så vælg denne type og du kan vælge det specifikke plugin i en combo-box bagefter.</label>
116 </languageKey>
117 <languageKey index="de" type="array">
118 <label index="sel1">Wählen Sie bitte den Seitentyp aus, den Sie erzeugen wollen:</label>
119 <label index="sel2">Wählen Sie nun die Position aus, an der das Element auf der Seite positioniert werden soll:</label>
120 <label index="common">Typischer Seiteninhalt</label>
121 <label index="common_1_title">Normaler Text</label>
122 <label index="common_1_description">Fügt ein normales Textelement ein.</label>
123 <label index="common_2_title">Text mit darunter liegendem Bild</label>
124 <label index="common_2_description">Fügt ein normales Textelement ein, unter dem eine Reihe von Bilder angezeigt werden kann.</label>
125 <label index="common_3_title">Text mit rechts liegendem Bild</label>
126 <label index="common_3_description">Fügt einen normales Textelement ein, an dessen rechter Seite eine Reihe von Bildern angezeigt werden kann.</label>
127 <label index="common_4_title">Nur Bilder</label>
128 <label index="common_4_description">Eine beliebige Anzahl von in Zeilen und Spalten angeordneten Bildern mit Beschriftung.</label>
129 <label index="common_5_title">Aufzählung</label>
130 <label index="common_5_description">Eine einzelne Aufzählungsliste.</label>
131 <label index="common_6_title">Tabelle</label>
132 <label index="common_6_description">Eine einfache Tabelle mit bis zu 8 Spalten.</label>
133 <label index="special">Spezielle Elemente</label>
134 <label index="special_1_title">Dateiverweise</label>
135 <label index="special_1_description">Fügt eine Liste von Dateien zum Herunterladen ein.</label>
136 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
137 <label index="special_2_description">Fügt ein Medienelement (Video,Musikstück, usw.) ein.</label>
138 <label index="special_3_title">Sitemap</label>
139 <label index="special_3_description">Erzeugt eine Sitemap für die Webseite.</label>
140 <label index="special_4_title">HTML</label>
141 <label index="special_4_description">Mit diesem Element kann reiner HTML Code auf der Seite eingefügt werden.</label>
142 <label index="forms">Formulare</label>
143 <label index="forms_1_title">Mailformular</label>
144 <label index="forms_1_description">Ein Mailformular, mit dem die Besucher Ihnen Bemerkungen zuschicken können.</label>
145 <label index="forms_2_title">Suchformular</label>
146 <label index="forms_2_description">Fügt ein Suchformular auf der Seite ein.</label>
147 <label index="forms_3_title">Anmeldeformular</label>
148 <label index="forms_3_description">An-/Abmeldungsformular für Besucher. Dies wird für Passwort-geschützte Webseiten benutzt. Sie müssen Webseiten-Benutzer und Benutzergruppen anlegen, um den Seitenschutz zu benutzen.</label>
149 <label index="plugins">Erweiterungen</label>
150 <label index="plugins_1_title">Allgemeines Plugin</label>
151 <label index="plugins_1_description">Wenn Sie ein Plugin einfügen wollen, welches nicht in den unten stehenden Optionen aufgelistet ist, dann wählen Sie diesen Element-Typ und selektieren das gewünschte Plugin später in der Auswahlbox.</label>
152 </languageKey>
153 <languageKey index="no" type="array">
154 <label index="sel1">Velg hva slags sideinnhold du ønsker å opprette:</label>
155 <label index="sel2">Klikk deretter på den posisjonen hvor du ønsker å sette inn elementet på siden:</label>
156 <label index="common">Typisk sideinnhold</label>
157 <label index="common_1_title">Alminnelig tekstelement</label>
158 <label index="common_1_description">Et alminnelig tekstelement med overskrift og brødtekstfelt.</label>
159 <label index="common_2_title">Tekst med bilder under</label>
160 <label index="common_2_description">Alminnelig tekstelement med et felt som kan inneholde et vilkårlig antall bilder som plasseres under teksten.</label>
161 <label index="common_3_title">Tekst med bilder til høyre</label>
162 <label index="common_3_description">Som ovenfor, men med bildene plassert til høyre for teksten med teksten brutt omkring bildene.</label>
163 <label index="common_4_title">Kun bilder</label>
164 <label index="common_4_description">Et vilkårlig antall bilder satt opp i kolonner og rekker med billedtekst. På samme måte som ovenfor, men uten tekstfelt.</label>
165 <label index="common_5_title">Punktliste</label>
166 <label index="common_5_description">En enkelt punktliste.</label>
167 <label index="common_6_title">Tabell</label>
168 <label index="common_6_description">En enkel tabell med opptil 8 kolonner.</label>
169 <label index="special">Spesielle elementer</label>
170 <label index="special_1_title">Fil linker</label>
171 <label index="special_1_description">Oppretter en liste av filer som kan lastes ned.</label>
172 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
173 <label index="special_2_description">Setter inn et medieelement som f.eks. Flash animasjon, lydfil eller videoklipp.</label>
174 <label index="special_3_title">Oversikt</label>
175 <label index="special_3_description">Oppretter et oversiktskart over hele webområdet.</label>
176 <label index="special_4_title">Ren HTML</label>
177 <label index="special_4_description">Med dette elementet kan du sette inn ren HTML kode på siden.</label>
178 <label index="forms">Skjemaer</label>
179 <label index="forms_1_title">E-post skjema</label>
180 <label index="forms_1_description">Et svarskjema hvor brukerne av webområdet kan gi tilbakemeldinger.</label>
181 <label index="forms_2_title">Søk funksjon</label>
182 <label index="forms_2_description">Viser et søkefelt samt søkeresultatet når en søking er utført.</label>
183 <label index="forms_3_title">Logg inn</label>
184 <label index="forms_3_description">Logg inn/ Logg ut skjema for webområdets brukere. Benyttes til passordbeskyttelse av sider. Du må opprette webområdebrukere og grupper for at ?logg inn skjemaet? skal virke.</label>
185 <label index="plugins">Plugins</label>
186 <label index="plugins_1_title">Generell Plugin</label>
187 <label index="plugins_1_description">Hvis du ønsker å sette inn en plugin som ikke finnes blant valgene under kan du velge denne typen og så kan du endre til den spesifikke plugin i en valgboks etterpå.</label>
188 </languageKey>
189 <languageKey index="it" type="array">
190 <label index="sel1">Seleziona il tipo di contenuto che vuoi creare:</label>
191 <label index="sel2">Clicca nella posizione della pagina in cui vuoi inserire l'elemento</label>
192 <label index="common">Contenuti tipici</label>
193 <label index="common_1_title">Paragrafo di testo</label>
194 <label index="common_1_description">Paragrafo di testo con titolo e corpo</label>
195 <label index="common_2_title">Testo con immagine sotto</label>
196 <label index="common_2_description">Paragrafo di testo con un numero qualunque di immagini, posizionate sotto il testo</label>
197 <label index="common_3_title">Testo con immagine sulla destra</label>
198 <label index="common_3_description">Come sopra, ma con il testo che &quot;avvolge&quot; le immagini</label>
199 <label index="common_4_title">Solo immagini</label>
200 <label index="common_4_description">Un numero qualunque di immagini organizzate in una tabella, con didascalia. Stesse opzioni dei tipi di contenuto precendenti, ma senza il testo.</label>
201 <label index="common_5_title">Elenco puntato</label>
202 <label index="common_5_description">Elenco puntato.</label>
203 <label index="common_6_title">Tabella</label>
204 <label index="common_6_description">Tabella con al più 8 colonne.</label>
205 <label index="special">Contenuti speciali</label>
206 <label index="special_1_title">Filelinks</label>
207 <label index="special_1_description">Lista di file disponibili per il download.</label>
208 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
209 <label index="special_2_description">Contenuto multimediale, come un'animazione Flash, un file audio o un video clip.</label>
210 <label index="special_3_title">Mappa del sito</label>
211 <label index="special_3_description">Crea una mappa del sito web.</label>
212 <label index="special_4_title">HTML</label>
213 <label index="special_4_description">Permette di inserire nella pagina del codice HTML.</label>
214 <label index="forms">Moduli</label>
215 <label index="forms_1_title">Modulo mail</label>
216 <label index="forms_1_description">Modulo che può essere compilato dagli utenti web e inviato via posta elettronica.</label>
217 <label index="forms_2_title">Modulo ricerca</label>
218 <label index="forms_2_description">Modulo per effettuare ricerche all'interno del sito web</label>
219 <label index="forms_3_title">Modulo login</label>
220 <label index="forms_3_description">Modulo per login/logout degli utenti web. E' usato per proteggere le pagine. Affinché funzioni, è necessario creare &quot;gruppi di utenti web&quot; e &quot;utenti web&quot;</label>
221 <label index="plugins">Plugins</label>
222 <label index="plugins_1_title">Plugin generico</label>
223 <label index="plugins_1_description">Se vuoi inserire un plugin che non trovi fra quelli elencati seleziona questo tipo di contenuto e specifica in seguito (attraverso la selector box) quale plugin vuoi inserire.</label>
224 </languageKey>
225 <languageKey index="fr" type="array">
226 <label index="sel1">Séléctionnez le type de contenu que vous souhaitez créer:</label>
227 <label index="sel2">Maintenant, cliquez où vous souhaitez placer le contenu dans la page:</label>
228 <label index="common">Contenu type de la page</label>
229 <label index="common_1_title">Elément texte normal</label>
230 <label index="common_1_description">Texte avec titre et paragraphe(s).</label>
231 <label index="common_2_title">Texte avec une image en dessous.</label>
232 <label index="common_2_description">Texte avec un champs pouvant contenir un nombre important d'images.</label>
233 <label index="common_3_title">Texte avec une image à droite.</label>
234 <label index="common_3_description">Idem que le précendent mais avec le texte jusitfié autour de l'image.</label>
235 <label index="common_4_title">Liste d'images</label>
236 <label index="common_4_description">Liste d'images aligné en colonnes et en lignes avec titre.</label>
237 <label index="common_5_title">Liste à puces</label>
238 <label index="common_5_description">Une simple liste à puces.</label>
239 <label index="common_6_title">Tableau</label>
240 <label index="common_6_description">Un tableau simple avec un max. 8 colonnes.</label>
241 <label index="special">Eléments spéciaux</label>
242 <label index="special_1_title">Fichiers à télécharger</label>
243 <label index="special_1_description">Liste de fichiers à télécharger.</label>
244 <label index="special_2_title">Multimédia</label>
245 <label index="special_2_description">Insérez un éléments multimédia comme une animation flash ou un clip vidéo.</label>
246 <label index="special_3_title">Carte du site</label>
247 <label index="special_3_description">Créer une carte du site (sitemap).</label>
248 <label index="special_4_title">Code HTML</label>
249 <label index="special_4_description">Avec cette élément, vous pouvez insérer du code HTML brut.</label>
250 <label index="forms">Formulaire</label>
251 <label index="forms_1_title">Formulaire par e-mail</label>
252 <label index="forms_1_description">Un formulaire qui peut directement être envoyé par e-mail.</label>
253 <label index="forms_2_title">Formulaire de recherche</label>
254 <label index="forms_2_description">Affiche un formulaire de recherche et le résultat des recherches.</label>
255 <label index="forms_3_title">Formulaire d'identification</label>
256 <label index="forms_3_description">Ce formulaire permet aux utilisateurs sur site (webuser) de l'identifier ou de clore leur session.</label>
257 <label index="plugins">Plugins</label>
258 </languageKey>
259 <languageKey index="es" type="array">
260 <label index="sel1">Por favor selecciona el tipo de página que quieres crear:</label>
261 <label index="sel2">Ahora, haz click en la posición donde quieres colocar el elemento en la página:</label>
262 <label index="common">Contenido típico de página</label>
263 <label index="common_1_title">Contenido habitual de página</label>
264 <label index="common_1_description">Un contenido de página habitual con campos de cabecera y cuerpo de texto.</label>
265 <label index="common_2_title">Texto con imagen debajo.</label>
266 <label index="common_2_description">Elemento habitual de texto con un campo que puede contener cualquier número de imágenes que se posicionarán debajo del texto.</label>
267 <label index="common_3_title">Texto con imagen a la derecha.</label>
268 <label index="common_3_description">Como el de arriba, pero con las imágenes situadas a la derecha del texto y éste fluyendo alrededor de las imágenes.</label>
269 <label index="common_4_title">Sólo imágenes</label>
270 <label index="common_4_description">Cualquier número de imágenes alineadas en columnas y filas con un pié de foto. Parecido a las opciones de imágenes de arriba pero sin texto.</label>
271 <label index="common_5_title">Lista de viñetas.</label>
272 <label index="common_5_description">Una lista de viñetas sencilla.</label>
273 <label index="common_6_title">Tabla</label>
274 <label index="common_6_description">Una tabla sencilla de hasta 8 columnas.</label>
275 <label index="special">Elementos especiales</label>
276 <label index="special_1_title">Enlaces a ficheros</label>
277 <label index="special_1_description">Crea una lista de ficheros para descargar.</label>
278 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
279 <label index="special_2_description">Inserta un elemento multimedia como una animación Flash, un fichero de sonido o un clip de vídeo.</label>
280 <label index="special_3_title">Mapa del sitio</label>
281 <label index="special_3_description">Crea un mapa del sitio para el sitio web.</label>
282 <label index="special_4_title">HTML</label>
283 <label index="special_4_description">Con este elemento puedes insertar código HTML en crudo en la página.</label>
284 <label index="forms">Elementos de formulario</label>
285 <label index="forms_1_title">Formulario de correo</label>
286 <label index="forms_1_description">Un formulario de correo con el que los usuarios del sitio web pueden enviar mensajes.</label>
287 <label index="forms_2_title">Formulario de búsqueda</label>
288 <label index="forms_2_description">Dibuja un formulario de búsqueda y el resultado si la búsqueda es ejecutada.</label>
289 <label index="forms_3_title">Formulario de acceso</label>
290 <label index="forms_3_description">Formulario de acceso para usuarios del sitio web. Es usado para proteger páginas con contraseña. Es necesario crear usuarios y grupos de usuarios del sitio web para que ésto funcione.</label>
291 <label index="plugins">Plugins</label>
292 <label index="plugins_1_title">Plugin General</label>
293 <label index="plugins_1_description">Si deseas insertar un plugin que no se encuentre entre las opciones de más abajo, selecciona este tipo de elemento y podrás seleccionar el plugin que buscas más tarde.</label>
294 </languageKey>
295 <languageKey index="nl" type="array">
296 <label index="sel1">Kies het aan te maken soort pagina-inhoud:</label>
297 <label index="sel2">Selecteer nu de positie waar het element geplaatst wordt in de pagina:</label>
298 <label index="common">Specifieke pagina-inhoud</label>
299 <label index="common_1_title">Gewone pagina-inhoud</label>
300 <label index="common_1_description">Een gewoon tekstelement met een kop en tekstvelden.</label>
301 <label index="common_2_title">Tekst met afbeelding onder</label>
302 <label index="common_2_description">Gewoon tekstelement met een veld dat een willekeurig aantal afbeeldingen kan bevatten, gepositioneerd onder aan de pagina.</label>
303 <label index="common_3_title">Tekst met afbeelding aan de rechterkant</label>
304 <label index="common_3_description">Tekst met afbeelding aan de rechterkant en terugloop van de tekst om de afbeelding(en) heen.</label>
305 <label index="common_4_title">Alleen afbeeldingen</label>
306 <label index="common_4_description">Willekeurig aantal afbeeldingen in kolommen en rijen met een subtitel.</label>
307 <label index="common_5_title">Opsommingstekens</label>
308 <label index="common_5_description">Een lijst met één opsommingsteken.</label>
309 <label index="common_6_title">Tabel</label>
310 <label index="common_6_description">Een simpele tabel met maximaal 8 kolommen</label>
311 <label index="special">Speciale elementen</label>
312 <label index="special_1_title">Bestandskoppelingen (links)</label>
313 <label index="special_1_description">Maak een lijst met bestanden beschikbaar voor download.</label>
314 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
315 <label index="special_2_description">Voeg een media-element in zoals een flashanimatie, geluidsbestand of een videoclip.</label>
316 <label index="special_3_title">Siteoverzicht (sitemap)</label>
317 <label index="special_3_description">Maakt een siteoverzicht van de website. Dit is een overzicht van alle pagina's met links.</label>
318 <label index="special_4_title">Standaard HTML</label>
319 <label index="special_4_description">Via dit element kan ruwe HTML code ingevoegd worden op de pagina.</label>
320 <label index="forms">Formulier elementen</label>
321 <label index="forms_1_title">Emailformulier</label>
322 <label index="forms_1_description">Een reactieformulier waarmee gebruikers van de website reacties kunnen verzenden.</label>
323 <label index="forms_2_title">Zoekformulier</label>
324 <label index="forms_2_description">Geeft een zoekformulier en de zoekresultaten wanneer zoeken wordt uitgevoerd.</label>
325 <label index="forms_3_title">Loginformulier</label>
326 <label index="forms_3_description">Login/loguitformulier voor websitegebruikers. Deze wordt gebruikt om pagina's te beschermen met een wachtwoord. Websitegebruikers en websitegroepen dienen wel aanwezig te zijn om dit te laten werken.</label>
327 <label index="plugins">Plugins</label>
328 </languageKey>
329 <languageKey index="cz" type="array">
330 <label index="sel1">Zvolte si prosím, jaký druh obsahu stránky chcete vytvořit:</label>
331 <label index="sel2">Nyní klikněte na pozici, kde chcete umístit prvek na stránce:</label>
332 <label index="common">Typický obsah stránky</label>
333 <label index="common_1_title">Běžný textový prvek</label>
334 <label index="common_1_description">Běžný textový prvek s nadpisem a statí.</label>
335 <label index="common_2_title">Text s obrázkem dole</label>
336 <label index="common_2_description">Běžný textový prvek s polem, které může obsahovat jakýkoliv počet obrázků, které jsou umístěny pod textem.</label>
337 <label index="common_3_title">Text s obrázkem vpravo</label>
338 <label index="common_3_description">Stejně jako nahoře, ale obrázky jsou umístěny napravo od textu a text je obtéká.</label>
339 <label index="common_4_title">Jen obrázky</label>
340 <label index="common_4_description">Jakýkoliv počet obrázků zarovnaný do sloupců a řad s popisky. Jako u možností obrázků nahoře, ale bez textu.</label>
341 <label index="common_5_title">Výčet</label>
342 <label index="common_5_description">Jednoduchý výčet.</label>
343 <label index="common_6_title">Tabulka</label>
344 <label index="common_6_description">Jednoduchá tabulka až s osmi sloupci.</label>
345 <label index="special">Speciální prvky</label>
346 <label index="special_1_title">Odkazy na soubory</label>
347 <label index="special_1_description">Vytvoří seznam souborů ke stažení.</label>
348 <label index="special_2_title">Multimédia</label>
349 <label index="special_2_description">Vloží multimediální prvek: Flash animaci, zvukový soubor nebo videoklip.</label>
350 <label index="special_3_title">Mapa webu</label>
351 <label index="special_3_description">Vytvoří mapu webu.</label>
352 <label index="special_4_title">Prostý HTML</label>
353 <label index="special_4_description">S tímto prvkem můžete vkládat do stránky neupravený kód HTML.</label>
354 <label index="forms">Formuláře</label>
355 <label index="forms_1_title">E-mailový formulář</label>
356 <label index="forms_1_description">E-mailový formulář, jehož prostřednictvím mohou uživatelé webu odesílat své reakce.</label>
357 <label index="forms_2_title">Vyhledávací formulář</label>
358 <label index="forms_2_description">Vytvoří vyhledávací formulář a výsledky vyhledávání, je-li použito.</label>
359 <label index="forms_3_title">Přihlašovací formulář (login)</label>
360 <label index="forms_3_description">Formulář pro přihlášení/odhlášení uživatelů webu. Lze použít pro ochranu stran heslem. Pro jeho úspěšnou funkci musíte vytvořit také uživatele a skupiny.</label>
361 <label index="plugins">Doplňky</label>
362 </languageKey>
363 <languageKey index="pl" type="array">
364 <label index="sel1">Wybierz, proszę, jaki typ treści chcesz umieścić na stronie:</label>
365 <label index="sel2">Teraz kliknij w miejscu, w którym ma się pojawić treść:</label>
366 <label index="common">Typowe rodzaje treści</label>
367 <label index="common_1_title">Zwykły element tekstowy</label>
368 <label index="common_1_description">Zwykły element tekstowy z nagłówkiem i polem treści.</label>
369 <label index="common_2_title">Tekst z obrazkiem poniżej</label>
370 <label index="common_2_description">Zwykły element tekstowy z dowolną liczbą obrazków, umiejscowionych pod tekstem.</label>
371 <label index="common_3_title">Tekst z obrazkiem po prawej</label>
372 <label index="common_3_description">Jak powyżej, ale obrazki są umiejscowione po prawej i są oblewane przez tekst.</label>
373 <label index="common_4_title">Tylko obrazki</label>
374 <label index="common_4_description">Dowolna liczba obrazków rozłożona w wierszach i kolumnach z podpisem. Podobnie jak powyżej, tyle że bez tekstu.</label>
375 <label index="common_5_title">Wypunktowana lista</label>
376 <label index="common_5_description">Pojedyncza, wypunktowana lista.</label>
377 <label index="common_6_title">Tabelka</label>
378 <label index="common_6_description">Prosta tabelka do ośmiu kolumn.</label>
379 <label index="special">Elementy specjalne</label>
380 <label index="special_1_title">Lista plików</label>
381 <label index="special_1_description">Tworzy listę plików do ściągnięcia.</label>
382 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
383 <label index="special_2_description">Wstawia element multimedialny, taki jak animacja Flash, plik audio lub klip video.</label>
384 <label index="special_3_title">Mapa witryny</label>
385 <label index="special_3_description">Generuje mapę witryny ułatwiającą nawigację na stronach.</label>
386 <label index="special_4_title">Kod HTML</label>
387 <label index="special_4_description">Dzięki temu elementowi możesz wstawić na stronę kod HTML.</label>
388 <label index="forms">Formularze</label>
389 <label index="forms_1_title">Formularz mailowy</label>
390 <label index="forms_1_description">Formularz wypełniany przez użytkownika na stronie, którego wynik jest wysyłany na podany adres emailowy.</label>
391 <label index="forms_2_title">Formularz wyszukiwania</label>
392 <label index="forms_2_description">Wstawia formularz dzięki któremu można przeszukiwać strony.</label>
393 <label index="forms_3_title">Formularz logowania</label>
394 <label index="forms_3_description">Formularz logowania/wylogowania dla zarejestrowanych użytkowników. Używane do udostępniania zawartości stron określonym grupom użytkowników. Wcześniej należy stworzyć użytkowników i grupy.</label>
395 <label index="plugins">Wtyczki</label>
396 </languageKey>
397 <languageKey index="si" type="array">
398 <label index="sel1">Izberite, kakšno vsebino želite ustvariti:</label>
399 <label index="sel2">Izberite položaj vsebine na strani:</label>
400 <label index="common">Tipična vsebina strani</label>
401 <label index="common_1_title">Običajni tekstovni element</label>
402 <label index="common_1_description">Tekstovni element z naslovom in telesom</label>
403 <label index="common_2_title">Tekst s sliko spodaj</label>
404 <label index="common_2_description">Običajno besedilo z neomejenim številom slik, ki so prikazane pod njim.</label>
405 <label index="common_3_title">Test s sliko na desni</label>
406 <label index="common_3_description">Kot prej, le da so slike razporejene desno od besedila.</label>
407 <label index="common_4_title">Samo slike</label>
408 <label index="common_4_description">Poljubno število slik s podnapisi, ki so razporejene v vrstice in stolpce.</label>
409 <label index="common_6_title">Tabela</label>
410 <label index="common_6_description">Enostavna tabela z največ 8 stolpci.</label>
411 <label index="special">Posebni elementi</label>
412 <label index="special_1_title">Povezave do datotek</label>
413 <label index="special_1_description">Naredi seznam datotek za prenos</label>
414 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
415 <label index="special_2_description">Vstavi Flash animacijo, zvok ali video</label>
416 <label index="special_3_title">Zemljevid strani</label>
417 <label index="special_3_description">Ustvari zemljevid vaših spletnih strani</label>
418 <label index="special_4_title">Običajni HTML</label>
419 <label index="special_4_description">Vstavi HTML kodo v stran</label>
420 <label index="forms">Elementi obrazca</label>
421 <label index="forms_1_title">Obrazec za e-pošto</label>
422 <label index="forms_1_description">S tem obrazcem vam lahko obiskovalci strani pošljejo svoje pripombe.</label>
423 <label index="forms_2_title">Iskalni obrazec</label>
424 <label index="forms_2_description">Prikaže polje za iskanje in rezultate morebitnega iskanja</label>
425 <label index="forms_3_title">Prijavni obrazec</label>
426 <label index="forms_3_description">Obrazec za prijavo in odjavo uporabnikov spletnih strani. To uporabite za zaščito zasebih strani. V administraciji morate ustvariti nove uporabnike!</label>
427 </languageKey>
428 <languageKey index="fi" type="array">
429 <label index="sel1">Valitse haluamasi sivun sisältö tyyppi, jota olet luomassa:</label>
430 <label index="sel2">Nyt, näpsäytä paikkaa johon haluat lisätä elementin sivulla:</label>
431 <label index="common">Tyypillinen sivun sisältö</label>
432 <label index="common_1_title">Tavallinen teksti elementti</label>
433 <label index="common_1_description">Tavallinen teksti elementii, jossa otsikko ja leipätekstiä.</label>
434 <label index="common_2_title">Tekstiä jossa kuva alla</label>
435 <label index="common_2_description">Tavallinen teksti elementti jossa kenttä mihin voidaan sijoittaa rajaton määrä kuvia alle.</label>
436 <label index="common_3_title">Teksti jossa kuva sijoitettu oikealle.</label>
437 <label index="common_3_description">Kuten yllä mutta kuvat sijoitettu siten että teksti kiertää ne.</label>
438 <label index="common_4_title">Vain kuvia</label>
439 <label index="common_4_description">Kuvia jotka on tasattu sarakkeisiin ja riveihin kuvatekstein. Kuvien vaihtoehdot kuten yllä mutta ilman tekstiä.</label>
440 <label index="common_5_title">Listaus ('ranskalaisin viivoin')</label>
441 <label index="common_5_description">Yksinkertainen listaus ('ranskalaisin viivoin')</label>
442 <label index="common_6_title">Taulu</label>
443 <label index="common_6_description">Yksinkertainen taulu jossa max. 8 saraketta.</label>
444 <label index="special">Erityiset elementit</label>
445 <label index="special_1_title">Tiedostolinkit</label>
446 <label index="special_1_description">Tee lista tiedostoista lataamista varten.</label>
447 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
448 <label index="special_2_description">Lisää media elementti kuten Flash animaatio, äänitiedosto tai videoleike.</label>
449 <label index="special_3_title">Rakennekartta</label>
450 <label index="special_3_description">Luo yksinkertaisen rakennakartan sivustosta.</label>
451 <label index="special_4_title">Pelkkä HTML</label>
452 <label index="special_4_description">Tällä elementillä voit luoda HTML koodia sivulle.</label>
453 <label index="forms">Lomake elementit</label>
454 <label index="forms_1_title">Sähköposti lomake</label>
455 <label index="forms_1_description">Sähköposti lomake käyttäjille palautetta varten.</label>
456 <label index="forms_2_title">Haku lomake</label>
457 <label index="forms_2_description">Luo hakulomakkeen ja hakutulokset jos haku on suoritettu.</label>
458 <label index="forms_3_title">Sisäänkirjoitus lomake</label>
459 <label index="forms_3_description">Sisäänkirjoitus/Poistumislomake sivuston käyttäjille, Tätä käytetään salasanalla suojatuilla sivuille. Sinun on luotava sivustolle käyttäjä ja ryhmä tunnuksen sadaksesi sen toimimaan.</label>
460 <label index="plugins">Pluginit</label>
461 <label index="plugins_1_title">Yleiset pluginit</label>
462 <label index="plugins_1_description">Jos haluat lisätä plugini jota ei löydy allaolevien vaihtoehtojen joukosta, valitse elementtityyppi ja voit valita myöhemmin erityisen pluginin vaihtoehtolaatikosta.</label>
463 </languageKey>
464 <languageKey index="tr" type="array">
465 <label index="sel1">Lütfen ne tür bir sayfa içeriğini yaratmak istediğinizi seçin:</label>
466 <label index="sel2">Sayfa elemanını sayfa içerisinde nereye yerleştirmek istiyorsanız oraya tıklayınız:</label>
467 <label index="common">Tipik sayfa içeriği</label>
468 <label index="common_1_title">Düzgün metin elementi</label>
469 <label index="common_1_description">Bir düzgün metin elementi ile başlığı ve bodytext alanları.</label>
470 <label index="common_2_title">Aşağıdaki resim ile metin</label>
471 <label index="common_2_description">Düzgün metin elementi ile bazı resimlerin sayısını içeren aşağıda duran metin alanı.</label>
472 <label index="common_3_title">Sağ kısma metin ile resim</label>
473 <label index="common_3_description">Yukarıdaki gibi fakat resimler ile sağ metine yerleştirilen ve resimler etrafında paketlenendir.</label>
474 <label index="common_4_title">Sadece resimler</label>
475 <label index="common_4_description">Bazı resimlerin sayısı sütunların içinde ve sıraların başlıklarıyla hizalanmıştır. Yukarıdaki resim seçenekleri gibi fakat metin olmaksızın.</label>
476 <label index="common_5_title">Madde işaretleri listesi</label>
477 <label index="common_5_description">Bir tek madde işareti listesi</label>
478 <label index="common_6_title">Tablo</label>
479 <label index="common_6_description">8 sütunla birlikte basit bir tablo</label>
480 <label index="special">Özel elementler</label>
481 <label index="special_1_title">Dosya linkleri</label>
482 <label index="special_1_description">Download için dosyaların listesini yap</label>
483 <label index="special_2_title">Multimedya</label>
484 <label index="special_2_description">Bir medya elementi ekle Flash animasyonu, audio dosyası veya video klip gibi.</label>
485 <label index="special_3_title">Site haritası</label>
486 <label index="special_3_description">Websitenin site haritasını yarat</label>
487 <label index="special_4_title">Basit HTML</label>
488 <label index="special_4_description">Bu elementle birlikte sayfa üzerine oluşturulmamış HTML kodu ekle.</label>
489 <label index="forms">Form elementleri</label>
490 <label index="forms_1_title">Mail formu</label>
491 <label index="forms_1_description">Yanıt mail formu tarafından website kullanıcıları yanıtları yollayabilir.</label>
492 <label index="forms_2_title">Arama formu</label>
493 <label index="forms_2_description">Eğer bir arama yapıldıysa arama sonucunu yapılmadıysa arama formunu gösterir.</label>
494 <label index="forms_3_title">Giriş formu</label>
495 <label index="forms_3_description">Website kullanıcıları için giriş/çıkış formu. Bu şifreyi kullanarak sayfayı korur. Bu çalışma için website kullanıcıları ve grupları yaratmalısınız.</label>
496 <label index="plugins">Eklentiler</label>
497 <label index="plugins_1_title">Genel Plugin</label>
498 <label index="plugins_1_description">Aşağıda bulunmayan seçeneklerde eğer plugin eklemek istiyorsanız, Sadece element türünü seçiniz ve belirlemiş olduğunuz plugini selektor kutusunun içinde seçiniz.</label>
499 </languageKey>
500 <languageKey index="se" type="array">
501 <label index="sel1">Välj vilken sorts sidinnehåll du vill skapa:</label>
502 <label index="sel2">Klicka nu på platsen där du vill att det nya elementet kommer på sidan:</label>
503 <label index="common">Typiskt sidinnehåll</label>
504 <label index="common_1_title">Vanligt textelement</label>
505 <label index="common_1_description">Ett vanligt textelement med rubrik och textfält</label>
506 <label index="common_2_title">Text med bild nedanför</label>
507 <label index="common_2_description">Ett vanligt text element med ett fält, som kan innehålla hur många bilder som helst under texten.</label>
508 <label index="common_3_title">Text med bild till höger</label>
509 <label index="common_3_description">Som ovan men med bilderna placerade till höger om texten med texten löpande rund bilderna.</label>
510 <label index="common_4_title">Endast bilder</label>
511 <label index="common_4_description">Hur många bilder som helst i kolumner och rader med rubrik. Som bildversionen ovan men utan text.</label>
512 <label index="common_5_title">Ordnad lista</label>
513 <label index="common_5_description">En enkel ordnat lista.</label>
514 <label index="common_6_title">Tabell</label>
515 <label index="common_6_description">En enkel tabell med högst 8 kolumner.</label>
516 <label index="special">Speciella element</label>
517 <label index="special_1_title">Fillänkar</label>
518 <label index="special_1_description">Gör en lista på filer för nerladdning.</label>
519 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
520 <label index="special_2_description">Infogar mediaelement såsom Flash-animationer, ljudfiler eller videoklipp.</label>
521 <label index="special_3_title">Sidkarta</label>
522 <label index="special_3_description">Skapar en sidkarta över web-siten.</label>
523 <label index="special_4_title">Enkel HTML</label>
524 <label index="special_4_description">Med detta element kan du infoga självgjord HTML-kod i din sida.</label>
525 <label index="forms">Formulär</label>
526 <label index="forms_1_title">Postningsformulär</label>
527 <label index="forms_1_description">Ett feedback-formulär där websidornas användare kan skicka kommentarer.</label>
528 <label index="forms_2_title">Sökformulär</label>
529 <label index="forms_2_description">Skapar ett sökformulär och sökresultatet om en sökning utförs.</label>
530 <label index="forms_3_title">Login-formulär</label>
531 <label index="forms_3_description">Inloggning/Utloggning av användare från web-siten. Med detta element kan man gömma sina sidor bakom lösenord. För att den skall fungera måste du skapa användare och användargrupper för din web-site.</label>
532 <label index="plugins">Plug-in</label>
533 <label index="plugins_1_title">Allmän Plug-in</label>
534 <label index="plugins_1_description">När du vill använda en Plug-in, som inte finns i listan nedan, skall du välja denna typ av element. Du kan senare välja den Plug-inen som du önskar.</label>
535 </languageKey>
536 <languageKey index="pt" type="array">
537 <label index="sel1">Por favor, selecione o tipo de conteúdo de página que você deseja criar:</label>
538 <label index="sel2">Agora, clique na posição onde você deseja localizar o elemento na página:</label>
539 <label index="common">Conteúdo típico da página</label>
540 <label index="common_1_title">Elemento de texto regular</label>
541 <label index="common_1_description">Um elemento com campos de cabeçalho e corpo de texto.</label>
542 <label index="common_2_title">Texto com imagem abaixo</label>
543 <label index="common_2_description">Elemento de texto regular com um campo que pode conter qualquer número de imagens que são posicionadas abaixo do texto.</label>
544 <label index="common_3_title">Texto com imagem à direita</label>
545 <label index="common_3_description">Como acima, mas com imagens posicionadas à direita do texto com o texto ao redor das imagens.</label>
546 <label index="common_4_title">Somente imagens</label>
547 <label index="common_4_description">Qualquer número de imagens alinhadas em linhas e colunas com sub-títulos. Como as opções de imagem acima mas sem texto.</label>
548 <label index="common_5_title">Lista com marcadores</label>
549 <label index="common_5_description">Uma lista simples com marcadores.</label>
550 <label index="common_6_title">Tabela</label>
551 <label index="common_6_description">Uma tabela simples com até 8 colunas</label>
552 <label index="special">Elementos especiais</label>
553 <label index="special_1_title">Ligações para arquivos</label>
554 <label index="special_1_description">Cria uma lista de arquivos para copiar para seu computador.</label>
555 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
556 <label index="special_2_description">Insere um elemento de media, como uma animação em Flash, arquivo de áudio ou vídeo clip.</label>
557 <label index="special_3_title">Mapa do sítio</label>
558 <label index="special_3_description">Cria um mapa do sítio.</label>
559 <label index="special_4_title">Código HTML</label>
560 <label index="special_4_description">Com este elemento você pode inserir código HTML na página.</label>
561 <label index="forms">Elementos de formulário</label>
562 <label index="forms_1_title">Formulário de Correio</label>
563 <label index="forms_1_description">Um formulário de correio pelo qual utilizadores podem enviar respostas.</label>
564 <label index="forms_2_title">Formulário de pesquisa</label>
565 <label index="forms_2_description">Cria um formulário de pesquisa e um formulário de resultados da pesquisa, caso uma busca seja efetuada.</label>
566 <label index="forms_3_title">Formulário de Acesso</label>
567 <label index="forms_3_description">Formulário de acesso e desconexão de utilizadores do sítio. Isto é usado para proteger páginas através de senha. É necessário que você crie utilizadores e grupos para que isso funcione.</label>
568 <label index="plugins">Adicionais</label>
569 </languageKey>
570 <languageKey index="ru" type="array">
571 <label index="sel1">Выберите, пожалуйста, какой тип контент-элемента вы хотите создать:</label>
572 <label index="sel2">Теперь нажмите в странице на то место, куда вы хотите поместить элемент:</label>
573 <label index="common">Типичные контент-элементы страниц</label>
574 <label index="common_1_title">Обычный текст</label>
575 <label index="common_1_description">Обычный текстовый элемент с полями заголовка и текста.</label>
576 <label index="common_2_title">Текст с картинкой снизу.</label>
577 <label index="common_2_description">Обычный текст, с полем внизу, в которое можно поместить несколько картинок.</label>
578 <label index="common_3_title">Текст с картинками справа.</label>
579 <label index="common_3_description">То-же, что и выше, но текст обтекает расположенные справа картинки.</label>
580 <label index="common_4_title">Только картинки</label>
581 <label index="common_4_description">Любое количество картинок, расставленных в ряды и колонки с подписями. Так-же как картинки выше, но без текста.</label>
582 <label index="common_5_title">Список</label>
583 <label index="common_5_description">Неупорядоченный список с маркерами.</label>
584 <label index="common_6_title">Таблица</label>
585 <label index="common_6_description">Простая таблица, шириной до 8-ми колонок.</label>
586 <label index="special">Особые элементы</label>
587 <label index="special_1_title">Ссылки на файлы</label>
588 <label index="special_1_description">Вставить список файлов для загрузки</label>
589 <label index="special_2_title">Мультимедиа</label>
590 <label index="special_2_description">Вставить мультимедиа-элементы (анимацию, звуковые файлы или видео-клипы)</label>
591 <label index="special_3_title">Карта сайта</label>
592 <label index="special_3_description">Создать карту этого сайта.</label>
593 <label index="special_4_title">Чистый HTML</label>
594 <label index="special_4_description">С помощью этого элемента можно помещать на страницу чистый HTML-код.</label>
595 <label index="forms">Форма</label>
596 <label index="forms_1_title">Почтовая форма</label>
597 <label index="forms_1_description">Почтовая форма, с помощью которой пользователи могут послать свои замечания.</label>
598 <label index="forms_2_title">Поисковая форма</label>
599 <label index="forms_2_description">Создает на странице форму для поиска по сайту, а также отображает результаты поиска.</label>
600 <label index="forms_3_title">Форма входа в систему</label>
601 <label index="forms_3_description">Форма входа в систему и выхода из нее (login/logout) для внешних пользователей. Используется для страниц, защищенных паролем. Для того, чтобы она могла работать, необходимо создать внешних пользователей и группы внешних пользователей (frontend users and groups).</label>
602 <label index="plugins">Плагины</label>
603 <label index="plugins_1_title">Общий плагин</label>
604 <label index="plugins_1_description">Если Вы хотите вставить плагин, который не может быть найден среди вариантов ниже, выберите этот тип элемента, и Вы можете выбрать ваше плагин из списка позже.</label>
605 </languageKey>
606 <languageKey index="ro" type="array">
607 <label index="sel1">Alegeţi tipul de conţinut pe care doriţi să-l creaţi:</label>
608 <label index="sel2">Acum, click pe poziţia în care vreţi să plasaţi elementul în pagină:</label>
609 <label index="common">Conţinut tipic</label>
610 <label index="common_1_title">Text normal</label>
611 <label index="common_1_description">Text cu antet şi corp de text</label>
612 <label index="common_2_title">Text cu imagine dedesubt</label>
613 <label index="common_2_description">Text normal cu loc pentru orice număr de imagini, aşeuate dedesubt.</label>
614 <label index="common_3_title">Text cu imagine în dreapta.</label>
615 <label index="common_3_description">Ca mai sus, dar imaginile plasate în dreapta textului, textul aşezat în jurul imaginii.</label>
616 <label index="common_4_title">Imagini</label>
617 <label index="common_4_description">Imagini aliniate în rînduri şi coloane, cu descriere. Ca mai sus, dar fără text.</label>
618 <label index="common_5_title">Listă numerotată</label>
619 <label index="common_5_description">Listă numerotată simplă.</label>
620 <label index="common_6_title">Tabel</label>
621 <label index="common_6_description">Tabel simplu cu maxim 8 coloane.</label>
622 <label index="special">Elemente speciale</label>
623 <label index="special_1_title">Legături către fişiere.</label>
624 <label index="special_1_description">Listă de fişiere pentru download.</label>
625 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
626 <label index="special_2_description">Element media, cum ar fi animaţie Flash, fişier audio sau video.</label>
627 <label index="special_3_title">Hartă a site-ului</label>
628 <label index="special_3_description">Vedere de ansmablu a unui site.</label>
629 <label index="special_4_title">Cod HTML</label>
630 <label index="special_4_description">Prin acest element puteţi introduce cod HTML direct în pagină.</label>
631 <label index="forms">Element de tip formular</label>
632 <label index="forms_1_title">Formular email</label>
633 <label index="forms_1_description">Un formular email prin care utilizatorii pot trimite răspunsuri.</label>
634 <label index="forms_2_title">Formular de căutare</label>
635 <label index="forms_2_description">Formular de căutare, care returnează şi rezultatele.</label>
636 <label index="forms_3_title">Formular de conectare</label>
637 <label index="forms_3_description">Formular de conectare-deconectare pentru utilizatorii website-ului. Trebuie să creaţi utilizatori şi grupuri pentru a funcţiona.</label>
638 <label index="plugins">Plugin-uri</label>
639 <label index="plugins_1_title">Plugin general</label>
640 <label index="plugins_1_description">Dacă doriţi să inseraţi un plugin pe care nu îl găsţi între opţiunile de mai jos, selectaţi doar tipul elementului şi veţi putea alege ulterior un anumit plugin dintr-o cutie de selecţie.</label>
641 </languageKey>
642 <languageKey index="ch" type="array">
643 <label index="sel1">请选择您想要创建的页面内容:</label>
644 <label index="sel2">现在指出您想放置元素到页面上的位置:</label>
645 <label index="common">典型页面内容</label>
646 <label index="common_1_title">正规文字元素</label>
647 <label index="common_1_description">带标题与正文的文字元素</label>
648 <label index="common_2_title">其下带图片的文字</label>
649 <label index="common_2_description">带有可放置多张图片于底部区域的正规文字元素</label>
650 <label index="common_3_title">图片置右的文绕图</label>
651 <label index="common_3_description">带有可放置多张图片于右边区域的正规文字元素</label>
652 <label index="common_4_title">纯图片</label>
653 <label index="common_4_description">不定数量的带标题按行列对齐的图片. 跟前面的选项不同的是没有文字.</label>
654 <label index="common_5_title">排列列表</label>
655 <label index="common_5_description">简单的排列列表.</label>
656 <label index="common_6_title">表格</label>
657 <label index="common_6_description">最多8列的简单表格.</label>
658 <label index="special">特殊元素</label>
659 <label index="special_1_title">文件下载链接</label>
660 <label index="special_1_description">建立供下载的文件列表.</label>
661 <label index="special_2_title">多媒体</label>
662 <label index="special_2_description">插入如Flash动画, 音频文件或视频短片.</label>
663 <label index="special_3_title">网站地图</label>
664 <label index="special_3_description">创建一个网站的地图.</label>
665 <label index="special_4_title">纯HTML代码</label>
666 <label index="special_4_description">使用这个元素您可以网页面插入HTML代码.</label>
667 <label index="forms">表单元素</label>
668 <label index="forms_1_title">邮件表单</label>
669 <label index="forms_1_description">网站用户用以提交反馈意见的意见反馈表单.</label>
670 <label index="forms_2_title">搜索表单</label>
671 <label index="forms_2_description">生成搜索表单并并搜索执行后显示结果.</label>
672 <label index="forms_3_title">登录表单</label>
673 <label index="forms_3_description">网站用户的登录/退出表单. 一般用于页面保护. 您必须先创建用户及用户组然后才能工作.</label>
674 <label index="plugins">插件</label>
675 </languageKey>
676 <languageKey index="sk" type="array">
677 <label index="sel1">Vyber si prosím, aký druh obsahu stránky chceš vytvoriť:</label>
678 <label index="sel2">Teraz klikni na pozíciu, kde chceš umiestniť prvok na stránke:</label>
679 <label index="common">Typický obsah stránky</label>
680 <label index="common_1_title">Bežný textový prvok</label>
681 <label index="common_1_description">Bežný textový prvok s nadpisem a popisom.</label>
682 <label index="common_2_title">Text s obrázkom dole</label>
683 <label index="common_2_description">Bežný textový prvok s poľom, ktorý môže obsahovať akekoľvek množstvo obrázkov, ktoré sú umiestnené pod textom.</label>
684 <label index="common_3_title">Text s obrázkom vpravo</label>
685 <label index="common_3_description">Rovnako ako hore, ale obrázky sú umiestnené napravo od textu a text ich obteká.</label>
686 <label index="common_4_title">Iba obrázky</label>
687 <label index="common_4_description">Akékoľvek množstvo obrázkov,zarovnaných do stĺpcov a riadkov s popisom. Rovnako ako u možnosti obrázkov hore, ale bez textu.</label>
688 <label index="common_5_title">Bullet list</label>
689 <label index="common_5_description">Jednoduchý Bullet list .</label>
690 <label index="common_6_title">Tabuľka</label>
691 <label index="common_6_description">Jednoduchá tabuľka s až 8 stĺpcami.</label>
692 <label index="special">Špeciálne prvky</label>
693 <label index="special_1_title">Odkazy na súbory</label>
694 <label index="special_1_description">Vytvorí zoznam súborov pre stiahnutie.</label>
695 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
696 <label index="special_2_description">Vloží prvok ako Flash, audio alebo video klip.</label>
697 <label index="special_3_title">Mapa webu</label>
698 <label index="special_3_description">Vytvorí mapu webu.</label>
699 <label index="special_4_title">Prosté HTML</label>
700 <label index="special_4_description">S tímto prvkem môžeš vkladať neupravený HTML kód</label>
701 <label index="forms">Formuláre</label>
702 <label index="forms_1_title">Mailový formulár</label>
703 <label index="forms_1_description">Interaktivný mailový formulár, ktorý môžu užívatelia posielať.</label>
704 <label index="forms_2_title">Vyhľadávací formulár</label>
705 <label index="forms_2_description">Vytvorí vyhľadávací formulár a výsledky vyhľadávania, v prípadě vyhľadávania.</label>
706 <label index="forms_3_title">Prihlasovací formulár</label>
707 <label index="forms_3_description">Formulár pre prihlásenie/odhlásenie užívateľov website. Používa sa na ochranu stránok heslom. Musíš vytvoriť užívateľov website a skupiny, aby to fungovalo.</label>
708 <label index="plugins">Pluginy</label>
709 </languageKey>
710 <languageKey index="lt" type="array">
711 </languageKey>
712 <languageKey index="is" type="array">
713 </languageKey>
714 <languageKey index="hr" type="array">
715 <label index="sel1">Odredi koju vrstu sadržaja kreirati na stranici:</label>
716 <label index="sel2">Sad odaberi poziciju gdje treba smjestiti element na stranici:</label>
717 <label index="common">Uobičajeni sadržaj stranice</label>
718 <label index="common_1_title">Obični tekst element</label>
719 <label index="common_1_description">Obični tekst element sa poljima zaglavlja i sadržaja.</label>
720 <label index="common_2_title">Tekst sa slikom ispod</label>
721 <label index="common_2_description">Obični tekst element sa poljem koje može sadržavati bilo koji broj slika, koje su postavljene ispod teksta.</label>
722 <label index="common_3_title">Tekst sa slikom zdesna</label>
723 <label index="common_3_description">Kao gore ali sa slikama postavljenim desno od teksta sa omatanjem teksta oko slika.</label>
724 <label index="common_4_title">Samo slike</label>
725 <label index="common_4_description">Neodređeni broj slika poredanih u kolone i redke s nazivom. Kao opcije za slike iznad ali bez teksta.</label>
726 <label index="common_5_title">Nenumerirana lista</label>
727 <label index="common_5_description">Nenumerirana lista sa samo jednim elementom.</label>
728 <label index="common_6_title">Tablica</label>
729 <label index="common_6_description">Jednostavna tablica sa max. 8 kolona.</label>
730 <label index="special">Specijalni elementi</label>
731 <label index="special_1_title">Linkovi na datoteke</label>
732 <label index="special_1_description">Izrađuje popis datoteka za download.</label>
733 <label index="special_2_title">Multimedia</label>
734 <label index="special_2_description">Ubacuje media element kao npr. Flash animaciju, audio datoteku ili video.</label>
735 <label index="special_3_title">Mapa stranica</label>
736 <label index="special_3_description">Kreira mapu web sjedišta.</label>
737 <label index="special_4_title">Običan HTML</label>
738 <label index="special_4_description">S ovim elementom može se ubacivati &quot;sirovi&quot; HTML kod na stranicu.</label>
739 <label index="forms">Elementi formulara</label>
740 <label index="forms_1_title">Mail formular</label>
741 <label index="forms_1_description">Formular za odgovore kojim korisnici web mjesta mogu slati odgovore.</label>
742 <label index="forms_2_title">Formular za pretraživanje</label>
743 <label index="forms_2_description">Ispisuje formular za pretraživanje i rezultate pretraživanja ako je pretraživanje izvedeno-</label>
744 <label index="forms_3_title">Formular za prijavu</label>
745 <label index="forms_3_description">Formular za prijavu/odjavu korisnika web mjesta. Ovo se koristi da bi se stranice zaštitile passwordom. Da bi ovo radilo potrebno je napraviti korisnike i grupe.</label>
746 <label index="plugins">Pluginovi</label>
747 <label index="plugins_1_title">Općeniti plugin</label>
748 <label index="plugins_1_description">Ako želite ubaciti plugin koji dolje nije naveden, samo odaberite ovaj element pa ćete moći odabrati željeni plugin naknadno u izborniku.</label>
749 </languageKey>
750 <languageKey index="hu" type="array">
751 <label index="sel1">Válaszd ki, hogy milyen tartalmi elemet akarsz készíteni:</label>
752 <label index="sel2">És most, kattints arra a pozícióra, ahova az elemet az oldalon el akarod helyezni:</label>
753 <label index="common">Általános oldal tartalom</label>
754 <label index="common_1_title">Általános szöveg elem</label>
755 <label index="common_1_description">Egy szabályos szöveg elem fejléc és szövegtörzs mezőkkel</label>
756 <label index="common_2_title">Szöveg alatta képpel</label>
757 <label index="common_2_description">Szabályos szöveg elem több képpel alatta</label>
758 <label index="common_3_title">Szöveg jobbra mellette képpel</label>
759 <label index="common_3_description">Ugyanaz, mint az előbb, csak a képek a jobb oldalon beékelődnek a szövegbe</label>
760 <label index="common_4_title">Csak képek</label>
761 <label index="common_4_description">Több kép táblázatban, fejlécekkel</label>
762 <label index="common_5_title">Felsorolás</label>
763 <label index="common_5_description">Egyszerű felsorolás</label>
764 <label index="common_6_title">Táblázat</label>
765 <label index="common_6_description">Egy egyszerű táblázat max. 8 oszlopig</label>
766 <label index="special">Speciális elemek</label>
767 <label index="special_1_title">Filelinkek</label>
768 <label index="special_1_description">Filelista készítése letöltési céllal</label>
769 <label index="special_2_title">Multimédia</label>
770 <label index="special_2_description">Médiaelem beillesztése, például Flash animáció, hangfile vagy videoklip</label>
771 <label index="special_3_title">Oldaltérkép</label>
772 <label index="special_3_description">A weboldal oldaltérképének létrehozása</label>
773 <label index="special_4_title">Sima HTML</label>
774 <label index="special_4_description">Nyers HTML kód beillesztése</label>
775 <label index="forms">Űrlap elemek</label>
776 <label index="forms_1_title">Levélküldés</label>
777 <label index="forms_1_description">Egy válaszlevél űrlap, amivel a weboldal felhasználói a válaszokat kezelhetik</label>
778 <label index="forms_2_title">Keresés</label>
779 <label index="forms_2_description">Egy keresési űrlap és egy eredményoldal, ha a keresést végrehajtotta</label>
780 <label index="forms_3_title">Bejelentkezés</label>
781 <label index="forms_3_description">Be/Kijelentkezési űrlap a felhasználók számára. Ez a jelszóvédett oldalakhoz szükséges. A működéshez felhasználókat és csoportokat kell létrehoznod.</label>
782 <label index="plugins">Bővítmények</label>
783 <label index="plugins_1_title">Általános bővítmény</label>
784 <label index="plugins_1_description">Ha olyan bővítményt akarsz beszúrni, ami nem szerepel az alábbiak között, válaszd ezt az elemtípust és utána kiválaszthatod a megfelelő bővítményt egy új listából.</label>
785 </languageKey>
786 <languageKey index="gl" type="array">
787 </languageKey>
788 <languageKey index="th" type="array">
789 </languageKey>
790 <languageKey index="gr" type="array">
791 </languageKey>
792 <languageKey index="hk" type="array">
793 <label index="sel1">請選擇你希望建立的網頁內容種類:</label>
794 <label index="sel2">現在,點擊你希望放置元件的位置:</label>
795 <label index="common">典型網頁內容</label>
796 <label index="common_1_title">普通文字元件</label>
797 <label index="common_1_description">一個有標題和內文欄位的普通文字元件。</label>
798 <label index="common_2_title">文字,有圖片在下</label>
799 <label index="common_2_description">普通文字元件,有欄位可以包含任何數量的圖片在文字之下</label>
800 <label index="common_3_title">文字,有圖片在右</label>
801 <label index="common_3_description">如上面,但圖片在文字右面,文字會繞過圖片</label>
802 <label index="common_4_title">純圖片</label>
803 <label index="common_4_description">任何數量的圖片(有附帶文字)以欄或列排列。如上面的圖片選項一樣但是沒有文字</label>
804 <label index="common_5_title">點式項目</label>
805 <label index="common_5_description">一個點式項目</label>
806 <label index="common_6_title">表格</label>
807 <label index="common_6_description">一個最多有8欄的表格</label>
808 <label index="special">特別元件</label>
809 <label index="special_1_title">檔案連結</label>
810 <label index="special_1_description">建立供下載檔案的名單</label>
811 <label index="special_2_title">多媒體</label>
812 <label index="special_2_description">插入一個媒體元件,例如:FLASH動畫﹑聲音檔或視像檔</label>
813 <label index="special_3_title">網站地圖</label>
814 <label index="special_3_description">建立網站的網站地圖</label>
815 <label index="special_4_title">純HTML</label>
816 <label index="special_4_description">你可以用這個元件把html編碼插入網頁中</label>
817 <label index="forms">表格元件</label>
818 <label index="forms_1_title">郵件表格</label>
819 <label index="forms_1_description">一個回應郵件表格,透過這個表格網站的使用者可以遞交回應</label>
820 <label index="forms_2_title">搜尋表格</label>
821 <label index="forms_2_description">假如進行搜,繪出搜尋表格和搜尋結果</label>
822 <label index="forms_3_title">登入表格</label>
823 <label index="forms_3_description">網站使用者的登入/格出表格。用作進入受密碼保護的網頁。你必須建入網站使用者和群組以使表格運作正常</label>
824 <label index="plugins">插入式元件</label>
825 <label index="plugins_1_title">一般插入式元件</label>
826 <label index="plugins_1_description">假如你想加入一個插入式元件,而該元件又不能在以下的選項中找到,只需選擇這個元件種類,你便可以在之後出現的選項箱子中選擇特定的插入式元件。</label>
827 </languageKey>
828 <languageKey index="eu" type="array">
829 </languageKey>
830 <languageKey index="bg" type="array">
831 <label index="sel1">Моля изберете какъв вид съдържание на страницата желаете да създадете:</label>
832 <label index="sel2">Сега, кликнете на позицията където желаете да се сложи елемента на страницата:</label>
833 <label index="common">Типично съдържание на страница</label>
834 <label index="common_1_title">Нормален текстов елемент</label>
835 <label index="common_1_description">Нормален текстов елемент с header и текстови полета</label>
836 <label index="common_2_title">Текст с изображение отдолу</label>
837 <label index="common_2_description">Нормален текстов елемент с поле което може да съдържа някакво изображение което е позиционирано под текста.</label>
838 <label index="common_3_title">Текст с изображение от дясно</label>
839 <label index="common_3_description">Както отгоре, но изображението е поставено с обвивка от дясно на текста.</label>
840 <label index="common_4_title">Само изображения</label>
841 <label index="common_4_description">Някакви изображения с описание подредени в колони и редици. Както опциите за изображение отгоре, но без текст.</label>
842 <label index="common_5_title">Точков лист</label>
843 <label index="common_5_description">Единичен точков лист.</label>
844 <label index="common_6_title">Таблица</label>
845 <label index="common_6_description">Проста таблица с до 8 колони.</label>
846 <label index="special">Специален елемент</label>
847 <label index="special_1_title">Файлови връзки</label>
848 <label index="special_1_description">Направи лист от файлове за download.</label>
849 <label index="special_2_title">Мултимедия</label>
850 <label index="special_2_description">Вмъкни медиен елемент (Flash анимация, аудио файл или видео клип).</label>
851 <label index="special_3_title">Карта на страницата</label>
852 <label index="special_3_description">Създава карта на страницата.</label>
853 <label index="special_4_title">Чист HTML</label>
854 <label index="special_4_description">С този елемент можете да вмъкнете HTML код на страницата.</label>
855 <label index="forms">Форма елементи</label>
856 <label index="forms_1_title">Mail форма</label>
857 <label index="forms_1_description">Форма за отговор на mail от която потребителите могат да изпращат отговори.</label>
858 <label index="forms_2_title">Форма за търсене</label>
859 <label index="forms_2_description">Рисува форма за търсене и резултатите от търсенето, ако е било направено.</label>
860 <label index="forms_3_title">Форма за влизане в системата (Login)</label>
861 <label index="forms_3_description">Форма Login/logout за потребителите на страницата. Тя се използва за защитените с парола страници. За да работи формата, трябва да се създадат потребители и групи от потребители.</label>
862 <label index="plugins">Plugin-ни</label>
863 </languageKey>
864 <languageKey index="br" type="array">
865 <label index="sel1">Por favor, selecione o tipo de conteúdo de página que você deseja criar:</label>
866 <label index="sel2">Agora, clique na posição onde você deseja posicionar o elemento na página:</label>
867 <label index="common">Conteúdo típico da página</label>
868 <label index="common_1_title">Elemento de texto comum</label>
869 <label index="common_1_description">Um elemento de texto com campos de cabeçalho e corpo de texto.</label>
870 <label index="common_2_title">Texto com imagem abaixo</label>
871 <label index="common_2_description">Elemento de texto comum com um campo que pode conter qualquer número de imagens que são posicionadas abaixo do texto.</label>
872 <label index="common_3_title">Texto com imagem à direita</label>
873 <label index="common_3_description">Como acima, mas com imagens posicionadas à direita do texto com o texto ao redor das imagens.</label>
874 <label index="common_4_title">Somente imagens</label>
875 <label index="common_4_description">Qualquer número de imagens alinhadas em linhas e colunas com sub-títulos. Como as opções de imagem acima mas sem texto.</label>
876 <label index="common_5_title">Lista com marcadores</label>
877 <label index="common_5_description">Uma lista simples com marcadores.</label>
878 <label index="common_6_title">Tabela</label>
879 <label index="common_6_description">Uma tabela simples com até 8 colunas</label>
880 <label index="special">Elementos especiais</label>
881 <label index="special_1_title">Ligações para arquivos</label>
882 <label index="special_1_description">Cria uma lista de arquivos para copiar para seu computador.</label>
883 <label index="special_2_title">Multimídia</label>
884 <label index="special_2_description">Insere um elemento de mídia, como uma animação em Flash, arquivo de áudio ou vídeo-clip.</label>
885 <label index="special_3_title">Mapa do site</label>
886 <label index="special_3_description">Cria um mapa do site.</label>
887 <label index="special_4_title">Código HTML</label>
888 <label index="special_4_description">Com este elemento você pode inserir código HTML na página.</label>
889 <label index="forms">Elementos de formulário</label>
890 <label index="forms_1_title">Formulário de Correio</label>
891 <label index="forms_1_description">Um formulário de correio pelo qual usuários podem enviar respostas.</label>
892 <label index="forms_2_title">Formulário de pesquisa</label>
893 <label index="forms_2_description">Cria um formulário de pesquisa e um relatório de resultados da pesquisa, caso uma busca seja efetuada.</label>
894 <label index="forms_3_title">Formulário de Acesso</label>
895 <label index="forms_3_description">Formulário de acesso e desconexão de usuários do site. Isto é usado para proteger páginas através de senha. É necessário que você crie usuários e grupos para que isso funcione.</label>
896 <label index="plugins">Plugins</label>
897 <label index="plugins_1_title">Plugin Geral</label>
898 <label index="plugins_1_description">Se você deseja inserir um plugin que não se encontra nas opções abaixo, apenas selecione este tipo de elemento e você pode selecionar seu plugin específico em seguida numa lista de seleção.</label>
899 </languageKey>
900 <languageKey index="et" type="array">
901 <label index="sel1">Palun valige, millist sisu soovite luua:</label>
902 <label index="sel2">Nüüd klikkige positsioonil, kuhu soovite leheküljel elemendi paigutada.</label>
903 <label index="common">Tavaline lehekülje element</label>
904 <label index="common_1_title">Tavaline tekstielement</label>
905 <label index="common_1_description">Tavaline tekstielement koos päisega.</label>
906 <label index="common_2_title">Tekst koos all paikneva pildiga</label>
907 <label index="common_2_description">Tavaline tekstielement koos väljaga, mis võib sisaldada piiramatu arvu pilte, mis paigutatakse teksti alla.</label>
908 <label index="common_3_title">Tekst koos paremale paigutatud pildiga.</label>
909 <label index="common_3_description">Nagu eelmine, kuid pildid on paigutatud tekstist paremale ning tekst paikneb ümber piltida.</label>
910 <label index="common_4_title">Ainult pidid</label>
911 <label index="common_4_description">Piiramata arv pilte joondatud veergudesse ja ridadesse koos pealkirjadega. Nagu eelnev piltide variant, ainul ilma tekstita.</label>
912 <label index="common_5_title">Täpploetelu</label>
913 <label index="common_5_description">Üksik täpploetelu</label>
914 <label index="common_6_title">Tabel</label>
915 <label index="common_6_description">Lihtne tabel kuni 8 veeruga</label>
916 <label index="special">Erilised elemendid</label>
917 <label index="special_1_title">Faililingid</label>
918 <label index="special_1_description">Koosta allalaetavatest failidest list.</label>
919 <label index="special_2_title">Multimeedia</label>
920 <label index="special_2_description">Lisab meediaelemendi nagu Flash animatsiooni, audiofaili või videoklipi.</label>
921 <label index="special_3_title">Sisupuu</label>
922 <label index="special_3_description">Lood veebilehest sisupuu.</label>
923 <label index="special_4_title">Tavaline HTML</label>
924 <label index="special_4_description">Selle elemendiga saate lisada puhast HTML koodi leheküljele.</label>
925 <label index="forms">Vormi elemendid</label>
926 <label index="forms_1_title">Tagasiside vorm</label>
927 <label index="forms_1_description">Tagasiside e-maili vorm, kus kasutajad saavad postitada tagasisidet.</label>
928 <label index="forms_2_title">Otsingu vorm</label>
929 <label index="forms_2_description">Moodustab otsinguvormi ja otsinguvastused.</label>
930 <label index="forms_3_title">Sisselogimise vorm</label>
931 <label index="forms_3_description">Sisse/väljalogimise vorm veebilehe kasutajatele. Kasutatakse lehekülgede parooliga kaitsmisel. Selle kasutamiseks peate looma veebilehe kasutajad ning kasutajagrupid.</label>
932 <label index="plugins">Pluginad</label>
933 <label index="plugins_1_title">Üldised pluginad</label>
934 <label index="plugins_1_description">Kui soovite lisada plugina, mis ei leidu all paiknevate suvandite hulgas, valige vastav elemenditüüp ning seejärel saate valida soovitud plugina avanevast valikmenüüst.</label>
935 </languageKey>
936 <languageKey index="ar" type="array">
937 </languageKey>
938 <languageKey index="he" type="array">
939 <label index="sel1">נא לבחור איזה סוג של תוכן הנך רוצה ליצור:</label>
940 <label index="sel2">כרגע, לחץ על מקום בו הנך רוצה למקם את פריט התוכן על הדף:</label>
941 <label index="common">תוכן אופייני</label>
942 <label index="common_1_title">טקסט רגיל</label>
943 <label index="common_1_description">טקסט רגיל עם כותרת ותוכן.</label>
944 <label index="common_2_title">טקסט עם תמונה מתחתיו</label>
945 <label index="common_2_description">טקסט רגיל עם שדה שיכול להכיל כל כמות תמונות שממוקמות מתחת לטקסט.</label>
946 <label index="common_3_title">טקסט עם תמונה מימין</label>
947 <label index="common_3_description">כנ''ל, אבל עם תמונות ממוקמות מימין לטקסט, כאשר הטקסט עוטף אותם.</label>
948 <label index="common_4_title">תמונות בלבד</label>
949 <label index="common_4_description">כל כמות של תמונות מסודרות בשורות ועמודות עם כותרת. כמו אפשרויות תמונה בפריט שמעל אבל ללא טקסט.</label>
950 <label index="common_5_title">רשימת תבליטים</label>
951 <label index="common_5_description">רשימת תבליטים אחת</label>
952 <label index="common_6_title">טבלה</label>
953 <label index="common_6_description">טבלה פשוטה עם עד 8 עמודות.</label>
954 <label index="special">פרטי תוכן מיוחדים</label>
955 <label index="special_1_title">קישורים לקבצים</label>
956 <label index="special_1_description">יוצר רשימת קבצים להורדה.</label>
957 <label index="special_2_title">מולטימדיה</label>
958 <label index="special_2_description">יוצר פריט תוכן של מדיה - כמו פלאש, אודיו או ווידאו.</label>
959 <label index="special_3_title">מפת האתר</label>
960 <label index="special_3_description">יוצר מפת האתר</label>
961 <label index="special_4_title">HTML נקי</label>
962 <label index="special_4_description">עם פריט תוכן זה הנך יכול ליצור קוד HTMLנקי בדף.</label>
963 <label index="forms">אלמנטים של טופס</label>
964 <label index="forms_1_title">טופס דואר אלקטרוני</label>
965 <label index="forms_1_description">טופס תגובה בדוא''ל דרכו משתמשי האתר יכולים לשלוח תגובות.</label>
966 <label index="forms_2_title">טופס חיפוש</label>
967 <label index="forms_2_description">יוצר טופס חיפוש ותוצאות החיפוש.</label>
968 <label index="forms_3_title">טופס כניסה למשתמשים</label>
969 <label index="forms_3_description">טופס כניסה/יציאה למשתמשים. משתמשים בו כדי להגן על דפים עם סיסמה. עליך ליצור משתמשים וקבוצות משתמשים כדי שזה יעבוד.</label>
970 <label index="plugins">התקני הכנס-הפעל</label>
971 <label index="plugins_1_title">התקן הכנס-הפעל כללי</label>
972 <label index="plugins_1_description">אם הנך רוצה להכניס התקן הכנס-הפעל שאינו נמצא בין האפשרויות אלא, עליך לבחור סוג פריט ולאחר מכן תוכל לבחור התקן הכנס-הפעל ברשימה בתוך הגדרות של התקן.</label>
973 </languageKey>
974 <languageKey index="ua" type="array">
975 </languageKey>
976 <languageKey index="lv" type="array">
977 <label index="sel1">Lūdzu izvēlieties, kāda tipa satura elementu jūs vēlaties izveidot:</label>
978 <label index="sel2">Tagad uzklikšķiniet tajā vietā uz lapas, kur jūs gribat ievietot elementu.</label>
979 <label index="common">Tipiskais lapas saturs</label>
980 <label index="common_1_title">Parasts teksts</label>
981 <label index="common_1_description">Parastais teksta elements ar virsrakstu un teksta lauku.</label>
982 <label index="common_2_title">Teksts ar bildi zemāk</label>
983 <label index="common_2_description">Parastais teksta elements ar lauku, kas var saturēt jebkuru bilžu skaitu, kas tiek ievietotas zem teksta.</label>
984 <label index="common_3_title">Teksts ar bildi pa labi</label>
985 <label index="common_3_description">Teksts ar bildi pa labi, bet bildes ir novietotas pa labi tekstā, kas aptek bildes.</label>
986 <label index="common_4_title">Tikai bildes</label>
987 <label index="common_4_description">Jebkurš bilžu skaits, sakārtots kolonnās un rindās, ar uzrakstiem.</label>
988 <label index="common_5_title">Nenumurēts saraksts</label>
989 <label index="common_5_description">Viens nenumurēts saraksts.</label>
990 <label index="common_6_title">Tabula</label>
991 <label index="common_6_description">Vienkāršā tabula, līdz 8 kolonnām.</label>
992 <label index="special">Īpašie elementi</label>
993 <label index="special_1_title">Linki uz failiem</label>
994 <label index="special_1_description">Izveido lejuplādējamo failu sarakstu.</label>
995 <label index="special_2_title">Multimēdiji</label>
996 <label index="special_2_description">Ievieto mēdiju elementu, kā Flash animāciju, audio failu vai video klipu.</label>
997 <label index="special_3_title">Saita karte</label>
998 <label index="special_3_description">Izveido websaita karti.</label>
999 <label index="special_4_title">HTML</label>
1000 <label index="special_4_description">Ar šo elementu jūs varat ievietot lapā HTML kodu.</label>
1001 <label index="forms">Formas</label>
1002 <label index="forms_1_title">E-pasta forma</label>
1003 <label index="forms_1_description">Atpakaļsaites e-pasta forma, ar kuras palīdzību lietotāji var nosūtīt jums vēstules.</label>
1004 <label index="forms_2_title">Meklēšanas forma</label>
1005 <label index="forms_2_description">Parāda meklēšanas formu, un rezultātu, ja ir veikta meklēšana.</label>
1006 <label index="forms_3_title">Ielogošanās forma</label>
1007 <label index="forms_3_description">Ielogošanās/izlogošanās forma lapas lietotājiem. Tas tiek izmantots, lai aizsargātu lapas ar paroli. Jums jāizveido lietotājus un grupas, lai šis strādātu.</label>
1008 <label index="plugins">Spraudņi</label>
1009 </languageKey>
1010 <languageKey index="jp" type="array">
1011 <label index="special_3_title">サイトの目次</label>
1012 </languageKey>
1013 <languageKey index="vn" type="array">
1014 </languageKey>
1015 </data>
1016 <orig_hash type="array">
1017 <languageKey index="default" type="array">
1018 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1019 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1020 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1021 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1022 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1023 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1024 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1025 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1026 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1027 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1028 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1029 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1030 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1031 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1032 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1033 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1034 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1035 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1036 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1037 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1038 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1039 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1040 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1041 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1042 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1043 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1044 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1045 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1046 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1047 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1048 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1049 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1050 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1051 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1052 </languageKey>
1053 <languageKey index="dk" type="array">
1054 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1055 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1056 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1057 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1058 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1059 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1060 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1061 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1062 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1063 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1064 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1065 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1066 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1067 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1068 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1069 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1070 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1071 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1072 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1073 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1074 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1075 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1076 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1077 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1078 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1079 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1080 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1081 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1082 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1083 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1084 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1085 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1086 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1087 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1088 </languageKey>
1089 <languageKey index="de" type="array">
1090 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1091 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1092 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1093 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1094 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1095 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1096 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1097 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1098 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1099 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1100 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1101 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1102 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1103 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1104 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1105 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1106 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1107 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1108 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1109 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1110 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1111 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1112 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1113 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1114 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1115 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1116 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1117 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1118 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1119 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1120 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1121 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1122 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1123 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1124 </languageKey>
1125 <languageKey index="no" type="array">
1126 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1127 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1128 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1129 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1130 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1131 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1132 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1133 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1134 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1135 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1136 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1137 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1138 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1139 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1140 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1141 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1142 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1143 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1144 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1145 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1146 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1147 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1148 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1149 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1150 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1151 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1152 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1153 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1154 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1155 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1156 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1157 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1158 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1159 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1160 </languageKey>
1161 <languageKey index="it" type="array">
1162 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1163 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1164 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1165 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1166 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1167 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1168 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1169 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1170 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1171 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1172 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1173 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1174 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1175 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1176 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1177 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1178 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1179 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1180 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1181 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1182 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1183 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1184 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1185 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1186 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1187 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1188 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1189 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1190 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1191 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1192 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1193 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1194 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1195 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1196 </languageKey>
1197 <languageKey index="fr" type="array">
1198 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1199 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1200 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1201 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1202 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1203 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1204 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1205 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1206 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1207 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1208 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1209 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1210 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1211 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1212 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1213 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1214 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1215 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1216 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1217 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1218 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1219 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1220 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1221 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1222 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1223 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1224 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1225 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1226 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1227 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1228 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1229 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1230 </languageKey>
1231 <languageKey index="es" type="array">
1232 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1233 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1234 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1235 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1236 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1237 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1238 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1239 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1240 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1241 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1242 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1243 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1244 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1245 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1246 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1247 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1248 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1249 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1250 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1251 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1252 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1253 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1254 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1255 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1256 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1257 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1258 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1259 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1260 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1261 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1262 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1263 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1264 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1265 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1266 </languageKey>
1267 <languageKey index="nl" type="array">
1268 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1269 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1270 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1271 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1272 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1273 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1274 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1275 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1276 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1277 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1278 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1279 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1280 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1281 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1282 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1283 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1284 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1285 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1286 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1287 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1288 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1289 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1290 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1291 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1292 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1293 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1294 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1295 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1296 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1297 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1298 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1299 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1300 </languageKey>
1301 <languageKey index="cz" type="array">
1302 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1303 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1304 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1305 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1306 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1307 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1308 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1309 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1310 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1311 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1312 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1313 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1314 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1315 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1316 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1317 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1318 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1319 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1320 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1321 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1322 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1323 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1324 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1325 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1326 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1327 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1328 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1329 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1330 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1331 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1332 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1333 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1334 </languageKey>
1335 <languageKey index="pl" type="array">
1336 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1337 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1338 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1339 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1340 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1341 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1342 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1343 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1344 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1345 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1346 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1347 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1348 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1349 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1350 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1351 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1352 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1353 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1354 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1355 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1356 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1357 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1358 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1359 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1360 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1361 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1362 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1363 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1364 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1365 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1366 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1367 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1368 </languageKey>
1369 <languageKey index="si" type="array">
1370 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1371 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1372 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1373 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1374 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1375 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1376 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1377 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1378 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1379 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1380 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1381 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1382 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1383 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1384 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1385 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1386 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1387 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1388 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1389 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1390 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1391 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1392 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1393 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1394 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1395 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1396 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1397 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1398 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1399 </languageKey>
1400 <languageKey index="fi" type="array">
1401 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1402 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1403 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1404 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1405 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1406 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1407 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1408 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1409 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1410 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1411 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1412 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1413 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1414 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1415 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1416 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1417 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1418 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1419 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1420 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1421 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1422 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1423 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1424 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1425 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1426 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1427 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1428 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1429 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1430 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1431 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1432 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1433 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1434 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1435 </languageKey>
1436 <languageKey index="tr" type="array">
1437 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1438 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1439 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1440 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1441 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1442 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1443 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1444 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1445 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1446 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1447 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1448 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1449 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1450 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1451 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1452 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1453 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1454 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1455 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1456 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1457 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1458 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1459 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1460 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1461 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1462 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1463 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1464 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1465 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1466 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1467 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1468 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1469 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1470 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1471 </languageKey>
1472 <languageKey index="se" type="array">
1473 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1474 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1475 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1476 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1477 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1478 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1479 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1480 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1481 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1482 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1483 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1484 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1485 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1486 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1487 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1488 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1489 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1490 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1491 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1492 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1493 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1494 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1495 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1496 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1497 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1498 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1499 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1500 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1501 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1502 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1503 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1504 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1505 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1506 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1507 </languageKey>
1508 <languageKey index="pt" type="array">
1509 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1510 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1511 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1512 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1513 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1514 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1515 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1516 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1517 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1518 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1519 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1520 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1521 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1522 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1523 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1524 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1525 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1526 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1527 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1528 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1529 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1530 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1531 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1532 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1533 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1534 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1535 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1536 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1537 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1538 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1539 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1540 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1541 </languageKey>
1542 <languageKey index="ru" type="array">
1543 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1544 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1545 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1546 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1547 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1548 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1549 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1550 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1551 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1552 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1553 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1554 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1555 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1556 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1557 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1558 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1559 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1560 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1561 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1562 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1563 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1564 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1565 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1566 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1567 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1568 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1569 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1570 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1571 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1572 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1573 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1574 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1575 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1576 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1577 </languageKey>
1578 <languageKey index="ro" type="array">
1579 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1580 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1581 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1582 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1583 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1584 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1585 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1586 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1587 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1588 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1589 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1590 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1591 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1592 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1593 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1594 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1595 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1596 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1597 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1598 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1599 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1600 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1601 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1602 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1603 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1604 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1605 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1606 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1607 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1608 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1609 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1610 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1611 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1612 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1613 </languageKey>
1614 <languageKey index="ch" type="array">
1615 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1616 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1617 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1618 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1619 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1620 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1621 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1622 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1623 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1624 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1625 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1626 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1627 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1628 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1629 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1630 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1631 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1632 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1633 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1634 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1635 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1636 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1637 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1638 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1639 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1640 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1641 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1642 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1643 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1644 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1645 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1646 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1647 </languageKey>
1648 <languageKey index="sk" type="array">
1649 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1650 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1651 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1652 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1653 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1654 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1655 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1656 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1657 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1658 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1659 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1660 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1661 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1662 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1663 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1664 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1665 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1666 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1667 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1668 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1669 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1670 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1671 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1672 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1673 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1674 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1675 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1676 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1677 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1678 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1679 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1680 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1681 </languageKey>
1682 <languageKey index="lt" type="array">
1683 </languageKey>
1684 <languageKey index="is" type="array">
1685 </languageKey>
1686 <languageKey index="hr" type="array">
1687 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1688 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1689 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1690 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1691 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1692 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1693 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1694 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1695 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1696 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1697 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1698 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1699 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1700 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1701 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1702 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1703 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1704 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1705 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1706 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1707 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1708 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1709 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1710 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1711 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1712 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1713 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1714 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1715 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1716 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1717 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1718 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1719 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1720 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1721 </languageKey>
1722 <languageKey index="hu" type="array">
1723 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1724 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1725 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1726 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1727 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1728 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1729 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1730 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1731 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1732 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1733 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1734 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1735 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1736 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1737 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1738 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1739 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1740 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1741 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1742 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1743 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1744 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1745 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1746 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1747 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1748 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1749 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1750 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1751 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1752 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1753 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1754 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1755 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1756 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1757 </languageKey>
1758 <languageKey index="gl" type="array">
1759 </languageKey>
1760 <languageKey index="th" type="array">
1761 </languageKey>
1762 <languageKey index="gr" type="array">
1763 </languageKey>
1764 <languageKey index="hk" type="array">
1765 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1766 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1767 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1768 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1769 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1770 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1771 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1772 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1773 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1774 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1775 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1776 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1777 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1778 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1779 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1780 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1781 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1782 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1783 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1784 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1785 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1786 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1787 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1788 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1789 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1790 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1791 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1792 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1793 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1794 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1795 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1796 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1797 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1798 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1799 </languageKey>
1800 <languageKey index="eu" type="array">
1801 </languageKey>
1802 <languageKey index="bg" type="array">
1803 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1804 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1805 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1806 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1807 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1808 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1809 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1810 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1811 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1812 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1813 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1814 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1815 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1816 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1817 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1818 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1819 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1820 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1821 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1822 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1823 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1824 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1825 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1826 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1827 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1828 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1829 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1830 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1831 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1832 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1833 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1834 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1835 </languageKey>
1836 <languageKey index="br" type="array">
1837 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1838 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1839 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1840 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1841 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1842 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1843 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1844 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1845 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1846 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1847 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1848 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1849 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1850 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1851 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1852 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1853 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1854 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1855 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1856 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1857 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1858 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1859 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1860 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1861 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1862 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1863 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1864 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1865 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1866 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1867 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1868 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1869 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1870 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1871 </languageKey>
1872 <languageKey index="et" type="array">
1873 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1874 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1875 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1876 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1877 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1878 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1879 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1880 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1881 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1882 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1883 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1884 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1885 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1886 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1887 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1888 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1889 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1890 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1891 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1892 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1893 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1894 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1895 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1896 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1897 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1898 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1899 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1900 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1901 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1902 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1903 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1904 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1905 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1906 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1907 </languageKey>
1908 <languageKey index="ar" type="array">
1909 </languageKey>
1910 <languageKey index="he" type="array">
1911 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1912 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1913 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1914 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1915 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1916 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1917 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1918 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1919 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1920 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1921 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1922 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1923 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1924 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1925 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1926 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1927 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1928 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1929 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1930 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1931 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1932 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1933 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1934 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1935 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1936 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1937 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1938 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1939 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1940 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1941 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1942 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1943 <label index="plugins_1_title" type="integer">188310073</label>
1944 <label index="plugins_1_description" type="integer">4113831</label>
1945 </languageKey>
1946 <languageKey index="ua" type="array">
1947 </languageKey>
1948 <languageKey index="lv" type="array">
1949 <label index="sel1" type="integer">257792844</label>
1950 <label index="sel2" type="integer">2777796</label>
1951 <label index="common" type="integer">57063941</label>
1952 <label index="common_1_title" type="integer">134955826</label>
1953 <label index="common_1_description" type="integer">29135748</label>
1954 <label index="common_2_title" type="integer">153490096</label>
1955 <label index="common_2_description" type="integer">215746919</label>
1956 <label index="common_3_title" type="integer">13066984</label>
1957 <label index="common_3_description" type="integer">57201809</label>
1958 <label index="common_4_title" type="integer">62677049</label>
1959 <label index="common_4_description" type="integer">233905425</label>
1960 <label index="common_5_title" type="integer">88917113</label>
1961 <label index="common_5_description" type="integer">136121208</label>
1962 <label index="common_6_title" type="integer">85738935</label>
1963 <label index="common_6_description" type="integer">145590635</label>
1964 <label index="special" type="integer">183531399</label>
1965 <label index="special_1_title" type="integer">23062602</label>
1966 <label index="special_1_description" type="integer">154390211</label>
1967 <label index="special_2_title" type="integer">49638223</label>
1968 <label index="special_2_description" type="integer">87627445</label>
1969 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1970 <label index="special_3_description" type="integer">36006628</label>
1971 <label index="special_4_title" type="integer">238583373</label>
1972 <label index="special_4_description" type="integer">92097111</label>
1973 <label index="forms" type="integer">14172094</label>
1974 <label index="forms_1_title" type="integer">173513512</label>
1975 <label index="forms_1_description" type="integer">149875491</label>
1976 <label index="forms_2_title" type="integer">184654558</label>
1977 <label index="forms_2_description" type="integer">71325784</label>
1978 <label index="forms_3_title" type="integer">149378624</label>
1979 <label index="forms_3_description" type="integer">64416876</label>
1980 <label index="plugins" type="integer">196313238</label>
1981 </languageKey>
1982 <languageKey index="jp" type="array">
1983 <label index="special_3_title" type="integer">92355808</label>
1984 </languageKey>
1985 <languageKey index="vn" type="array">
1986 </languageKey>
1987 </orig_hash>
1988 <orig_text type="array">
1989 <languageKey index="default" type="array">
1990 </languageKey>
1991 <languageKey index="dk" type="array">
1992 </languageKey>
1993 <languageKey index="de" type="array">
1994 </languageKey>
1995 <languageKey index="no" type="array">
1996 </languageKey>
1997 <languageKey index="it" type="array">
1998 </languageKey>
1999 <languageKey index="fr" type="array">
2000 </languageKey>
2001 <languageKey index="es" type="array">
2002 </languageKey>
2003 <languageKey index="nl" type="array">
2004 </languageKey>
2005 <languageKey index="cz" type="array">
2006 </languageKey>
2007 <languageKey index="pl" type="array">
2008 </languageKey>
2009 <languageKey index="si" type="array">
2010 </languageKey>
2011 <languageKey index="fi" type="array">
2012 </languageKey>
2013 <languageKey index="tr" type="array">
2014 </languageKey>
2015 <languageKey index="se" type="array">
2016 </languageKey>
2017 <languageKey index="pt" type="array">
2018 </languageKey>
2019 <languageKey index="ru" type="array">
2020 </languageKey>
2021 <languageKey index="ro" type="array">
2022 </languageKey>
2023 <languageKey index="ch" type="array">
2024 </languageKey>
2025 <languageKey index="sk" type="array">
2026 </languageKey>
2027 <languageKey index="lt" type="array">
2028 </languageKey>
2029 <languageKey index="is" type="array">
2030 </languageKey>
2031 <languageKey index="hr" type="array">
2032 </languageKey>
2033 <languageKey index="hu" type="array">
2034 </languageKey>
2035 <languageKey index="gl" type="array">
2036 </languageKey>
2037 <languageKey index="th" type="array">
2038 </languageKey>
2039 <languageKey index="gr" type="array">
2040 </languageKey>
2041 <languageKey index="hk" type="array">
2042 </languageKey>
2043 <languageKey index="eu" type="array">
2044 </languageKey>
2045 <languageKey index="bg" type="array">
2046 </languageKey>
2047 <languageKey index="br" type="array">
2048 </languageKey>
2049 <languageKey index="et" type="array">
2050 </languageKey>
2051 <languageKey index="ar" type="array">
2052 </languageKey>
2053 <languageKey index="he" type="array">
2054 </languageKey>
2055 <languageKey index="ua" type="array">
2056 </languageKey>
2057 <languageKey index="lv" type="array">
2058 </languageKey>
2059 <languageKey index="jp" type="array">
2060 </languageKey>
2061 <languageKey index="vn" type="array">
2062 </languageKey>
2063 </orig_text>
2064 </T3locallang>