*** empty log message ***
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / belog / mod / locallang_mod.php
1 <?php
2
3 $LOCAL_LANG = Array (
4 'default' => Array (
5 'mlang_labels_tablabel' => 'Viewing log',
6 'mlang_labels_tabdescr' => 'Allows you access to the full backend changelog in TYPO3.<br /><em>Access for \'admin\' users only!</em>',
7 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
8 ),
9 'dk' => Array (
10 'mlang_labels_tablabel' => 'Log-visning',
11 'mlang_labels_tabdescr' => 'Giver dig mulighed for at se den komplette opdateringslog i TYPO3.<br /><em>Adgang kun for \'admin\' brugere!</em>',
12 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
13 ),
14 'de' => Array (
15 'mlang_labels_tablabel' => 'Log-Ansicht',
16 'mlang_labels_tabdescr' => 'Gibt Ihnen Zugriff zu der kompletten TYPO3 Änderungsprotokollierung.<br /><em>Zugriff nur durch Administratoren!</em>',
17 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
18 ),
19 'no' => Array (
20 'mlang_labels_tablabel' => 'Logg-visning',
21 'mlang_labels_tabdescr' => 'Gir deg mulighet til å se den komplette oppdateringsloggen i TYPO3.<br /><em>Adgang kun for \'admin\' brukere!</em>',
22 'mlang_tabs_tab' => 'Logg',
23 ),
24 'it' => Array (
25 'mlang_labels_tablabel' => 'Mostra log',
26 'mlang_labels_tabdescr' => 'Accesso a tutto il log dei cambiamenti dell\'amministrazione di TYPO3. <br /><em>Accesso riservato solo agli utenti di tipo \'admin\'!</em>',
27 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
28 ),
29 'fr' => Array (
30 'mlang_labels_tablabel' => 'Visualisation du fichier journal',
31 'mlang_labels_tabdescr' => 'Vous pouvez accéder depuis ici à tous les fichiers journaux de TYPO3.<br /><em>Accès pour l\'Administrateur uniquement</em>',
32 'mlang_tabs_tab' => 'Fichier journal',
33 ),
34 'es' => Array (
35 'mlang_labels_tablabel' => 'Bitácora de visitas',
36 'mlang_labels_tabdescr' => 'Permite acceder a la bitácora completa del backend de TYPO3.<br /><em>¡Acceso solamente para \'administradores\'!</em>',
37 'mlang_tabs_tab' => 'Bitácora',
38 ),
39 'nl' => Array (
40 'mlang_labels_tablabel' => 'Toon log',
41 'mlang_labels_tabdescr' => 'Geeft je toegang tot het log van wijzigingen voor de BeheerSite van TYPO3.<br /><em>Alleen toegang voor \'admin\' gebruikers!</em>',
42 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
43 ),
44 'cz' => Array (
45 'mlang_labels_tablabel' => 'Ukázat log',
46 'mlang_labels_tabdescr' => 'Umo\9eòuje pøistoupit k záznamu zmìn v backendu v TYPO3.<br /><em>Pøístup pouze pro \'admin\' u\9eivatele!</em>',
47 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
48 ),
49 'pl' => Array (
50 'mlang_labels_tablabel' => 'Poka¿ log',
51 'mlang_labels_tabdescr' => 'Dostêp do logu systemowego TYPO3.<br /><em>Dostêp tylko dla administratorów!<em>',
52 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
53 ),
54 'si' => Array (
55 'mlang_labels_tablabel' => 'Ogled dnevnika',
56 'mlang_labels_tabdescr' => 'Dnevnik sprememb v TYPO3 \'backendu\'.<br /><em>Uporaba dovoljena le \'admin\' uporabnikom!</em>',
57 'mlang_tabs_tab' => 'Dnevnik',
58 ),
59 'fi' => Array (
60 'mlang_labels_tablabel' => 'Katsele lokia',
61 'mlang_labels_tabdescr' => 'Täältä on mahdollisuus katsella TYPO3n backend lokia.<br /><em>Pääsy vain \'Admin\' käyttäjille !</em>',
62 'mlang_tabs_tab' => 'Loki',
63 ),
64 'tr' => Array (
65 'mlang_labels_tablabel' => 'Log un gösterilmesi',
66 'mlang_labels_tabdescr' => 'TYPO3 içinde tüm arkaplan log deðiþikliklerinin eriþimine izin verir.<br /><em>Sadece kullanýcýlarýn \'yönetim\' için geçiþi!</em>',
67 'mlang_tabs_tab' => 'Log',
68 ),
69 'se' => Array (
70 'mlang_labels_tablabel' => 'Visa loggen',
71 'mlang_labels_tabdescr' => 'Ger möjlighet att nå hela TYPO3 -backendloggen.<br /><em>Endast för \'admin\'-användare!</em>',
72 'mlang_tabs_tab' => 'Logg',
73 ),
74 'pt' => Array (
75 'mlang_labels_tablabel' => 'Visualizar diário',
76 'mlang_labels_tabdescr' => 'Permite acesso a todo o diário de modificações do TYPO3.<br />Acesso só para utilizadores \'admin\'!</em>',
77 'mlang_tabs_tab' => 'Diário',
78 ),
79 'ru' => Array (
80 ),
81 'ro' => Array (
82 ),
83 'ch' => Array (
84 ),
85 'sk' => Array (
86 ),
87 'lt' => Array (
88 ),
89 );
90 ?>