Added $Id$ keywords, cleaned up comment tags
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.se.php
1 <?php
2 /**
3 * Core language labels (se)
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG['se'] = Array (
8 "cm.view" => 'Visa!',
9 "cm.edit" => 'Ändra',
10 "cm.new" => 'Ny',
11 "cm.copy" => 'Kopia',
12 "cm.cut" => 'Klipp ut',
13 "cm.pasteinto" => 'Klistra in i',
14 "cm.pasteafter" => 'Klistra in efter',
15 "cm.select" => 'Välj',
16 "cm.deselect" => 'Avvälj',
17 "cm.selectto" => 'Välj till',
18 "cm.deselectto" => 'Avvälj från',
19 "cm.delete" => 'Radera',
20 "cm.hide" => 'Göm',
21 "cm.unhide" => 'Visa',
22 "cm.upload" => 'Ladda upp filer',
23 "cm.rename" => 'Namnge',
24 "cm.open" => 'Öppna',
25 "cm.save" => 'Spara',
26 "cm.unzip" => 'Packa upp',
27 "cm.info" => 'Info',
28 "cm.createnew" => 'Skapa ny',
29 "buttons.clipboard" => 'Klippbord',
30 "buttons.logout" => 'Logga ut',
31 "buttons.clear" => 'Töm',
32 "labels.webtabs" => 'Sidträd nr',
33 "labels.filetabs" => 'Katalogträd nr',
34 "labels.logout" => 'Obs! Du skall alltid logga ut. Det räcker inte med att stänga fönstret!',
35 "labels.selectmode" => 'Välj med en klick',
36 "labels.thumbmode" => 'Visa ikoner',
37 "labels.thumbmode_clip" => 'Visa ikonerna på klippbordet',
38 "labels.copymode" => 'Kopiera istället för att flytta',
39 "labels.refresh" => 'Ladda om trädet från servern',
40 "labels.clearClip" => 'Töm valda element på klippbordet',
41 "labels.clipNormal" => 'Standardklippbord',
42 "labels.clipNormal2" => 'Normal',
43 "labels.clipNoEl" => 'Element saknas',
44 "labels.filelist" => 'Nuvarande fillista',
45 "labels.dblist" => 'Nuvarande databaslista',
46 "labels.clip" => 'De saker du valt finns på klippbordet',
47 "labels.cliptabs" => 'Klippbord nr',
48 "labels.removeItem" => 'Ta bort innehåll',
49 "labels.inverseSelection" => 'Tvärtom ordning',
50 "labels.selectAll" => 'Välj allt',
51 "labels.selectNone" => 'Avvälj allt',
52 "labels.selected" => 'Valda',
53 "labels.items" => 'Objekt',
54 "labels.prevDoc" => 'Tidigare dokument',
55 "labels.nextDoc" => 'Nästa dokument',
56 "labels.click_menu" => 'Klicka för meny',
57 "labels.show_options" => 'Visa grundinställningar',
58 "labels.remove_selected" => 'Avlägsna valda objekt',
59 "labels.import_clip" => 'Flytta objekt från klippbordet',
60 "labels.move_to_top" => 'Flytta valda objekt uppåt',
61 "labels.upload_files" => 'Ladda upp filer till klippbordet',
62 "labels.browse_file" => 'Leta efter filer',
63 "labels.browse_db" => 'Leta efter register',
64 "labels.minimize" => 'Minimera',
65 "labels.maximize" => 'Maximera',
66 "labels.close" => 'Stäng',
67 "labels.selectToClip" => 'Välj objekt till klippbordet',
68 "labels.viewItem" => 'Visa objekt',
69 "labels.new" => 'NY',
70 "labels.upload" => 'Ladda upp filen',
71 "labels.generalOptions" => 'Grundinställningar',
72 "labels.allTables" => '[Alla tabeller]',
73 "labels.moreOptions" => 'Mera inställningar...',
74 "labels.noMatchingValue" => 'NUVARANDE VÄRDE FINNS INTE (%s)',
75 "labels.editItem" => 'Ändra objekt',
76 "mess.onChangeAlert" => 'Denna förändring påverkar vilka fält som står till buds i formuläret.
77 Önskar du spara nu för att uppdatera skärmen?',
78 "mess.recIsChanged" => 'Detta register ändrades.
79 Vill du trots det stänga det?',
80 "mess.docIsChanged" => 'Registret "%s" ändrades.
81 Vill du trots det stänga det?',
82 "mess.unzip" => 'Är du säker att du vill packa upp filen "%s"?',
83 "mess.delete" => 'Är du säker på att du vill radera "%s"?',
84 "mess.deleteClip" => 'Är du säker på att du vill radera ALLA valda objekt (%s) på klippbordet?',
85 "mess.permChanges" => 'Dina rättigheter har ändrats.
86 Stäng TYPO3 och öppna programmet igen så att ditt fönster uppdateras!',
87 "mess.gettingTree" => 'Söker trädet från servern<BR>Vänta ett ögonblick...',
88 "mess.move_into" => 'Flytta "%s" ini "%s"?',
89 "mess.move_after" => 'Flytta "%s" efter "%s"?',
90 "mess.copy_into" => 'Kopiera "%s" ini "%s"?',
91 "mess.copy_after" => 'Kopiera "%s" efter "%s"',
92 "mess.copycb_into" => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
93 "mess.copycb_after" => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
94 "mess.movecb_into" => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
95 "mess.movecb_after" => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
96 "mess.refresh_login" => 'Din inloggningstid är antagligen slut.
97 Vill logga in på nytt?',
98 "mess.miss_field" => 'Följande fält är fel ifyllda:
99 ',
100 "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokumentet "%s" innehåller fält som inte är rätt ifyllda: %s
101
102 Ingenting sparas!',
103 "mess.noSelItemForEdit" => 'Vänligen välj ett eller flere dokument i listan före ändringar.',
104 "rm.menu" => '[menu]',
105 "rm.saveDoc" => 'Spara dokument',
106 "rm.saveDocShow" => 'Spara dokument och visa sida',
107 "rm.saveAllDocs" => 'Spara alla dokument',
108 "rm.saveCloseDoc" => 'Spara och stäng dokument',
109 "rm.saveCloseAllDocs" => 'Spara och stäng alla dokument',
110 "rm.saveNewDoc" => 'Spara dokument och skapa nytt dokument',
111 "rm.closeDoc" => 'Stäng dokument',
112 "rm.closeAllDocs" => 'Stäng alla dokument',
113 "rm.viewDoc" => 'Visa dokument',
114 "rm.clearCache_clearCache" => 'Töm cache-minnet',
115 "rm.clearCache_thisPage" => 'Denna sida',
116 "rm.clearCache_pages" => 'Töm sidans cache-minne',
117 "rm.clearCache_all" => 'Töm hela cache-minnet',
118 "rm.edit" => 'Ändra',
119 "rm.delete" => 'Radera',
120 "rm.upload" => 'Ladda upp filer',
121 "labels.openInNewWindow" => "Öppna i nytt fönster",
122 "labels.goBack" => "Gå tillbaka",
123 "labels.makeShortcut" => "Gör en genväg till denna sida?",
124 "labels.lockedRecord" => "Användaren '%s' började ändra detta register %s sedan.",
125 "labels.lockedRecord_content" => "Användaren '%s' började ändra denna sida %s sedan.",
126 "labels.showRecords" => "Visa register",
127 "labels.path" => "Sökväg",
128 "labels.upOneLevel" => "En nivå uppåt",
129 "labels.enterSearchString" => "Sökord",
130 "labels.enterSearchLevels" => "Denna sida|1 nivå ner|2 nivåer ner|3 nivåer ner|4 nivåer ner",
131 "labels.noEditPermission" => "Beklagar, du har inte rätt att göra denna ändring.",
132 "labels.fieldsMissing" => "Det finns fält i formuläret som ännu inte är rätt ifyllda. Fälten är märkta med ett gult utropstecken.",
133 "labels.fieldsChanged" => "Formuläret innehåller ändringar som inte sparats. Vill du fortsätta utan att spara?",
134 "labels.showPalettes" => "Visa tilläggsoptioner (paletter)",
135 "labels.showDescriptions" => "Visa fältförklaringar",
136 "labels.disableRTE" => "Stäng Rich Text Editor (RTE)",
137 "labels._CONTROL_" => "Kontroll",
138 "labels._PATH_" => "Sökväg",
139 "labels.setFields" => "Bestäm fält",
140 "labels.search" => "Sök",
141 "labels.author" => "Ägare:",
142 "labels.note" => "Obs:",
143 "labels.category" => "Kategori:",
144 "labels.reload" => "Ladda om",
145 "labels.csv" => "Ladda ner CSV-fil",
146 "labels.clear_cache" => "Töm denna sidas cache-minne",
147 "labels.no_title" => "Ingen rubrik",
148 "labels.cancel" => "Avbryt",
149 "labels.hidden" => "Gömd",
150 "labels.starttime" => "Start",
151 "labels.endtime" => "Slut",
152 "labels.minutesHoursDaysYears" => "min|tim|dgr|år",
153 "labels.menu" => "Menu:",
154 "labels.showPage" => "Visa websida",
155 "labels.showList" => "Visa registerlista",
156 "labels.days" => "dagar",
157 "labels.depth_0" => "Denna sida",
158 "labels.depth_1" => "1 nivå",
159 "labels.depth_2" => "2 nivåer",
160 "labels.depth_3" => "3 nivåer",
161 "show_item.php.viewItem" => "Visa objekt",
162 "show_item.php.file" => "Fil",
163 "show_item.php.dimensions" => "Dimensions",
164 "show_item.php.filesize" => "Storlek",
165 "show_item.php.ftp_area" => "FTP-område",
166 "db_new.php.pagetitle" => "Nytt register",
167 "db_new.php.after" => "efter",
168 "db_new.php.inside" => "ini",
169 "file_upload.php.pagetitle" => "Ladda upp filer",
170 "file_upload.php.submit" => "Ladda upp filer",
171 "file_upload.php.files" => "filer",
172 "file_rename.php.pagetitle" => "Namnge",
173 "file_rename.php.submit" => "Namnge",
174 "file_edit.php.pagetitle" => "Ändra",
175 "file_edit.php.submit" => "Spara",
176 "file_edit.php.saveAndClose" => "Spara och stäng",
177 "file_edit.php.coundNot" => "Denna filtyp kan inte ändras.<BR>Filen måste sluta på t.ex.:<BR><BR><b>%s</b>",
178 "file_newfolder.php.pagetitle" => "Ny katalog",
179 "file_newfolder.php.submit" => "Skapa katalog",
180 "file_newfolder.php.folders" => "kataloger",
181 "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Skapa fil",
182 "file_newfolder.php.newfile" => "Skapa ny textfil",
183 "file_clipupload.php.warning_head" => "Fel i sökväg för uppladdning",
184 "file_clipupload.php.warning" => "Ingen uppladdningskatalog funnen. Skapa en TEMP-katalog (\"_temp_\") i roten till din hårdskiva först!",
185 "mess.redraw" => "Genom att göra om sidan kommer nuvarande uppgifter att försvinna. Vill du fortsätta?",
186 "mess.start_typo3" => "Vill du starta TYPO3 standardläsaren med det samma?\n(Det kan ta en minut eller två)",
187 "mess.close_login" => "Antagligen behöver du inte detta fönster längre. Du kan stänga det om du redan startat TYPO3.",
188
189 );
190 ?>