Added $Id$ keywords, cleaned up comment tags
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.dk.php
1 <?php
2 /**
3 * Core language labels (dk)
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG['dk'] = Array (
8 "cm.hide" => 'Skjul',
9 "cm.unhide" => 'Synliggør', // Tidligere "Vis"
10 "cm.view" => "Vis",
11 "cm.edit" => "Redigér",
12 "cm.new" => "Ny",
13 "cm.copy" => "Kopier",
14 "cm.cut" => "Klip",
15 "cm.pasteinto" => "Indsæt i",
16 "cm.pasteafter" => "Indsæt efter",
17 "cm.select" => "Vælg",
18 "cm.deselect" => "Fravælg",
19 "cm.selectto" => "Vælg hertil",
20 "cm.deselectto" => "Fravælg hertil",
21 "cm.delete" => "Slet",
22 "cm.upload" => "Upload filer",
23 "cm.rename" => "Omdøb",
24 "cm.open" => "Åbn",
25 "cm.save" => "Gem",
26 "cm.unzip" => "Unzip",
27 "cm.info" => "Info",
28 "cm.createnew" => "Opret ny",
29 "buttons.clipboard" => "Klippebord",
30 "buttons.logout" => "Afslut",
31 "buttons.clear" => "Tøm",
32 "labels.allTables" => '[Alle tabeller]',
33 "labels.moreOptions" => 'Flere valg...',
34 "labels.noMatchingValue" => 'NUVÆRENDE VÆRDI ER IKKE TILGÆNGELIG (%s)',
35 "labels.generalOptions" => "Generelle valg:",
36 "labels.webtabs" => "Sidetræ #",
37 "labels.filetabs" => "Mappetræ #",
38 "labels.logout" => "Husk altid at afslutte TYPO3 med denne knap!",
39 "labels.selectmode" => "Vælg emner med et enkelt klik",
40 "labels.thumbmode" => "Vis miniaturer",
41 "labels.thumbmode_clip" => "Vis miniaturer på klippebordet",
42 "labels.copymode" => "Kopier emner i stedet for blot at flytte dem",
43 "labels.refresh" => "Genindlæs træet fra serveren",
44 "labels.clearClip" => "Fjern udvalgte emner fra klippebordet",
45 "labels.clipNormal" => "Standard klippebord",
46 "labels.clipNormal2" => "Normal",
47 "labels.clipNoEl" => "Ingen elementer",
48 "labels.filelist" => "Nuværende fil-listning",
49 "labels.dblist" => "Nuværende record-listning",
50 "labels.clip" => "Klippebordet indeholder dine valgte emner",
51 "labels.cliptabs" => "Klippebord #",
52 "labels.removeItem" => "Fjern emne",
53 "labels.inverseSelection" => "Invertér markeringen",
54 "labels.selectAll" => "Vælg alle",
55 "labels.selectNone" => "Vælg ingen",
56 "labels.selected" => "Valgte",
57 "labels.items" => "Emner",
58 "labels.prevDoc" => "Forrige dokument",
59 "labels.nextDoc" => "Næste dokument",
60 "labels.click_menu" => "Klik for menu",
61 "labels.show_options" => "Vis generelle valg",
62 "labels.remove_selected" => "Fjern valgte emner fra listen",
63 "labels.import_clip" => "Overfør emner fra klippebordet",
64 "labels.move_to_top" => "Ryk valgte emner opad",
65 "labels.upload_files" => "Upload filer via klippebordet",
66 "labels.browse_file" => "Find filer",
67 "labels.browse_db" => "Find database elementer",
68 "labels.minimize" => "Minimér",
69 "labels.maximize" => "Maximér",
70 "labels.close" => "Luk",
71 "labels.selectToClip" => "Læg emner op på klippebordet",
72 "labels.viewItem" => "Vis emne",
73 "labels.new" => "NY",
74 "labels.upload" => "Upload fil",
75 "labels.editItem" => "Rediger emne",
76 "mess.onChangeAlert" => 'Denne ændring vil påvirke hvilke felter, der er tilgængelige i formen.
77 Ønsker du at gemme nu for at gendanne skærmbilledet?',
78 "mess.recIsChanged" => 'Denne record er ændret.
79 Vil du stadig lukke den?',
80 "mess.docIsChanged" => 'Dokumentet "%s" er ændret.
81 Vil du stadig lukke det?',
82 "mess.unzip" => 'Er du sikker på, at du vil unzippe arkivet "%s"?',
83 "mess.delete" => 'Er du sikker på, at du vil slette "%s"?',
84 "mess.deleteClip" => 'Er du sikker på, at du vil slette ALLE elementer (%s) på klippebordet?',
85 "mess.permChanges" => 'Der er blevet ændret på dine rettigheder.
86 Du bør lukke og genåbne TYPO3 for at opdatere interfacet med ændringerne!',
87 "mess.gettingTree" => 'Henter træet fra serveren<BR>Vent venligst...',
88 "mess.move_into" => 'Flyt "%s" ind i "%s"?',
89 "mess.move_after" => 'Flyt "%s" til positionen efter "%s"?',
90 "mess.copy_into" => 'Kopier "%s" ind i "%s"?',
91 "mess.copy_after" => 'Kopier "%s" til positionen efter "%s"?',
92 "mess.copycb_into" => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet ind i "%s"?',
93 "mess.copycb_after" => 'Kopier alle elementer (%s) fra klippebordet til positionen efter "%s"?',
94 "mess.movecb_into" => 'Flyt alle elementer (%s) fra klippebordet ind i "%s"?',
95 "mess.movecb_after" => 'Flyt alle elementer (%s) fra klippebordet til positionen efter "%s"?',
96 "mess.refresh_login" => 'Dit login er udløbet.
97 Vil du forny det nu?',
98 "mess.miss_field" => 'De følgende felter er ikke udfyldt korrekt:
99 ',
100 "mess.miss_field_in_doc" => 'Dokumentet "%s" indeholder felter, som ikke er udfyldt korrekt:%s
101
102 Der er ikke gemt noget!',
103 "mess.closeTypo" => 'Vil du virkelig forlade TYPO3?',
104 "rm.menu" => "[menu]",
105 "rm.saveNewDoc" => 'Gem dokument og opret et nyt',
106 "rm.saveDoc" => "Gem dokument",
107 "rm.saveDocShow" => "Gem dokument og vis siden",
108 "rm.saveAllDocs" => "Gem alle dokumenter",
109 "rm.saveCloseDoc" => "Gem og luk dokument",
110 "rm.saveCloseAllDocs" => "Gem og luk alle dokumenter",
111 "rm.closeDoc" => "Luk dokument",
112 "rm.closeAllDocs" => "Luk alle dokumenter",
113 "rm.viewDoc" => "Vis dokument",
114 "rm.clearCache_clearCache" => "Tøm cache",
115 "rm.clearCache_thisPage" => "Denne side",
116 "rm.clearCache_pages" => "Tøm sidecachen",
117 "rm.clearCache_all" => "Tøm hele cachen",
118 "rm.edit" => "Redigér",
119 "rm.delete" => "Slet",
120 "rm.upload" => "Upload filer",
121 "labels.showDescriptions" => "Vis feltbeskrivelser",
122 "labels.showList" => "Vis elementliste",
123 "labels.goBack" => "Gå tilbage",
124 "labels.fieldsChanged" => "Der er ikke-gemte ændringer i felterne! Vil du fortsætte UDEN at gemme?",
125 "labels.showPalettes" => "Vis sekundære muligheder (paletter)",
126 "labels.disableRTE" => "Slå Formatteret Redigering fra (RTE)",
127 "labels.makeShortcut" => "Opret genvej til denne side?",
128 "labels.lockedRecord" => "Brugeren '%s' påbegyndte redigering af dette element %s siden.",
129 "labels.lockedRecord_content" => "Brugeren '%s' påbegyndte redigering af indhold på denne side %s siden.",
130 "labels.showRecords" => "Vis elementer",
131 "labels.path" => "Sti",
132 "labels.upOneLevel" => "Ét niveau op",
133 "labels.enterSearchString" => "Indtast søgeord:",
134 "labels.enterSearchLevels" => "Denne side|1 niveau ned|2 niveauer ned|3 niveuaer ned|4 niveauer ned",
135 "labels.noEditPermission" => "Beklager, men du havde ikke rettigheder til at udføre denne ændring.",
136 "labels.fieldsMissing" => "Der er felter, som endnu ikke er korrekt udfyldt.
137 Felterne er markeret med et gult udråbstegn.",
138 "labels._CONTROL_" => "Kontrol",
139 "labels._PATH_" => "Sti",
140 "labels.setFields" => "Sæt felter",
141 "labels.search" => "Søg",
142 "labels.author" => "Forfatter:",
143 "labels.note" => "Note:",
144 "labels.category" => "Kategori:",
145 "labels.reload" => "Genindlæs",
146 "labels.csv" => "Download CSV fil",
147 "labels.clear_cache" => "Tøm cachen for denne side",
148 "labels.no_title" => "Ingen titel",
149 "labels.cancel" => "Annuller",
150 "labels.hidden" => "Skjult",
151 "labels.starttime" => "Start",
152 "labels.endtime" => "Slut",
153 "labels.viewItem" => "Vis emne",
154 "labels.minutesHoursDaysYears" => " min| timer| dage| år",
155 "labels.menu" => "Menu:",
156 "labels.showPage" => "Vis webside",
157 "labels.days" => "dage",
158 "labels.openInNewWindow" => "Åben i nyt vindue",
159 "show_item.php.viewItem" => "Vis emner",
160 "show_item.php.file" => "Fil",
161 "show_item.php.dimensions" => "Dimensioner",
162 "show_item.php.filesize" => "Størrelse",
163 "show_item.php.ftp_area" => "FTP OMRÅDE",
164 "db_new.php.pagetitle" => "Nyt element",
165 "db_new.php.after" => "efter",
166 "db_new.php.inside" => "inden i",
167 "file_upload.php.pagetitle" => "Send filer",
168 "file_upload.php.submit" => "Send filer",
169 "file_upload.php.files" => "filer",
170 "file_rename.php.pagetitle" => "Omdøb",
171 "file_rename.php.submit" => "Omdøb",
172 "file_newfolder.php.pagetitle" => "Ny mappe",
173 "file_newfolder.php.submit" => "Opret mapper",
174 "file_newfolder.php.newfile_submit" => "Opret fil",
175 "file_newfolder.php.newfile" => "Ny tekstfil",
176 "file_newfolder.php.folders" => "mapper",
177 "file_edit.php.pagetitle" => "Rediger",
178 "file_edit.php.submit" => "Gem",
179 "file_edit.php.saveAndClose" => "Gem og luk",
180 "file_edit.php.coundNot" => "Denne filtype kan ikke redigeres. Filen skal være af typen: <b>%s</B>",
181 "file_clipupload.php.warning_head" => "Upload filsti fejl",
182 "file_clipupload.php.warning" => 'Der blev ikke fundet noget sti til upload af billeder. Du skal oprette en mappe, TEMP ("_temp_") i roden af et af dine fil-mounts først!',
183 "mess.redraw" => "Genindlæsning af siden vil annullere de aktuelle valg. Vil du fortsætte?",
184 "mess.start_typo3" => 'Vil du starte TYPO3 standard interface med det samme?
185 (Det tager et minut eller to)',
186 "mess.close_login" => "Du har formentlig ikke brug for dette skærmbillede længere, så medmindre du endnu ikke har startet TYPO3, så kan du lukke dette vindue.",
187 );
188 ?>