This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_mod_web_list.php
1 <?php
2 # TYPO3 CVS ID: $Id$
3
4 $LOCAL_LANG = Array (
5 'default' => Array (
6 'mlang_labels_tablabel' => 'List of database-records',
7 'mlang_labels_tabdescr' => 'The Web>List module provides the most lowlevel access to the records one a page. While the other modules are mainly specialized in certain operations on certain database tables, this module provides ultimate access to the bare records available to a user.',
8 'mlang_tabs_tab' => 'List',
9 'clip_pasteAfter' => 'Paste after: Clipboard content is inserted after this record',
10 'clip_pasteInto' => 'Paste into: Clipboard content is inserted on this page',
11 'clip_paste' => 'Paste in clipboard content',
12 'clip_markRecords' => 'Mark All/Mark none',
13 'clip_selectMarked' => 'Transfer the selection of records to clipboard',
14 'clip_duplicates' => 'Mark duplicates',
15 'clip_editMarked' => 'Edit marked',
16 'clip_deleteMarked' => 'Delete marked',
17 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Are you sure you want to delete all marked records from the table \'%s\'?',
18 'showInfo' => 'Display information',
19 'edit' => 'Edit record',
20 'editPage' => 'Edit page',
21 'new' => 'New record',
22 'newPage' => 'Create new page after this page',
23 'newRecord' => 'Create new record after this record',
24 'newRecordGeneral' => 'Create new record',
25 'moveUp' => 'Move up in list',
26 'moveDown' => 'Move down in list',
27 'move_record' => 'Re-position content element',
28 'move_page' => 'Move page',
29 'hide' => 'Hide record',
30 'unHide' => 'Un-hide record',
31 'hidePage' => 'Hide page',
32 'unHidePage' => 'Un-hide page',
33 'prevLevel' => 'Move this page to the position after the current parent page (Inwards)',
34 'nextLevel' => 'Move this page to be a subpage of the page above (Outwards)',
35 'delete' => 'Delete record (!)',
36 'history' => 'Display change history / Un-do',
37 'permissions' => 'Set permissions for page',
38 'largeControl' => 'Extended view',
39 'contractView' => 'List all tables',
40 'expandView' => 'List only this table',
41 'showClipBoard' => 'Show clipboard',
42 'editShownColumns' => 'Edit all shown fields of the listed records',
43 'editThisColumn' => 'Edit the \'%s\' field of the listed records',
44 'deleteWarning' => 'Are you sure you want to delete this record?',
45 ),
46 'dk' => Array (
47 'mlang_labels_tablabel' => 'Liste over database-records',
48 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modulet Web>Liste giver dig den mest grundliggende tilgang til databaseelementerne på en side. Mens andre moduler hovedsagligt er specialiserede indenfor enkelte operationer på enkelte databasetabeller, så giver dette modul ultimativ adgang til de egentlige databaseelementer som er tilgængelige for en bruger.',
49 'mlang_tabs_tab' => 'Liste',
50 'clip_pasteAfter' => 'Indsæt efter: Klippebordets indhold indsættes efter dette element',
51 'clip_pasteInto' => 'Indsæt i: Klippebordets indhold indsættes på denne side',
52 'clip_paste' => 'Indsæt klippebordets indhold',
53 'clip_markRecords' => 'Markér alle/Markér ingen',
54 'clip_selectMarked' => 'Overfør udvalget af elementer til klippebordet',
55 'clip_duplicates' => 'Markér gengangere',
56 'clip_editMarked' => 'Redigér markerede',
57 'clip_deleteMarked' => 'Slet markerede',
58 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Er du sikker på, at du vil slette alle markerede elementer fra tabellen \'%s\'?',
59 'showInfo' => 'Vis information',
60 'edit' => 'Redigér element',
61 'editPage' => 'Redigér side',
62 'new' => 'Nyt element',
63 'newPage' => 'Opret ny side efter denne side',
64 'newRecord' => 'Opret nyt element efter dette element',
65 'newRecordGeneral' => 'Opret nyt element',
66 'moveUp' => 'Flyt op i listen',
67 'moveDown' => 'Flyt ned i listen',
68 'move_record' => 'Skift position for indholdselement',
69 'move_page' => 'Flyt side',
70 'hide' => 'Skjul element',
71 'unHide' => 'Vis element',
72 'hidePage' => 'Skjul side',
73 'unHidePage' => 'Vis side',
74 'prevLevel' => 'Flyt denne side til positionen efter den nuværende side (Indad)',
75 'nextLevel' => 'Flyt denne side til at være en underside til siden herover (Udad)',
76 'delete' => 'Slet element (!)',
77 'history' => 'Vis ændringsforløbet / Fortryd',
78 'permissions' => 'Sæt rettigheder for siden',
79 'largeControl' => 'Udvidet visning',
80 'contractView' => 'Vis alle tabeller',
81 'expandView' => 'Vis kun denne tabel',
82 'showClipBoard' => 'Vis klippebord',
83 'editShownColumns' => 'Redigér alle viste felter i de oplistede elementer',
84 'editThisColumn' => 'Redigér feltet \'%s\' i de oplistede elementer',
85 'deleteWarning' => 'Er du sikker på, at du ønsker at slette dette element?',
86 ),
87 'de' => Array (
88 'mlang_labels_tablabel' => 'Liste der Datensätze',
89 'mlang_labels_tabdescr' => 'Das Web-Listen Modul bietet den grundlegensten Zugriff auf die Datensätze einer Seite. Während die anderen Module hauptsächlich mit bestimmten Operationen auf bestimmte Datensätze spezialisiert sind, bietet dieses Modul den entscheidenen Zugriff auf die Datensätze, die für den jeweiligen Benutzer zugänglich sind.',
90 'mlang_tabs_tab' => 'Liste',
91 'clip_pasteAfter' => 'Einfügen nach: der Inhalt des Klemmbretts wurde nach diesem Datensatz eingefügt',
92 'clip_pasteInto' => 'Einfügen in: der Inhalt des Klemmbretts wurde in diese Seite eingefügt',
93 'clip_paste' => 'Klemmbrett-Inhalt einfügen',
94 'clip_markRecords' => 'Alles/nichts markieren',
95 'clip_selectMarked' => 'Ausgewählte Datensätze auf das Klemmbratt transferieren',
96 'clip_duplicates' => 'Markiere Duplikate',
97 'clip_editMarked' => 'Markierte bearbeiten',
98 'clip_deleteMarked' => 'Markierte löschen',
99 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Sind Sie sicher, dass Sie alle markieren Datensätze aus der Tabelle \'%s\' löschen wollen?',
100 'showInfo' => 'Informationen anzeigen',
101 'edit' => 'Datensatz bearbeiten',
102 'editPage' => 'Seite bearbeiten',
103 'new' => 'Datensatz anlegen',
104 'newPage' => 'Neue Seite nach dieser Seite anlegen',
105 'newRecord' => 'Neuen Datensatz nach diesem Datensatz anlegen',
106 'newRecordGeneral' => 'Neuen Datensatz anlegen',
107 'moveUp' => 'Nach oben verschieben',
108 'moveDown' => 'Nach unten verschieben',
109 'move_record' => 'Datensatz verschieben',
110 'move_page' => 'Seite verschieben',
111 'hide' => 'Datensatz verbergen',
112 'unHide' => 'Datensatz nicht verbergen',
113 'hidePage' => 'Seite verstecken',
114 'unHidePage' => 'Seite sichtbar machen',
115 'prevLevel' => 'Bewege diese Seite hinter die derzeit übergeordnete Seite (einwärts)',
116 'nextLevel' => 'Bewege diese Seite als Unterseite in die derzeit vorhergehende Seite (auswärts)',
117 'delete' => 'Datensatz löschen (!)',
118 'history' => 'Änderungsverlauf anzeigen / Rückgängig',
119 'permissions' => 'Zugriffsrechte für Seite einstellen',
120 'largeControl' => 'Erweiterte Ansicht',
121 'contractView' => 'Alle Tabellen anzeigen',
122 'expandView' => 'Nur diese Tabelle anzeigen',
123 'showClipBoard' => 'Klemmbrett anzeigen',
124 'editShownColumns' => 'Bearbeite alle angezeigten Felder der angelisteten Datensätze',
125 'editThisColumn' => 'Bearbeite das Feld \'%s\' des angelisteten Datensätze',
126 'deleteWarning' => 'Soll dieser Datensatz wirklich gelöscht werden?',
127 ),
128 'no' => Array (
129 'mlang_labels_tablabel' => 'Liste over database-records',
130 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modulen Web>Liste gir den mest grunnleggende tilgangen til databaseelementene på en side. Mens andre moduler hovedsakelig er spesialiserte for enkelte operasjoner på enkelte databasetabeller, gir denne modulen ultimat tilgang til de egentlige databaseelementene som er tilgjengelige for brukeren.',
131 'mlang_tabs_tab' => 'Liste',
132 'clip_pasteAfter' => 'Lim inn etter: Innholdet på klippebordet settes inn etter dette elementet',
133 'clip_pasteInto' => 'Lim inn i: Innholdet på klippebordet settes inn på denne siden',
134 'clip_paste' => 'Lim inn klippebordets innhold',
135 'clip_markRecords' => 'Merk alle/ Merk ingen',
136 'clip_selectMarked' => 'Overfør de valgte elementene til klippebordet',
137 'clip_duplicates' => 'Merk duplikater',
138 'clip_editMarked' => 'Rediger merkede',
139 'clip_deleteMarked' => 'Slett merkede',
140 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Er du sikker på at du vil slette alle markerte elementer fra tabellen \'%s\'?',
141 'showInfo' => 'Vis informasjon',
142 'edit' => 'Rediger element',
143 'editPage' => 'Rediger side',
144 'new' => 'Nytt element',
145 'newPage' => 'Opprett ny side etter denne siden',
146 'newRecord' => 'Opprett nytt element etter dette elementet',
147 'newRecordGeneral' => 'Opprett nytt element',
148 'moveUp' => 'Flytt oppover i listen',
149 'moveDown' => 'Flytt nedover i listen',
150 'move_record' => 'Skift posisjon for innholdselement',
151 'move_page' => 'Flytt side',
152 'hide' => 'Skjul element',
153 'unHide' => 'Vis element',
154 'hidePage' => 'Skjul side',
155 'unHidePage' => 'Vis side',
156 'prevLevel' => 'Flytt denne siden til posisjonen etter gjeldende side (Innover)',
157 'nextLevel' => 'Flytt denne siden slik at den blir en underside til siden over (Utover)',
158 'delete' => 'Slett element(!)',
159 'history' => 'Vis endringshistorikk / Angre',
160 'permissions' => 'Sett rettigheter for siden',
161 'largeControl' => 'Utvidet visning',
162 'contractView' => 'Vis alle tabeller',
163 'expandView' => 'Vis kun denne tabellen',
164 'showClipBoard' => 'Vis klippebord',
165 'editShownColumns' => 'Rediger alle viste felt i de opplistede elementene',
166 'editThisColumn' => 'Rediger feltet \'%s\' i de opplistede elementene',
167 'deleteWarning' => 'Er du sikker på at du ønsker å slette dette elementet?',
168 ),
169 'it' => Array (
170 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista dei record del database',
171 'mlang_labels_tabdescr' => 'Il modulo Web>Lista fornisce l\'accesso più \'a basso livello\' ai record di una pagina. Mentre gli altri moduli sono specializzati in determinate funzioni su certe tabelle del database, questo modulo fornisce l\'accesso a tutti i record della pagina che l\'utente può visualizzare.',
172 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
173 'clip_pasteAfter' => 'Incolla dopo: il contenuto della clipboard viene inserito dopo questo record',
174 'clip_pasteInto' => 'Incolla in: il contenuto della clipboard viene inserito in questa pagina',
175 'clip_paste' => 'Incolla contenuto clipboard',
176 'clip_markRecords' => 'Seleziona tutti/nessuno',
177 'clip_selectMarked' => 'Trasferisci i record selezionati nella clipboard',
178 'clip_duplicates' => 'Seleziona duplicati',
179 'clip_editMarked' => 'Modifica selezionati',
180 'clip_deleteMarked' => 'Elimina selezionati',
181 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Sei sicuro di voler eliminare tutti i record selezionati dalla tabella \'%s\'?',
182 'showInfo' => 'Visualizza informazioni',
183 'edit' => 'Modifica record',
184 'editPage' => 'Modifica pagina',
185 'new' => 'Nuovo record',
186 'newPage' => 'Crea nuova pagina dopo questa',
187 'newRecord' => 'Crea nuovo record dopo questo',
188 'newRecordGeneral' => 'Crea nuovo record',
189 'moveUp' => 'Sposta su',
190 'moveDown' => 'Sposta giù',
191 'move_record' => 'Ri-posiziona l\'elemento di contenuto',
192 'move_page' => 'Sposta pagina',
193 'hide' => 'Nascondi record',
194 'unHide' => 'Mostra record',
195 'hidePage' => 'Nascondi pagina',
196 'unHidePage' => 'Mostra pagina',
197 'prevLevel' => 'Sposta questa pagina dopo la pagina padre (Inwards)',
198 'nextLevel' => 'Fai diventare questa pagina sottopagina della pagina sovrastante (Outwards)',
199 'delete' => 'Elimina record (!)',
200 'history' => 'Mostra ultime modifiche / annulla',
201 'permissions' => 'Imposta i permessi per la pagina',
202 'largeControl' => 'Vista estesa',
203 'contractView' => 'Elenca tutte le tabelle',
204 'expandView' => 'Elenca solo questa tabella',
205 'showClipBoard' => 'Mostra clipboard',
206 'editShownColumns' => 'Modifica tutti i campi dei record visualizzati',
207 'editThisColumn' => 'Modifica il campo \'%s\' dei record visualizzati',
208 'deleteWarning' => 'Sei sicuro di voler eliminare questo record?',
209 ),
210 'fr' => Array (
211 'mlang_labels_tablabel' => 'Liste des enregistrements de base de données',
212 'mlang_labels_tabdescr' => 'Le module Web>Liste vous offre un contrôle de bas niveau de tous les éléments d\'une page. Contrairement aux autres modules, plus spécialisé, celui-ci vous donne accès à un maximum d\'informations.',
213 'mlang_tabs_tab' => 'Liste',
214 'clip_pasteAfter' => 'Coller après: Le contenu est insérer après cet élément',
215 'clip_pasteInto' => 'Coller dedans: Le contenu du presse papier est insérer dans cette page',
216 'clip_paste' => 'Coller dans le contenu du presse-papier',
217 'clip_markRecords' => 'Cocher tous/rien',
218 'clip_selectMarked' => 'Transférer la séléction d\'élément dans le presse papier',
219 'clip_duplicates' => 'Séléctionnez les doublons',
220 'clip_editMarked' => 'Editer la séléction',
221 'clip_deleteMarked' => 'Supprimer la séléction',
222 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Etes-vous sûre de vouloir supprimer tous les éléments séléctionnés dans ce la table \'%s\'?',
223 'showInfo' => 'Afficher les informations',
224 'edit' => 'Editer un élément',
225 'editPage' => 'Editer la page',
226 'new' => 'Nouvel élément',
227 'newPage' => 'Créer une nouvelle page, après celle-ci',
228 'newRecord' => 'Créer un nouveau élémant, après celui-ci',
229 'newRecordGeneral' => 'Créer un nouveau élément',
230 'moveUp' => 'Déplacer vers le haut',
231 'moveDown' => 'Déplacer vers le bas',
232 'move_record' => 'Repositionner l\'élément',
233 'move_page' => 'Déplacer la page',
234 'hide' => 'Cache l\'élément',
235 'unHide' => 'Afficher l\'élément',
236 'hidePage' => 'Cacher la page',
237 'unHidePage' => 'Afficher la page',
238 'prevLevel' => 'Déplacer cette page après la page parente actuelle',
239 'nextLevel' => 'Déplacer cette page pour qu\'elle soit la sous page de la page précédente',
240 'delete' => 'Supprimer (!)',
241 'history' => 'Afficher l\'historique des changements / undo',
242 'permissions' => 'Définir les permissions pour la page',
243 'largeControl' => 'Vue étendue',
244 'contractView' => 'Lister toutes les tables',
245 'expandView' => 'Lister uniquement cette table',
246 'showClipBoard' => 'Afficher le presse papier',
247 'editShownColumns' => 'Editer tous les champs de l\'élément',
248 'editThisColumn' => 'Editer le champs \'%s\' de l\'élément',
249 'deleteWarning' => 'Etes-vous sûre de vouloir supprimer cet élément?',
250 ),
251 'es' => Array (
252 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista de registros',
253 'mlang_labels_tabdescr' => 'El módulo WebList provee del acceso a mas bajo nivel de los registros que forman una página. En tanto que los otros módulos están especializados en cietas operaciones en ciertas tablas, este módulo permite el acceso total a los registros en crudo disponibles para el usuario.',
254 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
255 'showInfo' => 'Desplegar información',
256 'edit' => 'Editar registro',
257 'new' => 'Nuevo registro',
258 'newPage' => 'Crear página después de esta página',
259 'newRecord' => 'Crear nuevo registro después de este registro',
260 'newRecordGeneral' => 'Crear nuevo registro',
261 'moveUp' => 'Subir en la lista',
262 'moveDown' => 'Bajar en la lista',
263 'hide' => 'Ocultar registro',
264 'unHide' => 'Mostrar registro',
265 'prevLevel' => 'Mover esta página a la posición luego de la página padre actual (hacia dentro)',
266 'nextLevel' => 'Mover esta página a una subpágina de la página superior (hacia afuera)',
267 'delete' => 'Eliminar registro (!)',
268 'history' => 'Desplegar historial de cambios / Deshacer',
269 'largeControl' => 'Vista extendida',
270 'contractView' => 'Listar todas las tablas',
271 'expandView' => 'Listar solamente esta tabla',
272 'editShownColumns' => 'Editar los campos mostrados en los registros listados',
273 'editThisColumn' => 'Editar el campo \'%s\' en los registros listados',
274 'deleteWarning' => '¿Seguro que desea eliminar este registro?',
275 ),
276 'nl' => Array (
277 'mlang_labels_tablabel' => 'Lijst van databaserecords',
278 'mlang_labels_tabdescr' => 'De Web>Lijstmodule biedt de meest basale toegang tot de records in een pagina. Terwijl de andere modules voornamelijk gespecialiseerd zijn in bepaalde bewerkingen van databasetabellen, geeft deze module fundamentele toegang tot de records die beschikbaar zijn voor de gebruiker.',
279 'mlang_tabs_tab' => 'Lijst',
280 'clip_pasteAfter' => 'Plaats na: Klembordinhoud wordt ingevoegd na dit element',
281 'clip_pasteInto' => 'Plaats in: Klembordinhoud wordt ingevoegd op deze pagina',
282 'clip_paste' => 'Plaats in klembordinhoud',
283 'clip_markRecords' => 'Selecteer alle/Selecteer geen',
284 'clip_selectMarked' => 'Verplaats de geselecteerde elementen naar het klembord',
285 'clip_duplicates' => 'Selecteer gelijke',
286 'clip_editMarked' => 'Bewerk geselecteerde',
287 'clip_deleteMarked' => 'Verwijder geselecteerde',
288 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Geselecteerde elementen verwijderen uit tabel \'%s\'?',
289 'showInfo' => 'Toon informatie',
290 'edit' => 'Bewerk record',
291 'editPage' => 'Bewerk pagina',
292 'new' => 'Nieuw record',
293 'newPage' => 'Maak nieuwe pagina na deze',
294 'newRecord' => 'Maak nieuw record na deze',
295 'newRecordGeneral' => 'Maak nieuw record',
296 'moveUp' => 'Verplaats naar boven in lijst',
297 'moveDown' => 'Verplaats naar beneden in lijst',
298 'move_record' => 'Herpositioneer inhoudselement',
299 'move_page' => 'Verplaats pagina',
300 'hide' => 'Verberg record',
301 'unHide' => 'Verbergen record opheffen',
302 'hidePage' => 'Verberg Pagina',
303 'unHidePage' => 'Toon Pagina',
304 'prevLevel' => 'Plaats deze pagina een niveau terug (binnen de parent)',
305 'nextLevel' => 'Plaats deze pagina een niveau dieper (als een subpagina)',
306 'delete' => 'Verwijder dit record',
307 'history' => 'Toon wijzigingen / Ongedaan maken',
308 'permissions' => 'Instellen rechten voor deze pagina',
309 'largeControl' => 'Uitgebreid overzicht',
310 'contractView' => 'Laat alle tabellen zien',
311 'expandView' => 'Laat alleen deze tabel zien',
312 'showClipBoard' => 'Toon klembord',
313 'editShownColumns' => 'Bewerk alle zichtbare velden van de getoonde records',
314 'editThisColumn' => 'Bewerk het \'%s\' veld van de getoonde records',
315 'deleteWarning' => 'Dit record verwijderen?',
316 ),
317 'cz' => Array (
318 'mlang_labels_tablabel' => 'Seznam databázových záznamù',
319 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modul Web>Seznam poskytuje základní pøístup k záznamùm na ka\9edé stranì. Jiné moduly jsou specializovány zejména na urèité operace na urèitých databázových tabulkách, tento modul poskytuje pøímý pøístup k základním záznamùm dostupným u\9eivateli.',
320 'mlang_tabs_tab' => 'Seznam',
321 'clip_pasteAfter' => 'Vlo\9eit za: Obsah schránky je vlo\9een za tento záznam',
322 'clip_pasteInto' => 'Vlo\9eit do: Obsah schránky je vlo\9een na tuto stránku',
323 'clip_paste' => 'Vlo\9eit obsah schránky',
324 'clip_markRecords' => 'Oznaèit v\9ae/Odznaèit v\9ae',
325 'clip_selectMarked' => 'Pøenést v\9aechny zvolené záznamy do schránky',
326 'clip_duplicates' => 'Oznaèit duplikáty',
327 'clip_editMarked' => 'Upravit oznaèené',
328 'clip_deleteMarked' => 'Odstranit oznaèené',
329 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Jste si jisti, \9ee chcete odstranit v\9aechny oznaèené záznamy z tabulky \'%s\'?',
330 'showInfo' => 'Zobrazovaná informace',
331 'edit' => 'Upravit záznam',
332 'editPage' => 'Upravit stránku',
333 'new' => 'Nový záznam',
334 'newPage' => 'Vytvoøit novou stranu za touto stranou',
335 'newRecord' => 'Vytvoøit záznam za tímto záznamem',
336 'newRecordGeneral' => 'Vytvoøit nový záznam',
337 'moveUp' => 'Pøesunout nahoru v seznamu',
338 'moveDown' => 'Pøesunout dolù v seznamu',
339 'move_record' => 'Zmìnit pozici obsahu',
340 'move_page' => 'Pøesunout stranu',
341 'hide' => 'Skrýt záznam',
342 'unHide' => 'Odkrýt záznam',
343 'hidePage' => 'Skrýt stránku',
344 'unHidePage' => 'Odkrýt stránku',
345 'prevLevel' => 'Pøesunout stránku na pozici za souèasnou stránkou (Dovnitø)',
346 'nextLevel' => 'Pøesunout stránku jako podstránku stránky nahoøe (Ven)',
347 'delete' => 'Smazat záznam (!)',
348 'history' => 'Zobrazit historii zmìn / Undo',
349 'permissions' => 'Nastavit pøístup pro stránku',
350 'largeControl' => 'Roz\9aíøený pohled',
351 'contractView' => 'Vypsat v\9aechny tabulky',
352 'expandView' => 'Vypsat v\9aechny tabulky',
353 'showClipBoard' => 'Ukázat schránku',
354 'editShownColumns' => 'Upravit v\9aechna ukázaná pole vypsaných záznamù',
355 'editThisColumn' => 'Upravit \'%s\' pole vypsaných záznamù',
356 'deleteWarning' => 'Jste si jisti, \9ee chcete smazat tento záznam?',
357 ),
358 'pl' => Array (
359 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista zawarto¶ci bazy',
360 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modu³ Web>Lista zapewnia dostêp niskiego poziomu do rekordów zawartych na stronie. O ile inne modu³y pe³ni± wyspecjalizowane funkcje dotycz±ce konkretnych tablic, ten modu³ umo¿liwia dostep do wiêkszo¶ci rekordów dostêpnych dla u¿ytkownika.',
361 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
362 'clip_pasteAfter' => 'Wstaw za: Zawarto¶æ schowka jest wstawiana za tym rekordem',
363 'clip_pasteInto' => 'Wstaw w: Zawarto¶æ schowka jest wstawiana na tej stronie',
364 'clip_paste' => 'Wstaw zawarto¶æ ze schowka',
365 'clip_markRecords' => 'Zaznacz/Odznacz wszystkie',
366 'clip_selectMarked' => 'Przenie¶ zaznaczone rekordy do schowka',
367 'clip_duplicates' => 'Zaznacz duplikaty',
368 'clip_editMarked' => 'Edytuj zaznaczone',
369 'clip_deleteMarked' => 'Usuñ zaznaczone',
370 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz usun±æ wszystkie zaznaczone rekordy z tablicy \'%s\'?',
371 'showInfo' => 'Wy¶wietl informacjê',
372 'edit' => 'Edytuj rekord',
373 'editPage' => 'Edytuj stronê',
374 'new' => 'Nowy rekord',
375 'newPage' => 'Stwórz now± stronê za t±',
376 'newRecord' => 'Stwórz nowy rekord za tym',
377 'newRecordGeneral' => 'Stwórz nowy rekord',
378 'moveUp' => 'Przesuñ w górê',
379 'moveDown' => 'Przesuñ w dó³',
380 'move_record' => 'Przenie¶ bie¿±cy element tre¶ci',
381 'move_page' => 'Przenie¶ stronê',
382 'hide' => 'Ukryj rekord',
383 'unHide' => 'Odkryj rekord',
384 'hidePage' => 'Ukryj stronê',
385 'unHidePage' => 'Odkryj stronê',
386 'prevLevel' => 'Przesuñ stronê o poziom w górê (obok rodzica)',
387 'nextLevel' => 'Przesuñ t± stronê jako podstronê do strony powy¿ej',
388 'delete' => 'Usuñ rekord (!)',
389 'history' => 'Wy¶wietl historiê zmian',
390 'permissions' => 'Ustaw uprawnienia dla strony',
391 'largeControl' => 'Widok rozszerzony',
392 'contractView' => 'Wy¶wietlaj wszystkie tablice',
393 'expandView' => 'Wy¶wietl tylko t± tablicê',
394 'showClipBoard' => 'Poka¿ schowek',
395 'editShownColumns' => 'Edytuj wszystkie pokazane pola w rekordach',
396 'editThisColumn' => 'Edytuj \'%s\' pole w rekordach',
397 'deleteWarning' => 'Czy na pewno chcesz usun±æ ten rekord?',
398 ),
399 'si' => Array (
400 'mlang_labels_tablabel' => 'Seznam zapisov v bazi podatkov',
401 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modul Web>Seznam omogoèa najbolj osnovni dostop do zapisov na strani.',
402 'mlang_tabs_tab' => 'Seznam',
403 'clip_markRecords' => 'Oznaèi vse / Oznaèi niè',
404 'clip_selectMarked' => 'Prenesi izbrane zapise v odlo\9ei\9aèe',
405 'clip_duplicates' => 'Oznaèi duplikate',
406 'clip_editMarked' => 'Uredi oznaèeno',
407 'clip_deleteMarked' => 'Izbri\9ai oznaèeno',
408 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Res \9eelite izbrisati vse oznaèene zapise iz tabele \'%s\'?',
409 'showInfo' => 'Prika\9ei informacije',
410 'edit' => 'Uredi zapis',
411 'editPage' => 'Uredi stran',
412 'new' => 'Nov zapis',
413 'newPage' => 'Ustvari novo stran za to stranjo',
414 'newRecord' => 'Ustvari nov zapis za tem zapisom',
415 'newRecordGeneral' => 'Ustvari nov zapis',
416 'moveUp' => 'Premakni navzgor po seznamu',
417 'moveDown' => 'Premakni navzdol po seznamu',
418 'move_record' => 'Premakni vsebinski element',
419 'move_page' => 'Premakni stran',
420 'hide' => 'Skrij zapis',
421 'unHide' => 'Poka\9ei zapis',
422 'hidePage' => 'Skrij stran',
423 'unHidePage' => 'Poka\9ei stran',
424 'prevLevel' => 'Premakni to stran v ni\9eji nivo',
425 'nextLevel' => 'Premakni to stran v vi\9aji nivo',
426 'delete' => 'Bri\9ai zapis (!)',
427 'history' => 'Prika¾i zgodovino sprememb / Razveljavi',
428 'permissions' => 'Nastavi privilegije strani',
429 'largeControl' => 'Raz\9airjen pogled',
430 'contractView' => 'Izpi\9ai vse tabele',
431 'expandView' => 'Izpi\9ai samo to tabelo',
432 'showClipBoard' => 'Prika\9ei odlo\9ei\9aèe',
433 'editShownColumns' => 'Uredi vsa prikazana polja prikazanih zapisov',
434 'editThisColumn' => 'Uredi polje \'%s\' prikazanih zapisov',
435 'deleteWarning' => 'Ste preprièani, da \9eelite izbrisati ta zapis?',
436 ),
437 'fi' => Array (
438 'mlang_labels_tablabel' => 'Luettelo tietokannan tietueista',
439 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>Luettelo-moduli mahdollistaa alemman tason käsittelun sivun tietueille. Kun muut modilit pääsääntöisesti ovat erikoistuneet tiettyihin toimenpiteisiin tietyissä tietokannan tauluissa, on tällä modulilla mahdollisuus äärimmäisiin toimiin pelkillä tietueilla.',
440 'mlang_tabs_tab' => 'Luettelo',
441 'clip_pasteAfter' => 'Liitä: Leikepöydän sisältö lisätään tämän tietueen jälkeen',
442 'clip_pasteInto' => 'Liitä: Leikepöydän sisältö lisätään tälle sivulle',
443 'clip_paste' => 'Liitä leikepöydälle',
444 'clip_markRecords' => 'Merkitse kaikki/Poista merkintä',
445 'clip_selectMarked' => 'Siirrä valitut tiedostot leikepöydälle',
446 'clip_duplicates' => 'Merkitse kopiot (duplikaatit)',
447 'clip_editMarked' => 'Muokkaa merkittyjä',
448 'clip_deleteMarked' => 'Poista merkityt',
449 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Haluatko todella poistaa kaikki merkityt tietueet taulusta \'%s\'?',
450 'showInfo' => 'Näytä tiedot',
451 'edit' => 'Muotoile tietuetta',
452 'editPage' => 'Muotoile sivua',
453 'new' => 'Uusi tietue',
454 'newPage' => 'Luo uusi sivu tämän sivun jälkeen',
455 'newRecord' => 'Luo uusi tietue tämän tietueen jälkeen',
456 'newRecordGeneral' => 'Luo uusi tietue',
457 'moveUp' => 'Siirrä ylös listalla',
458 'moveDown' => 'Siirrä alas listalla',
459 'move_record' => 'Sijoita sisältö-elementti uudelleen',
460 'move_page' => 'Siirrä sivua',
461 'hide' => 'Piilota tietue',
462 'unHide' => 'Ota tietue pois piilosta',
463 'hidePage' => 'Piilota sivu',
464 'unHidePage' => 'Ota sivu piilosta',
465 'prevLevel' => 'Siirrä sivu nykyisen ylemmän tason jälkeiseksi',
466 'nextLevel' => 'Siirrä sivu edellisen sivun alapuolelle',
467 'delete' => 'Poista tietue (!)',
468 'history' => 'Näytä muutos historia / Palauta',
469 'permissions' => 'Aseta sivun käyttöoikeudet',
470 'largeControl' => 'Laajennettu näyttö',
471 'contractView' => 'Listaa kaikki taulut',
472 'expandView' => 'Listaa ainoastaan tämä taulu',
473 'showClipBoard' => 'Näytä leikepöytä',
474 'editShownColumns' => 'Muotoile kaikki näytetyt kentät listatuista tietueista',
475 'editThisColumn' => 'Muotoile \'%s\' tietoa listatuista tietueista',
476 'deleteWarning' => 'Oletko varma että haluat poistaa tämän tietueen ?',
477 ),
478 'tr' => Array (
479 'mlang_labels_tablabel' => 'Veritabaný kayýtlarýnýn listelenmesi',
480 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>Listesi modülü her sayfada bir kayýta en düþük seviyede eriþim imkaný saðlar.Diðer modüller belli veritabaný tablolarýndaki belli uygulamalar için özelleþtirilmiþken, bu modül kullanýcýnýn eriþebilmesine izin verilen tüm kayýtlara eriþebilmesine imkan saðlar.',
481 'mlang_tabs_tab' => 'Liste',
482 'clip_pasteAfter' => 'Sonrakine yapýþtýr: Bu kayýttan sonra pano içeriði eklendi',
483 'clip_pasteInto' => 'Ýçine yapýþtýr: Bu sayfa üzerinde pano içeriði eklendi',
484 'clip_paste' => 'Pano içeriðinin içine yapýþtýr',
485 'clip_markRecords' => 'Tümünü Ýþaretle/Hiçbirini Ýþaretleme',
486 'clip_selectMarked' => 'Seçili kayýtlarý panoya transfer et',
487 'clip_duplicates' => 'Ýkinci kopyasý olanlarý iþaretle',
488 'clip_editMarked' => 'Ýþaretlenmiþ olaný düzelt',
489 'clip_deleteMarked' => 'Ýþaretlenmiþ olaný sil',
490 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Tüm iþaretli kayýtlarý tablodan \'%s\' silmek istediðinizden emin misiniz?',
491 'showInfo' => 'Bilginin görüntülenmesi',
492 'edit' => 'Kayýt düzenleme',
493 'editPage' => 'Sayfayý düzelt',
494 'new' => 'Yeni kayýt',
495 'newPage' => 'Sonraki sayfaya yeni sayfa yarat',
496 'newRecord' => 'Sonraki kayýta yeni kayýt yarat',
497 'newRecordGeneral' => 'Yeni kayýt yarat',
498 'moveUp' => 'Listenin içinde yukarý taþý',
499 'moveDown' => 'Listenin içinde aþaðý taþý',
500 'move_record' => 'Yeni pozisyon içerik elementi',
501 'move_page' => 'Sayfayý taþý',
502 'hide' => 'Kayýtý sakla',
503 'unHide' => 'Saklanamayan kayýt',
504 'hidePage' => 'Sayfayý gizle',
505 'unHidePage' => 'Sayfayý gizleme',
506 'prevLevel' => 'Bu sayfayý sonraki güncel ana sayfadaki konuma taþý (Ýç kýsýmlar)',
507 'nextLevel' => 'Bu sayfayý yukarýdaki sayfanýn bir alt sayfasý olarak taþý (Dýþ kýsýmlar)',
508 'delete' => 'Kayýtý sil (!)',
509 'history' => 'Deðiþim günlüðünün görüntülenmesi / Geri al',
510 'permissions' => 'Sayfa için izinleri kur',
511 'largeControl' => 'Geniþletilmiþ görüntü',
512 'contractView' => 'Tüm tablolarýn listesi',
513 'expandView' => 'Sadece bu tablonun listelenmesi',
514 'showClipBoard' => 'Panoyu göster',
515 'editShownColumns' => 'Listelenen kayýtlarýn tüm alanlarýnýn gösterilmesinin düzeltilmesi',
516 'editThisColumn' => 'Listelenen kayýtlarýn alanýnýn \'%s\' düzeltilmesi',
517 'deleteWarning' => 'Bu kayýtý silmek istediðinizden emin misiniz?',
518 ),
519 'se' => Array (
520 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista över databasregistren',
521 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>List modulen innehåller den mest detaljerade åtkomsten till sidornas register. Medan andra moduler i huvudsak specialiserar sig på vissa funktioner i en viss databastabell, ger denna modul åtkomst till de rena registren en andvändare har rätt till.',
522 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
523 'clip_pasteAfter' => 'Klistra in efter: Innehållet i klippbordet klistras in efter detta element',
524 'clip_pasteInto' => 'Klistra ini: Innehållet i klippbordet klistras in på denna sida',
525 'clip_paste' => 'Klistra in klippbordets innehåll',
526 'clip_markRecords' => 'Markera allt/Avmarkera allt',
527 'clip_selectMarked' => 'Flytta markerade element till klippbordet',
528 'clip_duplicates' => 'Märk dubbelkopior',
529 'clip_editMarked' => 'Ändra de markerade',
530 'clip_deleteMarked' => 'Radera de markerade',
531 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Är du säker på att du vill radera alla markerade element i tabellen \'%s\'?',
532 'showInfo' => 'Visa information',
533 'edit' => 'Ändra element',
534 'editPage' => 'Ändra sida',
535 'new' => 'Nytt element',
536 'newPage' => 'Skapa ny sida efter denna sida',
537 'newRecord' => 'Skapa nytt element efter detta element',
538 'newRecordGeneral' => 'Skapa nytt element',
539 'moveUp' => 'Flytta uppåt i listan',
540 'moveDown' => 'Flytta neråt i listan',
541 'move_record' => 'Byt plats för element',
542 'move_page' => 'Flytta sida',
543 'hide' => 'Göm element',
544 'unHide' => 'Visa element',
545 'hidePage' => 'Göm sida',
546 'unHidePage' => 'Visa sida',
547 'prevLevel' => 'Flytta denna sida så den kommer efter nuvarande huvudsida',
548 'nextLevel' => 'Flytta denna sida så den blir en undersida till sidan ovanför',
549 'delete' => 'Radera element (!)',
550 'history' => 'Visa ändringshistoria / Gör om',
551 'permissions' => 'Ställ in rättigheter för sidan',
552 'largeControl' => 'Utökat fönster',
553 'contractView' => 'Lista över alla tabeller',
554 'expandView' => 'Lista endast denna tabell',
555 'showClipBoard' => 'Visa klippbord',
556 'editShownColumns' => 'Ändra alla visade fält i det listade elementet',
557 'editThisColumn' => 'Ändra \'%s\' -fältet i det listade elementet',
558 'deleteWarning' => 'Är du säker på att du vill radera detta element?',
559 ),
560 'pt' => Array (
561 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista de registros no banco de dados',
562 'mlang_labels_tabdescr' => 'O módulo Web>Lista dá o acesso de mais baixo nível aos registros de uma página. Enquanto os outros módulos são especializados em certas operações em tabelas específicas do banco de dados, este módulo provê ao usuário acesso direto aos registros.',
563 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
564 'clip_pasteAfter' => 'Colar depois: O conteúdo da área de transferência é inserido após este registro.',
565 'clip_pasteInto' => 'Colar dentro: O conteúdo da área de transferência é inserido nesta página.',
566 'clip_paste' => 'Colar conteúdo da área de transferência',
567 'clip_markRecords' => 'Marcar todos/Desmarcar Todos',
568 'clip_selectMarked' => 'Transferir os registros selecionados para a área de transferência',
569 'clip_duplicates' => 'Marcar duplicados',
570 'clip_editMarked' => 'Editar marcados',
571 'clip_deleteMarked' => 'Apagar marcados',
572 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Você está certo de que deseja apagar todos os registros marcados da tabela \'%s\'?',
573 'showInfo' => 'Mostrar informações',
574 'edit' => 'Editar registro',
575 'editPage' => 'Editar página',
576 'new' => 'Novo registro',
577 'newPage' => 'Criar nova página após esta',
578 'newRecord' => 'Criar novo registro depois deste',
579 'newRecordGeneral' => 'Criar novo registro',
580 'moveUp' => 'Subir na lista',
581 'moveDown' => 'Descer na lista',
582 'move_record' => 'Reposicionar elemento de conteúdo',
583 'move_page' => 'Mover página',
584 'hide' => 'Ocultar registro',
585 'unHide' => 'Mostrar registro',
586 'hidePage' => 'Esconder página',
587 'unHidePage' => 'Mostrar página',
588 'prevLevel' => 'Mover esta página para a posição logo após a página principal deste nível',
589 'nextLevel' => 'Mover esta página para ser uma sub-página da página acima',
590 'delete' => 'Apagar registro (!)',
591 'history' => 'Mostrar histórico de alterações / Desfazer',
592 'permissions' => 'Configurar permissões para a página',
593 'largeControl' => 'Visão aperfeiçoada',
594 'contractView' => 'Listar todas as tabelas',
595 'expandView' => 'Listar somente esta tabela',
596 'showClipBoard' => 'Mostrar área de transferência',
597 'editShownColumns' => 'Editar todos os campos mostrados dos registros listados',
598 'editThisColumn' => 'Editar o campo \'%s\' dos registros listados',
599 'deleteWarning' => 'Você está certo de que deseja apagar este registro?',
600 ),
601 'ru' => Array (
602 'mlang_labels_tablabel' => 'Ñïèñîê çàïèñåé áàçû äàííûõ',
603 'mlang_labels_tabdescr' => 'Ìîäóëü Âåá&gt;Ñïèñîê îáåñïå÷èâàåò íàèáîëåå øèðîêèé äîñòóï ê çàïèñÿì ñòðàíèöû.  òî âðåìÿ, êàê äðóãèå ìîäóëè ãëàâíûì îáðàçîì ñïåöèàëèçèðîâàíû íà íåêîòîðûõ îïåðàöèÿõ íàä òàáëèöàìè áàçû äàííûõ, ýòîò ìîäóëü îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé äëÿ äàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ äîñòóï',
604 'mlang_tabs_tab' => 'Ñïèñîê',
605 'clip_pasteAfter' => 'Âñòàâêà ïîñëå: âñòàâèòü ñîäåðæèìîå Áóôåðà îáìåíà ïîñëå ýòîé çàïèñè',
606 'clip_pasteInto' => 'Âñòàâêà âíóòðü: âñòàâèòü ñîäåðæèìîå Áóôåðà îáìåíà â ýòó ñòðàíèöó',
607 'clip_paste' => 'Âñòàâèòü ñîäåðæèìîå Áóôåðà îáìåíà',
608 'clip_markRecords' => 'Âûäåëèòü âñå/Ñíÿòü âûäåëåíèå',
609 'clip_selectMarked' => 'Ïåðåäàòü âûáðàííûå çàïèñè â Áóôåð îáìåíà',
610 'clip_duplicates' => 'Âûäåëèòü äóáëèêàòû',
611 'clip_editMarked' => 'Ðåäàêòèðîâàòü âûäåëåííûå',
612 'clip_deleteMarked' => 'Óäàëèòü âûäåëåííûå',
613 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå óäàëèòü âñå âûäåëåííûå çàïèñè èç òàáëèöû \'%s\'',
614 'showInfo' => 'Ïîêàçàòü èíôîðìàöèþ',
615 'edit' => 'Ðåäàêòèðîâàòü çàïèñü',
616 'editPage' => 'Ðåäàêòèðîâàòü ñòðàíèöó',
617 'new' => 'Ñîçäàòü çàïèñü',
618 'newPage' => 'Ñîçäàòü íîâóþ ñòðàíèöó ïîñëå ýòîé',
619 'newRecord' => 'Ñîçäàòü íîâóþ çàïèñü ïîñëå ýòîé',
620 'newRecordGeneral' => 'Ñîçäàòü íîâóþ çàïèñü',
621 'moveUp' => 'Ïåðåìåñòèòü âûøå ïî ñïèñêó',
622 'moveDown' => 'Ïåðåìåñòèòü íèæå ïî ñïèñêó',
623 'move_record' => 'Ïåðåìåùåíèå çàïèñè',
624 'move_page' => 'Ïåðåìåñòèòü ñòðàíèöó',
625 'hide' => 'Ñäåëàòü çàïèñü íåâèäèìîé',
626 'unHide' => 'Ñäåëàòü çàïèñü âèäèìîé',
627 'hidePage' => 'Ñäåëàòü ñòðàíèöó íåâèäèìîé',
628 'unHidePage' => 'Ñäåëàòü ñòðàíèöó âèäèìîé',
629 'prevLevel' => 'Ïåðåìåñòèòü ñòðàíèöó áëèæå ê êîðíþ äåðåâà (òàê, ÷òîáû îíà ðàñïîëàãàëàñü ñðàçó ïîñëå ñòðàíèöû, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ ðîäèòåëüñêîé)',
630 'nextLevel' => 'Ïåðåìåñòèòü ýòó ñòðàíèöó äàëüøå îò êîðíÿ äåðåâà (òàê, ÷òîáû îíà ñòàëà ïîäñòðàíèöåé òîé ñòðàíèöû, êîòîðàÿ ñåé÷àñ â ïðåäûäóùåé ñòðîêå ñïèñêà)',
631 'delete' => 'Óäàëèòü çàïèñü (!)',
632 'history' => 'Ïîêàçàòü èñòîðèþ èçìåíåíèé / Îòìåíà',
633 'permissions' => 'Óñòàíîâèòü ïðàâà äîñòóïà ê ñòðàíèöå',
634 'largeControl' => 'Ðàñøèðåííûé âèä',
635 'contractView' => 'Ñïèñîê âñåõ òàáëèö',
636 'expandView' => 'Ñïèñîê òîëüêî ýòèõ òàáëèö',
637 'showClipBoard' => 'Ïîêàçàòü Áóôåð îáìåíà',
638 'editShownColumns' => 'Ðåäàêòèðîâàòü âñå ïîëÿ ïåðå÷èñëåííûõ çàïèñåé',
639 'editThisColumn' => 'Ðåäàêòèðîâàòü ïîëå \'%s\' ïåðå÷èñëåííûõ çàïèñåé',
640 'deleteWarning' => 'Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå óäàëèòü ýòó çàïèñü?',
641 ),
642 'ro' => Array (
643 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista inregistrarilor din baza de date',
644 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modulul Web>List ofera cel mai coborat nivel de acces la datele dintr-o pagina. In timp ce alte module sunt in principal specializate pe operatii in anumite tabele din baza de date, acest modul ofera acces fundamental la inregistrarile disponibile pentru un user.',
645 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
646 'clip_pasteAfter' => 'Copie dupa: Continutul clipboard-ului este inserat dupa aceasta inregistrare',
647 'clip_pasteInto' => 'Copie in: Continutul clipboard-ului este inserat in aceasta pagina',
648 'clip_paste' => 'Copie in continutul clipboard-ului',
649 'clip_markRecords' => 'Marcheaza tot/Nu marcheaza',
650 'clip_selectMarked' => 'Transfera toate inregistrarile selectate in clipboard',
651 'clip_duplicates' => 'Marcheaza dublurile',
652 'clip_editMarked' => 'Editeaza elementele marcate',
653 'clip_deleteMarked' => 'Sterge elementele marcate',
654 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Sunteti sigur ca vreti sa stergeti toate inregistrarile marcate din tabel \'%s\'?',
655 'showInfo' => 'Afiseaza informatii',
656 'edit' => 'Editeaza inregistrare',
657 'editPage' => 'Editeaza pagina',
658 'new' => 'Inregistrare noua',
659 'newPage' => 'Creeaza pagina noua dupa aceasta pagina',
660 'newRecord' => 'Creeaza inregistrare noua dupa aceasta inregistrare',
661 'newRecordGeneral' => 'Creeaza inregistrare noua',
662 'moveUp' => 'Muta mai sus in lista',
663 'moveDown' => 'Muta mai jos in lista',
664 'move_record' => 'Repozitioneaza elementul de continut',
665 'move_page' => 'Muta pagina',
666 'hide' => 'Ascunde inregistrarea',
667 'unHide' => 'Arata inregistrarea',
668 'hidePage' => 'Ascunde pagina',
669 'unHidePage' => 'Arata pagina',
670 'prevLevel' => 'Muta aceasta pagina dupa pagina curenta',
671 'nextLevel' => 'Muta aceasta pagina pentru a fi o subpagina a celei de mai sus',
672 'delete' => 'Sterge inregistrarea',
673 'history' => 'Afiseaza istoria schimbarilor / Anuleaza',
674 'permissions' => 'Stabileste permisiuni pentru pagina',
675 'largeControl' => 'Vedere de ansamblu',
676 'contractView' => 'Listeaza toate tabelele',
677 'expandView' => 'Listeaza numai acest tabel',
678 'showClipBoard' => 'Arata clipboard-ul',
679 'editShownColumns' => 'Editeaza toate campurile aratate din inregistrarile listate',
680 'editThisColumn' => 'Editeaza campul \'%s\' din inregistrarile listate',
681 'deleteWarning' => 'Sunteti sigur ca vreti sa stergeti aceasta inregistrare?',
682 ),
683 'ch' => Array (
684 'mlang_labels_tablabel' => 'Êý¾Ý¿â¼Ç¼Áбí',
685 'mlang_labels_tabdescr' => 'Ä£¿éWeb>ListÌṩҳÃæ¼Ç¼µÄ×îµ×²ã·ÃÎÊ. ÓëÆäËûÄ£¿éÖ÷ÒªÕë¶ÔijЩ±íÖ´ÐÐijЩ²Ù×÷²»Í¬, ¸ÃÄ£¿éÌṩÓû§ÔÊÐí·ÃÎʼǼµÄ×î×Ü·ÃÎÊÄÜÁ¦.',
686 'mlang_tabs_tab' => 'Áбí',
687 'clip_pasteAfter' => 'Õ³ÌùÓëºóÃæ: ¼ôÌù°åÄÚÈݲåÈëÖÁ¼Ç¼ºóÃæ',
688 'clip_pasteInto' => 'Õ³Ìùµ½ÀïÃæ: ¼ôÌù°åÄÚÈݲåÈëÖÁÒ³ÃæÖÐ',
689 'clip_paste' => 'ÌùÈë¼ôÌù°åÄÚÈÝ',
690 'clip_markRecords' => '±ê¼ÇËùÓÐ/È¡ÏûËùÓбê¼Ç',
691 'clip_selectMarked' => '´«ËÍÑ¡ÔñµÄ¼Ç¼¶¯¼ôÌù°å',
692 'clip_duplicates' => '±ê¼Ç¸±±¾',
693 'clip_editMarked' => '±à¼­±ê¼ÇµÄ',
694 'clip_deleteMarked' => 'ɾ³ý±ê¼ÇµÄ',
695 'clip_deleteMarkedWarning' => 'ÄúÊÇ·ñÈ·ÈÏɾ³ý±í\'%s\'ÖÐËùÓбê¼ÇÁ˵ļǼ?',
696 'showInfo' => 'ÏÔʾ¼Ç¼',
697 'edit' => '±à¼­¼Ç¼',
698 'editPage' => '±à¼­Ò³Ãæ',
699 'new' => 'н¨¼Ç¼',
700 'newPage' => 'ÔÚ¸ÃÒ³ºóн¨Ò³Ãæ',
701 'newRecord' => 'ÔڸüǼºóн¨Ò³Ãæ',
702 'newRecordGeneral' => '´´½¨Ð¼Ç¼',
703 'moveUp' => 'ÔÚÁбíÖÐÉÏÒÆ',
704 'moveDown' => 'ÔÚÁбíÖÐÏÂÒÆ',
705 'move_record' => 'Öض¨Î»ÄÚÈÝÔªËØ',
706 'move_page' => 'Òƶ¯Ò³Ãæ',
707 'hide' => 'Òþ²Ø¼Ç¼',
708 'unHide' => '»Ö¸´ÏÔʾ¼Ç¼',
709 'hidePage' => 'Òþ²ØÒ³Ãæ',
710 'unHidePage' => '»Ö¸´ÏÔʾҳÃæ',
711 'prevLevel' => 'Òƶ¯µ±Ç°Ò³ÃæÖÁ´ÓÊôÒ³ÃæÖ®ºó',
712 'nextLevel' => 'Òƶ¯µ±Ç°Ò³ÃæʹËü×÷ΪÉÏÒ»Ò³ÃæµÄ×ÓÒ³Ãæ',
713 'delete' => 'ɾ³ý¼Ç¼(!)',
714 'history' => 'ÏÔʾÐÞ¸ÄÀúÊ·/»Ö¸´',
715 'permissions' => 'ΪҳÃæÉèÖÃȨÏÞ',
716 'largeControl' => 'À©Õ¹ÊÓͼ',
717 'contractView' => 'ÁбíËùÓбí¸ñ',
718 'expandView' => 'Ö»Áбí¸Ã±í',
719 'showClipBoard' => 'ÏÔʾ¼ôÇаå',
720 'editShownColumns' => '±à¼­ÏÔʾÁбí¼Ç¼µÄËùÓÐÏÔʾÓò',
721 'editThisColumn' => '±à¼­Áбí¼Ç¼µÄ\'%s\'Óò',
722 'deleteWarning' => 'ÄúÊÇ·ñÈ·ÈÏɾ³ý¸Ã¼Ç¼?',
723 ),
724 'sk' => Array (
725 'mlang_labels_tablabel' => 'Zoznam databázových záznamov',
726 'mlang_labels_tabdescr' => 'Modul Web>Zoznam poskytuje základný prístup k záznamom na ka\9edej stránke. Iné moduly sú \9apecializované predov\9aetkým na urèité operácie na urèitých databázových tabu¾kách, tento modul poskytuje priamy prístup k základným záznamom dostupným u\9eivatelovi.',
727 'mlang_tabs_tab' => 'Zoznam',
728 'clip_pasteAfter' => 'Vlo\9e za: Obsah schránky je vlo\9eený za tento záznam',
729 'clip_pasteInto' => 'Vlo\9e do: Obsah schránky je vlo\9eený na túto stránku',
730 'clip_paste' => 'Vlo\9e obsah schránky',
731 'clip_markRecords' => 'Oznaè v\9aetko/Odznaè v\9aetko',
732 'clip_selectMarked' => 'Prenes v\9aetky zvolené záznamy do schránky',
733 'clip_duplicates' => 'Oznaè duplikáty',
734 'clip_editMarked' => 'Edituj oznaèené',
735 'clip_deleteMarked' => 'Odstráò oznaèené',
736 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Si si istý, \9ee chce\9a odstráni\9d v\9aetky oznaèené záznamy z tabu¾ky \'%s\'?',
737 'showInfo' => 'Zobraz informáciu',
738 'edit' => 'Edituj záznam',
739 'editPage' => 'Edituj stránku',
740 'new' => 'Nový záznam',
741 'newPage' => 'Vytvor novú stránku za touto stránkou',
742 'newRecord' => 'Vytvor nový záznam za týmto záznamom',
743 'newRecordGeneral' => 'Vytvor nový záznam',
744 'moveUp' => 'Presuò nahor v zozname',
745 'moveDown' => 'Presuò nadol v zozname',
746 'move_record' => 'Zmeò pozíciu prvku obsahu',
747 'move_page' => 'Presuò stránku',
748 'hide' => 'Skry záznam',
749 'unHide' => 'Odkry záznam',
750 'hidePage' => 'Skry stránku',
751 'unHidePage' => 'Odkry stránku',
752 'prevLevel' => 'Presuò stránku na pozíciu za súèasnou stránkou (Dovnútra)',
753 'nextLevel' => 'Presuò stránku ako podstránku stránky povy\9ae (Von)',
754 'delete' => 'Zma\9e záznam (!)',
755 'history' => 'Zobraz históriu zmien / Un-do',
756 'permissions' => 'Nastav oprávnenia prístupu na stránku',
757 'largeControl' => 'Roz\9aírený poh¾ad',
758 'contractView' => 'Zobraz v\9aetky tabu¾ky',
759 'expandView' => 'Zobraz iba túto tabu¾ku',
760 'showClipBoard' => 'Uká\9e schránku',
761 'editShownColumns' => 'Edituj v\9aetky zobrazené polia vypísaných záznamov',
762 'editThisColumn' => 'Edituj \'%s\' polia vypísaných záznamov',
763 'deleteWarning' => 'Si si istý, \9ee chce\9a zmaza\9d tento záznam?',
764 ),
765 'lt' => Array (
766 ),
767 'is' => Array (
768 'mlang_labels_tablabel' => 'Útskift á gagnasafns-skjölum',
769 'mlang_tabs_tab' => 'Listi',
770 'edit' => 'Lagfæra skjal',
771 'editPage' => 'Lagfæra síðu',
772 'new' => 'Nýtt skjal',
773 'newPage' => 'Búa til nýja síðu eftir þessa síðu',
774 'newRecord' => 'Búa til nýtt skjal eftir þetta skjal',
775 'newRecordGeneral' => 'Búa til nýtt skjal',
776 'moveUp' => 'Flytja upp í listann',
777 'moveDown' => 'Flytja niður í listann',
778 'move_page' => 'Flytja síðu',
779 'hide' => 'Fela skjal',
780 'unHide' => 'Ófalið skjal',
781 'hidePage' => 'Fela síðu',
782 'unHidePage' => 'Ófalin síða',
783 'delete' => 'Eyða skjali (!)',
784 ),
785 'hr' => Array (
786 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista zapisa u bazi podataka',
787 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>Popis modul omoguæava najni\9eu razinu pristupa zapisima na stranici. Dok su drugi moduli uglavnom specijalizirani za odreðene operacije na odreðenim tablicama u bazi, ovaj modul omoguæava krajnji pristup golim zapisima dostupnim korisniku.',
788 'mlang_tabs_tab' => 'Popis',
789 'clip_pasteAfter' => 'Zalijepi nakon: Sadr\9eaj memorije je ubaèen nakon ovog zapisa',
790 'clip_pasteInto' => 'Zalijepi u: Sadr\9eaj memorije je ubaèen na stranicu',
791 'clip_paste' => 'Zalijepi sadr\9eaj memorije',
792 'clip_markRecords' => 'Oznaèi sve/ozmaèi ni\9ata',
793 'clip_selectMarked' => 'Prenesi odabrane zapise u memoriju',
794 'clip_duplicates' => 'Oznaèi duplikate',
795 'clip_editMarked' => 'Uredi oznaèeno',
796 'clip_deleteMarked' => 'Obri\9ai oznaèeno',
797 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Sigurno \9eelite pobrisati sve odbrane zapise iz tabele \'%s\'?',
798 'showInfo' => 'Prika\9ei informacije',
799 'edit' => 'Ureðuj zapise',
800 'editPage' => 'Ureðuj stranicu',
801 'new' => 'Novi zapis',
802 'newPage' => 'Napravi novu stranicu nakon ove stranice',
803 'newRecord' => 'Napravi novi zapis iza ovog zapisa',
804 'newRecordGeneral' => 'Napravi novi zapis',
805 'moveUp' => 'Pomakni prema gore u popisu',
806 'moveDown' => 'Pomakni prema dolje u popisu',
807 'move_record' => 'Repozicioniraj element sadr\9eaja',
808 'move_page' => 'Premjesti stranicu',
809 'hide' => 'Sakri zapis',
810 'unHide' => 'Otkri zapis',
811 'hidePage' => 'Sakri stranicu',
812 'unHidePage' => 'Otkri stranicu',
813 'prevLevel' => 'Premjesti ovu stranicu na poziciju iza trenutne "parent" stranice (Unutra)',
814 'nextLevel' => 'Premjesti ovu stranicu da bude podstranica stranice iznad (Van)',
815 'delete' => 'Obri\9ai zapis (!)',
816 'history' => 'Prika\9ei povijest promjena / Un-do',
817 'permissions' => 'Postavi dozvole za stranicu',
818 'largeControl' => 'Pro\9aireni pogled',
819 'contractView' => 'Izlistaj sve tablice',
820 'expandView' => 'Izlistaj samo ovu stranicu',
821 'showClipBoard' => 'Prika\9ei memoriju',
822 'editShownColumns' => 'Ureðuj sva prikazana polja izllistanih zapisa',
823 'editThisColumn' => 'Ureðuj \'%s\' polje izlistanih zapisa',
824 'deleteWarning' => 'Sigurno \9eelite obrisati ovaj zapis?',
825 ),
826 'hu' => Array (
827 'mlang_labels_tablabel' => 'Adatbázis rekordok listája',
828 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>Lista modul rendezve jeleníti meg az oldal adatbázis rekordjait',
829 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
830 'clip_pasteAfter' => 'Oldal után: A vágólap tartalmát ezután a rekord uán illeszti be',
831 'clip_pasteInto' => 'Beillesztés ide: A Vágólap tartalma erre lapra kerül',
832 'clip_paste' => 'Beillesztés a vágólap tartalmára',
833 'clip_markRecords' => 'Összeset kijelöli / Semelyiket sem jelöl ki',
834 'clip_selectMarked' => 'A kiválasztott rekordok mozgatása a vágólapra',
835 'clip_duplicates' => 'Duplikációk kijelölése',
836 'clip_editMarked' => 'Kijelöltek szerkesztése',
837 'clip_deleteMarked' => 'Kijelöltek törlése',
838 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Biztosan törölni akarod az összes kijelölt rekordot a \'%s\' táblázatból?',
839 'showInfo' => 'Információk megjelenítése',
840 'edit' => 'Rekord szerkesztése',
841 'editPage' => 'Oldal szerkesztése',
842 'new' => 'Új rekord',
843 'newPage' => 'Új oldal létrehozása emögé',
844 'newRecord' => 'Új rekord létrehozása emögé',
845 'newRecordGeneral' => 'Új rekord létrehozása',
846 'moveUp' => 'Mozgatás a listában felfelé',
847 'moveDown' => 'Mozgatás a listában lefelé',
848 'move_record' => 'Tartalmi elemek újrapozícionálása',
849 'move_page' => 'Oldal mozgatása',
850 'hide' => 'Rekord elrejtése',
851 'unHide' => 'Rekord megjelenítése',
852 'hidePage' => 'Oldal elrejtése',
853 'unHidePage' => 'Oldal megjelenítése',
854 'prevLevel' => 'Az oldal mozgatása a szülõ oldal mögé (befelé)',
855 'nextLevel' => 'Az oldal mozgatása, hogy a felette lévõ lap aloldala legyen (kifelé)',
856 'delete' => 'Rekord törlése (!)',
857 'history' => 'Változások megjelenítése / Visszavonás',
858 'permissions' => 'Az oldalra vonatkozó jogosultságok beállítása',
859 'largeControl' => 'Kiterjesztett megjelenítés',
860 'contractView' => 'Összes táblázat listázása',
861 'expandView' => 'Csak ez a táblázat látszik',
862 'showClipBoard' => 'Vágólap megjelenítése',
863 'editShownColumns' => 'A listázott rekordok összes látható mezõjének módosítása',
864 'editThisColumn' => 'A listázott rekord \'%s\' mezõjének szerkesztése',
865 'deleteWarning' => 'Biztosan törölni ezt a rekordot?',
866 ),
867 'gl' => Array (
868 ),
869 'th' => Array (
870 'mlang_labels_tablabel' => 'áÊ´§ÃÐàºÕ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ',
871 'mlang_labels_tabdescr' => 'àÇç» > âËÁ´áÊ´§ÃÒ¡Òà ¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ÃдѺµèÓÃÐàºÕ¹·ÕèÍÂÙ躹˹éÒ ã¹¢³Ð·ÕèâÁ´ÙÅÍ×è¹æÊèǹãË­è¨Ð·Ó§Ò¹à©¾ÒдéÒ¹µèÍ੾Òаҹ¢éÍÁÙÅ áµèâÁ´ÙŵÑǹÕéãËé¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ÊÙ§ÊØ´áÊ´§ÃÐàºÕ¹·Õè·ÕÍÂÙèµèͼÙéãªé',
872 'mlang_tabs_tab' => 'ÃÒ¡ÒÃ',
873 'clip_pasteAfter' => 'ÇÒ§ËÅѧ¨Ò¡: ¤ÅÔ»ºÍÃì´à¹×éÍËÒ¶Ù¡á·Ã¡ËÅѧÃÐàºÕ¹¹Õé',
874 'clip_pasteInto' => 'ÇÒ§ã¹: ¤ÅÔ»ºÍÃì´à¹×éÍËÒ¶Ù¡á·Ã¡Å§ã¹ÃÐàºÕ¹¹Õé',
875 'clip_paste' => 'Çҧ㹤ÅÔ»ºÍÃì´à¹×éÍËÒ',
876 'clip_markRecords' => '·ÓËÁÒ ·Ñé§ËÁ´/ àÍÒËÁÒÂÍÍ¡ËÁ´',
877 'clip_selectMarked' => 'â͹Êèǹ·ÕèàÅ×Í¡¢Í§ÃÐàºÕ¹价Õè¤ÅÔ»ºÍÃì´',
878 'clip_duplicates' => '·ÓËÁÒ«éÓ',
879 'clip_editMarked' => 'á¡éä¢ËÁÒÂ',
880 'clip_deleteMarked' => 'źËÁÒÂ',
881 'clip_deleteMarkedWarning' => '¤Ø³á¹èã¨ÇèÒµéͧ¡ÒÃźÃÐàºÕ¹·ÕèËÁÒ·Ñé§ËÁ´¨Ò¡µÒÃÒ§ \'%s\'?',
882 'showInfo' => 'áÊ´§¢éÍÁÙÅ',
883 'edit' => 'á¡éä¢ÃÐàºÕ¹',
884 'editPage' => 'á¡éä¢Ë¹éÒ',
885 'new' => 'ÃÐàºÕ¹ãËÁè',
886 'newPage' => 'ÊÃéҧ˹éÒãËÁèËÅѧ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé',
887 'newRecord' => 'ÊÃéÒ§ÃÐàºÕ¹ãËÁèËÅѧ¨Ò¡ÃÐàºÕ¹¹Õé',
888 'newRecordGeneral' => 'ÊÃéÒ§ÃÐàºÕ¹ãËÁè',
889 'moveUp' => 'ÂéÒ¢Öé¹ã¹ÃÒ¡ÒÃ',
890 'moveDown' => 'ÂéÒÂŧã¹ÃÒ¡ÒÃ',
891 'move_record' => 'ÇÒ§µÓá˹è§Í§¤ì»ÃСͺà¹×éÍËÒãËÁè',
892 'move_page' => 'ÂéÒÂ˹éÒ',
893 'hide' => '«è͹ ÃÐàºÕ¹',
894 'unHide' => 'àÅÔ¡«è͹ ÃÐàºÕ¹',
895 'hidePage' => '«è͹˹éÒ',
896 'unHidePage' => 'àÅÔ¡«è͹˹éÒ',
897 'prevLevel' => 'ÂéÒÂ˹éÒ¹Õéä»·ÕèµÓá˹è§ËÅѧ¨Ò¡Ë¹éÒáÁè»Ñ¨¨ØºÑ¹ (à¢éÒã¹)',
898 'nextLevel' => 'ÂéÒÂ˹éÒ¹Õéä»à»ç¹Ë¹éÂèÍ¢ͧ˹éÒ´éÒ¹º¹(ÍÍ¡¹Í¡)',
899 'delete' => 'źÃÐàºÕ¹ (!)',
900 'history' => 'áÊ´§ »ÃÐÇѵÔà»ÅÕè¹á»Å§/ ¡àÅÔ¡',
901 'permissions' => 'µÑ駡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ÊÓËÃѺ˹éÒ¹Õé',
902 'largeControl' => 'ÁØÁÁͧ¢ÂÒÂ',
903 'contractView' => 'áÊ´§·Ø¡µÒÃÒ§',
904 'expandView' => 'áÊ´§à©¾ÒеÒÃÒ§¹Õé',
905 'showClipBoard' => 'áÊ´§¤ÅÔ»ºÍÃì´',
906 'editShownColumns' => 'á¡é䢿ÔÅ´ì·ÕèáÊ´§¢Í§ÃÒ¡ÒÃÃÐàºÕ¹',
907 'editThisColumn' => 'á¡é䢿ÔÅ´ì·Õè \'%s\' ¢Í§ÃÒ¡ÒÃÃÐàºÕ¹',
908 'deleteWarning' => '¤Ø³á¹èã¨ÇèҤسµéͧ¡ÒÃźÃÐàºÕ¹¹Õé',
909 ),
910 'gr' => Array (
911 ),
912 'hk' => Array (
913 'mlang_labels_tablabel' => 'ªí¦C¸ê®Æ®w°O¿ý',
914 'mlang_labels_tabdescr' => 'ºô¯¸¡Öªí¦C¼Ò²Õ´£¨Ñ¹ïºô­¶ªº°O¿ý§@³Ì§C¼hªº¦s¨ú¡C¨ä¥L¼Ò²Õ¥D­n¯S©w¹ï©T©wªº¸ê®Æªí¶i¦æ¯S©wªº¤u§@®É¡A³o­Ó¼Ò²Õ¦V¨Ï¥ÎªÌ¥i¥H¨Ï¥Îªº°O¿ý´£¨Ñ³Ì²×ªº¦s¨ú¡C',
915 'mlang_tabs_tab' => 'ªí¦C',
916 'clip_pasteAfter' => '¦b«á­±¶K¤W¡G°Å¶KÁ¡¤º®e´¡¤J³o­Ó°O¿ý¤§«á',
917 'clip_pasteInto' => '¶K¤W¡G°Å¶KÁ¡¤º®e´¡¤J³oºô­¶',
918 'clip_paste' => '¶K¤W°Å¶KÁ¡¤º®e',
919 'clip_markRecords' => '¥þ³¡¼Ð¥Ü¡þ¥þ³¡¤£¼Ð¥Ü',
920 'clip_selectMarked' => '¶Ç°e¤w¿ïªº°O¿ý¨ì°Å¶KÁ¡',
921 'clip_duplicates' => '½Æ»s¤w¼Ð¥Üªº',
922 'clip_editMarked' => '­×§ï¤w¼Ð¥Üªº',
923 'clip_deleteMarked' => '§R°£¤w¼Ð¥Üªº',
924 'clip_deleteMarkedWarning' => '§A¬O§_ªÖ©w­n±qªí®æ\'%s\'¤¤§R°£©Ò¦³³Q¼Ð¥Üªº°O¿ý¡H',
925 'showInfo' => 'Åã¥Ü¸ê°T',
926 'edit' => '­×§ï°O¿ý',
927 'editPage' => '­×§ïºô­¶',
928 'new' => '·s°O¿ý',
929 'newPage' => '¦b³oºô°^¤§«á«Ø¥ß·sºô­¶',
930 'newRecord' => '¦b³o­Ó°O¿ý«á«Ø¥ß·s°O¿ý',
931 'newRecordGeneral' => '«Ø¥ß·s°O¿ý',
932 'moveUp' => '¦bªí¦C¤¤¦V¤W²¾',
933 'moveDown' => '¦bªí¦C¤¤¦V¤U²¾',
934 'move_record' => '¬°¤º®e¤¸¥ó­«·s©w¦ì',
935 'move_page' => '²¾°Êºô­¶',
936 'hide' => 'ÁôÂðO¿ý',
937 'unHide' => 'Åã¥Ü°O¿ý',
938 'hidePage' => 'ÁôÂúô­¶',
939 'unHidePage' => 'Åã¥Üºô­¶',
940 'prevLevel' => '²¾°Ê¦¹ºô­¶¦Ü²{¦s¥Àºô­¶¤§«á¡]¦V¤º¡^',
941 'nextLevel' => '²¾°Ê¦¹ºô­¶¦¨¬°¤W¤@­¶ªº¤lºô­¶¡]¦V¥~¡^',
942 'delete' => '§R°£°O¿ý¡]¡I¡^',
943 'history' => 'Åã¥Ü§ïÅܾú¥v¡þ´_­ì',
944 'permissions' => '¬°ºô­¶©wÅv­­',
945 'largeControl' => '©µ¦ùÆ[¬Ý',
946 'contractView' => 'ªí¦C©Ò¦³ªí®æ',
947 'expandView' => '¥uªí¦C³oªí®æ',
948 'showClipBoard' => 'Åã¥Ü°Å¶KÁ¡',
949 'editShownColumns' => '­×§ï©Ò¦³¦C¥Xªº°O¿ý¤¤©ÒÅã¥ÜªºÄæ¦ì',
950 'editThisColumn' => '­×§ï¦C¥Xªº°O¿ý\'%s\'Äæ¦ì',
951 'deleteWarning' => '§A¬O§_ªÖ©w­n§R°£³o­Ó°O¿ý¡H',
952 ),
953 'eu' => Array (
954 'mlang_labels_tablabel' => 'Datubase erregistroen zerrenda',
955 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>Zerrenda moduluak orri bateko erregistroetara behe mailako sarbidea ematen dizu. Beste moduluak datubaseko eremu zehatzeko eragiketa zehatzean espezialduak dauden bitartean, modulu honek sarbide osoa ematen du erabiltzailearen esku dauden datubaseko erregistroetara',
956 'mlang_tabs_tab' => 'Zerrenda',
957 'clip_pasteAfter' => 'Itsatsi ostean: Arbeleko edukia erregistro hau eta gero itsatsiko da',
958 'clip_pasteInto' => 'Itsatsi hemen: Arbeleko edukia orri honetan itsatsiko da',
959 'clip_paste' => 'Itsatsi arbeleko edukia',
960 'clip_markRecords' => 'Markatu/desmarkatu guztiak',
961 'clip_selectMarked' => 'Erregistroen aukera arbelera kopiatu',
962 'clip_duplicates' => 'markatu bikoiztutakoak',
963 'clip_editMarked' => 'Editatu markatutakoak',
964 'clip_deleteMarked' => 'Ezabatu markatutakoak',
965 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Ziur markatutako erregistro guztiak ezabatu nahi dituzula %s taulatik?',
966 'showInfo' => 'Erakutsi informazioa',
967 'edit' => 'Editatu erregistroa',
968 'editPage' => 'Editatu orria',
969 'new' => 'Erregistro berria',
970 'newPage' => 'Sortu orri berri orri honen ostean',
971 'newRecord' => 'Sortu erregistro berria erregistro honen ostean',
972 'newRecordGeneral' => 'Sortu erregistro berria',
973 'moveUp' => 'Mugitu gora zerrendan',
974 'moveDown' => 'Mugitu behera zerrendan',
975 'move_record' => 'Berkokatu eduki elementua',
976 'move_page' => 'Mugitu orria',
977 'hide' => 'Ezkutatu erregistroa',
978 'unHide' => 'Des-ezkutatu erregistroa',
979 'hidePage' => 'Ezkutatu orria',
980 'unHidePage' => 'Des-ezkutatu orria',
981 'prevLevel' => 'Mugitu orri hau oraingo orri gurasoaren osteko posiziora (Barrura)',
982 'nextLevel' => 'Mugitu orri hau goiko orriaren azpiorri bat izan dadin (Kanpora)',
983 'delete' => 'Ezabatu erregistroa (!)',
984 'history' => 'Erakutsi aldaketa historia / Desegin',
985 'permissions' => 'Ezarro orriaren baimenak',
986 'largeControl' => 'Ikuspegi zabala',
987 'contractView' => 'Zerrendatu taula guztiak',
988 'expandView' => 'Zerrendatu taula hau soilik',
989 'showClipBoard' => 'Erakutsi arbela',
990 'editShownColumns' => 'Editatu erakutsitako eremu guztiak zerrendatutako erregistroetan',
991 'editThisColumn' => 'Editatu \'%s\' eremua zerrendatutako erregistroetan',
992 'deleteWarning' => 'Ziur erregistro hau ezabatu nahi duzula?',
993 ),
994 'bg' => Array (
995 'mlang_labels_tablabel' => 'Ñïèñúê íà çàïèñèòå â áàçàòà äàííè',
996 'mlang_labels_tabdescr' => 'Óåá>Ëèñò ìîäóëà îñèãóðÿâà íàé-íèñêîòî íèâî íà äîñòúï äî çàïèñèòå íà åäíà ñòðàíèöà. Äîêàòî äðóãèòå ìîäóëè, â ïîâå÷åòî ñëó÷àé ñà ñïåöèàëèçèðàíè â îïðåäåëåíè îïåðàöèè íà îïðåäåëåíè òàáëèöè íà áàçàòà äàííè, òîçè ìîäóë îñèãóðÿâà ìàêñèìàëåí äîñòúï äî "ãîëèòå" (bare) çàïèñè íà ïîòðåáèòåëÿ.',
997 'mlang_tabs_tab' => 'Ñïèñúê',
998 'clip_pasteAfter' => 'Paste ñëåä: Clipboard ñúäúðæàíèåòî å âêàðàíî ñëåä òîçè çàïèñ',
999 'clip_pasteInto' => 'Paste âúâ: Clipboard ñúäúðæàíèåòî å âêàðàíî íà òàçè ñòðàíèöà',
1000 'clip_paste' => 'Paste â clipboard ñúäúðæàíèåòî',
1001 'clip_markRecords' => 'Ìàðêèðàé âñè÷êè/Íå ìàðêèðàé',
1002 'clip_selectMarked' => 'Ïðåìåñòâà ñåëåêöèÿòà îò ôàéëîâå êúì clipboard-à',
1003 'clip_duplicates' => 'Ìàðêèðàé äóáëèðàùèòå',
1004 'clip_editMarked' => 'Ðåäàêòèðàé ìàðêèðàíèòå',
1005 'clip_deleteMarked' => 'Èçòðèâà ìàðêèðàíèòå',
1006 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå âñè÷êè ìàðêèðàíè ôàéëîâå îò òàçè òàáëèöà \'%s\' ?',
1007 'showInfo' => 'Ïîêàçâàíå íà èíôîðìàöèÿ',
1008 'edit' => 'Ðåäàêòèðàíå íà çàïèñ',
1009 'editPage' => 'Ðåäàêòèðàíå íà ñòðàíèöà',
1010 'new' => 'Íîâ çàïèñ',
1011 'newPage' => 'Ñúçäàâàíå íà íîâà ñòðàíèöà ñëåä òàçè ñòðàíèöà',
1012 'newRecord' => 'Ñúçäàâàíå íà íîâ çàïèñ ñëåä òîçè çàïèñ',
1013 'newRecordGeneral' => 'Ñúçäàâàíå íà íîâ çàïèñ',
1014 'moveUp' => 'Ïðåìåñòè íàãîðå â ëèñòà',
1015 'moveDown' => 'Ïðåìåñòè íàäîëó â ëèñòà',
1016 'move_record' => 'Ïðåïîçèöèîíèðàíå íà åëåìåíò íà ñúäúðæàíèåòî',
1017 'move_page' => 'Ïðåìåñòè ñòðàíèöà',
1018 'hide' => 'Ñêðèè çàïèñ',
1019 'unHide' => 'Îòêðèè çàïèñ',
1020 'hidePage' => 'Ñêðèè ñòðàíèöà',
1021 'unHidePage' => 'Îòêðèè ñòðàíèöà',
1022 'prevLevel' => 'Ïðåìåñòè òàçè ñòðàíèöà íà ïîçèöèÿ ñëåä íàñòîÿùàòà "ðîäèòåëñêà" ñòðàíèöà (Inwards)',
1023 'nextLevel' => 'Ïðåìåñòè òàçè ñòðàíèöà äà áúäå ïîäñòðàíèöà íà ñòðàíèöàòà îòãîðå',
1024 'delete' => 'Èçòðèâàíå íà çàïèñà (!)',
1025 'history' => 'Ïîêàæè èñòîðèÿ íà ïðîìåíèòå / Âðàùàíå (Undo)',
1026 'permissions' => 'Ñëàãàíå íà ïîçâîëåíèÿ çà ñòðàíèöàòà',
1027 'largeControl' => 'Ðàçøèðåí âèä (Extended view)',
1028 'contractView' => 'Èçáðîé âñè÷êè òàáëèöè',
1029 'expandView' => 'Èçáðîé ñàìî òàçè òàáëèöà',
1030 'showClipBoard' => 'Ïîêàçâàíå íà clipboard-à',
1031 'editShownColumns' => 'Ðåäàêòèðà âñè÷êè ïîêàçàíè ïîëåòà íà èçáðîåíèòå çàïèñè',
1032 'editThisColumn' => 'Ðåäàêòèðà \'%s\' ïîëåòî íà èçáðîåíèòå çàïèñè',
1033 'deleteWarning' => 'Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè çàïèñ?',
1034 ),
1035 'br' => Array (
1036 'mlang_labels_tablabel' => 'Lista de registros no banco de dados',
1037 'mlang_labels_tabdescr' => 'O módulo Web>Lista dá o acesso de nível mais simples aos registros de uma página. Enquanto os outros módulos são especializados em certas operações em tabelas específicas do banco de dados, este módulo provê ao usuário acesso direto aos registros.',
1038 'mlang_tabs_tab' => 'Lista',
1039 'clip_pasteAfter' => 'Colar depois: O conteúdo da área de transferência é inserido após este registro.',
1040 'clip_pasteInto' => 'Colar dentro: O conteúdo da área de transferência é inserido nesta página.',
1041 'clip_paste' => 'Colar conteúdo da área de transferência',
1042 'clip_markRecords' => 'Marcar todos/Desmarcar Todos',
1043 'clip_selectMarked' => 'Transferir os registros selecionados para a área de transferência',
1044 'clip_duplicates' => 'Marcar duplicatas',
1045 'clip_editMarked' => 'Editar marcados',
1046 'clip_deleteMarked' => 'Apagar marcados',
1047 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Tem certeza de que deseja apagar todos os registros marcados da tabela \'%s\'?',
1048 'showInfo' => 'Mostrar informações',
1049 'edit' => 'Editar registro',
1050 'editPage' => 'Editar página',
1051 'new' => 'Novo registro',
1052 'newPage' => 'Criar nova página após esta',
1053 'newRecord' => 'Criar novo registro depois deste',
1054 'newRecordGeneral' => 'Criar novo registro',
1055 'moveUp' => 'Subir na lista',
1056 'moveDown' => 'Descer na lista',
1057 'move_record' => 'Reposicionar elemento de conteúdo',
1058 'move_page' => 'Mover página',
1059 'hide' => 'Ocultar registro',
1060 'unHide' => 'Revelar registro',
1061 'hidePage' => 'Esconder página',
1062 'unHidePage' => 'Revelar página',
1063 'prevLevel' => 'Mover esta página para a posição logo após a página principal deste nível',
1064 'nextLevel' => 'Mover esta página para ser uma sub-página da página acima',
1065 'delete' => 'Apagar registro (!)',
1066 'history' => 'Mostrar histórico de alterações / Desfazer',
1067 'permissions' => 'Configurar permissões para a página',
1068 'largeControl' => 'Visualização aperfeiçoada',
1069 'contractView' => 'Listar todas as tabelas',
1070 'expandView' => 'Listar somente esta tabela',
1071 'showClipBoard' => 'Mostrar área de transferência',
1072 'editShownColumns' => 'Editar todos os campos mostrados dos registros listados',
1073 'editThisColumn' => 'Editar o campo \'%s\' dos registros listados',
1074 'deleteWarning' => 'Tem certeza de que deseja apagar este registro?',
1075 ),
1076 'et' => Array (
1077 'mlang_labels_tablabel' => 'Andmebaasi kirjete loetelu',
1078 'mlang_labels_tabdescr' => 'Web>Loetelu moodul pakub parimat ligipääsu lehel paiknevatele kirjetele. Samal ajal kui teised moodulid on loodud teatud operatsioonide teostamiseks kindlates andmetabelites, siis see moodul pakub ligipääsu ainult kirjetele.',
1079 'mlang_tabs_tab' => 'Loetelu',
1080 'clip_pasteAfter' => 'Kleebi järele: Lõikelaua sisu lisatakse selle kirje järele',
1081 'clip_pasteInto' => 'Kleebi lehele: Lõikelaua sisu lisatakse sellele lehele',
1082 'clip_paste' => 'Kleebi lõikelaua sisu',
1083 'clip_markRecords' => 'Märgi kõik/Ära märgi',
1084 'clip_selectMarked' => 'Teisalda valitud kirjed lõikelauale',
1085 'clip_duplicates' => 'Märgi koopiad',
1086 'clip_editMarked' => 'Muuda märgituid',
1087 'clip_deleteMarked' => 'Kustuta märgitud',
1088 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Olete kindel, et soovite kustutada kõik märgitud kirjed tabelist \'%s\'?',
1089 'showInfo' => 'Kuva info',
1090 'edit' => 'Redigeeri kirjet',
1091 'editPage' => 'Redigeeri lehekülge',
1092 'new' => 'Uus kirje',
1093 'newPage' => 'Loo uus lehekülg peale seda lehte',
1094 'newRecord' => 'Loo uus kirje peale seda kirjet',
1095 'newRecordGeneral' => 'Loo uus kirje',
1096 'moveUp' => 'Teisalda loetelus ülespoole',
1097 'moveDown' => 'Teisalda loetelus allapoole',
1098 'move_record' => 'Teisalda sisuelement',
1099 'move_page' => 'Teisalda lehekülg',
1100 'hide' => 'Peida kirje',
1101 'unHide' => 'Tee kirje nähtavaks',
1102 'hidePage' => 'Peida lehekülg',
1103 'unHidePage' => 'Tee lehekülg nähtavaks',
1104 'prevLevel' => 'Teisalda lehekülg praeguse emaelemendi järele (hierarhias ülespoole)',
1105 'nextLevel' => 'Teisalda lehekülg eelneva lehekülje alamleheks (hierarhias allapoole)',
1106 'delete' => 'Kustuta kirje (!)',
1107 'history' => 'Näita muudatuste ajalugu / Võta tagasi',
1108 'permissions' => 'Sea õiguste kogum lehe jaoks',
1109 'largeControl' => 'Laiendatud vaade',
1110 'contractView' => 'Näite kõiki tabeleid',
1111 'expandView' => 'Näita ainult seda tabelit',
1112 'showClipBoard' => 'Näita lõikelauda',
1113 'editShownColumns' => 'Redigeeri kõiki kirje välju',
1114 'editThisColumn' => 'Redigeeri kirje välja \'%s\'',
1115 'deleteWarning' => 'Olete kindel, et soovite kirje kustutada?',
1116 ),
1117 'ar' => Array (
1118 'mlang_labels_tablabel' => 'âÇÆåÉ ÇäÓÌäÇÊ',
1119 'mlang_labels_tabdescr' => '.êåãæã Ùæ ×Ñêâ ÇäâÇÆåÉ áê Ñãæ ÇäèêÈ Çæ ÊÏÎä åÈÇÔÑÉ Åäé ÃâÑÈ ÇäÓÌäÇÊ äÕáÍÉ åÙêæÉ. ÇäÃÑãÇæ ÇäÃÎÑé äçÇ èØÇÆá ÊÎÊÕ ÈÓÌäÇÊ åÙêæÉ áê ÌÏÇèä åÙêæÉ ÃåÇ çæÇ êåãåã ÇäÏÎèä Ùäé ÇäÈêÇæÇÊ ÇäÎÇÕÉ Èã ãåÓÊÎÏå',
1120 'mlang_tabs_tab' => 'âÇÆåÉ',
1121 'clip_pasteAfter' => 'ÅäÕÇâ ÈÙÏ: åÍÊèêÇÊ äèÍÉ ÇääÕâ ÏÎäÊ ÈÙÏ çÐÇ ÇäÓÌä',
1122 'clip_pasteInto' => 'ÅäÕÇâ áê: åÍÊèêÇÊ äèÍÉ ÇääÕâ ÏÎäÊ áê çÐç ÇäÕáÍÉ',
1123 'clip_paste' => 'ÅäÕÇâ áê åÍÊèêÇÊ äèÍÉ ÇääÕâ',
1124 'clip_markRecords' => 'ÊÍÏêÏ Çäãä\\ äÇ ÔÆ',
1125 'clip_selectMarked' => 'æâä ÇäåäáÇÊ ÇäåÎÊÇÑÉ Åäé äèÍÉ ÇääÕâ',
1126 'clip_duplicates' => 'åÖÇÙáÉ åÇ Êå ÊÍÏêÏç',
1127 'clip_editMarked' => 'ÊÙÏêä åÇ Êå ÊÍÏêÏç',
1128 'clip_deleteMarked' => 'ÍÐá åÇ Êå ÊÍÏêÏç',
1129 'clip_deleteMarkedWarning' => '¿ \'%s\' çä ÊÑêÏ áÙäÇ ÅÒÇäÉ ãä äÓÌäÇÊ ÇäÊê ÍÏÏÊçààÇ åæ ÌÏèä',
1130 'showInfo' => 'ÅÙÑÖ åÙäèåÇÊ',
1131 'edit' => 'ÙÏðä ÓÌä',
1132 'editPage' => 'ÙÏðä ÕáÍÉ',
1133 'new' => 'ÓÌä ÌÏêÏ',
1134 'newPage' => 'ÃæÔÆ ÕáÍÉ ÌÏêÏÉ ÈÙÏ çÐç ÇäÕáÍÉ',
1135 'newRecord' => 'ÃæÔÆ ÓÌä ÌÏêÏ ÈÙÏ çÐÇ ÇäÓÌä',
1136 'newRecordGeneral' => 'ÃæÔÆ ÓÌä ÌÏêÏ',
1137 'moveUp' => 'ÊÍÑã Åäé ÃÙäé',
1138 'moveDown' => 'ÊÍÑã Åäé ÃÓáä',
1139 'move_record' => 'ÃÙÏ åÍÊèêÇÊ ÙæÕÑ Åäé åãÇæçÇ',
1140 'move_page' => 'Åæâä ÇäÕáÍÉ',
1141 'hide' => 'ÅÎáê ÓÌä',
1142 'unHide' => 'ÅØçÑ ÓÌä',
1143 'hidePage' => 'ÅÎáê ÇäÕáÍÉ',
1144 'unHidePage' => 'ÅØçÑ ÇäÕáÍÉ',
1145 'prevLevel' => 'Åæâä çÐç ÇäÕáÍÉ ãê Êãèæ ÊÍÊ ÇäÕáÍÉ ÇäÍÇäêÉ',
1146 'nextLevel' => 'Åæâä çÐç ÇäÕáÍÉ ãê Êãèæ ÕáÍÉ ÏÇÎäêÉ ÊÍÊ ÇäÕáÍÉ ÇäÙäêÇ',
1147 'delete' => 'ÅÍÐá ÓÌä',
1148 'history' => 'ÅÙÑÖ ÇäÊÚêêÑÇÊ \\ ÃÒäçÇ',
1149 'permissions' => 'ÖÈ× ÎÇÕêÉ ÇäÓåÇÍêÉ äçÐç ÇäÕáÍÉ',
1150 'largeControl' => 'ÇäÑÄêÉ ÈÔãä ÃèÓÙ',
1151 'contractView' => 'áçÑÓ ãä ÇäÌÏÇèä',
1152 'expandView' => 'áçÑÓ äçÐÇ ÇäÌÏèä áâ×',
1153 'showClipBoard' => 'ÅÙÑÖ äèÍÉ ÇääÕâ',
1154 'editShownColumns' => 'ÊÙÏêä ãä ÇäÕæÇÏêâ ÇäÊê áê ÇäÓÌä ÇäåÙÑèÖ',
1155 'editThisColumn' => 'äçÐÇ ÇäÓÌä ÇäåÙÑèÖ \'%s\' ÊÙÏêä ÇäÕæÏèâ',
1156 'deleteWarning' => 'çä ÃæÊ åÊÃãÏ åæ Ãæã ÊÑêÏ ÍÐá çÐÇ ÇäÓÌä',
1157 ),
1158 'he' => Array (
1159 'mlang_labels_tablabel' => 'רשימת רשומות במאגר מידע',
1160 'mlang_labels_tabdescr' => 'מודול רשת>רשימה מאפשר גישה ברמה בסיסית ביותר לרשומות בתוך דף. כאשר מודולים אחרים בעיקר מתמצאים בפעולות מסוימות בטבלאות מסוימות במאגר מידע, מודול זה מאפשר גישה מוחלטת לרשומות הזמינות למשתמש.',
1161 'mlang_tabs_tab' => 'רשימה',
1162 'clip_pasteAfter' => 'הדבק אחרי: תוכן לוח גזירות מושתל אחרי רשומה זו',
1163 'clip_pasteInto' => 'הדבק לתוך: תוכן לוח גזירות מושתל בתוך דף זה',
1164 'clip_paste' => 'הדבק בתוך תוכן לוח גזירות',
1165 'clip_markRecords' => 'בחר הכל/בטל בחירה',
1166 'clip_selectMarked' => 'העבר רשומות נבחרות ללוח גזירות',
1167 'clip_duplicates' => 'בחר כפלים',
1168 'clip_editMarked' => 'ערוך נבחרים',
1169 'clip_deleteMarked' => 'מחק נבחרים',
1170 'clip_deleteMarkedWarning' => 'האם הנך בטוח כי ברצונך למחוק כל הרשומות הנבחרות מהטבלה "%s"?',
1171 'showInfo' => 'מידע אודות תצוגה',
1172 'edit' => 'ערוך רשומה',
1173 'editPage' => 'ערוך דף',
1174 'new' => 'רשומה חדשה',
1175 'newPage' => 'צור דף חדש אחרי דף זה',
1176 'newRecord' => 'צור רשומה חדשה אחרי רשומה זו',
1177 'newRecordGeneral' => 'צור רשומה חדשה',
1178 'moveUp' => 'לעלות ברשימה',
1179 'moveDown' => 'לרדת ברשימה',
1180 'move_record' => 'לשנות מיקום של פריט תוכן',
1181 'move_page' => 'להזיז דף',
1182 'hide' => 'להחביא רשומה',
1183 'unHide' => 'בטל החבאת רשומה',
1184 'hidePage' => 'להחביא דף',
1185 'unHidePage' => 'בטל החבאת דף',
1186 'prevLevel' => 'הזז דף זה למיקום אחרי דף אב נוכחי (פנימה)',
1187 'nextLevel' => 'הזז דף זה להיות תת-דף של הדף לעיל (החוצה)',
1188 'delete' => 'מחק רשומה (!)',
1189 'history' => 'הצג היסטורית שינויים / בטל שינויים',
1190 'permissions' => 'קבע הרשאות לדף',
1191 'largeControl' => 'תצוגה מורחבת',
1192 'contractView' => 'הצג כל הטבלאות',
1193 'expandView' => 'הצג טבלה זו בלבד',
1194 'showClipBoard' => 'הצג לוח גזירות',
1195 'editShownColumns' => 'ערוך כל שדות המוצגים של רשומות המוצגות',
1196 'editThisColumn' => 'ערוך שדה "%s" של רשומות המוצגות',
1197 'deleteWarning' => 'האם הנך בטוח כי ברצונך למחוק רשומה זו?',
1198 ),
1199 'ua' => Array (
1200 ),
1201 'lv' => Array (
1202 'mlang_labels_tablabel' => 'Datubāzes ierakstu liste',
1203 'mlang_tabs_tab' => 'Liste',
1204 'clip_pasteAfter' => 'Ievietot pēc: starpliktuves saturs tiek ievietots pēc šī ieraksta',
1205 'clip_pasteInto' => 'Ievietot iekš: starpliktuves saturs tiek ievietots šajā lapā',
1206 'clip_paste' => 'Ievietot starpliktuves saturu',
1207 'clip_markRecords' => 'Atzīmēt visu/neko',
1208 'clip_selectMarked' => 'Pārvietot atzīmētos ierakstus starpliktuvē',
1209 'clip_duplicates' => 'Atzīmēt dublikātus',
1210 'clip_editMarked' => 'Labot atzīmētos',
1211 'clip_deleteMarked' => 'Dzēst atzīmētos',
1212 'clip_deleteMarkedWarning' => 'Vai tiešām gribat dzēst visus atzīmētos ierakstus no tabulas \'%s\'?',
1213 'showInfo' => 'Rādīt informāciju',
1214 'edit' => 'Labot ierakstu',
1215 'editPage' => 'Labot lapu',
1216 'new' => 'Jauns ieraksts',
1217 'newPage' => 'Izveidot jaunu lapu pēc šīs',
1218 'newRecord' => 'Izveidot jaunu ierakstu pēc šī',
1219 'newRecordGeneral' => 'Izveidot jaunu ierakstu',
1220 'moveUp' => 'Pārvietot uz augšu',
1221 'moveDown' => 'Pārvietot uz leju',
1222 'move_record' => 'Pārvietot satura elementu',
1223 'move_page' => 'Pārvietot lapu',
1224 'hide' => 'Slēpt ierakstu',
1225 'unHide' => 'Rādīt ierakstu',
1226 'hidePage' => 'Slēpt lapu',
1227 'unHidePage' => 'Rādīt lapu',
1228 'prevLevel' => 'Pārvietot šo lapu uz pozīciju pēc tekošās lapas (uz iekšu)',
1229 'nextLevel' => 'Pārvietot šo lapu, lai tā kļūtu par augstākstāvošās lapas apakšlapu (uz āru)',
1230 'delete' => 'Dzēst ierakstu (!)',
1231 'history' => 'Rādīt labojumu vēsuri / Undo',
1232 'permissions' => 'Nodefinēt tiesības lapai',
1233 'largeControl' => 'Paplašināts skats',
1234 'contractView' => 'Rādīt visas tabulas',
1235 'expandView' => 'Rādīt tikai šo tabulas',
1236 'showClipBoard' => 'Rādīt starpliktuvi',
1237 'editShownColumns' => 'Labot visus laukus redzamajos ierakstos',
1238 'editThisColumn' => 'Labot \'%s\' lauku redzamajos ierakstos',
1239 'deleteWarning' => 'Vai jūs tiešām gribat dzēst šo ierakstu?',
1240 ),
1241 'jp' => Array (
1242 ),
1243 'vn' => Array (
1244 ),
1245 );
1246 ?>