This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.se.php
1 <?php
2 /**
3 * Core language labels (se)
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG = Array (
8 'se' => Array (
9 'labels.openInNewWindow' => 'Öppna i nytt fönster',
10 'labels.goBack' => 'Gå tillbaka',
11 'labels.makeShortcut' => 'Gör en genväg till denna sida?',
12 'labels.lockedRecord' => 'Användaren \'%s\' började ändra detta register %s sedan.',
13 'labels.lockedRecord_content' => 'Användaren \'%s\' började ändra denna sida %s sedan.',
14 'labels.showRecords' => 'Visa register',
15 'labels.path' => 'Sökväg',
16 'labels.upOneLevel' => 'En nivå uppåt',
17 'labels.enterSearchString' => 'Sökord',
18 'labels.enterSearchLevels' => 'Denna sida|1 nivå ner|2 nivåer ner|3 nivåer ner|4 nivåer ner',
19 'labels.noEditPermission' => 'Beklagar, du har inte rätt att göra denna ändring.',
20 'labels.fieldsMissing' => 'Det finns fält i formuläret som ännu inte är rätt ifyllda. Fälten är märkta med ett gult utropstecken.',
21 'labels.fieldsChanged' => 'Formuläret innehåller ändringar som inte sparats. Vill du fortsätta utan att spara?',
22 'labels.noRTEfound' => 'Märk: Det går endast att ändra detta fält med en riktextediterare (RTE). En sådan editerare finns inte att tillgå eller så är den stängd.',
23 'labels.showPalettes' => 'Visa tilläggsoptioner (paletter)',
24 'labels.showDescriptions' => 'Visa fältförklaringar',
25 'labels.disableRTE' => 'Stäng Rich Text Editor (RTE)',
26 'labels._CONTROL_' => 'Kontroll',
27 'labels._PATH_' => 'Sökväg',
28 'labels.setFields' => 'Bestäm fält',
29 'labels.search' => 'Sök',
30 'labels.author' => 'Ägare:',
31 'labels.note' => 'Obs:',
32 'labels.category' => 'Kategori:',
33 'labels.reload' => 'Ladda om',
34 'labels.csv' => 'Ladda ner CSV-fil',
35 'labels.clear_cache' => 'Töm denna sidas cache-minne',
36 'labels.no_title' => 'Ingen rubrik',
37 'labels.cancel' => 'Avbryt',
38 'labels.hidden' => 'Gömd',
39 'labels.starttime' => 'Start',
40 'labels.endtime' => 'Slut',
41 'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min|tim|dgr|år',
42 'labels.menu' => 'Menu:',
43 'labels.showPage' => 'Visa websida',
44 'labels.showList' => 'Visa registerlista',
45 'labels.days' => 'dagar',
46 'labels.depth_0' => 'Denna sida',
47 'labels.depth_1' => '1 nivå',
48 'labels.depth_2' => '2 nivåer',
49 'labels.depth_3' => '3 nivåer',
50 'labels.refresh' => 'Ladda om trädet från servern',
51 'labels.refreshList' => 'Ladda om listan från servern',
52 'labels.close' => 'Stäng',
53 'labels.new' => 'NY',
54 'labels.selected' => 'Valda',
55 'labels.items' => 'Objekt',
56 'labels.remove_selected' => 'Avlägsna valda objekt',
57 'labels.move_to_top' => 'Flytta valda objekt uppåt',
58 'labels.browse_file' => 'Leta efter filer',
59 'labels.browse_db' => 'Leta efter register',
60 'labels.clipInsert_file' => 'Klistra in %s fil(er) från klippbordet',
61 'labels.clipInsert_db' => 'Klistra in %s register från klippbordet',
62 'labels.generalOptions' => 'Grundinställningar',
63 'labels.allTables' => '[Alla tabeller]',
64 'labels.moreOptions' => 'Mera inställningar...',
65 'labels.noMatchingValue' => 'NUVARANDE VÄRDE FINNS INTE (%s)',
66 'labels.thumbmode_clip' => 'Visa ikonerna på klippbordet',
67 'labels.copymode' => 'Kopiera istället för att flytta',
68 'labels.clipNoEl' => 'Element saknas',
69 'labels.cliptabs' => 'Klippbord nr',
70 'labels.removeItem' => 'Ta bort innehåll',
71 'TYPO3_Element_Browser' => 'TYPO3 elementbläddrare',
72 'show_item.php.viewItem' => 'Visa objekt',
73 'show_item.php.file' => 'Fil',
74 'show_item.php.dimensions' => 'Dimensions',
75 'show_item.php.filesize' => 'Storlek',
76 'show_item.php.ftp_area' => 'FTP-område',
77 'db_new.php.pagetitle' => 'Nytt register',
78 'db_new.php.after' => 'efter',
79 'db_new.php.inside' => 'ini',
80 'file_upload.php.pagetitle' => 'Ladda upp filer',
81 'file_upload.php.submit' => 'Ladda upp filer',
82 'file_upload.php.files' => 'filer',
83 'file_rename.php.pagetitle' => 'Namnge',
84 'file_rename.php.submit' => 'Namnge',
85 'file_edit.php.pagetitle' => 'Ändra',
86 'file_edit.php.submit' => 'Spara',
87 'file_edit.php.saveAndClose' => 'Spara och stäng',
88 'file_edit.php.coundNot' => 'Denna filtyp kan inte ändras.<br />Filen måste sluta på t.ex.:<br /><br /><b>%s</b>',
89 'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Ny katalog',
90 'file_newfolder.php.submit' => 'Skapa katalog',
91 'file_newfolder.php.folders' => 'kataloger',
92 'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Skapa fil',
93 'file_newfolder.php.newfile' => 'Skapa ny textfil',
94 'file_clipupload.php.warning_head' => 'Fel i sökväg för uppladdning',
95 'file_clipupload.php.warning' => 'Ingen uppladdningskatalog funnen. Skapa en TEMP-katalog ("_temp_") i roten till din hårdskiva först!',
96 'mess.redraw' => 'Genom att göra om sidan kommer nuvarande uppgifter att försvinna. Vill du fortsätta?',
97 'mess.delete' => 'Är du säker på att du vill radera "%s"?',
98 'mess.deleteClip' => 'Är du säker på att du vill radera ALLA valda objekt (%s) på klippbordet?',
99 'mess.refresh_login' => 'Din inloggningstid är antagligen slut.
100 Vill logga in på nytt?',
101 'mess.noSelItemForEdit' => 'Vänligen välj ett eller flere dokument i listan före ändringar.',
102 'mess.onChangeAlert' => 'Denna förändring påverkar vilka fält som står till buds i formuläret.
103 Önskar du spara nu för att uppdatera skärmen?',
104 'mess.move_into' => 'Flytta "%s" ini "%s"?',
105 'mess.move_after' => 'Flytta "%s" efter "%s"?',
106 'mess.copy_into' => 'Kopiera "%s" ini "%s"?',
107 'mess.copy_after' => 'Kopiera "%s" efter "%s"',
108 'mess.copycb_into' => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
109 'mess.copycb_after' => 'Kopiera alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
110 'mess.movecb_into' => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet ini "%s"?',
111 'mess.movecb_after' => 'Flytta alla element (%s) från klippbordet efter "%s"?',
112 'rm.menu' => '[menu]',
113 'rm.saveDoc' => 'Spara dokument',
114 'rm.saveDocShow' => 'Spara dokument och visa sida',
115 'rm.saveCloseDoc' => 'Spara och stäng dokument',
116 'rm.saveCloseAllDocs' => 'Spara och stäng alla dokument',
117 'rm.saveNewDoc' => 'Spara dokument och skapa nytt dokument',
118 'rm.closeDoc' => 'Stäng dokument',
119 'rm.closeAllDocs' => 'Stäng alla dokument',
120 'rm.clearCache_clearCache' => 'Töm cache-minnet',
121 'rm.clearCache_thisPage' => 'Denna sida',
122 'rm.clearCache_pages' => 'Töm sidans cache-minne',
123 'rm.clearCache_all' => 'Töm hela cache-minnet',
124 'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Töm cachefiler i typo3conf/',
125 'rm.adminFunctions' => 'Administratörsfunktioner',
126 'rm.edit' => 'Ändra',
127 'rm.delete' => 'Radera',
128 'buttons.logout' => 'Logga ut',
129 'buttons.selMenu_modules' => 'MODULER',
130 'buttons.clear' => 'Töm',
131 'buttons.clipboard' => 'Klippbord',
132 'cm.copy' => 'Kopia',
133 'cm.cut' => 'Klipp ut',
134 'cm.view' => 'Visa!',
135 'cm.edit' => 'Ändra',
136 'cm.new' => 'Ny',
137 'cm.pasteinto' => 'Klistra in i',
138 'cm.pasteafter' => 'Klistra in efter',
139 'cm.select' => 'Välj',
140 'cm.deselect' => 'Avvälj',
141 'cm.selectto' => 'Välj till',
142 'cm.deselectto' => 'Avvälj från',
143 'cm.delete' => 'Radera',
144 'cm.hide' => 'Göm',
145 'cm.unhide' => 'Visa',
146 'cm.upload' => 'Ladda upp filer',
147 'cm.rename' => 'Namnge',
148 'cm.open' => 'Öppna',
149 'cm.save' => 'Spara',
150 'cm.unzip' => 'Packa upp',
151 'cm.info' => 'Info',
152 'cm.createnew' => 'Skapa ny',
153 ),
154 );
155 ?>