This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[Packages/TYPO3.CMS.git] / typo3 / sysext / lang / locallang_core.hr.php
1 <?php
2 /**
3 * Core language labels (hr)
4 * TYPO3 CVS ID: $Id$
5 */
6
7 $LOCAL_LANG = Array (
8 'hr' => Array (
9 'labels.openInNewWindow' => 'Otvori u novom prozoru',
10 'labels.goBack' => 'Natrag',
11 'labels.makeShortcut' => 'Napravi kraticu do ove stranice?',
12 'labels.lockedRecord' => 'Korisnik \'%s\' je poèeo ureðivati ovaj zapis prije %s.',
13 'labels.lockedRecord_content' => 'Korisnik \'%s\' je poèeo ureðivati sadr\9eaj ove stranice prije %',
14 'labels.showRecords' => 'Prika\9ei zapise',
15 'labels.path' => 'Staza',
16 'labels.upOneLevel' => 'Gore za jednu razinu',
17 'labels.enterSearchString' => 'Tra\9eeni niz znakova',
18 'labels.enterSearchLevels' => 'Ova stranica|1 razina dolje|2 razine dolje|3 razine dolje|4 razine dolje',
19 'labels.noEditPermission' => '\8ealim, nemate odgovarajuæe ovlasti za izvr\9aavanje ovih promjena.',
20 'labels.fieldsMissing' => 'Postoje polja u formularu koja nisu jo\9a ispravno ispunjena.
21 Polja su oznaèena \9eutim uskliènikom.',
22 'labels.fieldsChanged' => 'Postoje nesnimljene promjene u formularu!
23 \8eelite li nastaviti BEZ snimanja?',
24 'labels.noRTEfound' => 'Napomena: Ne mo\9eete ureðivati ovo polje jer se ono mo\9ee ureðivati samo sa Rich Text Editorom, a nema raspolo\9eivog editora ili RTE nije omoguæen.',
25 'labels.showPalettes' => 'Prika\9ei sekundarne opcije (palete)',
26 'labels.showDescriptions' => 'Prika\9ei opise polja',
27 'labels.disableRTE' => 'Onemoguæi Rich Text Editor (RTE)',
28 'labels._CONTROL_' => 'Kontrola',
29 'labels._PATH_' => 'Staza',
30 'labels.setFields' => 'Postavi polja',
31 'labels.search' => 'Pretra\9eivanje',
32 'labels.author' => 'Autor:',
33 'labels.note' => 'Zabilje\9aka:',
34 'labels.category' => 'Kategorija:',
35 'labels.reload' => 'Ponovo uèitaj',
36 'labels.csv' => 'Skini CSV datoteku',
37 'labels.clear_cache' => 'Oèisti meðuspremnik ove stranice',
38 'labels.no_title' => 'Nema naslova',
39 'labels.cancel' => 'Odustani',
40 'labels.hidden' => 'Sakriveno',
41 'labels.starttime' => 'Start',
42 'labels.endtime' => 'Kraj',
43 'labels.minutesHoursDaysYears' => 'min| sat| dan| god',
44 'labels.menu' => 'Izbornik:',
45 'labels.showPage' => 'Pregled web stranice',
46 'labels.showList' => 'Prika\9ei popis zapisa',
47 'labels.days' => 'dani',
48 'labels.depth_0' => 'Ova stranica',
49 'labels.depth_1' => '1 razina',
50 'labels.depth_2' => '2 razine',
51 'labels.depth_3' => '3 razine',
52 'labels.refresh' => 'Ponovo uèitaj stablo sa poslu\9eitelja',
53 'labels.refreshList' => 'Ponovo uèitaj popis sa poslu\9eitelja',
54 'labels.close' => 'Zatvori',
55 'labels.new' => 'NOVO',
56 'labels.selected' => 'Odabrano',
57 'labels.items' => 'Elementi',
58 'labels.remove_selected' => 'Makni odabrane elemente',
59 'labels.move_to_top' => 'Pomakni odabrani element gore',
60 'labels.browse_file' => 'Tra\9ei datoteke',
61 'labels.browse_db' => 'Tra\9ei zapise',
62 'labels.clipInsert_file' => 'Ubaci %s datoteka iz memorije',
63 'labels.clipInsert_db' => 'Ubaci %s zapisa iz memorije',
64 'labels.generalOptions' => 'Opæenite opcije',
65 'labels.allTables' => '[Sve tablice]',
66 'labels.moreOptions' => 'Jo\9a opcija...',
67 'labels.noMatchingValue' => 'TRENUTNA VRIJEDNOST NIJE DOSTUPNA (%s)',
68 'labels.thumbmode_clip' => 'Poka\9ei slièice u memoriji',
69 'labels.copymode' => 'Kopiraj elemente umjesto premje\9atanja',
70 'labels.clipNoEl' => 'Nema elemenata',
71 'labels.cliptabs' => 'Memorija #',
72 'labels.removeItem' => 'Makni element',
73 'TYPO3_Element_Browser' => 'Preglednik TYPO3 elemenata',
74 'show_item.php.viewItem' => 'Pogledaj element',
75 'show_item.php.file' => 'Datoteka',
76 'show_item.php.dimensions' => 'Dimenzije',
77 'show_item.php.filesize' => 'Velièina',
78 'show_item.php.ftp_area' => 'FTP ZONA',
79 'db_new.php.pagetitle' => 'Novi zapis',
80 'db_new.php.after' => 'poslije',
81 'db_new.php.inside' => 'unutar',
82 'file_upload.php.pagetitle' => 'Po\9aalji datoteke',
83 'file_upload.php.submit' => 'Po\9aalji datoteke',
84 'file_upload.php.files' => 'datoteke',
85 'file_rename.php.pagetitle' => 'Preimenuj',
86 'file_rename.php.submit' => 'Preimenuj',
87 'file_edit.php.pagetitle' => 'Ureðuj',
88 'file_edit.php.submit' => 'Snimi',
89 'file_edit.php.saveAndClose' => 'Snimi i zatvori',
90 'file_edit.php.coundNot' => 'Ovaj tip datoteke se ne mo\9ee ureðivati.<br /> Datoteka mora imati extenziju poput:>br /><br /> <b>%s</b>',
91 'file_newfolder.php.pagetitle' => 'Novi pretinac',
92 'file_newfolder.php.submit' => 'Napravi pretince',
93 'file_newfolder.php.folders' => 'pretinci (folders)',
94 'file_newfolder.php.newfile_submit' => 'Napravi datoteku',
95 'file_newfolder.php.newfile' => 'Napravi novu tekstualnu datoteku',
96 'file_clipupload.php.warning_head' => 'Pogre\9ana upload staza',
97 'file_clipupload.php.warning' => 'Upload preinac nije naðen. Trebali bi napraviti TEMP-pretinac ("_temp_") u root-u neke od va\9aih poveznica (mounts)!',
98 'mess.redraw' => 'Ponovno ispisivanje stranice æe odbaciti trenutne podatke. \8eelite li nastaviti?',
99 'mess.delete' => 'Sigurno \9eelite pobrisati "%s"?',
100 'mess.deleteClip' => 'Sigurno \9eelite pobrisati SVA odabrane elemente (%s) u memoriji?',
101 'mess.refresh_login' => 'Va\9aa je projava vjerovatno istekla.
102 \8eelite li je osvje\9eiti?',
103 'mess.noSelItemForEdit' => 'Molim odaberite jedau ili vi\9ae stavki sa popisa prije ureðivanja.',
104 'mess.onChangeAlert' => 'Ova æe promjena utjecati da dostupnost polja u formularu.
105 \8eeliti li snimiti sada kako bi osvje\9eili prikaz?',
106 'mess.move_into' => 'Premjesti "%s" u "%s"?',
107 'mess.move_after' => 'Premjesti "%s" nakon "%s"?',
108 'mess.copy_into' => 'Kopiraj "%s" u "%s"?',
109 'mess.copy_after' => 'Kopiraj "%s" nakon "%s"?',
110 'mess.copycb_into' => 'Kopiraj sve elemente (%s) iz memorije u "%s"?',
111 'mess.copycb_after' => 'Kopiraj sve elemente %s) iz memorije na poziciju nakon "%s"?',
112 'mess.movecb_into' => 'Premjestij sve elemente (%s) iz memorije u "%s"?',
113 'mess.movecb_after' => 'Premjesti sve elemente %s) iz memorije na poziciju nakon "%s"?',
114 'rm.menu' => '[izbornik]',
115 'rm.saveDoc' => 'Snimi dokument',
116 'rm.saveDocShow' => 'Snimi dokument i pogledaj stranicu',
117 'rm.saveCloseDoc' => 'Snimi i zatvori dokument',
118 'rm.saveCloseAllDocs' => 'Snimi i zatvori sve dokumente',
119 'rm.saveNewDoc' => 'Snimi dokument i napravi novi',
120 'rm.closeDoc' => 'Zatvori dokument',
121 'rm.closeAllDocs' => 'Zatvori sve dokumente',
122 'rm.clearCache_clearCache' => 'Oèisti meðuspremnik',
123 'rm.clearCache_thisPage' => 'Ova stranica',
124 'rm.clearCache_pages' => 'Isprazni meðuspremnik stranica',
125 'rm.clearCache_all' => 'Isprazni cijeli meðuspremnik',
126 'rm.clearCache_allTypo3Conf' => 'Poèisti datoteke meðuspremnika u typo3conf/',
127 'rm.adminFunctions' => 'Administratorske funkcije',
128 'rm.edit' => 'Ureðivanje',
129 'rm.delete' => 'Brisanje',
130 'buttons.logout' => 'Odjava',
131 'buttons.selMenu_modules' => 'MODULI',
132 'buttons.clear' => 'Oèisti',
133 'buttons.clipboard' => 'Memorija',
134 'cm.copy' => 'Kopiranje',
135 'cm.cut' => 'Izrezivanje',
136 'cm.view' => 'Prikazivanje',
137 'cm.edit' => 'Ureðivanje',
138 'cm.new' => 'Novo',
139 'cm.pasteinto' => 'Zalijepi u',
140 'cm.pasteafter' => 'Zalijepi nakon',
141 'cm.select' => 'Odaberi',
142 'cm.deselect' => 'Odznaèi',
143 'cm.selectto' => 'Odaberi u',
144 'cm.deselectto' => 'Odznaèi u',
145 'cm.delete' => 'Pobri\9ai',
146 'cm.hide' => 'Sakri',
147 'cm.unhide' => 'Otkri',
148 'cm.upload' => 'Po\9aalji datoteke',
149 'cm.rename' => 'Preimenuj',
150 'cm.open' => 'Otvori',
151 'cm.save' => 'Snimi',
152 'cm.unzip' => 'Odzipaj',
153 'cm.info' => 'Info',
154 'cm.createnew' => 'Napravi novo',
155 ),
156 );
157 ?>