[TASK] Set TYPO3 version to 6.2.11-dev 88/37288/2
authorTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Thu, 26 Feb 2015 18:24:07 +0000 (19:24 +0100)
committerTYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Thu, 26 Feb 2015 17:51:25 +0000 (18:51 +0100)
commitb6b6da31cb572184c7cac553922134a4f6a76509
tree6184ab37588899cdc0df8e49551f8e57389733e5
parentb3201dd1e9ffd33dbd55912626d6de248e8d5696
[TASK] Set TYPO3 version to 6.2.11-dev

Change-Id: I6d8de31ab0d180f239cb017b2475ee068e45479a
Reviewed-on: http://review.typo3.org/37288
Reviewed-by: TYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
Tested-by: TYPO3 Release Team <typo3v4@typo3.org>
typo3/sysext/core/Classes/Core/SystemEnvironmentBuilder.php